ТЕМА: Ліктьовий суглоб. Сполучення кісток передпліччя. Променево-зап'ястковий суглоб. Сполучення кісток кисті.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: Ліктьовий суглоб. Сполучення кісток передпліччя. Променево-зап'ястковий суглоб. Сполучення кісток кисті.Актуальність теми: Знання будови різних сполучень кісток вільної верхньої кінцівки має практичне значення для лікарів для подальшого вивчення функції м’язів даної ділянки, що зумовлює найбільшу вільність рухів верхньої кінцівки.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову ліктьового суглоба та його складових частин: плечо-променевого, плечоліктьового, проксимального променево-ліктьового суглобів, характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули та зв'язок;

б) аналіз рухів в ліктьовому суглобі та його складових частинах;

в) анатомічну будову дистального променево-ліктьового суглоба та його зв'язок;

г) аналіз рухів в променево-ліктьовому суглобі;

д) анатомічну будову променево-ліктьової мембрани;

е) анатомічну будову променево-запясткового суглоба та їх зв'язок;

є) аналіз рухів в променево- запясткових суглобах;

ж) анатомічну будову та функціональну характеристику суглобів зап’ястка : міжзап’ясткових, середньозап’ясткового суглобів та суглоба горохоподібної кістки та їх зв'язок;

з) анатомічну будову, функціональну характеристику запястково-пясткових та міжзапясткових суглобів та їх зв’язки;

к) анатомічну будову, функціональну характеристику суглобів кисті та їх зв’язок;

л) анатомічну будову, функціональну характеристику пястко-фалангових суглобів кисті та їх зв’язок;

м) анатомічну будову, функціональну характеристику міжфалангових суглобів кисті та їх зв’язки;

н) кисть в цілому, її анатомічні утворення.

 

ВМІТИ:

а) показати і відпрепарувати ліктьовий і променево-запястковий суглоби, хід їх зв'язок;

б) показати і відпрепарувати суглоби і зв’язки кисті;

в) продемонструвати можливі рухи у даних суглобах верхньої кінцівки.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть будову ліктьового суглоба.

3. Вивчіть будову променево-зап’ясткового суглоба.

4. Вивчіть будову суглобів зап’ястка.

5. Вивчіть будову суглобів п’ястка.

6. Вивчіть будову зап’ястково - п’ясткових суглобів.

7. Вивчіть будову п’ястково - фалангових суглобів.

8. Вивчіть будову міжфалангових суглобів.

9. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Ліктьовий суглоб, складові частини, суглобова капсула.

2. Плечо-променевий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

3. Плечо-ліктьовий суглоб. Суглобова поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

4. Проксимальний променево-ліктьовий суглоб. Суглобові поверхні.

5. Зв’язки ліктьового суглоба.

6. Аналіз рухів у ліктьовому суглобі.

7. Дистальний променево-ліктьовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, аналіз рухів.

8. Анатомічна будова променево-ліктьової мембрани.

9. Променево-зап’ястковий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

10. Зв’язки променево-зап’ясткового суглоба, аналіз рухів.

11. Анатомічна будова та функціональна характеристика суглобів зап’ястка: міжзап’ясткових, середньозап’ясткового суглобів та суглоба горохоподібної кістки. Характеристика суглобових поверхонь, суглобових капсул та зв’язки, можливі рухи.

12. Зап’ястково-п’ясткові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, можливі рухи.

13. Зап’ястково-п’ястковий суглоб великого пальця: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

14. Міжп’ясткові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

15. П’ястково-фалангові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

16. Міжфалангові суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика у відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами сполучень кісток вільної верхньої кінцівки. Самостійно досліджують будову різних видів сполучень вільної верхньої кінцівки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови сполучень. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено lig. collaterale radiale?

 

A) 13

B) 3

C) 22

D) 10

E) 5

 

 

2. Яким номером позначено Art. humeroradialis?

 

 

 

 

A) 21

B) 14

C) 22

D) 10

E) 19

3. Яким номером позначено chorda obliqua?

 

 

A) 5

B) 4

C) 8

D) 24

E) 9

4. Яким номером позначено lig. anulare radii?

 

 

 

 

A) 24

B) 22

C) 13

D) 3

E) 2

5. Яким номером позначено Art. radioulnaris proximalis?

