Адміністративна відповідальність неповнолітніх. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адміністративна відповідальність неповнолітніх.Щодо неповнолітніх, які вчинили адміністративне правопорушення, можуть застосовуватися заходи адміністративного впливу, а саме:

· зобов’язання публічно, або в іншій формі, попросити вибачення у потерпілого;

· застереження;

· догана, або сувора догана;

· передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання;

· в ряді випадків неповнолітні від 16 до 18 років підлягають адміністративній відповідальності на загальних засадах.

Законом передбачені також заходи адміністративного примусу, а саме:

· попереджувальні (перевірка документів, заборона випуску на лінію несправного автотранспорту);

· заходи адміністративного припинення (затримання правопорушника, огляд і вилучення речей);

· примусове лікування;

· безпосередній фізичний вплив (застосування спеціальних засобів, зброї);

· заходи адміністративного стягнення.

Закон визначає органи, які уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. До них належать:

· адміністративні комісії при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів;

· районні суди;

· органи внутрішніх справ, державні інспекції тощо.

 

Запитання та завдання для самостійної перевірки знань

1. Дайте визначення поняття „адміністративне право” та його джерела

2. Охарактеризуйте методи державного управління

3. Дайте визначення адміністративного правопорушення, його ознаки та склад

4. Назвіть види адміністративних правопорушень

5. Які ви знаєте види адміністративних стягнень?

6. Які органи уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?

 

Тестові завдання

1. Допишіть. Адміністративне право – це ....

2. Дайте визначення поняття: Адміністративне правопорушення – це...

3. Не є адміністративним правопорушення дія, вчинена у стані:

а) крайньої необхідності;

б) необхідної оборони;

в) казусу;

г) уявної оброни

4. Ознакою адміністративного правопорушення є:

а) суспільна небезпека;

б) суспільна шкідливість;

в) вина;

г) немає правильної відповіді

5. Адміністративна відповідальність настає з:

а) 14 років

б) 16 років

в) 18 років

г) 20 років

6. Видом адміністративних стягнень є:

а) штраф;

б) попередження;

в) ....................................;

г) ...................................;

д) ...................................;

е) ...................................;

ж) арешт

7. Адміністративний арешт встановлюється строком до:

а) 15 діб

б) 30 діб

в) 45 діб

г) до 3-х місяців

8. Адміністративний арешт не застосовується до:

а) неповнолітніх;

б) ....................................;

в) ....................................;

г) жінок, які мають дітей до 12 років

 

юридичний практикум

1. Які з перелічених заходів державного примусу належать до адміністративного стягнення:

а) попередження;

б) догана;

в) оплатне вилучення предмету;

г) позбавлення батьківських прав;

д) сувора догана;

е) позбавлення спеціального права;

ж) переведення на нижче оплачувану роботу;

з) конфіскація майна;

и) переведення на нижчу посаду;

к) зауваження;

л) виправні роботи

2. Двоє юнаків – Олександр (19 р.) та Ігор (17 р.) вчинили серйозне адміністративне правопорушення, за що законом у виняткових випадках застосовується такий вид покарання, як адміністративний арешт на термін до 15 діб, і таке рішення приймає лише суд або суддя. Ви суддя і розглядаєте цю справу. Ваше рішення?

3. Біля двору громадянина Зайцева тривалий час зберігалася цегла, шлакоблок, інший будівельний матеріал. Після неодноразових попереджень цю людину рішенням адміністративної комісії при міськвиконкомі було оштрафовано. Зайцев вважає це покарання незаконним, бо будматеріали йому потрібні для будівництва гаража, але в даний час для найму спеціалістів він не має коштів. Ваш коментар?

4. Працівники ДАІ зупинили водія, який був без шолома і керував мотоциклом у нетверезому стані. Визначте склад адміністративного проступку. Які стягнення можуть бути застосовані до водія?

5. Громадянина Василя Орлова та його сина Вадима (13 років) було затримано на надувному човні посередині озера рибінспектором, коли вони із сітки витягали рибу. Вкажіть склад адміністративного правопорушення. Які адміністративні стягнення можуть бути застосовані?

 

 

Глава 13. Основи кримінального права України

Поняття і система кримінального законодавства України. Загальна характеристика Кримінального кодексу України

Кримінальне законодавство — це система встановлених кримінальних законів, які визначають основи і принципи кримінальної відповідальності, встановлюють, які саме суспільно небезпечні діяння є злочинами і яке покарання може бути застосоване до особи, що його скоїла.

Основними джерелами кримінального права є Кримінальний кодекс України, який набув чинності з 01.09.2001 року

Загальна частина Кримінального кодексу містить загальні норми, межі дії кримінального законодавства у просторі й часі, найпринциповіші норми загального значення, які визначають підстави кримінальної відповідальності, питання осудності й неосудності, тлумачать поняття злочину, форми вини, види й форми співучасті, називають види покарання за злочин і правила їх призначення, регулюють інститути, що пов'язані зі звільненням від кримінальної відповідальності та покарання, особливості кримінальної відповідальності й покарання неповнолітніх.

Особлива частина визначає кримінальну відповідальність із зазначенням видів і меж, в яких вона призначається за конкретні злочини. Норми Загальної частини розкриваються на базі Особливої частини.

Кримінальний кодекс України діє відносно певного кола осіб, у певних просторових та часових межах. Так, згідно зі ст. 4 КК України злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час учинення цього діяння. Часом учинення злочину визнається час учинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі.

У відповідності до ст. 6 КК України особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за КК України. Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або припинено на території України, а також, якщо його виконавець або хоча б один зі співучасників діяв на території України.

Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.

Ст. 7 КК України визначено, що громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за КК України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Згідно зі ст. 8 КК України, іноземці або особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини за її межами, несуть в Україні відповідальність у випадках, передбачених міжнародними договорами, або якщо вони вчинили особливо тяжкі злочини проти прав і свобод громадян України або інтересів України.

Разом з тим, ст. 25 Конституції України встановлює, що громадянин України не може бути виданий іноземній державі. Це правило поширюється і на ті випадки, коли іноземна держава хоче покарати українського громадянина за вчинений на її території злочин. Видача з цією самою метою іноземців чи осіб без громадянства може мати місце, якщо вона передбачена відповідними міжнародними договорами.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 52.205.167.104 (0.006 с.)