Нормативно-правові акти, узагальнення судової практикиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нормативно-правові акти, узагальнення судової практики1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – Ст. 141.

2. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

4. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №18, №19-20. – Ст. 144.

5. Лісовий кодекс України (в редакції Закону від 8 лютого 2006 р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №21. – Ст. 170.

6. Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №24. – Ст. 189.

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1984. – додаток до №51. – Ст. 1122.

8. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. №2341-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001. – №21. – Ст. 920.

9. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. - №40-41, 42. – Ст. 492.

10. Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – Ст.56.

11. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №35-36, 37. – Ст. 446.

12. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року
№ 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011 р. - № 13. / № 13-14, № 15-16, № 17 /. –Ст. 112.

13. Повітряний кодекс України від 19 травня 2011 року N 3393-VI – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

14. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон Верховної Ради УРСР від 27 лютого 1991 р. № 791а-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 16. – Ст. 198.

15. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 41. – Ст. 546.

16. Про природно-заповідний фонд України. Закон України від 16 червня 1992 року. №2456-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №34. – Ст. 502.

17. Про основи містобудування. Закон України від 16 листопада 1992 року № 2780-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 52. – Ст. 683.

18. Про транспорт. Закон України від 10 листопада 1994 року № 232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 51. – Ст. 446.

19. Про туризм. Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 31. – Ст. 241.

20. Про трубопровідний транспорт. Закон України від 15 травня 1996 року № 192/96-ВР // Відомості Верховної Ради України України. – 1996. - № 29. – Ст. 139.

21. Про залізничний транспорт. Закон України від 4 липня 1996 року
№ 273/96-ВР // Відомості Верховної Ради України ( ВВР) України. – 1996. - № 40. – Ст. 183.

22. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. – № 24. – Ст. 170.

23. Про електроенергетику. Закон України від 16 жовтня 1997 року № 575/97-ВР// Відомості Верховної Ради України України. – 1998. - № 1. - Ст. 1.

24. Про оренду землі. Закон України від 6 жовтня 1998 року (у редакції від 02.10.2003 року) // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 46-47. – Ст. 1538.

25. Про архітектурну діяльність. Закон України від 20 травня 1999 року № 687-XIV// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №31. – Ст. 246.

26. Про концесії. Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 41. – Ст. 372.

27. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг: Закон України від 14 грудня 1999 р. № 1286-ХIV // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 3. – Ст. 21.

28. Про місцеві державні адміністрації. Закон України від 09 квітня 1999 року// Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20. – Ст. 190.

29. Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону. Закон України від 10 лютого 2000 року № 1436-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. - № 13. – Ст. 99.

30. Про охорону культурної спадщини. Закон України від 8 червня 2000 року № 1805-III // Відомості Верховної Ради України — 2000. - № 39.- Ст. 333.

31. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки. Закон України від 21 вересня 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №43. – Ст. 1817.

32. Про курорти. Закон України від 5 жовтня 2000 року
№ 2026-III // Відомості Верховної Ради України. — 2000. - № 50. ­–Ст. 435.

33. Про автомобільний транспорт. Закон України від 5 квітня 2001 року № 2344-III // Відомості Верховної Ради України України. – 2001 - № 22. – Ст. 105.

34. Про питну воду та питне водопостачання. Закон України від 10 січня 2002 р. №2918-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2002. - №6. – Ст. 223.

35. Про Генеральну схему планування території України. Закон України від 7 лютого 2002 року № 3059-III // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – №30. – Ст. 204.

36. Про іпотеку: Закон України від 5 червня 2003 р. № 898-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 313.

37. Про особисте селянське господарство. Закон України від 15 травня 2003 року. // Урядовий кур’єр. – 11 червня 2003 р.

38. Про землеустрій. Закон України від 22 травня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №36. – Ст. 282.

39. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв). Закон України від 5 червня 2003 року. // Урядовий кур’єр. – 9 липня 2003 р.

40. Про фермерське господарство. Закон України від 19 червня 2003 року. // Голос України. - 29 липня 2003 р.

41. Про охорону земель. Закон України від 19 червня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 349.

42. Про державний контроль за використанням та охороною земель. Закон України від 19 червня 2003 року №963-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №39. – Ст. 350.

43. Про телекомунікації. Закон України від 18 листопада 2003 року № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України України. – 2004. - № 12. – Ст. 155.

44. Про використання земель оборони : Закон України від 27 листопада 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №14. – Ст. 209.

45. Про оцінку земель. Закон України від 11 грудня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №15. – Ст. 229.

46. Про охорону археологічної спадщини. Закон України від 18 березня 2004 року № 1626-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 26. – Ст. 361.

47. Про розмежування земель державної та комунальної власності. Закон України від 11 травня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 35. – Ст. 411 (Закон втратив чинність на підставі Закону №5245-VI від 6 вересня 2012 року).