 

 

A) 14

B) 21

C) 19

D) 17

E) 5

6. Яким номером позначено Lig. collaterale carpi radiale?

A) 24

B) 25

C) 6

D) 5

E) 18

7. Яким номером позначено Lig. metacarpea palmaria?

A) 17

B) 9

C) 13

D) 18

E) 26

8. Яким номером позначено Lig. carpi radiale?

 

A) 6

B) 4

C) 24

D) 9

E) 26

9. Яким номером позначено Lig. pisometacarpale?

A) 22

B) 24

C) 23

D) 21

E) 25

10. Яким номером позначено Lig. ulnocarpeum palmare?

A) 1

B) 26

C) 24

D) 21

E) 22

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Лікар травмпункту діагностував розтягнення lig. radiocarpale palmare. Який із суглобів укріплює ця зв’язка?

A. Art. Intermetacarpale

B. Art. radiocarpea.

C. Аrt. radioulnaris distalis.

D. Art. radioulnaris proximalis,

E. Art. Carpometacarpale

 

2. Жінка 72 р. після падіння на руку поступила в травмпункт, де підтвердили проксимальне зміщення ліктьового відростка. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. trohlea humeri, processus coracoideus

B. trohlea humeri, incisura trohiearis

C. Caput radii, trohlea humeri,

D. incisusura radialis ulnae, caput radii

E. trohlea humeri, processus coracoideus, incisura trohiearis

 

3. У пацієнта діагностовано вивих головки променевої кістки. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Caput radii, trohlea humeri, incisusura radialis ulnae

B. Caput radii, capitulum humeri

C. Caput radii, incisusura radialis ulnae

D. Caput radii, trohlea humeri,

E. Caput radii, capitulum humeri, incisusura radialis ulnae

 

4. При переломі променевої кістки гіпс повинен фіксувати обидва променеволіктьові суглоби, тому, що вони є:

A. Складними

B. Комплексними

C. Багатоосьовими

D. Простими

E. Комбінованими

 

5. Яка зв’язка захищає кисть від надмірного приведеня?

A. Lig. carpometacarpalia

B. Lig. radiocarpale dorsal

C. Lig. collaterale carpi radiale

D. Lig. radiocarpale palmare

E. Lig. collaterale carpi ulnare

 

6. Дитина 6 років, в наслідок падіння на гострий предмет, отримала травму м'яких тканин між променевою та ліктьовою кістками. Який вид з'єднання пошкоджено?

A. мембрана

B. зв'язка

C. шов

D. тім’ячко

E. вклинення

 

7. До якого зі з’єднань кісток передпліччя відноситься сhorda obllicqua?

A. Ліктьової та кісток зап’ястя

B. Променевої та плечової кісток

C. Ліктьової та плечової кісток

D. Променевої та ліктьової кісток

E. Променевої та кісток зап’ястя

 

8. На рентгенограмі правої руки зафіксовано зміщення головки променевої кістки до зовні. Яка зі зв’язка при цьому пошкоджується?

A. lig. anulare radii

B. Chorda obllicqua

C. Lig. collaterale ulnar

D. Membrana interossea

E. Lig. collaterale radii

 

9. Хлопчика 10 років доставлено у травмпункт лікарні з переломом кісток передпліччя Дитина не може здійснити супінацію та пронацію передпліччя. У яких суглобах можливі ці рухи?

A. Art. cubiti.

B. Art. radiocarpea.

C. Art. radioulnaris proximalis, art. radioulnaris distalis.

D. Art. humeroradialis.

E. Art. humeroulnaris.

10. Після перелому дистальних відділів кісток передпліччя, що виник внаслідок падіння на витягнуті руки, і іммобілізації, у хворого обмежились рухи в промене-зап’ястковому суглобі. Які рухи, властиві цьому суглобові, слід вдновити шляхом тривалих тренувань?

