Тема 8. Форми державного управління 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 8. Форми державного управління1. Види правових форм державного управління.

2. Види не правових форм державного управління.

3. Характеристика нормативних актів державного управління.

4. Умови ефективності адміністративних актів.

5. Стадії прийняття актів управління.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «форма державного управління»?

2. Які є критерії класифікації форм державного управління?

3. Назвіть види правових форм державного управління.

4. Назвіть види неправових форм державного управління.

5. Як співвідносяться правові та неправові форми державного управління?

6. Назвіть ознаки правового акта державного управління.

7. Які є види правових актів управління?

8. Що таке «аміністративно-правовий договір»?

Практичні завдання

1.Дайте характеристику дій вчинених на протязі робочого дня в районній адміністрації: прийнято регламент роботи апарату адміністрації; накладено дисциплінарне стягнення на завідуючого загальним відділом; керівникам структурних підрозділів віддано 18 усних розпоряджень з питань організації роботи адміністрації; видано розпорядження глави адміністрації про відпустку співробітника юридичного відділу; проведено нараду з представниками громадських організацій про проведення суботника; заступником голови адміністрації проведено прийом громадян з особистих питань; двом працівникам апарату адміністрації видано посвідчення на відрядження; проведено семінар з представниками громадських організацій; укладено договір з місцевою телекомпанією про висвітлення роботи адміністрації. Які з них є формами управління?

2.Заповніть таблицю

Класифікація актів управління
за суб’єктом видання за юридичними властивостями за сферою дії за межами дії

Тема 9. Методи державного управління

1. Співвідношення форм та методів управління.

2. Поняття та ознаки адміністративного примусу.

3. Поняття адміністративно-правових режимів.

4. Види адміністративно-правових режимів.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «метод управління»?

2. Назвіть ознаки методів управління.

3. Які є види методів управління за сферою впливу?

4. Які є види методів управління за характером впливу на волю підлеглих?

5. Які є види методів управління за метою?

6. Які є види методів управління за способом впливу на об’єкти управління?

7. Які є види методів управління за ступенем впливу,?

8. Які є види методів управління за розподілом повноважень між керівником та виконавцями?

9. Що таке «адміністративний примус»?

10. Назвіть заходи адміністративного попередження.

11. Перерахуйте заходи адміністративного припинення.

Практичні завдання

1. Заповніть таблицю

Заходи примусу
попередження припинення відповідальність
     

2. Використовуючи відповідні нормативні акти, випишіть коротку характеристику одного з адміністративно-правових режимів.

 

 

Тема 10. Загальна характеристика адміністративної відповідальності

1. Основні і додаткові стягнення.

2. Характеристика видів адміністративних стягнень.

3. Обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення.

4. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «адміністративна відповідальність»?

2. Назвіть загальні ознаки адміністративної відповідальності.

3. Назвіть особливі ознаки адміністративної відповідальності.

4. Назвіть обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

5. Що таке «крайня необхідність»?

6. Що таке «необхідна оборона»?

7. Що таке «неосудність»?

8. Перерахуйте види адміністративних стягнень.

9. Назвіть обставини, що пом'якшують відповідальність за адміністративні правопорушення.

10. Назвіть обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення.

 

Практичні завдання

1.Проведіть порівняльну характеристику ознак адміністративної відповідальності з іншими видами юридичної відповідальності.

2.Вкажіть норми діючого законодавства за порушення яких до адміністративної відповідальності притягуються юридичні особи.

3.Наведіть приклади життєвих ситуацій з виникненням обставин, що виключають адміністративну відповідальність.

4.Заповніть таблицю

 

Загальна характеристика адміністративної відповідальності
право встановлення підстава суб’єкт порядок притягнення міра відповідаль-ності
         

5. Порівняйте переліки адміністративних стягнень чинного КУпАП та проекту Кодексу про адміністративні проступки. Чи є доцільним, на Вашу думку, введення нових стягнень та залишення таких стягнень, як виправні роботи, адміністративний арешт?

Тема 11. Адміністративне правопорушення

1. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

2. Особливості адміністративної відповідальності осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

3. Особливості адміністративної відповідальності іноземців.

Питання для самоконтролю

1. Що таке «адміністративне правопорушення»?

2. Що таке «юридичний склад адміністративного правопорушення»?

3. Які є види об’єктів адміністративного правопорушення?

4. Що таке «умисел»?

5. Що таке «необережність»?

6. Які є види суб'єктів адміністративної відповідальності?

7. Назвіть особливості адміністративної відповідальності посадових осіб.

8. У чому полягає особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх?

9. У чому полягає особливість адміністративної відповідальності осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів?

10. У чому полягає особливість адміністративної відповідальності іноземців?

Практичні з авдання

1. Складіть схему елементів складу адміністративного правопорушення, дайте їх характеристику.

2. Дослідіть думку адміністративістів щодо природи заходів, що застосовуються до неповнолітніх осіб. Чи можна вважати ці заходи стягненнями?

3. Порівняйте попередження як різні заходи примусу.

4. Вирішіть задачі:

· Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з боку 17-річного студента П., суддя піддав його штрафу. Адвокат П. Подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, що до П. можна було б застосовувати заходи впливу, передбачені ст.241 КпАП України, зважаючи на його неповноліття. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

· Громадянин П., перебуваючи у нетверезому стані, чіплявся до громадян, нецензурно лаявся. Його було притягнуто до відповідальності за ст.173 КпАП України (дрібне хуліганство) і, враховуючи що за подібні дії П. вже притягувався до відповідальності, до нього застосували адміністративний арешт. П. оскаржив постанову, посилаючись на те, що він інвалід ІІІ-ї групи. Проаналізуйте ситуацію.

 

Тема 12. Законність в державному управлінні

1. Політичні, економічні та організаційні гарантії забезпечення законності.

2. Форми урядового контролю у сфері державного управління.

3. Відомчий контроль.

4. Адміністративний нагляд: визначення та основні риси.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення законності як режиму.

2. Дайте визначення законності як методу.

3. Дайте визначення законності як принципу.

4. Що таке «контроль»?

5. Що таке «нагляд»?

6. Назвіть форми прокурорського реагування на порушення законності.

7. Перерахуйте ознаки адміністративного нагляду.

Практичні завдання

1. Проведіть порівняльну характеристику контролю та нагляду.

2. Проаналізуйте Закон України «Про прокуратуру» та вкажіть характерні ознаки актів прокурорського реагування.

Акти прокурорського реагування
протест припис подання постанова
       

3. Дослідіть Закон України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» та занотуйте види підстав для припинення адміністративного нагляду

4. Вирішіть задачу:

· Виконавчий комітет Федорівської сільської ради прийняв рішення, яким встановив адміністративну відповідальність для громадян с. Федорівки у вигляді штрафу розміром 100 гр. за невжиття заходів по боротьбі з бур’янами біля дворів громадян. Районний прокурор визнав рішення виконкому незаконним і вирішив винести на нього протест. Чи правильне рішення прийняв прокурор? Якщо так, то складіть проект протесту прокурора.

Змістовий модуль 3Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 361; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.016 с.)