Технічне обслуговування і регулювання ведучих мостів колісних тракторів і автомобілів.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технічне обслуговування і регулювання ведучих мостів колісних тракторів і автомобілів.Ведучі мости тракторів та автомобілів є сукупністю механізмів, об'єднаних у спільному корпусі, за допомогою яких крутний момент передається від коробки передач до рушія. Крім того, ведучі мости сприймають зусилля, які діють між рушієм машини і підвіскою. Ведучих мостів в автомобілях є один-три, у колісних тракторах — один-два.

Основними механізмами ведучого моста автомобіля є головна передача, диференціал і півосі; ведучого моста колісного трактора — головна передача, диференціал і кінцеві передачі. У гусеничних тракторах на місці диференціала розташований механізм повороту. В деяких тракторах у корпусі заднього моста може розміщуватись коробка передач.

Головна передачазнижує частоту обертального руху (підвищує крутний момент), змінює напрямок передавання крутного моменту з поздовжнього на поперечний.

Диференціалпризначений для забезпечення можливості обертання ведучих коліс з різними кутовими швидкостями, що потрібно під час руху по криволінійній траєкторії і по нерівній поверхні, він також розподіляє підведений до нього крутний момент між правим і лівим колесами.

Кінцеву передачузастосовують, як правило, у тракторах, вона призначена для зниження частоти обертання (підвищення крутного моменту) ведучих коліс (зірочок). Іноді кінцеві передачі використовують і для зміни шляхового просвіту просапного трактора.

Передній міст колісних повноприводних машинмістить головну передачу, диференціал і спеціальний механізм для передавання зусилля на передні ведучі керовані колеса, виконаний у вигляді шестеренних передач або шарнірів однакових кутових швидкостей. У колісних повноприводних тракторах до складу переднього ведучого моста входить і кінцева передача.

Задні ведучі мости автомобілівскладаються з головної передачі, диференціала і півосей. Головна передача може бути одинарною або подвійною. В задньому мосту автомобіля з одинарною головною передачею (рис. 5, а) крутний момент від коробки передач підводиться до ведучого вала 1 і через шестерні 2 і 6 головної передачі, диференціал (деталі 3, 4, 7, 9 і 10) і півосі 5 і 8 передається до ведучих коліс.

Рис. 5. Кінематичні схеми механізмів заднього моста автомобілів (а, б) і колісного трактора (в):

1— ведучий вал головної передачі; 2,6 — ведуча і ведена шестерні головної передачі; З — коробка диференціала; 4,9 — півосьові шестерні; 5,8 — півосі;

7 — сателіти; 10 — хрестовина; 11, 12 — ведена і ведуча шестерні подвійної головної передачі; 13, 14 — ведуча і ведена шестерні кінцевої передачі; 15 - 17 —механізм блокування диференціала

 

Схема заднього моста, зображеного на рисунку 5 б, відрізняється від розглянутої вище тим, що має подвійну головну передачу, яка складається з двох пар шестерень – конічних 2, 12 і циліндричних 6, 11.

Під час роботи трактора необхідно стежити, щоб в ведучих мостах не виникали сторонні шуми, періодично перевіряти температуру корпусів і слідкувати, щоб не було підтікання масла. Якщо такий дефект є, то необхідно підтягнути кріплення кришок і фланців, замінити непридатні прокладки і сальники.

При ЩТО перевіряють зовнішнє кріплення ведучих мостів.

Під час ТО-1 перевіряють рівень масла в картерах, якщо необхідно, доливають.

Через одне ТО-3 (2000 мото*год) замінюють масло в картерах. Відпрацьоване трансмісійне масло зливають відразу після зупинки трактора, поки воно не захололо. Потім наливають в картер дизельне паливо (2/3 місткості) і промивають деталі при русі трактора вперед і назад протягом 5-7 хвилин.

Зливають мийну рідину, очищають магніти пробок, встановлюють їх на місце і заливають в картери свіже масло до нормального рівня.

