Схематичне зображення частин поперечно-остистого мяза спини та підпотиличних мязівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схематичне зображення частин поперечно-остистого мяза спини та підпотиличних мязів 

1.Задній малий прямий м’яз голови(m.rectus capitis posterior minor)

2.Задній великий прямий м’яз голови (m.rectus capitis posterior major)

3.Верхній косий м’яз голови (m.obliquus capitis superior)

4.Нижній косий м’яз голови (m.obliquus capitis inferior)

5.Поперечно-осьові м’язи (mm.transversospinalees)

5.a)Багаторядні м’язи (mm.multifidi)

5.b)Півосьові м’язи (mm.semispinalis)

5.c) м’язи обертачі (mm.rotatores)

Тести для самоконтролю знань.

  1. Яким номером позначено m. rhomboideus major ?

A. 5

B. 1

C. 6

D. 7

E. 4

2. Яким номером позначено m. serratus posterior inferior ?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

3. Яким номером позначено m. rhomboideus minor ?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

4. Яким номером позначено m. serratus posterior superior?

A. 7

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

5. Яким номером позначено m. latissimus dorsi ?

A. 5

B. 1

C. 4

D. 6

E. 8.

6. Яким номером позначено m. splenius capitis ?

A. 5

B. 1

C. 6

D. 8

E. 4

7. Яким номером позначено m.longissimus thoracis?

A. 6

B. 1

C. 4

D. 5

E. 8.

8. Яким номером позначено m.spinalis thoracis?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

9. Яким номером позначено m.iliocostalis thoracis?

A. 6

B. 1

C. 3

D. 5

E. 8.

10. Яким номером позначено m.multifidus?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

11. Хворий з ускладненим диханням займає вимушене положення : сидячи на краю ліжка з опорою на руки. Який з названих м’язів не виконує ролі допоміжного дихального?

A. Мm. serrati posteriores

B. М. latissimus dorsi

C. М. rhomboideus major

D. Мm. scaleni

E. М. serratus anterior

 

2. Які структури належать до допоміжних апаратів м’язів ?

A. Сесамоподібні кістки, фасції, апоневрози.

B. Сухожилки, апоневрози.

C. Фасції, сухожилки, апоневрози, синовіальні піхви.

D. Синовіальні піхви, сухожилки, апоневрози.

E. Фасції, синовіальні піхви та бурси, сесамоподібні кістки.

 

3. При затрудненому відведенні руки потрібно провести масаж м’яза антaгoніста щодо названої функції. Масаж ділянки якого м’яза призначить лікар?

A. М. latissimus dorsi.

B. M. deltoideus

C. M. trapezius.

D. M. biceps brachii.

E. M. brachialis.

 

4. У потерпілого колото- різана рана нижнього відділу задньої стінки пахвової ямки. Які м’язи пошкоджені при цьому?

A. M. triceps brachii.

B. M. pectoralis major.

C. M. deltoideus.

D. М. latissimus dorsi.

E. M. infraspinatus.

 

5. Після крововиливу у головний мозок у постраждалого порушена функція розгинання поперекового відділу хребта. Який м’яз вірогідніше всього постраждав?

A. M. latissimus dorsi

B. M. erector spinae.

C. M. serratus posterior inferior

D. M. serratus posterior superior

E. M. trapezius

 

6. Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у м’язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та розгинання плеча, обертання плеча до середини. Розтягнення якого м’язу відбулося вірогідніше всього?

A. M. levator scapulae

B. M. trapezius

C. M. latissimus dorsi

D. M. subscapularis

E. M. romboideus major

 

7. Які м’язи спини розгинають і обертають голову ?

A. Mm. rhomboidei major et minor, mm. serrati posterior superior et inferior, m. trapezius.

B. M. spinalis capitis, m. longissimus, mm. recti capitis, mm.rhomboidei.

C. M. splenius capitis, m. splenius cervicis, m. trapezius, m. longissimus, mm. suboccipitales.

D. M. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis.

E. M. longissimus, m. semispinnalis, mm. rotators, mm. multifidi.

 

8. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї(regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M. sternocleidomastoideus

B. M. latissimus dorsi

C. M.rhomboideus minor

D. M. scalenus anterior

E. M. trapezius

 

9. При затрудненому відведені руки в плечовому суглобі лікар призначив масаж найширшого м’яза спини, починаючи з початку його прикріплення. З якої ділянки тіла потрібно почати масаж?

