Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності ПрАТ «БІОФАРМА» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності ПрАТ «БІОФАРМА»Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Характеристика ПрАТ “БІОФАРМА ”

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності

2.1. Характеристика фінансової звітності підприємства

2.2. Аналіз фінансової діяльності підприємства за 2013-2014 роки

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

 

Метою переддипломної практики є – закріплення теоретичних знань зі спеціальності «Управління проектами» на базі приватного акціонерного товариства “БІОФАРМА”, набуття практичних навичок, досвіду організації фінансової роботи на усіх ділянках виробництва і управління; вивчення практичних можливостей удосконалення первинної документації в БІОФАРМА”,поглиблення навичок дослідної роботи.

Основними завданнями проходження практики в “ “БІОФАРМА ”є:

- знайомство з структурою фінансового відділу, самого підприємства, з формою організацією фінансової роботи і порядком розподілу обов’язків з ведення фінансового планування на підприємстві, фінансово-економічною характеристикою діяльності фармацевтичної компанії.

- участь у розробці фінансового плану підприємства, складанні звітності;

- ознайомитись з фінансовою політикою, вивчення нормативних документів, що стосуються організації фінансів та фінансового обліку та звітності;

- проаналізувати динаміку фінансово-економічних показників діяльності “БІОФАРМА ” за 2014 рік;

- ознайомитись з використанням сучасних технічних засобів збору, відображення та обробки економічної та фінансової інформації, створення автоматизованих систем фінансового менеджменту.

Практичні навички завжди являються основою для закріплення теоретичного матеріалу, набуття більшого досвіду в обраній професії та майбутнього формування спеціаліста.


 

Розділ 1. Характеристика ПрАТ БІОФАРМА”

ПрАТ «БІОФАРМА» - це флагман Української біофармацевтики, сучасне високотехнологічне підприємство. ЇЇ продукція і виробничі процеси відповідають найсуворішим міжнародним вимогам, які застосовуються до лікарських препаратів і фармацевтичного виробництва в Європі.

Компанія працює в галузів галузі, яка дбає про найважливіші людські цінності - життя і здоров'я. Прагне до того, щоб кожен фахівець охорони здоров'я і пацієнт, які використовують наші препарати, були впевнені у високій якості та ефективності нашої продукції. Намагається зробити так, щоб сучасні високотехнологічні біофармацевтичні лікарські засоби стали доступнішими пацієнтам. Саме тому компанія займає провідні позиції в українській фармацевтичній галузі і планомірно розширює як перелік виробленої продукції, так і свою присутність на ринках країн СНД.

Сайт компанії- це візитна картка ПрАТ «БІОФАРМА», створений для того, щоб познайомити всіх зацікавлених осіб - фахівців охорони здоров'я, пацієнтів та партнерів з діяльністю нашої компанії.

ФІЛОСОФІЯ КОМПАНІЇ

Наші цінності:

Якість - наріжний камінь організації всіх виробничих і бізнес процесів, що мають місце в нашій компанії.

Люди - основний і найцінніший капітал нашої компанії

Інновації та самовдосконалення - основний двигун зростання бізнесу і підвищення ринкової вартості компанії.

Довіра - оскільки важливі рішення приймаються на всіх рівнях організації, відповідно довіру до людей і віра в їх професіоналізм - це запорука нашого успіху.

Відповідальність - свідоме ставлення кожного співробітника до своїх обов'язків з метою створення вагомого внеску в досягнення загальних цілей нашої команди.

Філософія бізнесу

Спільними зусиллями ми хочемо досягти процвітання компанії через гармонію інтересів пацієнтів, фахівців галузі охорони здоров'я та команди ПрАТ «БІОФАРМА».

Наша місія

Основним змістом діяльності нашої компанії є збільшення тривалості життя людей і поліпшення її якості. Створюючи рекомбінантні препарати, пробіотики, а також лікарські засоби шляхом переробки донорської крові, ми прагнемо збільшити тривалість і якість життя наших пацієнтів.

Наше бачення

Використовуючи передові досягнення науки і менеджменту, ми створюємо інноваційну компанію в області біофармацевтики, яка прагне до довгострокового лідерства в своєму сегменті в країнах СНД і Східної Європи за обсягами доходу і прибутку.

