ТЕМА: Скронева кістка, частини. Канали скроневої кістки.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: Скронева кістка, частини. Канали скроневої кістки.Актуальність теми: Знання будови кісток черепа має велике значення для лікарів – стоматологів для дослідження співвідношення коренів зубів з кістками черепа та розподілу сили тиску на кістки черепа різних зубів при накушуванні. Вікові і статеві особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) розташування скроневої кістки на черепі і взаємовідношення її з іншими кістками;

б) складові частини скроневої кістки;

в) анатомічну будову луски скроневої кістки;

г) анатомічну будову кам’янистої частини скроневої кістки;

д) анатомічну будову барабанної частини скроневої кістки;

е) канали скроневої кістки;

є) стінки, анатомічну будову та функціональне значення барабанної порожнини;

ж) скостеніння скроневої кістки;

з) аномалії процесів скостеніння скроневої кістки.

ВМІТИ:

а) показати скроневу кістку, її основні частини, анатомічні утворення;

б) відрізнити праву скроневу кістку від лівої;

в) показати хід каналів, внутрішню будову соскоподібного відростка і барабанної порожнини на спеціальних розпилах скроневої кістки.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть особливості будови скроневої кістки.

3. Вивчіть особливості будови каналів скроневої кістки..

4. Вивчіть вікові особливості скроневої кістки.

5. Вивчіть аномалії розвитку скроневої кістки.

6. Навчіться описувати рентгенанатомію скроневої кістки.

7. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Скронева кістка, її розташування в черепі, взаємовідношення її з іншими кістками, анатомічна будова, частини.

2. Анатомічна будова лускової частини скроневої кістки.

3. Анатомічна будова кам’янистої частини скроневої кістки, її поверхні, краї.

4. Анатомічні утворення передньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

5. Анатомічні утворення задньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

6. Анатомічні утворення нижньої поверхні кам’янистої частини скроневої кістки.

7. Анатомічна будова барабанної частини скроневої кістки.

8. Соскоподібний відросток, будова, практичне значення.

9. Препарувати канали скроневої кістки.

10. Лицевий канал, хід, топографія.

11. Каналець барабанної струни, хід, топографія.

12. Сонний канал, хід, топографія.

13. Мязово-трубний канал, складові частини, хід, топографія.

14. Барабанний каналець, хід, топографія.

15. Сонно-барабанний каналець, хід, топографія.

16. Соскоподібний каналець, хід, топографія.

17. Барабанна порожнина, стінки, вміст, практичне значення, сполучення.

18. Скостеніння скроневої кістки.

19. Аномалії скостеніння скроневої кістки.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток черепа. Самостійно досліджують будову скроневої кістки, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин скроневої кістки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено spina tympanica minor ?

A. 23

B. 11

C. 16

D. 17

E. 20

 

2. Яким номером на малюнку позначено fissura petrotympanica?

A. 13

B. 12

C. 23

D. 7

E. 20

 

3. Яким номером на малюнку позначено fissura petrosquamosa?

A.12

B. 13

C. 23

D. 7

E. 20

 

4. Яким номером на малюнку позначено hiatus canalis n. petrosi majoris?

A. 5

B. 4

C. 13

D. 18

E. 2

 

5. Яким номером на малюнку позначено hiatus canalis n. petrosi minoris?

A. 4

B. 5

C. 13

D. 18

E. 2

 

6. Яким номером на малюнку позначено sulcus sinus petrosi superior?

A.15

B. 4

C. 2

D. 18

E. 16

 

7. Яким номером на малюнку позначено impressio trigemini?

A.17

B. 7

C. 11

D. 20

E. 9

 

8. Яким номером на малюнку позначено aperture externa aqueductus vestibuli?

A. 12

B. 14

C. 13

D. 17

E. 10

 

9. Яким номером на малюнку позначено aperture externa canaliculi cochleae?

A. 17

B. 14

C. 13

D. 12

E. 10

 

10. Яким номером на малюнку позначено eminentia arcuata?

A. 4

B. 13

C. 19

D. 16

E. 10

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Дитина 3-х років поступила до клініки з діагнозом отит. Є вірогідність розповсюдження гною із барабанної порожнини через задню стінку. Куди найвірогідніше може потрапити гній?

A. У внутрішнє вухо

B. В соскоподібну печеру

C. В зовнішній слуховий прохід

D. В слухову трубу

E. В задню черепну ямку

 

2. Кам’яниста частина скроневої кістки має такі поверхні як:

A. латеральну, медіальну, верхню

B. верхню, нижню, передню, задню

C. передню, задню, нижню

D. передню, верхню, задню

E. нижню, ліву, праву

 

3. З яких частин складаєтья скронева кістка?

