ТОП 10:

Міністерство України з питань надзвичайних ситуаційМіністерство України з питань надзвичайних ситуацій

Та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи

НАКАЗ

М. Київ

 

20.09.2010 № 791

 

Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС

 

З метою упорядкування організації та виконання піротехнічних робіт, пов’язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після війн, сучасних боєприпасів і підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), виходячи з аналізу практики застосування Тимчасової інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС,затвердженої наказом МНС від 17.12.2009 № 852,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС (далі – Інструкція), що додається.

2. Керівникам головних управлінь МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, спеціальних регіональних центрів швидкого реагування Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, загонів і підрозділів центрального підпорядкування, спеціалізованих підприємств МНС:

організувати виконання вимог Інструкції з питань організації та виконання робіт з розмінування території закріплених зон відповідальності від вибухонебезпечних предметів;

привести у місячний термін документацію щодо організації та виконання робіт з розмінування місцевості у відповідність із вимогами Інструкції;

при організації та виконанні робіт з розмінування місцевості піротехнічними підрозділами звернути особливу увагу на суворе дотримання особовим складом заходів безпеки, визначених Інструкцією та іншими чинними нормативними документами.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ МНС від 17.12.2009 № 852 «Про затвердження Інструкції з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Бута В.П.

 

Тимчасово виконуючий

Обов’язки Міністра (підписано) М.Болотських

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС

20.09.2010 № 791

ІНСТРУКЦІЯ

З організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС

Інструкція з організації та проведення робіт з розмінування місцевості на території України підрозділами та спеціалізованими підприємствами МНС (далі – Інструкція) визначає порядок виконання підрозділами Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту та спеціалізованими підприємствами МНС функцій з проведення піротехнічних робіт (далі – розмінування), пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів на території України, що залишилися після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань.

У разі прийняття Урядом України відповідного рішення розмінування може проводитись і на територіях, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань.

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Визначення термінів.

Розмінування – проведення піротехнічних робіт, пов’язаних із очищенням місцевості від вибухонебезпечних предметів.

Піротехнічні роботи – комплекс заходів пов'язаний із організацією
і проведенням пошуку, вилучення, знешкодження, підйому, транспортування та знищення вибухонебезпечних предметів.

Небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об'єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від ступеня їх впливу на довкілля або людину віднесено до одного з класів небезпечних речовин.

Вибухонебезпечні предмети (далі - ВНП) – різноманітні боєприпаси (авіаційні, артилерійські, інженерні, морські), їх елементи та інші предмети, що містять вибухову речовину, спрацювання яких може призвести до ураження людей, ушкодження техніки, руйнування будівель і споруд, завдання шкоди навколишньому середовищу.

Безпечний стан ВНП –стан, у якому ВНП не здатні спрацювати під дією зовнішнього імпульсу (удар, тепло, іскра тощо).

Вибухова речовина (далі - ВР) – хімічні сполуки або їх суміші, які здатні під впливом зовнішнього імпульсу (удар, тепло, іскра тощо) до виникнення самопливної хімічної реакції, що протікає з великою швидкістю та утворенням великої кількості газоподібних продуктів і виділенням тепла.

Засоби підриву (далі - ЗП) – зовнішнє джерело імпульсу, призначене для ініціювання детонації ВР (електродетонатори, капсуль-детонатори, вогнепровідні та детонуючі шнури тощо).

Знешкодження ВНП – спеціальні дії з метою блокування або нейтралізації виконавчих механізмів підривників, а при необхідності видалення підривників з ВНП.

Знищення ВНП – переведення ВНП у безпечний стан шляхом підриву, спалювання, механічного чи іншого повного або часткового руйнування.

Суцільне розмінування – комплекс робіт із розмінування території, на якій у результаті проведеної розвідки було встановлено наявність ВНП.

Контрольна перевірка місцевості на наявність ВНП – перевірка ділянки місцевості навколо місця виявлення ВНП у радіусі, що визначається цією Інструкцією.

Зона розмінування(далі - ЗР) – місцевість, на якій проводяться роботи
з розмінування одним піротехнічним підрозділом.

Ділянка розмінування (далі - ДР) – частина зони розмінування, як правило розміром 10 х 10 м, на якій проводяться роботи одним сапером.

Небезпечна зона – ділянка місцевості, відносно якої немає достовірних даних про відсутність на ній ВНП.