A. Згинання-розгинання, обертанні

B. Згинання-розгинання, відведення-приведення, обертання

C. Згинання-розгинання, коловий рух

D. Згинання-розгинання, відведення-приведення, коловий рух

E. Згинання-розгинання, коловий рух, обертання

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

97. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

98. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

99. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

100. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

101. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

102.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

103. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

104. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 18

ТЕМА: Сполучення кісток таза. Таз у цілому, розміри жіно­­чого таза. Кульшовий суглоб

Актуальність теми: Знання будови різних сполучень кісток тазу має практичне значення для лікарів для подальшого вивчення функції м’язів даної ділянки, що зумовлює найбільшу вільність рухів ниижньої кінцівки в кульшовому суглобі.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) вікові особливості будови кульшової (тазової) кістки;

б) анатомічну будову і зв’язки лобкового симфізу;

в) анатомічну будову і зв’язки крижово-клубового зєднання;

г) поділ тазу на великий і малий, межа між ними;

д) анатомічну будову затульної мембрани, межі великого та малого сідничних отворів;

е) статеві особливості будови тазу;

є) основні зовнішні і внутрішні розміри жіночого тазу;

ж) анатомічну будову кульшового суглоба, аналіз рухів.

 

ВМІТИ:

а) показати великий і малий таз, межову лінію між ними, вхід в малий таз, вихід з малого таза;

б) виміряти розміри жіночого таза;

в) показати затульну мембрану, великий і малий сідничні отвори;

г) показати і відпрепарувати лобковий симфіз;

д) показати і відпрепарувати крижово-клубовий суглоб;

е) показати і відпрепарувати кульшовий суглоб.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть синдесмози тазового поясу.

3. Вивчіть синхондрози тазового поясу.

4. Вивчіть синостоози тазового поясу.

5. Вивчіть будову лобкового симфізу.

6. Вивчіть будову крижово – клубового суглоба.

7. Вивчіть будову тазу в цілому.

8. Вивчіть особливості будови чоловічого і жіночого тазу.

9. Вивчіть розміри жіночого тазу.

10. Вивчіть будову кульшового суглоба.

11. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Охарактеризувати види зєднань між кістками тазу.

2. Синостоз тазової кістки, його локалізація.

3. Синдесмози тазового поясу (затульна мембрана, зв’язки).

4. Великий і малий сідничні отвори, формування, практичне значення.

5. Анатомічна будова, зв’язки лобкового симфізу, практичне значення.

6. Крижово-клубовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

7. Таз в цілому, його поділ.

8. Межі між великим і малим тазом.

9. Статеві особливості тазу.

10. Зовнішні розміри жіночого тазу, практичне значення.

11. Розміри входу в малий таз, практичне значення.

12. Розміри виходу з малого тазу, практичне значення.

13. Кульшовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула.

14. Зв’язки кульшового суглоба.

15. Характеристика кульшового суглоба у відповідності до класифікації суглобів.

16. Аналіз рухів у кульшовому суглобі.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами сполучень кісток тазу. Самостійно досліджують будову різних видів сполучень тазу. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови сполучень. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено lig. sacrotuberale?

A) 12

B) 10

C) 7

D) 1

E) 14

2. Яким номером позначено lig. iliolumbale?

 

 

A) 3

B) 1

C) 14

D) 9

E) 2

3. Яким номером позначено for. ischiadicum majus?

A) 13

B) 11

C) 1

D) 6

E) 8

4. Яким номером позначено zona orbicularis ?

 

A) 14

B) 5

C) 6

D) 13

E) 9

5. Яким номером позначено lig. sacrospinale?

 

 

A) 12

B) 8

C) 16

D) 10

E) 4

 

6. Яким номером позначено membrana obteratoria?

 

A) 12

B) 15

C) 17

D) 8

E) 3

7. Яким номером позначено lig. ischiofemorale?

 

 

A) 5

B) 6

C) 14

D) 13

E) 7

 

8. Яким номером позначено lig. sacroiliacum dorsale?

 

 

A) 2

B) 4

C) 3

D) 9

E) 8

 

9. Яким номером позначено canalis obteratorius?

 

 

A) 7

B) 8

C) 6

D) 4

E) 1

 

10. Яким номером позначено lig. iliofemorale?

 

 

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 4

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У вагітної жінки 29р, лікар-акушер визначив розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома верхніми передніми клубовими остями Який розмір великого таза був визначений?

A. Distantia interspinosa.

B. Distantia cristarum.

C. Conjugata anatomica

D. Conjugata vera.

E. Distantia intertrochanterica.

 

2. У хворого внутрішньосуглобовий перелом шийки стегнової кістки. Спостегірається асиметрія головки. Яка структура ймовірніше всього пошкоджена?