В строки, встановлені заводом-виготівником, перевіряють регулювання конічних роликових підшипників, а також зачеплення конічних шестерень.

У разі виходу з ладу однієї з шестерень головної передачі, обидві шестерні замінюють новими. Встановлювати різні шестерні категорично забороняється.

 

Кінцева передача.

Кінцеві передачіє останнім елементом трансмісії. Вони призначені для збільшення її загального передатного числа, й відповідно, величини крутного моменту на рушії. Передачі застосовують на тракторах та автомобілях великої вантажопідйом­ності. Кінцеві передачі — це одноступінчасті, рідше двоступін­часті, а іноді й планетарні редуктори. Вони розміщуються у гусеничних тракторах за механізмом повертання, у колісних машинах — за диференціалом.

Рис. 6. Схеми кінцевих передач:

а — суміщена; б — рознесена; в — планетарна; 1 — рукав моста; 2 — піввісь;

3,7 — ведуча і ведена шестерні кінцевої передачі; 4 — коробка диференціала; 5 — ведуче коле­со; 6 — корпус заднього моста; 8 — вал ведучого колеса; 9 — картер кінцевої передачі; 10 — маточина; 11 — ведуча зірочка (колесо); 12 — водило; 13 — коронна шестерня;

14 — осі; 15 — сателіти.

 

Кінцеві передачі виконують за схемами, наведеними на рис. 6. За одним варіантом (див. рис. 6, а) їх розміщують у середині картера заднього моста разом з головною передачею і диференціалом, що надає конструкції ведучого моста компактності і спрощує мащення цих механізмів. При цьому ведучі шестерні 3 кінцевої передачі одержують обертання від півосьових шестерень диференціала 4. Ведені шестерні 7 закріплено на внутрішніх кінцях півосей 2, які пропущені крізь рукави 1. На зовнішніх кінцях півосей закріплено ведучі колеса 5. У другому варіанті (див. рис. 6, б) кінцеві передачі розміщено в окремих картерах 9, прикріплених до корпусу заднього моста 6. Ведені шестерні 7 закріплено на валу 8 ведучого колеса 5. У третьому варіанті кінцеві передачі виконано у вигляді планетарного редуктора (див. рис. 6, в), водило якого 12, виготовлене як герметичний барабан, разом з ведучою зірочкою 11 закріплено на маточині 10, яка через підшипники спирається на рукав півосі. Ведучу сонцеву шестерню З закріплено на півосі 2. Сателіти 15 одержують обертання від шестерні 3, перекочуючись всередині коронної шестерні 13, закріпленої на рукаві 1, і через осі 14 обертають за собою водило разом з ведучою зірочкою.

 

3.Несправності ведучих мостів і способи їх усунення.

 

Несправності Причини Способи усунення
Підвищений шум Збільшився зазор в конічних підшипниках ведучих шесте-рень   Неправильно відрегульовано зачеплення Відрегулювати зазор в конічних підшипниках ведучих шестерень, забезпечуючи монтажний розмір Відрегулювати зачеплення, перевірити боковий зазор, монтажний розмір і пляму контакта
Перегрівання ведучого моста Занижений рівень масла в мості Малий зазор в конічних підшипниках ведучих шестерень Неправильно відрегульовано зачеплення   Відрегулювати зазор конічних підшипників   Відрегулювати зачеплення
Підтікання масла Завищений рівень масла в мості Зруйноване ущільнення Засмічений сапун Спрацювання сальника Злити надлишок масла Замінити ущільнення Очистити і промити сапун Замінити сальник

 

Питання для самоконтролю:

1. Яке призначення ведучих мостів? Які вимоги ставлять до них та як класифікують?

2. Проаналізуйте, які несправності можуть виникнути у ведучих мостах. За якими ознаками їх можна визначити та як усунути?

3. В чому полягає технічне обслуговування ведучих мостів колісних тракторів?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.01 с.)