Мінна небезпека – існування на окремій ділянці місцевості загрози для життя і здоров’я людей, неможливості безпечного ведення господарської діяльності внаслідок наявності на ній ВНП.

Нештатна ситуація – випадкова подія, що виникла у ході проведення робіт з розмінування місцевості, яка створює умови виникнення нещасного випадку чи аварії.

Нещасний випадок – це обмежена в часі подія або раптовий вплив на людину небезпечного фактора або середовища, що сталися внаслідок спрацювання ВНП,
у результаті яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

Засоби індивідуального захисту – спорядження, спеціальний одяг та інші засоби, призначені для захисту персоналу від небезпечних виробничих факторів, що можуть виникнути під час проведення робіт з розмінування.

Роз’яснювальна робота серед населення – комплекс заходів щодо запобігання нещасним випадкам серед населення внаслідок висвітлення інформації про мінну небезпеку та дотримання населенням правил поведінки під час виявлення ВНП.

Якість розмінування – сукупність оцінних показників, які характеризують ступінь придатності розмінованої від ВНП території для використання за призначенням.

Безпечна смуга (прохід) – це розмінована від ВНП смуга місцевості в ЗР, або поряд з нею, шириною не менше 2 м.

Точка прив'язки постійна зафіксована точка (будівля, споруда) за межами території, від якої ведуться усі виміри до вихідної (базової) точки.

Вихідна (базова) точка – це точка за межами небезпечної зони, від якої ведуться всі виміри в ЗР.

Поворотна точка – це точка, яка встановлюється на ґрунті і вказує на зміни в напрямку периметру ЗР.

Вихідна (базова) лінія – це лінія, що проходить через вихідну (базову) точку, від якої розпочинається розвідка або розмінування місцевості.

Стартова лінія – це лінія, від якої сапери починають виконання завдання з розвідки або розмінування місцевості.

Стартова точка – це місце, звідки кожен сапер починає виконання завдання у межах смуги, наміченої для проведення робіт з розмінування місцевості.

Проміжна смуга – це смуга, що проходить паралельно або перпендикулярно вихідній (базовій) лінії в місці, де закінчуються всі розміновані смуги, і беруть початок нові.

Робоча смуга – це смуга ділянки місцевості, на якій сапери виконують завдання з розвідки або розмінування місцевості.

Феромагнітні тіла (далі - ФМТ) –тверді тіла, які можуть мати спонтанну намагніченість при відсутності дії магнітного поля.

Розмінована смуга – це смуга ДР, яка розмінована від ВНП та ФМТ. Ширина її складає 1 метр, довжина до 10 метрів.

 

1.2. Розмінування місцевості включає такі заходи:

планування завдань з розмінування місцевості;

організація виконання завдань з розмінування місцевості;

розвідка місцевості на наявність ВНП;

маркування небезпечних ділянок місцевості, забруднених ВНП;

пошук і знищення ВНП;

облік і звітність завдань, що виконуються;

проведення роз’яснювальної роботи серед населення.

1.3. Принципи організації розмінування місцевості:

плановість робіт з розмінування місцевості;

оперативність реагування на всі випадки виявлення ВНП (виконання заявок від населення, місцевих органів влади, організацій, установ та підприємств незалежно від форми власності), своєчасне їх вилучення та знищення;

безперервність керівництва і контролю за якістю виконання завдань
з розмінування місцевості;

забезпечення безпеки особового складу, який виконує завдання, запобігання людським втратам і нещасним випадкам серед населення, а також збереження навколишніх будівель та споруд;

постійна підготовка особового складу піротехнічних підрозділів, правильна розстановка сил і вміле використання технічних засобів, призначених для проведення піротехнічних робіт;

своєчасне матеріально-технічне забезпечення завдань з розмінування місцевості;

взаємодія при виконанні завдань з розмінування місцевості з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підрозділами Міноборони, Держспецтранслужби, Адміністрації Держприкордонслужби, органами МВС, СБ України.

1.4. Територіальні органи управління МНС та підрозділи Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування
у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади і органами МВС організовують збір відомостей про наявність територій забруднених ВНП
і проводять постійну роз’яснювальну роботу серед населення.

1.5. Організація збору відомостей про виявлені населенням ВНП, їх попередня ідентифікація, а також своєчасне інформування у встановленому порядку піротехнічних підрозділів та відповідних органів МВС про місце їх виявлення покладається на територіальні органи управління МНС та підрозділи Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування у межах зон відповідальності.