A. барабанної, кам’янистої

B. лускової, барабанної, кам’янистої

C. основної, бічної, лускової

D. лускової, тіла

E. бічної, присередньої

 

4. У хворого виявлене руйнування стінки барабанної порожнини з розповсюдженням гною до задньої черепної ямки. Яка з стінок зруйнована?

A. Paries mastoideus

B. Paries membranaceus

C. Paries labyrinthicus

D. Paries jugularis

E. Paries tegmentalis

 

5. Хворий з гнійним правобічним запаленням середнього вуха доставлений в ЛОР-відділення. При огляді виявлено підшкірну флегмону в ділянці соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проник гній?

A. Передню

B. Верхню

C. Задню

D. Нижню

E. Медіальну

 

6. Запалення барабанної порожнини (гнійний отит) у хворого ускладнилося запаленням комірок соскоподібного відростка. Через яку стінку барабанної порожнини проникнув гній.

A. Верхню.

B. Передню.

C. Латеральну.

D. Задню.

E. Медіальну.

 

7. При зіткненні двох автомобілів водій одного вдарився головою об двері. Візуально: забій бічної частини голови зліва, гематома. Яка кістка ймовірно уражена?

A. лобова

B. верхня щелепа

C. тім’яна

D. потилична

E. скронева

 

8. Позаду вушної раковини пальпується тверде кісткове утворення. Це є:

A. шилоподібний відросток скроневої кістки

B. луската частина скроневої кістки

C. барабанна частина скроневої кістки

D. кам’яниста частина скроневої кістки

E. соскоподібний відросток скроневої кістки

 

9. В результаті травми голови у хворого виявлено перелом шилоподібного відростка. На якій частині скроневої кістки знаходиться цей відросток?

A. барабанній

B. на тілі

C. лусковій

D. кам’янистій

E. основній

 

10. Лускова частина скроневої кістки має такі краї:

A. margo parietalis, sphenoidalis

B. margo frontalis, occipitalis

C. margo lateralis, medialis

D. всі вище перераховані

E. margo anterior, posterior

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

41. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

42. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

43. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

44. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

45. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

46.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

47. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

48. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 11

ТЕМА: Верхня і нижня щелепи. Піднебінна кістка. Дрібні кістки лицевого черепа. Під'язикова кістка.

Актуальність теми: Знання будови верхньої і нижньої щелеп, кісток лицевого черепа має безпосереднє відношення до професії лікар – стоматолог для дослідження положення зубів, їх співвідношення, утворення зубних рядів і альвеолярних дуг, а також формування прикусів. Піднебінна кістка утворює тверде піднебіння, форма якого значно впливає на розміщення зубного ряду, що потрібно враховувати при протезуванні. Вікові і статеві особливості верхньої і нижньої щелеп широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками верхньої щелепи;

б) анатомічну будову верхньої щелепи;

в) анатомічну будову і утворення тіла верхньої щелепи;

г) анатомічні утворення відростків верхньої щелепи;

д) анатомічні утворення поверхонь верхньої щелепи;

е) стінки та сполучення верхньощелепної пазухи;

є) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками нижньої щелепи;

ж) анатомічну будову нижньої щелепи;

з) анатомічну будову і утворення тіла нижньої щелепи;

к) анатомічні утворення гілок нижньої щелепи;

л) розташування в черепі і взаємовідношення з іншими кістками піднебінної кістки;

м) анатомічну будову піднебінної кістки;

розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову носової кістки;

н) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову сльозової кістки;

о) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову виличної кістки;

п) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову нижньої носової раковини;

р) розміщення в черепі, взаємовідношення з іншими кістками та анатомічну будову леміша;

с) анатомічну будову, розміщення під’язикової кістки;

т) скостеніння верхньої, нижньої щелеп, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки;

у) аномалії скостеніння верхньої, нижньої щелеп, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки.

ВМІТИ:

а) показати верхню, нижню щелепи, піднебінну кістку, їх положення в черепі та анатомічні утворення;

б) пальпувати на живому доступні частини верхньої і нижньої щелеп;

в)визначити положення та показати носову, сльозову, виличну кістки, нижню щелепу, леміш, нижню носову раковину;

г) відрізнити праві носову, сльозову, виличну кістки, нижню носову раковину від лівих;

д) на живому пропальпувати носові, виличні, під’язикову кістки.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть особливості будови верхньої щелепи.

