Тема 13. Загальна характеристика адміністративного процесу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Загальна характеристика адміністративного процесу1. Види проваджень в адміністративному процесі.

2. Особливості дії адміністративно-процесуальної норми.

3. Види суб’єктів адміністративного процесу.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «адміністративний процес»?

2. Що таке «стадія адміністративного процесу»?

3. Вкажіть види конфліктних та неконфліктних проваджень.

4. Вкажіть загальні та спеціальні принципи адміністративного процесу.

5. Що таке «адміністративно-процесуальна норма»?

6. В чому полягає особливість дії адміністративно-процесуальної норми в часі?

7. Вкажіть ознаки адміністративно-процесуальних відносин.

8. Які є види суб'єктів адміністративного процесу?

Практичнізавдання

1. Випишіть з підручника Колпакова В.К. та Кузьменко О.В. „Адміністративне право України” запропонований ними розподіл адміністративних проваджень.

2. Дослідіть думки адміністративістів щодо видів суб’єктів адміністративного процесу.

Тема 14. Провадження у справах розгляду звернень громадян

1. Діловодство за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування.

2. Класифікатор звернень громадян.

3. Розгляд скарг в судовому порядку.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «звернення громадян»?

2. Що таке «заява / клопотання»?


3. Що таке «пропозиція /зауваження»?

4. Що таке «скарга»?

5. Назвіть види звернень громадян за різними критеріями.

6. Що таке «провадження у справах розгляду звернень громадян»?

7. Вкажіть стадії провадження у справах розгляду звернень громадян.

8. Вкажіть існуючі строки провадження у справах розгляду звернень громадян.

9. В чому полягає особливість подання повторної скарги?

10. Вкажіть ознаки адміністративно-спеціальних скарг?

11. Яким нормативним актом регламентується судовий порядок подання та розгляду скарг?

 

Практичнізавдання

1. Ознайомтесь із Законом України „Про звернення громадян” та визначте норми, що забезпечують процесуальні гарантії своєчасного розгляду звернень громадян.

2. Проаналізуйте провадження щодо розгляду клопотання, заяви та скарги, занотуйте особливості розгляду даних звернень.

3. Вирішіть задачу:

· Голова облдержадміністрації 1 жовтня одержав скаргу громадянина П. на дії завідуючого міським відділом охорони здоров’я. Ознайомившись зі скаргою 15 жовтня, він надіслав її для розгляду по суті у міський відділ охорони здоров’я. Які порушення діючого законодавства були допущені?

 

Тема 15. Провадження у справах про адміністративні правопорушення

1. Обставини, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення.


2. Види підвідомчості розгляду справ про адміністративні правопорушення.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «провадження у справах про адміністративні правопорушення»?

2. Назвіть стадії даного виду провадження.

3. Вкажіть процесуальні строки провадження у справах про адміністративні правопорушення.

4. Вкажіть строки давності в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

5. Вкажіть строки примусового впливу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення.

6. Зазначте види суб’єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення.

7. Які органи (посадові особи) належать до «лідируючих суб’єктів» провадження у справах про адміністративні правопорушення?

8. Назвіть етапи стадії «адміністративне розслідування та порушення справи про адміністративний проступок».

9. Назвіть етапи стадії «розгляд справи та винесення постанови».

10. Назвіть етапи стадії « оскарження (опротестування) постанови».

11. Назвіть етапи стадії «виконання постанови».?

Практичнізавдання

1. Складіть проект протоколу про адміністративне правопорушення.

2. Використовуючи положення КУпАП, законспектуйте випадки, коли протоколи про адміністративні правопорушення не складаються.

3. Заповніть таблицю

Строки у провадженні в справах про амін. правопорушеннях
строки тривалість
розгляду справ про амін. правопорушення  
оскарження постанови по справі  
розгляду скарги і протесту на постанову  
виконання постанови по справі  
накладення стягнення  

4. Вирішіть задачі:

· Заступник начальника обласного управління внутрішніх справ своєю постановою наклав адміністративне стягнення на громадянина В. у вигляді штрафу в розмірі 119 гривень за дрібне хуліганство та злісну непокору працівникові міліції. Зробіть висновок щодо законності дій заступника начальника обласного управління.

· До адмінкомісії при Хмельницькому міськвиконкомі надійшов протокол, складений старшиною міліції про адміністративне правопорушення передбачене ст. 181-1 КУпАП, скоєне громадянкою П. з м. Харкова. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

· 22 вересня за фактом ДТП було порушено кримінальну справу. У ході розслідування було визнано, що водій скоїв не злочин, а адміністративне правопорушення. 20 листопада справу припинили, а матеріали переслали в ДАІ для вирішення питання про притягнення водія до адміністративної відповідальності. В ДАІ матеріали надійшли 2 грудня. Чи можна ще накласти адміністративне стягнення на водія?

· Громадянин П. 19 лютого був оштрафований за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. 25 грудня цього ж року на нього знову було накладено штраф за аналогічне правопорушення. Чи можна за таке ж правопорушення, скоєне у березні наступного року притягнути громадянина П. до адміністративної відповідальності за ч.3 ст. 178? Чому?

 

Тема 16. Реєстраційно-дозвільні провадження

1. Реєстрація приватної нотаріальної діяльності.

2. Ліцензування певних видів господарської діяльності.

3. Порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку, застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «реєстраційне провадження»?

2. Вкажіть види реєстраційних проваджень.

3. Охарактеризуйте провадження з реєстрації нормативних актів органів виконавчої влади.

4. Охарактеризуйте провадження з реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

5. Охарактеризуйте провадження з реєстрації об’єднань громадян та їх символіки.

6. Що таке «дозвільне провадження»?

7. Вкажіть види дозвільних проваджень.

8. Вкажіть види господарської діяльності, що потребують ліцензування.

9. Охарактеризуйте провадження по видачі дозволу на придбання спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії.

Практичнізавдання

1. Дослідіть Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» та занотуйте перелік документів, що подається фізичними і юридичними особами при реєстрації та підстави відмови у реєстрації.

2. Порівняйте процес реєстрації політичної партії та громадської організації. Заповніть таблицю

Об’єднання громадян Політична партія Громадська організація
Орган, що здійснює реєстрацію
Документи, що подаються при реєстрації
Строки реєстрації

3. Вирішіть задачі:

· Засновники акціонерного товариства з метою державної реєстрації 4 жовтня надіслали рекомендованим листом державному реєстратору такі документи: заповнену реєстраційну картку, копію рішення засновників, два примірники установчих документів, документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору. Не одержавши відповіді, через місяць один із засновників звернувся до державного реєстратора і дізнався, що подані документи надійшли 10 жовтня, а 15 жовтня було прийняте рішення про залишення їх без розгляду. Назвіть підстави залишення документів без розгляду та проаналізуйте, які порушення діючого законодавства допущені.

· Громадянин Мазур звернувся за консультацією до адвоката: „Чи можуть отримати дозвіл на зберігання (носіння) одного газового пістолета члени сім’ї власника пістолета? Працівники суб’єкта підприємницької діяльності?” Надайте консультацію.

· Директор заводу “Машбуд” (чисельність 4,5 тис.) подав до обласної державної адміністрації заяву та інші необхідні документи про реєстрацію політичної партії “Вільна Україна”. В реєстрації йому було відмовлено. Чи правомірне дане рішення? Дайте пояснення.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 246; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.137.63 (0.015 с.)