A. Стегновий нерв

B. Затульна артерія

C. Коловий пояс

D. Затульний нерв

E. Зв’язка головки стегнової кістки

 

3. Проводячи артроскопію кульшового суглоба лікар звернув увагу на нехарактерний тяж, що полягав між головкою стегнової кістки та кульшовою западиною. На яку анатомічну структуру звернув увагу лікар?

A. Lig. capitis femoris.

B. Labium acetabulare

C. Lig. iliofemorale

D. Zona orbicularis

E. Lig. transversum acetabuli

 

4. У вагітної 27р, акушерка визначила розміри таза. За допомогою циркуля була виміряна відстань між двома великими вертлюгами стернової кістки. Який розмір великого таза був визначений?

A. Distantia interspinosa.

B. Distantia intertrochanterica.

C. Conjugata anatomica

D. Distantia cristarum.

E. Conjugata vera.

 

5. У чоловіка 52-х років при підніманні надмірної ваги виникло грижове вип’ячування в здухвинній ділянці. Через яке анатомічне утворення ймовірніше всього виникло грижове вип’ячування?

A. Anulus femoralis.

B. Lig. Іnguinalis.

C. Anulus umbilicalis.

D. Canalis inguinalis.

E. Linea alba.

 

6. До травмпункту була доставлена жінка 72 р. із зміщенням головки стегнової кістки в дистальному напрямі. Яка зв’язка при цьому найімовірніше буде ушкоджена?

A. Lig. ischiofemorale

B. Lig. iliofemorale

C. Lig. pubofemorale

D. Zona orbicularis

E. Capsula articularis

 

7. При патологічних пологах у жінки виникло розходження лобкових кісток. Який вид з’єднання кісток постраждав?

A. Синостоз

B. Діартроз

C. Синхондроз

D. Синдесмоз

E. Симфіз

 

8. При травмі тазу у хворого на рентгенологічному знімку виявлено некроз головки стегнової кістки. Яка з перелічених зв’язок кульшового суглобу містить артерію, що кровопостачає головку стегнової кістки і була пошкоджена під час травми

A. Сіднично-стегнова зв’язка.

B. Зв’язка головки стегнової кістки

C. Клубово-стегнова зв’язка.

D. Лобкова-стегнова зв’язка.

E. Коловий пояс.

 

9. Який з отворів тазу обмежується малою сідничою вирізкою, крижово-остистою та крижово-горбковою зв’язками?

A. Aperture pelvis inferior

B. For. ischiadicum minus

C. For. ischiadicum majus

D. For. obturatum

E. For. sacralia anterior

 

10. Яка зі зв’язок тазу пролягає між зовнішнім краєм крижової кістки та сідничними горбами?

A. Lig. sacrotuberale

B. Lig. sacrococcygea

C. Lig. sacroiliacum anterius

D. Lig. sacroiliacum posteriora

E. Lig. sacrospinale

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

105. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

106. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

107. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

108. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

109. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

110.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

111. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

112. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 19

ТЕМА: Колінний суглоб. Сполучення кісток гомілки. Гомілково-стоп­ний суглоб. Спо­лучення кісток стопи, склепіння. Рентге­ноана­томія та її значення у вивченні будови тіла людини. Обладнання рентгенокабінету. Рентгено­анато­мія кісток і сугло­бів.

Актуальність теми: Знання будови різних сполучень кісток вільної нижньої кінцівки має практичне значення для лікарів для подальшого вивчення функції м’язів даної ділянки. Вивчення рентгенанатомії кісток і сполучень дасть можливість трактувати поняття норми і патології в подальшій медичній практиці.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову колінного суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, менісків, зв'язок та синовіальних сумок;

б) аналіз рухів в ліктьовому суглобі;

в) анатомічну будову міжгомілкового суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв'язок та аналіз рухів;

г) анатомічну будову міжкісткової перетинки гомілки та велико-малогомілкового синдесмозу;

д) анатомічну будову гомілково-стопного суглоба, характеристику суглобових поверхонь, суглобової капсули, зв'язок та аналіз рухів;

е) анатомічну будову міжзаплеснових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

є) анатомічну будову заплесново- плеснових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

ж) анатомічну будову міжплеснових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

з) анатомічну будову плеснофалангових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

к) анатомічну будову міжфалангових суглобів, характеристику суглобових поверхонь, суглобових капсул, зв'язок та аналіз рухів;

л) стопу в цілому, склепіння стопи та фактори, що їх утримують;

м) рентгенанатомію та її значення для вивчення будови людського організму;

о) обладнання рентгенкабінету;

п) будову кісток і суглобів тулуба,кінцівок і черепа в рентгенівському зображенні.