1.6. Виконання завдань із розмінування місцевості здійснюється силами штатних піротехнічних підрозділів територіальних органів управління МНС, підрозділів Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування та спеціалізованих підприємств МНС у межах їх зон відповідальності.

Для виконання завдань щодо оперативного реагування на випадок виявлення ВНП (виконання окремої заявки) і своєчасного їх вилучення та знищення залучається один штатний піротехнічний розрахунок.

При проведенні планових робіт з розмінування місцевості, або у разі виявлення великої кількості ВНП (колишні склади боєприпасів, місця ведення інтенсивних бойових дій) за рішенням керівників територіальних органів управління МНС, підрозділів Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування та спеціалізованих підприємств МНС можливе залучення штатного піротехнічного підрозділу у повному складі.

З метою виконання великих за обсягом завдань з розмінування місцевості (реалізація заходів Програм, ліквідація надзвичайних ситуацій, пов'язаних
з вибухом боєприпасів тощо), рішенням МНС за рахунок штатних піротехнічних підрозділів територіальних органів управління МНС, підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування та спеціалізованих підприємств МНС може створюватися зведений піротехнічний загін. Завдання загону, його структуру, чисельність, технічне оснащення та керівництво визначаються відповідним наказом МНС.

1.7. Відповідальність за якість виконання завдань щодо розмінування місцевості несуть начальники піротехнічних підрозділів, начальники
і керівники територіальних органів управління МНС, підрозділів Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування та спеціалізованих підприємств МНС, від яких були виділені піротехнічні підрозділи.

1.8. Особи рядового і начальницького складу органів управління МНС
і підрозділів Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту, працівники спеціалізованих підприємств МНС, які виконують завдання з розмінування місцевості, несуть відповідальність за дотримання заходів безпеки, за правильну організацію і якість виконання завдань, дотримання встановленого порядку та дисципліни.

Протягом усього періоду виконання завдання начальник піротехнічного підрозділу повинен знаходитись на ділянці виконання робіт підпорядкованого підрозділу, безпосередньо керувати діями підлеглих, контролювати суворе дотримання ними заходів безпеки.

1.9. Усі особи рядового і начальницького складу органів управління МНСта підрозділів Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту, працівники спеціалізованих підприємств МНС, які призначаються для виконання завдань щодо розмінування місцевості, зобов’язані:

добре знати і виконувати заходи безпеки під час проведення піротехнічних робіт;

вивчати та знати конструкцію, технічні характеристики і принцип дії стандартних ВНП, правила поводження з ними, а також причини, які можуть призвести до їх спрацювання;

пройти спеціальну підготовку і мати практичні навички щодо виконання піротехнічних робіт;

знати загальне завдання щодо проведення піротехнічних робіт, місце, порядок і правила їх виконання;

суворо дотримуватись дисципліни і встановленого порядку проведення робіт з пошуку, вилучення, знешкодження, підйому, перенесення, завантаження для транспортування, розвантаження та знищення ВНП.

1.10. Усі нещасні випадки та нештатні ситуації, пов'язані із поводженням
з ВНП та проведенням робіт з розмінування місцевості, розслідуються відповідно до вимог чинного законодавства, встановлюються причини їх виникнення та вживаються заходи щодо їх попередження.


2. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ
З РОЗМІНУВАННЯ МІСЦЕВОСТІ

 

2.1. З метою упорядкування виконання піротехнічними підрозділами завдань з розмінування місцевості для територіальних органів управління МНС та підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування наказом МНС визначаються зони відповідальності. Для спеціалізованих підприємств МНС зони виконання робіт з розмінування місцевості визначаються окремо.

2.2. Розмінування місцевості проводиться в плановому порядку або
у рамках реалізації заходів окремих Програм, а також в порядку оперативного реагування на всі випадки виявлення ВНП (виконання заявок від населення, місцевих органів влади, організацій, установ та підприємств незалежно від форми власності).

2.3. Планування виконання робіт з розвідки і розмінування місцевості складається з двох етапів:

І. Планування в підготовчий період.

Загальний обсяг і організація виконання завдань з розвідки і розмінування місцевості у межах зон відповідальності підрозділів визначаються у річних планах, розроблених у територіальних органах управління МНС та підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування. План є одним з основних документів та у ході виконання робіт з розмінування може коригуватися залежно від умов обстановки та інших факторів.