Завод БІОФАРМА

Новий завод - це втілення сучасного високоефективного виробництва та збільшення виробничих потужностей компанії в 2 рази.

ПрАТ «БІОФАРМА» є сучасним виробником лікарських препаратів. Основні виробничі потужності компанії розташовані в місті Києві. В даний момент ведеться будівництво унікального для України біофармацевтичного науково-виробничого комплексу в м Біла Церква (Київська область).

Виробництво ПрАТ «БІОФАРМА» організовано у відповідність з європейським рівнем керівництва з належної виробничої практики для фармацевтичних підприємств - GMP (Good Manufacturing Practice) і відповідає посібникам Міжнародної оранізації по Гармонізації - ICH. Виробничі лабораторії контролю якості вхідної сировини та готової продукції також відповідають Європейським стандартам - GLP (Good Laboratory Practice).

Міжнародний рівень вимог до якості сировини, надійно побудовані системи аудиту та взаємовідносин з постачальником, вхідний контроль якості виключають потрапляння у виробництво невідповідних сировини і матеріалів.

Сьогодні ми випускаємо близько 100 генеричних і декілька оригінальних лікарських засобів в 11 фармакологічних групах.

Структура виробництва:

- цех переробки плазми донорської крові (виробництво альбумінів, імуноглобулінів і т.д.);

- цех виробництва рекомбінантних препаратів (інтерферони, філграстім, еритропоетин і т.д.);

- цех виробництва м'яких лікарських форм;

- цех органопрепаратів;

- цех хімфармпрепаратів;

- цех пробіотиків;

- відділення плазмол і каланхое.

У 2010 році проведена модернізація лінії з виробництва препаратів з фракцій донорської крові. Це дозволило не тільки збільшити продуктивність цеху імуноглобулінів, але й освоїти більш сучасні технології виробництва імуноглобулінів (наприклад, імуноглобулінів для підшкірного введення).

Незважаючи на столітню історію, ми утримуємо лідерство у виробництві імунобіологічних препаратів. Завдяки впровадженню сучасних технологій і постійного розширення нашого асортименту, ПрАТ «БІОФАРМА» лідирує на ринку імуноглобулінів не тільки в Україні, але і в деяких країнах СНД.

Вірусна безпека - одна з головних задач виробництва препаратів з плазми донорської крові. Постановою КМ № 1433 від 26.10.01г. в Україні введена 6-ти місячна карантинізація плазми крові. Однак центри крові (станції переливання крові) часто не в змозі виконувати цю постанову і сьогодні - через відсутність необхідного обладнання та засобів на енергозабезпечення. Тому вся плазма, що надійшла до нас із центрів крові, проходить карантин, для чого використовується рефрежиратор, який підтримує температуру -30 ° С. Після закінчення карантину сумнівна плазма потрапляє в шлюб. Обов'язковим етапом забезпечення безпеки препаратів крові є перевірка сировини на відсутність зараження збудниками гемотрансмісивні інфекції (вірусні гепатити, ВІЛ, парвавірус В19). Відділ контролю якості ПрАТ «БІОФАРМА» здійснює контроль вхідної плазми на наявність маркерів інфекційних хвороб методом імуноферментного аналізу і ампліфікації нуклеїнових кислот.

 

Таблиця 2.1

Таблиця 2.2

Таблиця 2.3

Таблиця 2.4

Висновки

Пройшовши переддипломну практику в ПрАТ «Біофарма», на посаді помічника менеджера проекту, я використовував сучасні технічні засоби збору, відображення та обробки фінансової інформації, комп’ютерні програми.

Навчився давати оцінку роботі підприємства, по фінансовим документам давати оцінку його рентабельності, фінансової стійкості, приймати важливі рішення по прийняттю проектів, які відповідають вимогам фармацевтичної галузі.

Ознайомився із сертифікатами компанії, які дають право їй виготовляти свою продукцію, не порушуючи встановлених норм і законодавства України.

Аналіз системи показників платоспроможності та фінансової стійкості дозволяє оцінити: здатність підприємства відшкодувати поточні борги у визначені терміни; фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування; мобільність власного капіталу; здатність капіталу утворювати активи; заборгованість підприємства тощо.