A. Від кутів 11 – V ребер

B. З потиличної ділянки

C. З поперекового відділу хребтового стовпа

D. З латерального краю лопатки

E. З крижового відділу хребтового стовпа

 

10. Диригент оркестра не може дістати з кишені фрака носову хустинку. Який з м’язів не виконує своєї функції ?

A. M. trapezius.

B. М. rhomboideus major.

C. М. latissimus dorsi.

D. M. deltoideus.

E. M. pectoralis major.

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

121. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

122. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

123. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

124. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

125. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

126.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

127. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

128. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 21

ТЕМА: Ділянка грудей. М'язи і фасції грудної клітки. Діафрагма.

Актуальність теми: Стан важливих внутрішніх органів (серце, легені) напряму залежить від анатомічної будови і розвитку м’язової системи грудної клітки. Тому знання про будову м’язів грудної клітки є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів тіла, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) топографію ділянок грудної клітки;

б) поділ м’язів грудної клітки;

в) початок, прикріплення та функції поверхневих м’язів грудної клітки;

г) початок, прикріплення та функції власних м’язів грудної клітки;

д) фасції грудної клітки;

е) анатомічну будову, частини і топографію отворів та слабих місць діафрагми, їх хірургічне значення.

 

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи грудної клітки;

б) відпрепарувати та показати діафрагму;

в) показати ділянки грудей.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть розвиток м'язів грудної клітки.

3. Вивчіть топографію ділянок грудної клітки.

4. Вивчіть класифікацію м'язів грудної клітки.

5. Вивчіть загальну будову м'язів грудної клітки.

6. Вивчіть загальну будову фасцій м'язів грудної клітки.

7. Вивчіть біомеханіку м'язів грудної клітки.

8. Вивчіть загальну будову і функцію діафрагми.

 

Контрольні питання:

1. Соміти, класифікація, поділ.

2. Міотоми, дорзальні та вентральні частини, їх похідні.

3. Анатомічна будова м’язів.

4. Класифікація м’язів в залежності від класифікації і функції.

5. Допоміжний апарат м’язів: фасції, синовіальні сумки, синовіальні піхви, м’язові блоки.

6. Біомеханіка м’язів, різновиди важелів.

7. Ділянки спини.

8. Класифікація м’язів спини.

9. Поверхневі м’язи спини, початок, прикріплення, функція.

10. Глибокі м’язи спини, бічний, при середній тракти та м’язи, що їх утворюють.

11. М’язи при середнього тракту, перечислити, початок, прикріплення, функція.

12. М’язи бічного тракту, перечислити, початок, прикріплення, функція.

13. М’язи потилиці, перечислити, початок, прикріплення, функція.

14. Фасції спини.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють м’язи спини по шарах: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів спини. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

  1. Яким номером позначено m. rhomboideus major ?

A. 5

B. 1

C. 6

D. 7

E. 4

2. Яким номером позначено m. serratus posterior inferior ?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

3. Яким номером позначено m. rhomboideus minor ?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

4. Яким номером позначено m. serratus posterior superior?

A. 7

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

5. Яким номером позначено m. latissimus dorsi ?

A. 5

B. 1

C. 4

D. 6

E. 8.

6. Яким номером позначено m. splenius capitis ?

A. 5

B. 1

C. 6

D. 8

E. 4

7. Яким номером позначено m.longissimus thoracis?

A. 6

B. 1

C. 4

D. 5

E. 8.

8. Яким номером позначено m.spinalis thoracis?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

9. Яким номером позначено m.iliocostalis thoracis?

A. 6

B. 1

C. 3

D. 5

E. 8.

10. Яким номером позначено m.multifidus?

A. 4

B. 1

C. 6

D. 5

E. 8.

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

11. Хворий з ускладненим диханням займає вимушене положення : сидячи на краю ліжка з опорою на руки. Який з названих м’язів не виконує ролі допоміжного дихального?