 

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати колінний та гомілково-стопний суглоби;

б) відпрепарувати і показати з'єднання між кістками гомілки;

в) відпрепарувати і показати суглоби та зв’язки стопи;

г) показати рухи у суглобах вільної нижньої кінцівки;

д) описувати рентгенограми кісток і суглобів.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть будову колінного суглоба.

3. Вивчіть будову велико-малогомілкового суглоба.

4. Вивчіть будову гомілково-стопного суглоба.

5. Вивчіть будову піднадп'яткового суглоба.

6. Вивчіть будову надп'ятково-п'ятково-човноподібного суглоба.

7. Вивчіть будову п'ятково-кубоподібного суглоба.

8. Вивчіть будову клино-човноподібного суглоба.

9. Вивчіть будову поперечного суглоба заплесна (Шопара).

10. Вивчіть будову заплесно-плеснових суглобів (Лісфранка).

11. Вивчіть будову міжплеснових суглобів.

12. Вивчіть будову плесново-фалангових суглобів.

13. Вивчіть будову міжфалангових суглобів.

14. Вивчіть будову стопи в цілому.

15. Вивчіть рентген анатомію кістоок і суглобів.

16. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Колінний суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, меніски, синовіальні сумки, характеристика в відповідності до класифікації суглобів.

2. Зв’язки колінного суглоба, аналіз рухів.

3. Велико-малогомілковий суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

4. Анатомічна будова синдесмозів між кістками гомілки та зв’язки, що їх посилюють.

5. Гомілково-стопний суглоб, суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

6. Піднадп'ятковий, надп'ятково-п'ятково-човноподібний, п'ятково-кубоподібний, клино-човнопо-дібний суглоби суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

7. Поперечний суглоб заплесна (Шопара), суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, «ключова» зв’язка, аналіз рухів.

8. Тильні і підошвенні зв’язки заплесна.

9. Заплесно-плеснові суглоби (Лісфранка), суглобові поверхні, суглобова капсула, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, «ключова» зв’язка», аналіз рухів.

10. Між плеснові суглоби, суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

11. Плесно-фалангові суглоби суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

12. Між фалангові суглоби, суглобові поверхні, суглобові капсули, характеристика в відповідності до класифікації суглобів, зв’язки, аналіз рухів.

13. Стопа в цілому, повздовжні і поперечне склепіння зв’язки та м’язи, що їх утримують (активні та пасивні затяжки).

14. Рентген анатомія та її значення для вивчення людського організму;

15. Рентгенкабінет, обладнання;

16. Будова кісток, суглобів інших видів зєднань між кістками тулуба, кінцівок і черепа в рентгенівському зображенні.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами сполучень кісток вільної нижньої кінцівки та рентгенологічними прозірками. Самостійно досліджують будову різних видів сполучень кісток вільної нижньої кінцівки та будову кісток і їх сполучень на рентгенограмах. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови сполучень. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено Retinaculum patellae mediale ?

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 4

 

2. Яким номером позначено Lig. Collaterale fibulare ?

 

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 4

 

3. Яким номером позначено Retinaculum patellae laterale ?

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 8

 

4. Яким номером позначено Lig. cruciatum posterius?

 

A) 1

B) 2

C) 6

D) 7

E) 4

 

5. Яким номером позначено Meniscuc lateralis?

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 8

 

6. Яким номером позначено Lig. meniscofemorale posterius?

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 1

E) 4

 

7. Яким номером позначено Lig. bifurcatum?

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 4

 

8. Яким номером позначено суглоб Шопара?

 

A) 9

B) 2

C) 6

D) 7

E) 4

9. Яким номером позначено суглоб Лісфранка?

 

A) 9

B) 1

C) 6

D) 7

E) 4

 

10. Яким номером позначено Lig. plantare longum?

