Тема заняття: 5.4. Коробки передач, роздавальні коробки і ходозменшувачі.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема заняття: 5.4. Коробки передач, роздавальні коробки і ходозменшувачі.Питання, що виносяться на самостійне вивчення:

1. Коробки передач.

2. Технічне обслуговування і регулювання коробок передач, роздавальних коробок і ходозменшувачів.

3. Основні неполадки коробок передач, їх виявлення і усунення.

 

Рекомендована література:

 

[1] с.297, 356...359; [4] с. 86...88; [1]' с. 176...186; [2]' с. 188.

Методичні вказівки:

1. Коробки передач.

Коробка передач — це основний багатоступiнчастий редуктор трансмисiї трактора та автомобiля, призначений для зміни крутного моменту як за величиною, так i за напрямком, а також для тривалого вiдключення працюючого двигуна вiд трансмiсії, коли машина стоїть.
За способом перетворення крутного моменту коробки передач подiляють на механiчнi та гiдромеханiчнi. Найпоширенiшi механiчні ступiнчастi коробки передач.
Ступiнчастi коробки передач складаються з шестерень, якi входять у зачеплення одна з одною в рiзних спiввiдношеннях йутворюють декiлька передач (ступенiв) з рiзними передатними числами. Число передач у тракторних коробках передач коливаеться вiд 5 до 24, що забезпечуе змiну швидкостi руху вiд 0,1 до 35км/год. Така велика кiлькiсть передач зумовлена великою рiзноманiтнiстю умов роботи та бажанням досягти найбiльшої продуктивностi за мінімальної витрати палива. Автомобiлънi коробки передач, якправило, мають З — 5передач, що поясяюють вiдмiкнiстю в їх призначенi та застосуванкi. Передачi тракторiв подiляють на три групи: основнi(робочi),транспортнi,сповiльненi.
Основнi передачi забезпечують швидкiсть руку трактора 5 — 15 км/год, за якої викокують основнi технологiчнi операцiї з вирощування сiльськогосподарських культур i збирання врожаю. Число основних передач залежить вiд типу трактора i становить4-32.
Трааспортнi передачi вмикають у разi використання тракторiв як транспортних засобiв, а також під час холостих переїздiв. Число транспортних передач у колiснихтракторах дорiвнюс 3- 4, у гусеничних 1- 2.
Сповiльненi передачi потрiбнi для виконання деяких техпологiчнихпроцесiв зi iквидкiстю близько 0,1 км/год (робота з розсадо- та деревосадильними, мелiоративними машинами). Таких передач може бути дві або чотири.
2.Технічне обслуговування і регулювання коробок передач, роздавальних коробок і ходозменшувачів.

<><<><><><><Технічне ><обслуговування ><коробок ><передач ><тракторів ><МТЗ-80/82 ><складається ><з ><періодичної ><перевірки ><рівня ><і ><заміни ><масла ><відповідно ><до ><таблиці ><мащення.>

<Масляна ><ванна ><коробки ><передач ><загальна ><з ><корпусом ><заднього ><моста ><і ><відсіком ><корпуса ><зчеплення. ><Рівень ><масла ><в ><корпусах ><трансмісії ><повинен ><бути ><під ><контрольну ><пробку, ><яка ><розміщена ><на ><правому ><боці ><коробки ><передач.>

<При ><заміні ><масла ><відгвинчують ><зливні ><пробки ><коробки ><передач, ><корпусів ><зчеплення ><і ><заднього ><моста. ><Зливають ><масло ><зразу ><ж ><після ><зупинки ><трактора, ><поки ><воно ><гаряче.>

<При ><експлуатації ><трактора ><необхідно ><звертати ><увагу ><на ><звуки, ><які ><виходять ><з ><трансмісії. ><Одною ><з ><причин ><збільшеного ><шуму ><може ><бути ><порушення ><регулювання ><підшипників ><вторинного ><вала ><або ><проміжної ><шестерні ><приводу ><переднього ><моста ><трактора.>

<Осьовий ><зазор ><(до ><0,3 ><мм) ><в ><підшипниках ><вторинного ><вала ><регулюють ><заміною ><товщини ><пакета ><розрізних ><прокладок><><. ><Для ><регулювання ><необхідно ><роз-><шплінтувати ><і ><відкрутити ><на ><2—3 ><оберти ><гайку ><кріплення ><конічної ><шестерні, ><а ><потім ><болти ><кріплення ><стакана ><підшипника ><і ><за ><допомогою ><демонтажних ><болтів ><випресувати ><його ><настільки, ><щоб ><ввести ><під ><фланець ><стакана ><регулювальні ><прокладки. ><Товщина ><введених ><прокладок ><повинна ><дорівнювати ><осьовому ><зазору ><в ><підшипниках.>