Річний план розробляється на підставі:

вимог щодо реалізації заходів державних та інших Програм;

заявок місцевих органів виконавчої влади на перевірку та розмінування місцевості;

узагальнених даних про виконані завдання щодо знищення ВНП при їх виявленні населенням;

даних проведеної розвідки місцевості.

У плані повинно міститися:

характеристика територій, які підлягають розмінуванню та дані про наявність ВНП (карти, схеми меж територій, кількість виявлених за повідомленнями ВНП, типи, їх прогнозована кількість, характер і тривалість ведення бойових дій на даній території);

реальні обсяги, розрахунок сил та засобів і необхідні терміни виконання робіт;

вибір способу виконання робіт з розмінування (вказуються окремо ділянки, на яких планується застосовувати той чи інший спосіб виконання робіт);

перелік на території області узгоджених з місцевими органами виконавчої влади місць знищення виявлених ВНП, їх топографічна прив'язка та характеристика;

порядок підбору персоналу для виконання робіт, організація його додаткової підготовки (терміни і порядок проведення занять із персоналом щодо заходів безпеки, способів виконання робіт, евакуації потерпілих
з небезпечних районів та надання першої медичної допомоги) та умови виконання робіт;

матеріально-технічне забезпечення виконання робіт, його економічне обґрунтування;

організація медичного забезпечення виконання робіт, з визначенням порядку евакуації потерпілих із зазначенням місць розташування медичних установ і орієнтовний час доставки потерпілого;

організація радіотелефонного зв’язку із зазначенням частот, каналів
і позивних абонентів (користувачів);

організація і порядок контролю якості та передачі виконаних робіт або здачі розмінованої території для подальшого використання;

заходи щодо забезпечення безпеки виконання робіт особовим складом та життєдіяльності місцевого населення;

інша інформація, яка необхідна для складання плану.

План підписується керівником територіального органу управління МНС, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування, затверджується начальником цивільного захисту області та до 25 листопада кожного року подається у двох примірниках на погодження до МНС.

ІІ. Планування в ході виконання робіт.

На даному етапі планування (оперативне планування) після уточнення на місцевості обсягів і способів виконання робіт з урахуванням реальних умов, порядку дій підрозділу при виконанні конкретного завдання, термінів виконання робіт, місць розташування робочих майданчиків, шляхів під’їзду
й евакуації, найближчих лікувальних установ (при необхідності місць обладнання вертолітних майданчиків) складається план – графік виконання завдання з розмінування конкретної ділянки місцевості.

У Плані - графіку повинно бути зазначено:

схема території, яка підлягає розмінуванню з топографічною прив'язкою, зазначенням меж вже розмінованої території, кількості та типів виявлених ВНП, місця їх виявлення;

розташування ЗР та ДР із зазначенням всіх елементів робочого майданчика та порядок дій піротехнічного підрозділу на ділянці місцевості, де виконуються роботи;

способи проведення робіт з розмінування на кожній ДР (при застосуванні на даній території різних способів розмінування) та засоби, якими виконуються роботи;

порядок знищення виявлених ВНП у місцях, узгоджених з місцевими органами виконавчої влади, а також порядок інформування керівників органів місцевого самоврядування та населення про час початку та закінчення робіт із знищення ВНП;

початок та закінчення виконання робіт на даній ділянці місцевості;

план-схема евакуації з ЗР особового складу та потерпілих на випадок виникнення нещасного випадку із зазначенням місць виконання робіт, основних та запасних підходів та під'їздів до них;

місце і координати вертолітного майданчика (якщо є необхідність);

списки персоналу із зазначенням групи крові, та техніки що залучається до виконання робіт з розмінування на даній території;

схема радіотелефонного зв'язку із зазначенням частот, каналів
і позивних абонентів (користувачів);

порядок здійснення контролю за якістю виконання завдань, заходів безпеки, вимоги щодо дотримання дисципліни;

порядок і термін подання донесень.

План – графік виконання завдання з розмінування конкретної ділянки місцевості складається керівником виконання робіт з розмінування, погоджується з місцевим органом виконавчої влади, якому належить територія, і затверджується керівником територіального органу управління МНС, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування. План – графік постійно повинен знаходитися на місці виконання робіт.