3. Вивчіть особливості будови нижньої щелепи.

4. Вивчіть особливості будови дрібних кісток лицевого черепа.

5. Вивчіть особливості будови під’язикової кістки.

6. Вивчіть вікові особливості верхньої щелепи, нижньої щелепи, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки.

7. Вивчіть аномалії розвитку верхньої щелепи, нижньої щелепи, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки.

8. Навчіться описувати рентгенанатомію верхньої щелепи, нижньої щелепи, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки.

9. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Розташування верхньої щелепи в черепі і взаємовідношення з іншими кістками.

2. Анатомічна будова верхньої щелепи.

3. Анатомічні утворення тіла верхньої щелепи.

4. Анатомічні утворення відростків верхньої щелепи.

5. Стінки, будова, сполучення та значення верхньощелепної пазухи.

6. Анатомічна будова нижньої щелепи.

7. Анатомічні утворення тіла нижньої щелепи.

8. Анатомічні утворення гілок нижньої щелепи.

9. Розташування в черепі піднебінної кістки і взаємовідношення з іншими кістками.

10.Анатомічна будова піднебінної кістки.

11.Анатомічні утворення горизонтальної пластинки піднебінної кістки.

12.Анатомічні утворення вертикальної пластинки піднебінної кістки.

13.Анатомічні утворення відростків піднебінної кістки.

14.Назвати кістки лицевого черепа.

15.Анатомічна будова та розміщення в черепі носової кістки.

16.Анатомічна будова та розміщення в черепі сльозової кістки.

17.Анатомічна будова та розміщення в черепі виличної кістки.

18.Анатомічна будова та розміщення в черепі нижньої носової раковини.

19.Анатомічна будова та розміщення в черепі леміша.

20.Анатомічна будова і значення під’язикової кістки.

21.Скостеніння верхньої, нижньої щелеп, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток черепа. Самостійно досліджують будову верхньої щелепи, нижньої щелепи, піднебінної кістки, дрібних кісток лицевого черепа, під’язикової кістки, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин даних кісток. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером на малюнку позначено crista lacrimalis anterior?

A. 6

B. 2

C. 3

D. 8

E. 4

 

 

2. Яким номером на малюнку позначено crista etmoidalis?

A. 8

B. 4

C. 6

D. 2

E. 19

 

 

3. Яким номером на малюнку позначено hamulus lacrimalis?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 5

E. 1

 

4. Яким номером на малюнку позначено sulcus vomeris?

A. 7, 10

B. 8, 9

C. 6

D. 4

E. 1

 

5. Яким номером на малюнку позначено processus maxillaris ?

A. 13

B. 11

C. 12

D. 14

E. 9

 

6. Яким номером на малюнку позначено lingula mandibulae?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 14

E. 9

 

7. Яким номером на малюнку позначено fovea pterygoidea?

A. 4

B. 12

C. 6

D. 1

E. 10

 

18. Яким номером на малюнку позначено protuberantia mentalis?

A. 3

B. 6

C. 8

D. 2

E. 9

 

9. Яким номером на малюнку позначено fossa digastrica?

A. 2

B. 9

C. 4

D. 10

E. 1

 

10. Яким номером на малюнку позначено sulcus mylohyoideus?

A.*7

B. 9

C. 3

D. 1

E. 2

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. В пологовому будинку під час першого годування у новонародженого було помічено постійне витікання молока з носа. Про яку аномалію розвитку може свідчити цей симптом?

A. Бронхіогенні нориці

B. Заяча губа

C. Вовча паща

D. Макростома

E. Мікростома

 

2. Пацієнт звернувся до лікаря із скаргами на головний біль після перенесеного риніту. При обстежені на рентгенограмі-затемнення верхньощелепної пазухи. Яким шляхом розповсюдилася інфекція у гайморову порожнину ?

A. Через задні решітчасті комірки

B. Через решітчасту лійку

C. Через крилопіднебінний отвір

D. Через передні решітчасті комірки

E. Через верхньощелепний розтвір

 

3. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у

носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A Перелом основи черепа.

B Викривлення носової перегородки вправо.

C Вовча паща.

D Заяча губа.

E Викривлення носової перегородки вліво.

 

4. У хворого фронтит. З анамнезу відомо, що в нього було запалення верхньощелепної

пазухи. Через який відділ носової порожнини могла потрапити інфекція в лобну

пазуху?