<Після ><встановлення ><прокладок ><><загвинчують ><до ><від><казу ><болти ><кріплення ><стакана ><і ><гайку. ><Якщо ><підшипники ><відрегульовані ><правильно, ><то ><момент ><прокручування ><вторинного ><вала ><і ><встановлених ><на ><ньому ><шестерень, ><звільнених ><від ><зачеплення ><з ><другими ><шестернями, ><повинен ><бути ><7—8 ><Н*м.>

<Після ><регулювання ><підшипників ><необхідно ><перевірити ><положення ><конічної ><шестерні, ><воно ><визначається ><відстанню ><58±0,15 ><мм ><від ><стінки ><коробки ><передач ><до ><зовнішнього ><торця ><шестерні. ><Якщо ><вона ><буде ><більша ><58,2 ><мм, ><необхідно ><відкрутити ><гайку, ><зняти ><шестерню ><з ><упорною ><шайбою ><і ><прошліфувати ><останню ><до ><потрібних ><розмірів. ><Потім ><встановити ><шайбу ><і ><шестерню, ><до ><відказу ><затягнути ><гайку ><і ><надійно ><її ><зафіксувати,>

<У ><тракторах ><Т-150К, ><Т-150, ><МТЗ-100/102 ><необхідно ><контролювати ><тиск ><масла ><в ><гідросистемі ><(0,95—1,05 ><МПа).При ><ТО-1 ><перевіряють ><рівень ><масла ><(у ><трактора ><МТЗ-100/102 ><роблять ><це ><при ><ТО-2). ><Перевірку ><виконують ><не ><раніше, ><ніж ><через ><0,5 ><год ><після ><зупинки ><трактора. ><При ><ТО-2 ><у ><тракторів ><Т-150 ><і ><Т-150К ><знімають ><масляні ><фільтри ><лінії ><нагнітання, ><розбирають ><їх, ><промивають ><в ><дизельному ><паливі ><і ><продувають ><стиснутим ><повітрям. ><При ><ТО-3 ><замінюють ><масло ><в ><корпусах ><трансмісії. ><Зливають ><масло ><із ><масляного ><бака ><і ><коробки ><передач ><зразу ><ж ><після ><зупинки ><трактора, ><для ><чого ><вигвинчують ><зливні ><пробки ><в ><баці ><гідросистеми ><і ><корпусі ><роздавальної ><коробки. ><Одночасно ><знімають ><і ><промивають ><в ><дизельному ><паливі ><деталі ><фільтра ><лінії ><нагнітання, ><заливний ><фільтр ><і ><фільтр-забірник, ><очищають ><і ><промивають ><сапуни ><і ><пробки.>

<Свіже ><масло ><заливають ><до ><середини ><контрольного ><вікна. ><Після ><запуску ><двигуна ><протягом ><2—3 ><хв ><перевіряють <<><><><відсутність ><підтікань, ><а ><потім, ><не ><рухаючи ><трактор ><з ><місця, ><почергово ><включають ><всі ><передачі. ><Через ><10—15 ><хв ><після ><зупинки ><двигуна ><знову ><перевіряють ><рівень ><масла ><і ><при ><необхідності ><доливають.>

<При ><необхідності ><регулюють ><механізм ><блокування ><переключення ><рядів ><і ><привода ><переключення ><передач ><зміною ><довжини ><тяги, ><яка ><з'єднує ><зчеплення ><з ><коробкою ><передач.>

<Періодично ><перевіряють ><механізм ><блокування, ><який ><не ><дозволяє ><запустити ><пусковий ><двигун, ><коли ><важіль ><переключення ><рядів ><не ><знаходиться ><в ><нейтральному ><положенні. ><Для ><цього ><необхідно: ><від'єднати ><провід, ><який ><зв'язаний ><з ><вимикачем, ><і ><контрольною ><лампочкою ><перевірити ><справність ><електричного ><кола; ><поставити ><важіль ><переключення ><рядів ><в ><нейтральне ><положення ><(при ><цьому ><лампочка ><не ><повинна ><горіти), ><при ><включенні ><любого ><ряду ><лампочка ><повинна ><загорятись. ><Якщо ><у ><включеному ><режимі ><лампочка ><не ><загоряється, ><перевіряють ><коло ><і ><при ><необхідності ><знімають ><з ><вимикача ><регулювальні ><прокладки. ><Двоклемний ><вимикач ><ВК-403 ><знаходиться ><на ><кришці ><відсіку ><ходозменшувача.>

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.013 с.)