 

 

A) 9

B) 2

C) 3

D) 7

E) 4

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Поклавши хворого на спину та зігнувши його травмовану ногу на 100-120°, лікар після повного розслаблення м’язів нижньої кінцівки перевірив симптом “шухляди”. Він захопив гомілку травмованої ноги у верхній третині та рухав її вперед та назад, по відношенню до стегна, зафіксувавши при цьому стопу. Лікар знайшов патологічне зміщення гомілки вперед по відношенню до стегнA.Це свідчить про повний розрив зв’язки колінного суглобу:

A. Передньої схрещеної.

B. Задньої схрещеної зв’язки.

C. Обхідної малогомілкової.

D. Поперечної зв’язки коліна.

E. Обхідної великогомілкової.

 

2. Під час бігу згори пацієнт поступився і пошкодив зв’язки гомілковоступневого суглобу. При огляді виявилась болючість і припухлість під медіальною кісточкою. Яка зв’язка найімовірніше пошкоджена?

A. Роздвоєна зв’язка

B. Задня надп’ятково-п’яткова зв’язка

C. Дельтоподібна зв’язка

D. Міжкісткова надп’ятково-п’яткова зв’язка

E. Передня надп’ятково-малогомілкова зв’язка

 

3. Чоловікові 40-ти років з травми стопою була зроблена її часткова ампутація шляхом дізартикуляції в суглобі Лісфранка. «Ключем» цього суглоба є:

A. Міжкісткова клино-кубоподібна зв'язка.

B. Довга підошвова зв'язка.

C. Надп'ятково-човноподібна зв'язка.

D. Присередня міжкісткова клино-плеснова зв’язка.

E. Міжкісткова клино-плеснова зв'язка.

 

4. Дитина 6 років, в наслідок падіння на гострий предмет, отримала травму м'яких тканин між мало- та великогомілковою кісткою. Який вид з'єднання пошкоджено?

A. тім’ячко

B. зв'язка

C. вклинення

D. мембрана

E. шов

 

5. При медичному обстеженні у військкоматі у юнака 18 років виявлено опускання головки надп’яткової кістки, що призвело до плоскостопості. Із слабкістю якої зв’язки стопи це пов’язано?

A. Підошвової п’ятково-човноподібної зв’язки

B. Міжкісткової клино-кубоподібної зв’язки

C. Роздвоїної зв’язки

D. Підошвової клино-кубоподібної зв’язки

E. Надп’ятково-човноподібної зв’язки

 

6. У пострадавшого виявили перелом в ділянці внутрішньої поверхні лівого гомілковостопного суглобу. Де найвірогідніше всего відбувся перелом?

A. Латеральна кісточка

B. Медіальна кісточка

C. Нижня третина малогомілкової кістки

D. П’яткова кістка

E. Надп’яткова кістка

 

7. Футболіст звернувся до лікаря із скаргами на раптово виникаючі болі в правому колінному суглобі під час гри. При обстеженні встановлено зміщення латерального меніскA.Що з перерахованого ймовірніше всього могло бути пошкоджено?

A. Поперечна зв'язка

B. Схрещені і колатеральні зв'язки

C. Схрещена і дугоподібна зв'язки

D. Схрещені і коса зв'язки

E. Схрещені зв'язки і зв'язки наколінка

 

8. Футболіст на великій швидкості змінив напрям руху, впав на коліно і пошкодив нижню кінцівку. Що найчастіше пошкоджується за таких умов?

A. Зв’язки кульшового суглоба.

B. Шийка стегнової кістки.

C. Кістки гомілки.

D. Зв’язки надп’ятково-гомілкового суглоба.

E. Меніски колінного суглоба.

 

9. Лижник, спускаючись з крутого схилу гори, не зміг вчасно загальмувати і впав на правий зігнутий колінний суглоб з пронацією гомілки. З гострим болем він був госпіталізований у травматологічне відділення. Механізм цієї травми характерний при пошкодженні:

A. Передньої схрещеної зв'язки.

B. Задньої схрещеної зв'язки.

C. Латерального меніска.

D. Поперечної зв'язки коліна.

E. Медіального меніска.

 

10. Чоловікові 50-ти років з розтрощеною внаслідок травми стопою була зроблена її часткова ампутація шляхом дізартикуляції в поперечному суглобі заплесни. «Ключем» цього суглоба є:

A. Міжкісткова клино-кубоподібна зв'язка.

B. Міжкісткова клино-плеснова зв'язка.

C. Надп'ятково-човноподібна зв'язка.

D. Довга підошвова зв'язка.

E. Роздвоєна зв'язка.

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

113. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

114. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

115. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

116. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

117. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

118.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

119. АнатоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.015 с.)