На мою думку, для оптимізації фінан­сово-господарської діяльності підприємства та підвищення фінансової стійкості ПрАТ «Біофарма»слід:

- забезпечити раціональне використання власних та позикових коштів, оптимальне розміщення їх на стадіях кругообігу;

- забезпечити чітке дотримання платіжної дисципліни, скорочення дебіторської і кредиторської заборгованості за рахунок своєчасного надходження коштів від споживачів;

- забезпечувати існуючі (або вище) рівні рентабельності, запасу фінансової стійкості за рахунок низького рівня постійних витрат та випереджаючого зростання чистого доходу від реалізації страхових продуктів порівняно із зростанням змінних витрат.

Резервами підвищення ефективності діяльності також може бути: збільшення обсягів продажу (широка реклама), провадження нових взаємовигідних форм розрахунків з клієнтами, розширення сфер самого ринку, і розширення асортименту ліків.


 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Характеристика ПрАТ “БІОФАРМА ”

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності

2.1. Характеристика фінансової звітності підприємства

2.2. Аналіз фінансової діяльності підприємства за 2013-2014 роки

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

 

Метою переддипломної практики є – закріплення теоретичних знань зі спеціальності «Управління проектами» на базі приватного акціонерного товариства “БІОФАРМА”, набуття практичних навичок, досвіду організації фінансової роботи на усіх ділянках виробництва і управління; вивчення практичних можливостей удосконалення первинної документації в БІОФАРМА”,поглиблення навичок дослідної роботи.

Основними завданнями проходження практики в “ “БІОФАРМА ”є:

- знайомство з структурою фінансового відділу, самого підприємства, з формою організацією фінансової роботи і порядком розподілу обов’язків з ведення фінансового планування на підприємстві, фінансово-економічною характеристикою діяльності фармацевтичної компанії.

- участь у розробці фінансового плану підприємства, складанні звітності;

- ознайомитись з фінансовою політикою, вивчення нормативних документів, що стосуються організації фінансів та фінансового обліку та звітності;

- проаналізувати динаміку фінансово-економічних показників діяльності “БІОФАРМА ” за 2014 рік;

- ознайомитись з використанням сучасних технічних засобів збору, відображення та обробки економічної та фінансової інформації, створення автоматизованих систем фінансового менеджменту.

Практичні навички завжди являються основою для закріплення теоретичного матеріалу, набуття більшого досвіду в обраній професії та майбутнього формування спеціаліста.


 

Розділ 1. Характеристика ПрАТ БІОФАРМА”

ПрАТ «БІОФАРМА» - це флагман Української біофармацевтики, сучасне високотехнологічне підприємство. ЇЇ продукція і виробничі процеси відповідають найсуворішим міжнародним вимогам, які застосовуються до лікарських препаратів і фармацевтичного виробництва в Європі.

Компанія працює в галузів галузі, яка дбає про найважливіші людські цінності - життя і здоров'я. Прагне до того, щоб кожен фахівець охорони здоров'я і пацієнт, які використовують наші препарати, були впевнені у високій якості та ефективності нашої продукції. Намагається зробити так, щоб сучасні високотехнологічні біофармацевтичні лікарські засоби стали доступнішими пацієнтам. Саме тому компанія займає провідні позиції в українській фармацевтичній галузі і планомірно розширює як перелік виробленої продукції, так і свою присутність на ринках країн СНД.

Сайт компанії- це візитна картка ПрАТ «БІОФАРМА», створений для того, щоб познайомити всіх зацікавлених осіб - фахівців охорони здоров'я, пацієнтів та партнерів з діяльністю нашої компанії.

ФІЛОСОФІЯ КОМПАНІЇ

Наші цінності:

Якість - наріжний камінь організації всіх виробничих і бізнес процесів, що мають місце в нашій компанії.

Люди - основний і найцінніший капітал нашої компанії

Інновації та самовдосконалення - основний двигун зростання бізнесу і підвищення ринкової вартості компанії.

Довіра - оскільки важливі рішення приймаються на всіх рівнях організації, відповідно довіру до людей і віра в їх професіоналізм - це запорука нашого успіху.

Відповідальність - свідоме ставлення кожного співробітника до своїх обов'язків з метою створення вагомого внеску в досягнення загальних цілей нашої команди.