2.4. Для попередження загибелі і травмування людей від несанкціонованого поводження з ВНП, а також порядку дій при їх виявленні розробляється річний план роз'яснювальної роботи серед населення, який погоджується з МНС, місцевими держадміністраціями і затверджується керівником територіального органу управління МНС, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування.

2.5. На територіальні органи управління МНС та підрозділи Оперативно - рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування, структурні підрозділи яких призначені для виконання піротехнічних робіт за заявками про виявлення ВНП, планового проведення робіт з розмінування місцевості, покладаються наступні завдання:

поетапне планування виконання завдань з розмінування місцевості
у межах визначеної зони відповідальності (зони виконання робіт);

організація спеціальної підготовки і навчання особового складу щодо виконання робіт із розмінування місцевості, дотримання працюючим персоналом заходів безпеки і правил використання технічних засобів;

забезпечення постійної готовності транспорту, технічних засобів та іншого майна, необхідного для виконання поставлених завдань;

забезпечення виконання піротехнічними підрозділами заявок про виявлення ВНП у встановлені терміни;

безпосереднє керівництво діяльністю підпорядкованими піротехнічними підрозділами;

ведення контролю за якістю виконання поставлених завдань, дотримання особовим складом заходів безпеки;

забезпечення усіма необхідними для виконання завдань з розмінування матеріалами, а також майном і засобами;

облік і оформлення актами виконаних завдань.

На спеціалізовані підприємства МНС покладаються ті ж самі завдання, окрім виконання ними заявок про виявлення ВНП.

2.6. Виконання заявок або повідомлень про виявлення ВНП здійснюється
у порядку їх надходження, але не пізніше ніж у 3-денний термін. У випадках, що потребують термінового вирішення – заявки виконуються у першу чергу. При цьому заявки в населених пунктах та на потенційно небезпечних об'єктах виконуються позачергово.

Порядок виклику піротехнічного підрозділу визначається керівником територіального органу управління МНС та підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування.

2.7. З отриманням заявки про виявлення ВНП керівник територіального (районного, міського) органу управління МНС повинен організувати заходи щодо уточнення місця знаходження ВНП, забезпечити його маркування
у встановленому порядку, по можливості провести дистанційну попередню ідентифікацію виявленого ВНП візуальним шляхом та спільно з органами МВС організувати його охорону та обмежений доступ населення у зону небезпеки.

Охорона та обмежений доступ сторонніх осіб повинні здійснюватися до моменту повного закінчення особовим складом піротехнічного підрозділу робіт з розмінування місцевості.

2.8. Керівник піротехнічного підрозділу з прибуттям на місце виявлення ВНП зобов’язаний:

забезпечити відсутність сторонніх осіб у районі проведення робіт
з урахуванням зони небезпеки;

визначити характеристику і категорію ВНП, а також заходи безпеки під час виконання піротехнічних робіт;

прийняти рішення на проведення робіт з розмінування місцевості.

2.9. Всі ділянки місцевості, стосовно яких надійшло повідомлення про виявлення на них ВНП, а також у разі виникнення на них нещасних випадків, пов'язаних із поводженням з ВНП, в обов'язковому порядку підлягають контрольній перевірці з урахуванням характеристики місцевості та умов виявлення ВНП.

Контрольна перевірка здійснюється штатними приладами пошуку піротехнічного підрозділу на глибину, рівнозначну глибині залягання виявленого ВНП, але не меншу 0,5 метра, при цьому:

на ділянках місцевості при виявленні одного ВНП проводиться перевірка місцевості в радіусі не менше 20 м від місця його виявлення;

у разі виявлення більше одного ВНП перевірці підлягає місцевість
у радіусі не менше 50 м від місця виявлення крайніх ВНП;

коли виявлені ВНП знаходяться на значних відстанях один від одного контрольна перевірка місцевості здійснюється у радіусі не менше 100 м від місця виявлення крайніх ВНП.

За результатами контрольної перевірки місцевості на наявність ВНП керівником територіального органу управління МНС, підрозділу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту центрального підпорядкування
у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади може бути прийнято рішення на проведення розвідки визначеної місцевості з подальшим плановим виконанням робіт із суцільного її розмінування.

У разі неможливості здійснення контрольної перевірки в радіусах встановлених в абзаці другому пункту 2.9. в силу об’єктивних обставин (забудована територія, наявність елементів транспортної системи, тощо), контрольна перевірка проводиться на площі в межах визначених радіусів окрім ділянок місцевості перевірка яких з вищезазначених причин не є можливою.

