Паливна економічність автомобіля.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Паливна економічність автомобіля.Економічні якості автомобіля характеризують витратою палива під час руху в заданих умовах. Для оцінки економічності двигуна використовують вимірник питомої ефективної витрати палива, але останній не можна застосовувати для оцінки економічності автомобіля загалом.

 

 

Рис. 25. Економічна характеристика автомобіля.

Вимірником паливної економічності автомобіля прийнято вважати кількість палива, в літрах або кілограмах, витраченого на 100 км шляху.

Економічна характеристика автомобіля (рис. 25), виражена витратою палива на 100км шляху як функція швидкості руху, дає наочне уявлення про паливну економічність автомобіля за різних умов усталеного руху. Нижня крива (у =0) — це умовна витрата палива за відсутності дорожнього опору або під час руху з гори (і =f). Інші криві побудовано для шляхів з різними зростаючими значеннями коефіцієнта ψ. Максимальні швидкості руху з погіршенням дорожніх умов і підвищенням коефіцієнта ψ зменшуються. Вони обмежені кривою а-а', що є геометричним місцем точок, в яких автомобіль витрачає максимально можливу кількість палива за відповідної частоти обертання колінчастого вала. Друга крива с—с', що сполучає точки перегину кривих, відповідає найекономічнішій швидкості руху в різних дорожніх умовах за роботи на даній передачі. За менших швидкостей руху витрати палива зростає через погіршення економічності двигуна, за більших – через зростання опору руху.

Витрату палива на 100 км шляху у загальному випадку руху автомобіля можна визначити за формулою:

GШ=100GП / V,

де GШ- витрата палива на 100км шляху,кг; GП- годинна витрата палива,кг; V- швидкість руху автомобіля, км/год.


Питання для самоконтролю:

1. Що використовують для оцінки економічності двигуна?

2. Що називають економічною характеристикою автомобіля? З якою метою її будують?


Література

 

[1] Трактори та автомобілі. Я.Ю. Білоконь, А.І. Окоча, С.О. Войцехівський. – К.: Вища освіта, 2003. – 560 с.

[2] Трактори та автомобілі. Ч. 1. Автотракторні двигуни: Навч. посіб./ М.Г. Сандомирський, М.Ф. Бойко, А.Т. Лебедєв та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – К.: Вища школа, 2000. – 357 с.

[3] М.Ф. Бойко. Трактори та автомобілі. Ч. 2. Електрообладнання: Навч. посіб./ К.: Вища освіта, 2001. – 243 с.

[4] Трактори та автомобілі. Ч. 3. Шасі: Навч. посіб./ А.Т. Лебедєв, В.М. Антощенков, М.Ф. Бойко та ін.; За ред. проф. А.Т. Лебедєва. – К.: Вища освіта, 2004. – 336 с.

[1]' Д.І. Мельников. Трактори і автомобілі. – К.: Вища школа. 1978.

[2]' Я.Ю. Білоконь. Трактори. – К.: Урожай. 1991.

Рецензія

Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів третього курсу спеціальності 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва”.

Методичні вказівки по організації і проведенню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів третього курсу спеціальності 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва ” розроблені відповідно до робочої навчальної прорами дисипліни.

Методичні вказівки дозволять студентам самостійно, в позаурочний час, опрацювати окремі теми і навчальні питання відповідної дисципліни. До кожної теми приводиться перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення, дається короткий виклад визначених питань, для ілюстрації наводяться відповідні рисунки і схеми.

Для узагальнення і систиматизації знань по темах і питаннях приводяться контрольні запитання і завдання для модульного контролю знань по відповідних темах.

При підготовці методичних вказівок викладач вдало підібрав дози навчального матеріалу для самостійного вивчення і опрацював відповідну літературу .

Методичні вказівки для самостійного вивчення тем навчальної дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів третього курсу спеціальності 5.10010201 “Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва ” рекомендовані для використання в навчальному процесі.

 

 

Рецензент : викладач технічних дисциплін,

спеціаліст вищої категорії Давидов С. Г.

 

 

на тему: ”Методичні вказівки для самостійного вивчення навчальної дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів заочної форми навчання спеціальності 5.130106 “Організація і технологія ведення фермерського господарства” група ОТз.

Методичні вказівки по організації і проведенню самостійної роботи з навчальної дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів спеціальності 5.130106 “Організація і технологія ведення фермерського господарства“ розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни.

Методичні вказівки дозволять студентам самостійно, в позаурочний час, опрацювати окремі теми і навчальні питання відповідної дисципліни. До кожної теми приводиться перелік питань, що виносяться на самостійне вивчення, дається короткий виклад визначених питань, для ілюстрації наводяться відповідні малюнки і схеми.

Для узагальнення і систиматизації знань по темах і питаннях приводяться контрольні запитання і завдання по відповідних темах.

При підготовці методичних вказівок викладач вдало підібрав дози навчального матеріалу для самостійного вивчення і опрацював відповідну літературу .

Методичні вказівки для самостійного вивчення тем навчальної дисципліни “Трактори і автомобілі” для студентів спеціальності 5.130106 “Організація і технологія ведення фермерського господарства” рекомендована для використання в навчальному процесі.

 

 

Рецензент : викладач технічних дисциплін,

спеціаліст вищої категорії Давидов С. Г.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.38.244 (0.011 с.)