48. Про державну експертизу землевпорядної документації : Закон України від 17 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. – 2004. – №38. – Ст .471.

49. Про екологічну мережу. Закон України від 24 червня 2004 року
№ 1864-IV – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

50. Про міський електричний транспорт. Закон України від 29 червня 2004 року № 1914-IV – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

51. Про благоустрій населених пунктів. Закон України від 6 вересня 2005 року № 2807-IV// Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 49. – Ст. 517.

52. Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг:
Закон України від 15 січня 2009 р. № 2196-XII // Відомості Верховної Ради України. – 2009. – № 25. – Ст. 312.

53. Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності. Закон України від 17 листопада 2009 року
№ 1559-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 1. – Ст. 2.

54. Про судоустрій і статус суддів. Закон України від 7 липня 2010 року // Голос України від 03.08.2010 . – №142.

55. Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва. Закон України від 2 грудня 2010 року № 2739-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 18. – Ст. 121.

56. Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів. Закон України від 9 липня 2010 року №2480-VI // Відомості Верховної Ради України. — 2011. - № 1. – Ст. 1.

57. Про регулювання містобудівної діяльності. Закон України від 17 лютого 2011 року № 3038-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №34. – Ст. 343.

58. Про правовий режим земель охоронних зон об'єктів магістральних трубопроводів: Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3041-VI // Офіційний вісник України. – 2011. – № 22. – Ст. 898.

59. Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах. Закон України від 17 березня 2011 року № 3159-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – №40. – Ст.14.

60. Про Державний земельний кадастр. Закон України від 7 липня 2011 року № 3613-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – №8. – Ст. 61.

61. Про індустріальні парки. Закон України від 21 червня 2012 року №5018-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №22. – Ст. 212. Культуру. За

62. Про аквакультуру. Закон України від 18 вересня 2012 року №5293-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №43. – Ст. 616.

63. Про Кабінет Міністрів України. Закон України від 27 лютого 2014 року №794-VII // Відомості Верховної Ради України. – 2014. – №13. – Ст.222.

64. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Закон України від 26 листопада 2015 року № 834-VІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 1. – Ст. 9.

65. Про земельну реформу. Постанова Верховної Ради УРСР від 18 грудня 1990 року №563-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – №10. – Ст. 100.

66. Про Порядок визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам: Постанова Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. № 284 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/ cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=284-93-%EF.

67. Про затвердження Порядку зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. № 502 // Урядовий кур'єр. – 2002. – 20.04.2002. – № 76.

68. Про затвердження Порядку здійснення природно-сільськогосподарського, еколого-економічного, протиерозійного та інших видів районування (зонування) земель: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. № 681 // Урядовий кур'єр. – 2004. – 30.06.2004. – № 120.Культуру. За

69. Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. № 118 – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

70. Порядок ведення Державного земельного кадастру. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051– [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

71. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2016. - № 2. – Ст. 108.

72. Порядок надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2016. - № 2. – Ст. 108.

73. Порядок доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1127 // Офіційний вісник України. – 2016. - № 2. – Ст. 108.

74. Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям. Указ Президента України від 8 серпня 1995 року – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua.

75. Положення про Державну реєстраційну службу України. Затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 401/2011 – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua. (втратила чинність на підставі Постанови Кабінету Міністрів України №150 від 31 березня 2015 року).

76. Положення про Державне агентство земельних ресурсів України.
Затверджено Указом Президента України від 8 квітня 2011 року
№ 445 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 29. – Ст. 1253.

77. Положення про Державну службу України з питань геодезії, картографії та кадастру. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 року №15 // Офіційний вісник України. – 2015. - № 7. – Ст. 164.

78. Класифікація видів цільового призначення земель. Затверджено Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів
23 липня 2010 року № 548 // Офіційний вісник України. – 2010. - № 85. – Ст. 3006.

79. Рішення Конституційного Суду України від 9 липня 2002 року № 15-рп/2002 – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

80. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статті 92, пункту 6 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (справа про постійне користування земельними ділянками) від 22 вересня 2005 року N5-рп/2005// // Офіційний вісник України. – 2005. – № 39. – Ст. 2490 .

81. Рішення Конституційного Суду України від 1 квітня 2010 року № 10-рп/2010 – [Електронний ресурс] Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу : http://portal.rada.gov.ua.

82. Про практику застосування судами земельного законодавства при розгляді цивільних справ. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16 квітня 2004 року (в редакції від 19.03.2010 року) // Вісник Верховного суду України. – 2004. – № 6. – С. 22.

83. Про деякі питання практики розгляду справ у спорах, що виникають із земельних відносин. Постанова Вищого господарського суду України від 17 травня 2011 року №6 // Вісник господарського судочинства — 2011. - № 3. – С. 6.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.009 с.)