Разом з тим в акті виконаних робіт з розмінування місцевості вказується площа перевіреної території та площа на якій контрольна перевірка не здійснювалась. При цьому сума зазначених площ повинна дорівнювати площі радіусів визначених в пункті 2.9. даної інструкції.

 


ЗНЕШКОДЖЕННЯ І ЗНИЩЕННЯ

ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ПРЕДМЕТІВ

Знешкодження та знищення ВНП є одними із основних видів піротехнічних робіт і потребують особливої організації та проведення, а також доскональних теоретичних знань та практичного досвіду особового складу піротехнічного підрозділу, який залучається до виконання цих робіт.

8.1. З метою визначення ступеня небезпеки ВНП начальником піротехнічного підрозділу особисто визначається його категорія та приймається рішення щодо порядку робіт із знешкодження та знищення ВНП.

До першої категорії належать ВНП, які не вибухнули і не можуть самовільно спрацювати та допускають можливість їх транспортування згідно
з діючими правилами перевезення небезпечних вантажів.

До другої категорії належать ВНП, які не вибухнули та споряджені підривниками і мають пошкодження внаслідок механічного чи термічного впливу, були приведені в дію але з тих чи інших причин не спрацювали,
а також боєприпаси з підривниками невідомої конструкції (без маркування). Боєприпаси другої категорії транспортувати забороняється.

Усі виявлені ВНП до визначення ступеня небезпеки належать до другої категорії.

Усі ВНП незалежно від категорії знищуються шляхом контрольованого підриву або спалювання.

8.2. Рішення про спосіб знешкодження та знищення ВНП приймає начальник піротехнічного підрозділу.

Як правило, усі виявлені ВНП знищуються в той же день на місці їх виявлення. При неможливості знищення ВНП у день виявлення забезпечується їх цілодобова охорона.

Збір ВНП з декількох місць виявлення та їх переміщення з метою групового знищення забороняється.

У разі виявлення ВНП другої категорії (що не дозволяє його транспортування) на території населеного пункту, що у випадку його спрацювання може призвести до нещасного випадку, руйнування споруд, нанесення шкоди господарству, а також при необхідності вжиття додаткових заходів безпеки скликається комісія з питань ТЕБ та НС області (району, міста), яка на підставі пропозицій начальника піротехнічного підрозділу приймає рішення щодо порядку знешкодження або знищення ВНП та організовує усі необхідні заходи із забезпечення максимальної безпеки населення.

На комісію з питань ТЕБ та НС також покладається прийняття рішення
у випадках, коли начальник піротехнічного підрозділу з тих чи інших причин не прийняв самостійно рішення або коли забезпечення робіт із знешкодження чи знищення ВНП потребує додаткового залучення сил та засобів.

До складу комісії з питань ТЕБ та НС, за рішенням голови комісії, можуть входити фахівці різних професій, які можуть надати кваліфіковану допомогу
у прийнятті неординарних чи специфічних рішень.

У разі коли комісія з питань ТЕБ та НС не прийняла узгодженого рішення, або це рішення містить суперечності та неузгоджені питання, або може призвести до непередбачуваних наслідків, наказом МНС створюється робоча група, яка по прибутті на місце події приймає остаточне рішення, про що негайно доповідається керівництву МНС.

8.3. Прийняті начальником піротехнічного підрозділу рішення на знищення або знешкодження ВНП затверджуються начальником, який призначив піротехнічний підрозділ для виконання цих завдань.

Час і порядок знешкодження та знищення ВНП встановлюється начальником піротехнічного підрозділу на підставі затвердженого рішення
з урахуванням умов місцевості, пори доби, погодних умов, вимог безпеки та інших факторів, які впливають на прийняття рішення.

Знищення або знешкодження ВНП проводиться на підривних майданчиках на відстані не менше ніж 2,5 км від житлових, промислових будівель та споруд, ліній електропередач та зв’язку.

8.4. Знешкодження ВНП може бути проведено шляхом:

вилучення з них підривників (відсікання підривника за допомогою специфічних зарядів, які своїми характеристиками виключають можливість спрацювання заряду ВНП);

дій на підривники, в результаті яких виключається можливість спрацювання займистих механізмів від струсу, тобто шляхом знешкодження підривників;

вилучення з ВНП або їх елементів спорядження (ВР) згідно із затвердженими технологічними методами.