Філософія бізнесу

Спільними зусиллями ми хочемо досягти процвітання компанії через гармонію інтересів пацієнтів, фахівців галузі охорони здоров'я та команди ПрАТ «БІОФАРМА».

Наша місія

Основним змістом діяльності нашої компанії є збільшення тривалості життя людей і поліпшення її якості. Створюючи рекомбінантні препарати, пробіотики, а також лікарські засоби шляхом переробки донорської крові, ми прагнемо збільшити тривалість і якість життя наших пацієнтів.

Наше бачення

Використовуючи передові досягнення науки і менеджменту, ми створюємо інноваційну компанію в області біофармацевтики, яка прагне до довгострокового лідерства в своєму сегменті в країнах СНД і Східної Європи за обсягами доходу і прибутку.

Завод БІОФАРМА

Новий завод - це втілення сучасного високоефективного виробництва та збільшення виробничих потужностей компанії в 2 рази.

ПрАТ «БІОФАРМА» є сучасним виробником лікарських препаратів. Основні виробничі потужності компанії розташовані в місті Києві. В даний момент ведеться будівництво унікального для України біофармацевтичного науково-виробничого комплексу в м Біла Церква (Київська область).

Виробництво ПрАТ «БІОФАРМА» організовано у відповідність з європейським рівнем керівництва з належної виробничої практики для фармацевтичних підприємств - GMP (Good Manufacturing Practice) і відповідає посібникам Міжнародної оранізації по Гармонізації - ICH. Виробничі лабораторії контролю якості вхідної сировини та готової продукції також відповідають Європейським стандартам - GLP (Good Laboratory Practice).

Міжнародний рівень вимог до якості сировини, надійно побудовані системи аудиту та взаємовідносин з постачальником, вхідний контроль якості виключають потрапляння у виробництво невідповідних сировини і матеріалів.

Сьогодні ми випускаємо близько 100 генеричних і декілька оригінальних лікарських засобів в 11 фармакологічних групах.

Структура виробництва:

- цех переробки плазми донорської крові (виробництво альбумінів, імуноглобулінів і т.д.);

- цех виробництва рекомбінантних препаратів (інтерферони, філграстім, еритропоетин і т.д.);

- цех виробництва м'яких лікарських форм;

- цех органопрепаратів;

- цех хімфармпрепаратів;

- цех пробіотиків;

- відділення плазмол і каланхое.

У 2010 році проведена модернізація лінії з виробництва препаратів з фракцій донорської крові. Це дозволило не тільки збільшити продуктивність цеху імуноглобулінів, але й освоїти більш сучасні технології виробництва імуноглобулінів (наприклад, імуноглобулінів для підшкірного введення).

Незважаючи на столітню історію, ми утримуємо лідерство у виробництві імунобіологічних препаратів. Завдяки впровадженню сучасних технологій і постійного розширення нашого асортименту, ПрАТ «БІОФАРМА» лідирує на ринку імуноглобулінів не тільки в Україні, але і в деяких країнах СНД.

Вірусна безпека - одна з головних задач виробництва препаратів з плазми донорської крові. Постановою КМ № 1433 від 26.10.01г. в Україні введена 6-ти місячна карантинізація плазми крові. Однак центри крові (станції переливання крові) часто не в змозі виконувати цю постанову і сьогодні - через відсутність необхідного обладнання та засобів на енергозабезпечення. Тому вся плазма, що надійшла до нас із центрів крові, проходить карантин, для чого використовується рефрежиратор, який підтримує температуру -30 ° С. Після закінчення карантину сумнівна плазма потрапляє в шлюб. Обов'язковим етапом забезпечення безпеки препаратів крові є перевірка сировини на відсутність зараження збудниками гемотрансмісивні інфекції (вірусні гепатити, ВІЛ, парвавірус В19). Відділ контролю якості ПрАТ «БІОФАРМА» здійснює контроль вхідної плазми на наявність маркерів інфекційних хвороб методом імуноферментного аналізу і ампліфікації нуклеїнових кислот.

 

Розділ 2. Аналіз фінансової діяльності ПрАТ «БІОФАРМА»Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.180.174 (0.044 с.)