A із присінка носової порожнини

B із верхнього носового ходу

C із нижнього носового ходу

D із середнього носового ходу

E із решітчасто-клиноподібної кишені

 

5. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на втрату чутливості шкіри в ділянці латеральної поверхні носа, верхньої губи, нижньої повіки. Лікар, надавивши пальцем в ділянці foramen infraorbitalis встановив діагноз пошкодження трійчастого нерва. На якій кістці знаходиться

foramen infraorbitalis?

A лобовій

B нижній щелепі

C виличній

D носовій

E верхній щелепі

 

6. Хворий звернувся до лікаря зі скаргою на втрату чутливості шкіри в ділянці нижньої губи, підборіддя. Лікар, надавивши пальцем в ділянці foramen mentalis встановив діагноз пошкодження трійчастого нерва. На якій кістці знаходиться foramen mentalis?

A виличній

B верхній щелепі

C нижній щелепі

D носовій

E лобовій

 

7. До лікаря звернувся чоловік з приводу поранення в ротовій порожнині в ділянці твердого піднебіння. Яка частина піднебінної кістки приймає участь в утворенні твердого піднебіння?

A пірамідальний відросток

B вертикальна пластинка

C горизонтальна пластинка

D очний відросток

E решітчастий гребінь

 

8. У хворого діагностовано запалення верхньощелепної пазухи – гайморит. На якій поверхні тіла верхньої щелепи знаходиться отвір цієї пазухи?

A підскроневій

B передній

C очноямковій

D носовій

E ----------------

 

9. В результаті травми бічної поверхні обличчя у хворого виявлено перелом вінцевого відростка нижньої щелепи. На якій частині цієї кістки він знаходиться.

A куті щелепи

B основі нижньої щелепи

C комірковій частині тіла

D гілці нижньої щелепи

E тілі нижньої щелепи

 

10. У хворого пошкоджена гілка нижньої щелепи. Який канал при цьому може травмуватись.

A нижньощелепний

B піднебінний

C верхньощелепний

D носослізний

E -

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

49. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

50. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

51. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

52. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

53. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

54.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

55. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

56. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 12

ТЕМА: Череп у цілому. Склепіння і основа черепа. Черепні ямки, межі, сполу­чення. Кісткове підебіння. Скронева, під­скронева та крилопіднебінна ямки, стінки, сполучення.

Актуальність теми: Знання будови склепіння і основи черепа має безпосереднє відношення до професії лікар – стоматолог для дослідження положення зубів, їх співвідношення, утворення зубних рядів і альвеолярних дуг, а також формування прикусів. Форма твердого піднебіння значно впливає на розміщення зубного ряду, що потрібно враховувати при протезуванні. Вікові і статеві особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову черепа, його поділ;

б) анатомічну будову зовнішньої і внутрішньої поверхні склепіння черепа;

в) анатомічну будову внутрішньої основи черепа, поділ на черепні ямки;

г) межі, вміст і сполучення передньої черепної ямки;

д) межі, вміст і сполучення середньої черепної ямки;

е) межі, вміст і сполучення задньої черепної ямки;

є) анатомічну будову і сполучення зовнішньої основи черепа;

ж) анатомічну будову кісткового піднебіння;

з) анатомічну будову, стінки та сполучення скроневої ямки;

к) анатомічну будову, стінки та сполучення підскроневої ямки;

л) анатомічну будову, стінки та сполучення крилопіднебінної ямки.

 

ВМІТИ:

а) показати зовнішню і внутрішню поверхні склепіння черепа і розташовані на них анатомічні утворення;

б) показати зовнішню основу черепа, її анатомічні утворення;

в) показати кісткове піднебіння і його анатомічні утворення;

г) показати стінки та сполучення скроневої ямки;

д) показати стінки та сполучення підскроневої ямки;

е) показати стінки та сполучення крилопіднебінної ямки;

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть особливості будови зовнішньої і внутрішньої будови склепіння черепа.

3. Вивчіть особливості будови зовнішньої і внутрішньої будови основи черепа.

4. Вивчіть особливості будови передньої черепної ямки.

5. Вивчіть особливості будови середньої черепної ямки.

6. Вивчіть особливості будови задньої черепної ямки.

7. Вивчіть особливості будови твердого піднебіння.

8. Вивчіть особливості будови скроневої ямки.

9. Вивчіть особливості будови підскроневої ямки.

10. Вивчіть особливості будови крилопіднебінної ямки.

11. Вивчіть вікові особливості мозкового і лицевого черепа.