8.5. Вилучення підривників із ВНП у населених пунктах забороняється.
У разі необхідності ця операція може проводитися на підривному майданчику. При цьому підривники повинні вилучатися за допомогою дистанційних приладів з укриття або з безпечної відстані.

Вилучати підривники руками категорично забороняється.

8.6. Знешкодження підривників у боєприпасах, що не вибухнули, проводиться після визначення типу підривників.

8.7. Вилучення спорядження з корпусу ВНП може бути повним або неповним. При повному – з корпусу боєприпасу вилучається уся вибухова речовина, при неповному – вибухова речовина залишається у запальному стакані авіабомби.

8.8. Перед початком роботи начальник піротехнічного підрозділу зобов’язаний перевірити у особового складу знання правил техніки безпеки, характеристики, будови, принципу дії ВНП і провести інструктаж щодо порядку виконання робіт та безумовного дотримання заходів безпеки.

У журналі інструктажу особового складу піротехнічного підрозділу про заходи безпеки при проведенні робіт з розмінування ставиться підпис проінструктованих та особи, яка провела інструктаж.

Без знання матеріальної частини виявлених ВНП, техніки безпеки, прийомів та способів їх знищення особовий склад до ліквідації ВНП не допускається.

8.9. Роботи із знищення ВНП проводяться послідовно, починаючи
з вихідного положення або іншого кордону, з таким розрахунком, щоб забезпечувався швидкий відхід особового складу до укриття.

8.10. Протитанкові та протипіхотні міни натискної дії підриваються одиночними зарядами ВР.

Протитанкові міни знищуються вибухами 200-400 г шашок ВР, які обережно укладаються на міну. Протипіхотні міни натискної дії, підривники до артилерійських боєприпасів, мінометних мін, авіаційних бомб підриваються 75-200 г шашками ВР, які укладаються поряд з ними. Осколкові міни підриваються 400 г шашкою ВР, яка укладається поряд з підривником.

Одиночні снаряди, мінометні міни, гранати і авіабомби підриваються зосередженими зарядами, які укладаються на їх корпуси.

Реактивні боєприпаси підриваються зарядами ВР, які укладаються до головної частини та на реактивному двигуні.

Після підриву термітних бомб і снарядів підходити до місця підриву дозволяється не менше ніж через 6-8 годин після проведення вибуху.

8.11. Вагу (масу) заряду ВР для підривання снарядів, мінометних мін та авіабомб і можливу дальність розльоту уламків від них наведено у таблиці 8.1.

 

Калібр боєприпасу, мм Вага (маса) підривного заряду тротилу, кг Можлива дальність розльоту уламків, м
Снаряди і мінометні міни
37-76 0,2-0,4 До 500
76-105 0,4-0,6 До 700
105-150 0,6-0,8 До 850
150-200 0,8-1,0 До 1000
200-300 1,0-2,0 До 1200
300-400 2,0-3,0 До 1350
Більше 400 Більше 3,0 До 1500
Авіабомби
25-50 0,4 До 850
0,6 До 1000
1,0 До 1200
1,6 До 1350
2,0 До 1500
2,4 До 1600
3,0 До 1750
3,6 До 1900
5,0 До 2000

Табл. 8.1. Дальність розльоту уламків

8.12. Знищення шляхом контрольованого підриву ВНП, виявлених
в населених пунктах і поблизу будівель, споруд транспортної системи (ліній зв’язку, залізничних доріг, мостів тощо) може бути виконано або на місці їх знаходження, або після перенесення їх на безпечну відстань від об'єктів.

8.13. При підриванні ВНП на місці їх знаходження вживаються заходи щодо мінімізації негативної дії факторів вибуху боєприпасу (розліт уламків, звукова та вибухова хвилі, зона сейсмічної небезпеки тощо).

8.14. Окремі снаряди, мінометні міни тощо найбільш доцільно підривати за розрахунком на камуфлет (додаток 2).

Підривання камуфлетом може бути проведено шляхом використання існуючих і спеціально створених колодязів, щілин, куди ВНП переміщуються дистанційно, з обов’язковим дотриманням заходів безпеки у разі самовільного вибуху.

8.15. У виняткових випадках, коли допустиме переміщення ВНП на безпечну відстань з метою знищення, вилучення їх здійснюється за допомогою підйомного краПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.51.69 (0.029 с.)