Тема: Адміністративно-правові норми та відносини 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Адміністративно-правові норми та відносини1. Адміністративна правова норма: поняття, структура.

2. Класифікація адміністративно-правових норм.

3. Поняття та властивості адміністративно-правових відносин.

4. Підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: норма права, адміністративна правова норма, гіпотеза адміністративно-правової норми, диспозиція адміністративно-правової норми, санкція адміністративно-правової норми, підстава виникнення адміністративно-правової норми, юридичний факт.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- зміст адміністративно-правової норми;

- особливості адміністративно-правової норми;

- структура адміністративно-правової норми;

- пряма дія адміністративно-правової норми у часі;

- негайна дія адміністративно-правової норми у часі;

- зворотня дія адміністративно-правової норми у часі;

- форми реалізації адміністративно-правової норми;

- проблеми вдосконалення адміністративного законодавства на сучасному етапі;

- особливості адміністративно-правових відносин.

 

Семінарське заняття 3

Тема: Громадяни як суб'єкти адміністративного права

1. Поняття та елементи адміністративно-правового статусу громадян України.


2. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

3. Особливості правового статусу біженців.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративно-правовий статус, адміністративна правоздатність, адміністративна дієздатність, іноземець, особа без громадянства, біженець.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- зміст адміністративно-правового статусу громадян України;

- права громадян у сфері державного управління;

- обов’язки громадян у сфері державного управління;

- особливості правового статусу іноземців по відношенню до правового статусу громадян України;

- особливості адміністративно-правового статусу біженців;

- умови втрати та позбавлення статусу біженця.

Семінарське заняття 4

Тема: Об’єднання громадян як суб'єкти адміністративного права

1. Об'єднання громадян: поняття, ознаки.

2. Класифікація об`єднань громадян.

3. Адміністративно-правовий статус громадських організацій і політичних партій.

4. Контроль за діяльністю об’єднань громадян.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: об’єднання громадян, громадська організація, політична партія.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- законодавче забезпечення права громадян на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації;


- ознаки об'єднання громадян;

- критерії класифікації об`єднань громадян;

- особливості адміністративно-правового статусу громадських організацій;

- особливості адміністративно-правового статусу політичних партій;

- види стягнень які можуть бути застосовані до об’єднань громадян.

Семінарське заняття 5

Тема: Державна служба

1. Поняття та основи правового положення державного службовця.

2. Права та обов’язки державних службовців.

3. Вимоги щодо вступу на державну службу.

4. Юридична відповідальність за службові правопорушення.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: служба, державна служба, державний службовець, патронатна служба, посадова особа, посада, відставка державного службовця.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття державної служби;

- основні принципи державної служби;

- класифікація державних службовців;

- поняття посади;

- організаційно-правові способи заміщення посад;

- загальні та спеціальні вимоги, які ставляться до громадян при вступі на державну службу;

- обмеження, пов’язані з проходженням державної служби;

- порядок та підстави припинення державної служби;

- права і обов'язки державних службовців.

Семінарське заняття 6

Тема: Органи виконавчої влади як суб’єкти адміністративного права

1. Орган виконавчої влади: поняття, ознаки, види.

2. Президент України як суб’єкт адміністративного права.

3. Повноваження Кабінету Міністрів України.

4. Правове положення центральних органів виконавчої влади.

5. Адміністративно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: державний орган, орган виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, міністерство, служба, агентство, інспекція.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- визначення органу виконавчої влади;

- класифікація органів виконавчої влади за характером компетенції;

- класифікація органів виконавчої влади за порядком вирішення підвідомчих питань;

- класифікація органів виконавчої влади за територіальним масштабом діяльності;

- організаційно-правові рівні системи органів виконавчої влади: вищий, центральний, місцевий (територіальний);

- правовий статус Кабінету Міністрів України;

- повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері виконавчої влади.

Змістовий модуль 2

Семінарське заняття 7

Тема: Форми і методи державного управління

1. Форми управлінської діяльності: поняття, ознаки, види.

2. Поняття та класифікація актів управління.

3. Методи управління: поняття, види.

4. Переконання та примус.

5. Адміністративний та економічний методи управління.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: форма державного управління, правові форми державного управління, неправові форми державного управління, правові акти державного управління, адміністративно-правовий договір, метод управління, адміністративний метод управління, економічний метод управління, переконання, адміністративний примус, адміністративно-правовий режим.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття форми державного управління;

- співвідношення між правовими та неправовими формами;

- поняття та ознаки правового акта державного управління;

- поняття та ознаки адміністративно-правового договору;

- поняття та ознаки методів управління;

- критерії класифікації методів управління;

- поняття та ознаки адміністративного примусу;

- класифікація заходів адміністративно-правового примусу.

 

Семінарське заняття 8

Тема: Загальна характеристика адміністративної відповідальності

1. Адміністративна відповідальність як різновид юридичної відповідальності.

2. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності.

3. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

4. Поняття та види адміністративних стягнень.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративна відповідальність, крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність, адміністративне стягнення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття адміністративної відповідальності;

- загальні ознаки адміністративної відповідальності;

- особливі ознаки адміністративної відповідальності;

- обставини, що виключають притягнення до адміністративної відповідальності;

- поняття адміністративного стягнення;

- система адміністративних стягнень;

- обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення;

- обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

 

Семінарське заняття 9

Тема: Адміністративне правопорушення

1. Адміністративне правопорушення - підстава адміністративної відповідальності.

2.Юридичний склад адміністративного правопорушення: поняття, структура.

3. Характеристика елементів юридичного складу адміністративного правопорушення.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративне правопорушення, юридичний склад адміністративного правопорушення, об’єкт, суб’єкт, об’єктивна сторона, суб’єктивна сторона, адміністративне стягнення.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття адміністративного правопорушення;

- ознаки адміністративного правопорушення;

- поняття юридичного складу адміністративного правопорушення: поняття, елементи;

- об’єкт адміністративного правопорушення;

- види об’єктів;

- форми вини;

- види суб'єктів адміністративної відповідальності;

- особливості адміністративної відповідальності посадових осіб;

- проблеми вдосконалення адміністративно-деліктного законодавства на сучасному етапі.

 

Семінарське заняття 10
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 103; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.187.128 (0.013 с.)