Чи діє в Україні мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Чи діє в Україні мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення?А) ні;

Б) ні, але буде запроваджений з 1 січня 2017 року;

В) так, але не лише на землі сільськогосподарського призначення;

Г) так, але не на всі землі сільськогосподарського призначення.

 

17. Статус та правовий режим земель історико-культурного призначення визначається:

А) Земельним кодексом України;

Б) Земельним кодексом України та Законом України «Про охорону культурної спадщини»;

В) Законом України «Про землі історико-культурного призначення»;

Г) Законом України «Про курорти».

 

18. Громадянам України за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування земельні ділянки для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і гаражного будівництва в межах норм, визначених Земельним кодексом, можуть:

А) передаватися безоплатно у власність;

Б) передаватися безоплатно у власність або у постійне користування;

В) передаватися безоплатно у власність або надаватися в оренду;

Г) надаватися безоплатно у постійне користування.

 

19. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у таких розмірах:

А) не більше 0,20 гектара;

Б) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

В) не більше 1 гектара;

Г) у селах – не більше 0,25 гектара, у інших населених пунктах – не більше 0,10 гектара.

 

20. Землі сільськогосподарського призначення не можуть передаватись у власність:

А) господарським товариствам, територіальним громадам, іноземним громадянам;

Б) іноземцям, апатридам, біпатридам, іноземним юридичним особам;

В) іноземним інвесторам, приватним підприємствам, фермерським господарствам;

Г) іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам та іноземним державам.

 

ІІ. ЧАСТИНА 2: ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

Дайте повну, розгорнуту, аргументовану відповідь на поставлені питання.

 

Назвіть підстави набуття та припинення права приватної власності на земельну ділянку.

Вирішення земельних спорів.

 

ІІІ. ЧАСТИНА 3: ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ ПІДВИЩЕНОГО РІВНЯ СКЛАДНОСТІ

23. Поясніть зміст та значення конституційної норми щодо права власності на землю Українського народу. Відповідь аргументуйте.

 

XIІ. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО»

 

1. Поняття і предмет земельного права

2. Методи регулювання в земельному праві

3. Функції земельного права

4. Принципи земельного права

5. Співвідношення земельного права з суміжними галузями права

6. Система земельного права

7. Історія земельного права України

8. Поняття і види джерел земельного права

9. Конституція України як джерело земельного права

10. Закони як джерела земельного права України

11. Підзаконні нормативно-правові акти як джерела земельного права

12. Міжнародні договори як джерела земельного права України

13. Поняття, зміст і види земельних правовідносин

14. Земельно-правові норми

15. Класифікація і види земельних правовідносин

16. Суб'єкти земельних правовідносин

17. Об'єкти земельних правовідносин

18. Виникнення, зміна та припинення земельних правовідносин

19. Правовий механізм реалізації земельно-правових норм

20. Конституційні засади права власності на землю в Україні

21. Поняття та зміст права власності на землю

22. Правове регулювання державної власності на землю

23. Правове регулювання комунальної власності на землю

24. Правові засади приватної власності на землю

25. Земля як об'єкт права власності

26. Суб'єкти права власності на землю

27. Форми власності на землю в Україні

28. Права та обов'язки власників земельних ділянок

29. Набуття та припинення права власності на землю: загальна характеристика

30. Приватизація земельних ділянок

31. Набуття права власності на земельні ділянки за цивільно-правовими угодами

32. Припинення права приватної власності на земельну ділянку

33. Поняття і зміст права землекористування

34. Суб'єкти та об'єкти права землекористування

35. Види права землекористування

36. Особливості права постійного землекористування

37. Набуття права землекористування

38. Припинення права землекористування

39. Права та обов'язки землекористувачів

40. Поняття та юридичні ознаки оренди землі

41. Правове регулювання оренди земель сільськогосподарського та іншого призначення

42. Договір оренди земельної ділянки

43. Поняття, система та юридична природа обмежень та обтяжень прав на землю

44. Поняття права земельного сервітуту та його місце у системі обмежень та обтяжень прав на землю

45. Види земельних сервітутів

46. Підстави та порядок виникнення права земельного сервітуту

47. Підстави та порядок припинення права земельного сервітуту

48. Поняття права добросусідства та його зміст

49. Способи забезпечення права добросусідства.

50. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб або для забудови

51. Підтримання та відновлення меж земельних ділянок

52. Поняття та особливості гарантій прав на землю

53. Способи захисту земельних прав на землю та їх реалізація

54. Земельно-процесуальне забезпечення гарантій права на землю

55. Відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам

56. Вирішення земельних спорів

57. Поняття та функції державного управління у сфері використання та охорони земель

58. Моніторинг земель

59. Планування використання та охорони земель

60. Встановлення цільового призначення земельних ділянок

61. Нормування та стандартизація у сфері використання та охорони земель

62. Землеустрій

63. Ведення державного земельного кадастру

64. Державна реєстрація прав на землю

65. Державний контроль за використанням та охороною земель

66. Правове регулювання плати за землю

67. Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах

68. Правочини щодо земельних ділянок

69. Правові проблеми обігу земель

70. Викуп земельних ділянок для суспільних потреб

71. Примусове відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності

72. Поняття і зміст правової охорони земель

73. Суб'єкти й об'єкти правової охорони земель

74. Рекультивація земель

75. Консервація земель

76. Особливості правової охорони ґрунтів

77. Земельне правопорушення як підстава юридичної відповідальності

78. Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства

79. Кримінальна відповідальність за порушення земельного законодавства

80. Майнова та дисциплінарна відповідальність за порушення земельного законодавства

81. Поняття, цільове призначення та склад земель сільськогосподарського призначення

82. Правовий режим земельних ділянок державних сільськогосподарських підприємств та організацій

83. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення, наданих для ведення товарного сільськогосподарського виробництва

84. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, наданих для ведення особистого селянського господарства та підсобного господарства несільськогосподарських підприємств

85. Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

86. Поняття і склад земель житлової та громадської забудови

87. Порядок використання земель житлової та громадської забудови

88. Загальна характеристика правового режиму земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення

89. Правовий режим земель промисловості

90. Правовий режим земель транспорту

91. Правовий режим земель зв'язку

92. Правовий режим земель енергетики

93. Правовий режим земель оборони

94. Правовий режим земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

95. Правовий режим земель оздоровчого призначення

96. Правовий режим земель рекреаційного призначення

97. Правовий режим земель історико-культурного призначення

98. Правовий режим земель лісогосподарського призначення

99. Правовий режим земель водного фонду .

 

 

Увага! На підставі вищенаведеного переліку питань сформовано 33 екзаменаційні білети (по три питання у кожному білеті). Жодне з вищезазначених питань не повторюється. Порушення студентом черговості відповіді на питання, що сформульовані в екзаменаційному білеті, не впливає на екзаменаційну оцінку.

 

XIІI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-22; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.009 с.)