Тема: Законність у державному управлінніМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема: Законність у державному управлінні1. Поняття законності.

2. Система гарантій законності.

3. Контроль в державному управлінні. Види контролю.

4. Поняття нагляду в державному управлінні.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: законність, способи забезпечення законності, гарантії забезпечення законності, контроль, нагляд.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття законності в державному управлінні;

- поняття контролю в державному управлінні;

- види контролю в державному управлінні;

- парламентський контроль за законністю в державному управлінні;

- президентський контроль за законністю в державному управлінні;

- урядовий контроль за законністю в державному управлінні;

- судовий контроль за законністю в державному управлінні;

- поняття та види нагляду в державному управлінні;

- методи та форми здійснення прокурорського нагляду.

Змістовий модуль 3

Семінарське заняття 11

Тема: Загальна характеристика адміністративного процесу

1. Адміністративний процес: поняття, ознаки.

2. Структура адміністративного процесу.

3. Принципи адміністративного процесу.

4. Адміністративно-процесуальні норми та відносини.

5. Суб’єкти адміністративного процесу.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: адміністративний процес, адміністративне провадження, стадія адміністративного процесу, етап адміністративного процесу, принципи адміністративного процесу, адміністративно-процесуальна норма, адміністративно-процесуальні відносини, суб’єкт адміністративного процесу.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- „широкий” підхід щодо тлумачення поняття адміністративного процесу;

- „вузький” підхід щодо тлумачення поняття адміністративного процесу;

- загальні та особливі ознаки адміністративного процесу;

- стадії та етапи адміністративного процесу;

- загальні та спеціальні принципи адміністративного процесу;

- ознаки адміністративно-процесуальної норми;

- ознаки адміністративно-процесуальних відносин;

- співвідношення понять «суб’єкт адміністративного процесу» та «учасник адміністративного процесу».

 

 

Семінарське заняття 12

Тема: Провадження у справах розгляду звернень громадян

1. Види звернень та вимоги, що висуваються до них.

2. Стадії провадження по розгляду звернень громадян.

3. Особливості провадження у справах адміністративно-спеціальних скарг.

4. Законодавче регулювання позасудового та судового розгляду скарг громадян.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: звернення громадян, заява, клопотання, зауваження, пропозиція, скарга, адміністративно-спеціальна скарга, провадження по розгляду звернень громадян.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття «звернення громадян»;

- основні вимоги до звернень громадян;

- класифікація звернень громадян за різними критеріями;

- характеристика стадій розгляду звернень громадян;

- строки подання та розгляду звернень громадян;

- звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню;

- ознаки адміністративно-спеціальних скарг;

- етапи законодавчого регулювання судового розгляду скарг громадян.

 

 

Семінарське заняття 13

Тема: Провадження в справах про адміністративні правопорушення

1. Поняття, завдання та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Учасники провадження.

3. Строки в провадженні.

4. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення:

а) адміністративне розслідування;

б) розгляд справ, види рішень по справі і вимоги до їх змісту;

в) оскарження і опротестування постанов про накладення адміністративних стягнень;

г) виконання постанов.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: провадження в справах про адміністративні правопорушення, органи, що розглядають справи про адміністративне правопорушення, протокол в справі про адміністративне правопорушення, постанова в справі про адміністративне правопорушення

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- поняття провадження в справі про адміністративне правопорушення;

- обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення;

- права та обов’язки осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення;

- процесуальні строки, строки давності та строки примусового впливу у провадженні в справах про адміністративні правопорушення;

- характеристика етапів стадій провадження в справах про адміністративні правопорушення.

Семінарське заняття 14

Тема: Реєстраційно-дозвільні провадження

1. Провадження з реєстрації нормативних актів органів виконавчої влади.

2. Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

3. Реєстрація об’єднань громадян та їх символіки.

4. Порядок видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю.

5. Характеристика дозвільного провадження.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: державна реєстрація нормативно-правового акта, державна реєстрація юридичної особи, державна реєстрація фізичної особи-підприємця, легалізація об’єднань громадян,, реєстрація об’єднань громадян, символіка об’єднань громадян, дозвільна система.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- вимоги до нормативно-правових актів, які підлягають реєстрації;

- акти, що не подаються на державну реєстрацію;

- стадії провадження з державної реєстрації нормативно-правових актів;

- порядок реєстрації фізичних осіб - підприємців;

- порядок реєстрації юридичних осіб;

- порядок легалізації громадської організації;

- особливості реєстрації політичної партії;

- порядок реєстрації символіки об’єднань громадян;

- обставини, за наявності яких відмовляють у видачі свідоцтва про право на ведення нотаріальної діяльності;

- порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення, використання предметів, матеріалів і речовин, відкриття підприємств, майстерень і лабораторій, на які поширюється дозвільна система.

Семінарське заняття 15

Тема: Дисциплінарні провадження

1. Загальна характеристика дисциплінарного примусу.

2. Особливості дисциплінарного провадження щодо працівників органів внутрішніх справ.

3. Дисциплінарне провадження щодо прокурорсько-слідчих працівників.

4. Порядок дисциплінарного провадження щодо суддів.

5. Дисциплінарне провадження щодо державних службовців.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: дисциплінарний примус, дисциплінарна відповідальність, дисциплінарні стягнення, дисциплінарне провадження.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- ознаки дисциплінарної відповідальності;

- основні види дисциплінарної відповідальності;

- стадії дисциплінарного провадження;

- підстави та строки накладення дисциплінарних стягнень на працівників ОВС, прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, суддів;

- оскарження дисциплінарних стягнень працівниками ОВС, прокурорсько-слідчими працівниками, державними службовцями, суддями;

- виконання та зняття дисциплінарних стягнень з працівників ОВС, прокурорсько-слідчих працівників, державних службовців, суддів.

 

Змістовий модуль 4

Семінарське заняття 16

Тема: Управління адміністративно-політичною сферою (частина 1)

1. Основи організації оборони України.

2. Порядок призову на військову службу.

3. Система та компетенція органів Служби безпеки України.

4. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов’язок.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: оборона, національна безпека, цивільна оборона, територіальна оборона, військова служба, альтернативна служба, органи військового управління.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

- повноваження органів державної влади у сфері оборони;

- основні функції та завдання органів військового управління у сфері оборони;

- права та обов’язки громадян України у сфері оборони;

- приписка громадян України до призовних дільниць;

- призов громадян України на строкову військову службу;

- строки військової служби;

- організаційна структура Служби безпеки України;

- основні повноваження Служби безпеки України;

- склад правопорушень законодавства про загальний військовий обов’язок.

Семінарське заняття 17Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.71.247 (0.008 с.)