12. Вивчіть аномалії розвитку мозкового і лицевого черепа.

13. Навчіться описувати рентгенанатомію мозкового і лицевого черепа.

14. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

Перелік питань для опитування:

1. Череп в цілому.

2. Поділ черепа на основу і склепіння.

3. Анатомічні утворення, по яких проходить межа між основої і склепінням черепа.

4. Кістки, що формують склепіння черепа.

5. Анатомічна будова склепіння черепа ззовні.

6. Анатомічна будова склепіння черепа зсередини.

7. Кістки, що формують основу черепа.

8. Анатомічні утворення зовнішньої основи черепа, отвори, їх сполучення.

9. Анатомічна будова внутрішньої поверхні основи черепа.

10.Межі, вміст, сполучення передньої черепної ямки.

11.Межі, вміст, сполучення середньої черепної ямки.

12.Межі, вміст, сполучення задньої черепної ямки.

13.Анатомічна будова твердого піднебіння.

14.Межі, стінки, сполучення скроневої ямки.

15.Межі, стінки, сполучення підскроневої ямки.

16.Межі, стінки крилопіднебінної ямки.

17.Сполучення крилопіднебінної ямки.

18.Розвиток мозкового черепа.

19. Розвиток лицевого черепа.

20.Аномалії розвитку мозкового і лицевого черепа.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток черепа. Самостійно досліджують будову основи і склепіння черепа, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин даних кісток. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

 

1. Яким номером на малюнку позначено canalis caroticus?

A. 20

B. 33

C. 16

D. 23

E. 28

 

2. Яким номером на малюнку позначено palatum osseum?

 

A. 42

B. 32

C. 27

D. 23

E. 28

 

3. Яким номером на малюнку позначено fossa infratemporalis?

 

A. 28

B. 7

C. 23

D. 29

E. 36

 

4. Яким номером на малюнку позначено foramen ovale?

 

A. 27

B. 32

C. 34

D. 23

E. 28

 

5. Яким номером на малюнку позначено torus palatinus?

A. 8

B. 2

C. 10

D. 15

E. 14

 

6. Яким номером на малюнку позначено foramen palatinum majus?

A. 15

B. 4

C. 9

D. 7

E. 14

 

7. Яким номером на малюнку позначено sulcus prechiasmatis?

A. 13

B. 5

C. 4

D. 19

E. 21

 

8. Яким номером на малюнку позначено canalis condylaris?

A. 10

B. 16

C. 18

D. 21

E. 22

 

9. Яким номером на малюнку позначено foramen jugulare?

A. 12

B. 11

C. 10

D. 16

E. 18

 

10. Яким номером на малюнку позначено foramen lacerum?

A. 11

B. 10

C. 12

D. 16

E. 18

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

1. При гнійному отиті гноєм пошкоджено верхню стінку барабанної порожнини. У яку ямку черепа розповсюдився гній із барабанної порожнини?

A. В задню черепну ямку

B. В середню черепну ямку

C. В очну ямку

D. В передню черепну ямку

E. В крилопіднебінну ямку

 

2. В яке з утворень черепа буде поширюватися крововилив, якщо пошкоджена венозна судина в ділянці яремного отвору?

A. Середня черепна ямка.

B. Передня черепна ямка.

C. Субдуральний простір.

D. Задня черепна ямка

E. Субарахноїдальний простір.

 

3. У хворого діагностовано перелом основи черепа в ділянці основної частини потиличної кістки. Складовою частиною якої ямки внутрішньої основи черепа є потилична кістка?

A. Скроневої

B. Середньої

C. Задньої

D. Крилопіднебінної

E. Передньої

 

4. В результаті травми голови у потерпілого встановлено ушкодження склепіння черепа. Рентгенологічно встановлено тріщину зовнішньої пластинки в ділянці тім҆яного горба. З яких елементів складається плоска кістка склепіння черепа?

A. тільки компактної кісткової речовини

B. тільки губчастої кісткової речовини

C. зовнішньої, внутрішньої

D. зовнішньої, губчастої, внутрішньої

E. зовнішньої, компактної, внутрішньої

 

5. Після травми ока виникло нагноєння м҆яких тканин орбіти. Через який отвір гнійний процес може потрапити у скроневу ямку?

A. верхню очноямкову щілину

B. носослізний канал

C. зоровий канал

D. нижню очноямкову щілину

E. клинопіднебінний

 

6. Якими кістками утворене кісткове піднебіння?

