V. Розкриття інформації про зменшення і відновлення корисності активів у примітках до фінансової звітностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

V. Розкриття інформації про зменшення і відновлення корисності активів у примітках до фінансової звітності1. У примітках до фінансової звітності щодо кожної статті активів наводиться така інформація:

1.1. Сума втрат від зменшення корисності включена до складу витрат.

(підпункт 1.1 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1.2. Сума вигід від відновлення корисності включена до складу доходів.

(підпункт 1.2 пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з
наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

1.3. Сума втрат від зменшення корисності, відображених у складі власного капіталу.

1.4. Сума вигід від відновлення корисності, відображених у складі власного капіталу.

2. Якщо визнані втрати від зменшення корисності або вигоди від відновлення корисності окремого активу або групи активів, яка забезпечує надходження грошових коштів, є суттєвими, то в примітках до фінансової звітності наводиться така інформація:

2.1. Події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності.

2.2. Визнана сума втрат від зменшення корисності та/або вигід від відновлення корисності.

2.3. Характеристика активу (назва, місце використання, сегмент, до якого належить актив), щодо якого визначалася сума втрат від зменшення або вигід від відновлення його корисності.

2.4. Характеристика (склад) групи активів, яка забезпечує надходження грошових коштів (назва, місце використання, сегмент, до якого належить група), із зазначенням поточного і попереднього способів включення активів до певної їх групи, причини зміни способу групування (якщо визначення складу групи активів, яка забезпечує надходження грошових коштів, змінилося).

2.5. Оцінка (чиста вартість реалізації або теперішня вартість майбутніх чистих грошових надходжень від активу), за якою визначена сума очікуваного відшкодування активу чи групи активів, яка забезпечує надходження грошових коштів.

2.6. База, прийнята для визначення чистої вартості реалізації (якщо сумою очікуваного відшкодування визнано чисту вартість реалізації).

2.7. Ставка дисконту, використана для поточного і попереднього визначення теперішньої вартості майбутніх чистих грошових надходжень від активу (якщо сума очікуваного відшкодування активу визначена у звітному періоді за теперішньою вартістю майбутніх чистих грошових надходжень від активу).

2.8. Метод визначення вартості при використанні активу, який не забезпечує надходження грошових коштів.

2.9. Підпункт 2.9 пункту 2 розділу V

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку О. О. Канцуров

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 24.12.2010 N 1629 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 р. за N 93/18831


Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 128 "Зобов'язання"

(заголовок у редакції наказу Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства фінансів України
від 25 листопада 2014 року N 1163

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов'язання її розкриття у фінансовій звітності.

(пункт 1 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Це Національне положення (стандарт) не поширюється на визнання і оцінку зобов'язань, непередбачуваних зобов'язань та непередбачуваних активів, які визначаються в інших національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також на зобов'язання бюджетів усіх рівнів із соціальних виплат і відшкодування пільг.

(пункт 3 розділу І із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

абзац другий пункту 4 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзаци третій - дев'ятий
вважати відповідно абзацами другим - восьмим)

непередбачений актив - актив, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими суб'єкт державного сектору не має повного контролю;

непередбачене зобов'язання - це:

1) зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджено лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначених майбутніх подій, над якими суб'єкт державного сектору не має повного контролю; або

2) теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди та потенціал корисності, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити;

абзац шостий пункту 4 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163)

абзац сьомий пункту 4 розділу І виключено

(згідно з наказом Міністерства
фінансів України від 25.11.2014 р. N 1163,
у зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом шостим)

сума погашення - недисконтована сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка, як очікується, буде сплачена для погашення зобов'язання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.249 (0.006 с.)