IV. Розкриття інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової звітностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

IV. Розкриття інформації про виплати працівникам у примітках до фінансової звітності1. У примітках до фінансової звітності слід розкривати інформацію про суми заборгованості за заробітною платою.

2. Пункт 2 розділу IV виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 2)

2. У випадку звільнення працівників відповідно до законодавства у примітках до фінансової звітності слід наводити інформацію про суми виплат при звільненні.

 

Директор Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку М. О. Чмерук


 


 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2012 м. Київ N 568


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 червня 2012 р. за N 901/21213

Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України
від 17 грудня 2012 року N 1343,
від 25 листопада 2014 року N 1163

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та на виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007 - 2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року N 34,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі, що додаються:

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції";

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти";

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 "Витрати";

Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за N 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629);

Зміни до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 87/18825.

2. Внести до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 123 "Запаси", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року N 1202, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за N 1019/18314, такі зміни:

2.1. Абзаци восьмий - одинадцятий пункту 4 розділу I виключити. У зв'язку з цим абзац дванадцятий вважати абзацом восьмим.

2.2. У розділі II:

пункт 10 викласти у такій редакції:

"10. Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними силами суб'єктів бухгалтерського обліку в державному секторі, визнається їх виробнича собівартість, яка визначається за відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.";

пункти 11 - 13 виключити. У зв'язку з цим пункти 14 - 15 вважати відповідно пунктами 11 - 12;

абзац третій пункту 11 викласти у такій редакції:

"фінансові витрати;".

3. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 127 "Зменшення корисності активів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року N 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за N 92/18830, абзац четвертий пункту 3 виключити.

У зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати відповідно абзацами четвертим та п'ятим.

4. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М. О.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В. П.)у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

6. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти" та 135 "Витрати", затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2016 року.

(пункт 6 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства фінансів України від 17.12.2012 р. N 1343,
від 25.11.2014 р. N 1163)

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Перший заступник Міністра фінансів А. Мярковський


 

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 18.05.2012 N 568 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 червня 2012 р. за N 901/21213


Національне положення (стандарт)
бухгалтерського обліку в державному секторі 133 "Фінансові інвестиції"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції зі спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

амортизована собівартість фінансової інвестиції - собівартість фінансової інвестиції з урахуванням часткового її списання внаслідок зменшення корисності, яка збільшена (зменшена) на суму накопиченої амортизації дисконту (премії);

ефективна ставка відсотка - ставка відсотка, що визначається діленням суми річного відсотка та дисконту (або різниці між річним відсотком та премією) на середню величину собівартості інвестиції (або зобов'язання) та вартості її погашення;

метод ефективної ставки відсотка - метод нарахування амортизації дисконту або премії, за яким сума амортизації визначається як різниця між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки та амортизованої вартості на початок періоду, за який нараховується відсоток;

оператор спільної діяльності - учасник спільної діяльності без створення юридичної особи, якому згідно з договором доручено вести справи спільної діяльності, зокрема її бухгалтерський облік;

спільна діяльність - діяльність зі створенням або без створення юридичної особи, яка є об'єктом спільного контролю двох або більше сторін відповідно до письмового договору між ними;

спільний контроль - розподіл контролю за діяльністю відповідно до договору про ведення спільної діяльності;

фінансові інвестиції - активи, які утримуються (контролюються) суб'єктом державного сектору з метою отримання економічних вигід від їх володіння.

(пункт 3 розділу І доповнено абзацом восьмим згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.207.247.69 (0.007 с.)