A. основною кісткою

B. піднебінним відростком верхньої щелепи, горизонтальною пластинкою піднебіної кістки

C. піднебінним відростком верхньої щелепи

D. лемешем, перпендикулярною пластинкою піднебінної кістки

E. горизонтальною пластинкою піднебіної кістки

 

7. У дитини діагностований перелом основи черепа, спостерігаються бульбарні розлади. В ділянці якої черепної ямки стався перелом?

A. Скроневої

B. Середньої

C. Задньої

D. Передньої

E. Підскроневої

 

8. Після травми ока виникло нагноєння м'яких тканин орбіти. Через який анатомічний утвір гнійний процес може поширитись у крилопіднебінну ямку?

A. Через круглий отвір

B. Через нижню очноямкову щілину

C. Через крило піднебінний отвір

D. Через вилично-очноямковий отвір

E. Через верхню очноямкову щілину

 

9. У хворого діагностовано перелом основи черепа в ділянці пірамідки скроневої кістки. Складовою частиною якої ямки внутрішньої основи черепа є пірамідка?

A. Задньої

B. Крилопіднебінної

C. Скроневої

D. Середньої

E. Передньої

 

10. Під час прийому їжі у новонародженої дитини спостерігається закидання молока у носову порожнину. Вкажіть на можливу причину виникнення цього порушення.

A. Заяча губа.

B. Вовча паща.

C. Викривлення носової перегородки вліво.

D. Перелом основи черепа.

E. Викривлення носової перегородки вправо.

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

57. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

58. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

59. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

60. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

61. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

62.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

63. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

64. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 13

ТЕМА: Очна ямка. Носова порожнина. Вікові та статеві особливості че­ре­па. Контр­форси. Краніометрія. Рентгеноанатомія черепа.

Актуальність теми:Знання будови очної ямкия, носової порожнини та розмірів черепа має велике значення для лікарів – стоматологів для дослідження співвідношення коренів зубів з носовою порожниною, верхньо­щелепною пазухою, очницею і нижньощелепним каналом. Вікові і статеві особливості черепа широко використовується в стоматології при протезуванні та лікуванні дітей і людей похилого віку. Контрфорси черепа використовують для вивчення сили тиску на ті чи інші зуби в зубному ряді, від чого і залежить їх стертість.

 

Навчальна мета.

1. ЗНАТИ:

а) розташування на черепі, стінки, вміст і сполучення очної ямки;

б) розташування на черепі, стінки, вміст і сполучення носової порожнини;

в) вікові особливості черепа;

г) тім’ячка їх розташування на черепі, терміни заростання;

д) статеві особливості черепа;

е) контрфорси верхньої і нижньої щелепи;

є) основні розміри черепа;

ж) основні форми мозкового черепа;

з) основні форми лицевого черепа;

к) рентген анатомію черепа.

 

  1. ВМІТИ:

а) показати стінки і сполучення очної ямки;

б) показати стінки і сполучення носової порожнини;

в) показати тім’ячка на черепі новонародженого;

г) показати контрфорси верхньої і нижньої щелепи;

д) визначити основні розміри мозкового і лицевого черепа;

е) на рентгенограмах показати кістки, що формують лицевий, мозковий череп, основу, склепіння, очну ямку, носову порожнину, повітряноносні пазухи.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Перечисліть з яких складових компонентів складаються стінки очниці.

3. Перечисліть, чим утворена медіальна стінка очниці.

4. Перечисліть, чим утворена латеральна стінка очниці.

5. Перечисліть, чим утворена верхня стінка очниці.

6. Перечисліть, чим утворена нижня стінка очниці.

7. Вивчіть утворення, які знаходяться на медіальній,латеральній, верхній, нижній стінках очниці.

8. Опишіть сполучення очниці.

9. Перечисліть з яких складових компонентів складаються стінки носової порожнини.

10. Перечисліть чим утворена медіальна стінка носової порожнини.

11. Перечисліть чим утворена латеральна стінка носової порожнини.

12. Перечисліть чим утворена задня стінка носової порожнини.

13. Перечисліть чим утворена верхня стінка носової порожнини.

14. Перечисліть чим утворена мнижня стінка носової порожнини.

15. Опишіть будову носових ходів.

16. Опишіть сполучення носової порожнини.

17. Вивчіть вікові особливості черепа.

18. Вивчіть статеві особливості черепа.

19. Опишіть контрфорси верхньої і нижньої щелепи.

20. Вивчіть розміри черепа.

21. Навчіться описувати рентген анатомію черепа.

22. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.58.220 (0.1 с.)