A. Мm. serrati posteriores

B. М. latissimus dorsi

C. М. rhomboideus major

D. Мm. scaleni

E. М. serratus anterior

 

2. Які структури належать до допоміжних апаратів м’язів ?

A. Сесамоподібні кістки, фасції, апоневрози.

B. Сухожилки, апоневрози.

C. Фасції, сухожилки, апоневрози, синовіальні піхви.

D. Синовіальні піхви, сухожилки, апоневрози.

E. Фасції, синовіальні піхви та бурси, сесамоподібні кістки.

 

3. При затрудненому відведенні руки потрібно провести масаж м’яза антaгoніста щодо названої функції. Масаж ділянки якого м’яза призначить лікар?

A. М. latissimus dorsi.

B. M. deltoideus

C. M. trapezius.

D. M. biceps brachii.

E. M. brachialis.

 

4. У потерпілого колото- різана рана нижнього відділу задньої стінки пахвової ямки. Які м’язи пошкоджені при цьому?

A. M. triceps brachii.

B. M. pectoralis major.

C. M. deltoideus.

D. М. latissimus dorsi.

E. M. infraspinatus.

 

5. Після крововиливу у головний мозок у постраждалого порушена функція розгинання поперекового відділу хребта. Який м’яз вірогідніше всього постраждав?

A. M. latissimus dorsi

B. M. erector spinae.

C. M. serratus posterior inferior

D. M. serratus posterior superior

E. M. trapezius

 

6. Молода людина внаслідок активного підтягування на перекладині відчула різкий біль у м’язах спини. При обстеженні спостерігається біль при спробах руху верхньою кінцівкою, обмеження таких функцій як приведення та розгинання плеча, обертання плеча до середини. Розтягнення якого м’язу відбулося вірогідніше всього?

A. M. levator scapulae

B. M. trapezius

C. M. latissimus dorsi

D. M. subscapularis

E. M. romboideus major

 

7. Які м’язи спини розгинають і обертають голову ?

A. Mm. rhomboidei major et minor, mm. serrati posterior superior et inferior, m. trapezius.

B. M. spinalis capitis, m. longissimus, mm. recti capitis, mm.rhomboidei.

C. M. splenius capitis, m. splenius cervicis, m. trapezius, m. longissimus, mm. suboccipitales.

D. M. spinalis, m. longissimus, m. iliocostalis.

E. M. longissimus, m. semispinnalis, mm. rotators, mm. multifidi.

 

8. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї(regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M. sternocleidomastoideus

B. M. latissimus dorsi

C. M.rhomboideus minor

D. M. scalenus anterior

E. M. trapezius

 

9. При затрудненому відведені руки в плечовому суглобі лікар призначив масаж найширшого м’яза спини, починаючи з початку його прикріплення. З якої ділянки тіла потрібно почати масаж?

A. Від кутів 11 – V ребер

B. З потиличної ділянки

C. З поперекового відділу хребтового стовпа

D. З латерального краю лопатки

E. З крижового відділу хребтового стовпа

 

10. Диригент оркестра не може дістати з кишені фрака носову хустинку. Який з м’язів не виконує своєї функції ?

A. M. trapezius.

B. М. rhomboideus major.

C. М. latissimus dorsi.

D. M. deltoideus.

E. M. pectoralis major.

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

129. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

130. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

131. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

132. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

133. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

134.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

135. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

136. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 22

ТЕМА: Ділянка живота. М'язи живота. Піхва прямого м'яза живота. Бі­ла лінія. Черев­ний прес. Місця відносно малої опірності че­рев­­ному тискові.

Актуальність теми: Стан важливих внутрішніх органів черевної порожнини напряму залежить від анатомічної будови і розвитку м’язової системи живота. Тому знання про будову м’язів живота є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) топографію ділянок живота;

б) класифікацію м’язів живота;

в) початок, прикріплення та функцію м’язів живота;

г) топографію та анатомічну будову піхви прямого м’яза живота її хірургічне значення;

д) фасції живота;

е) топографію та анатомічну будову білої лінії живота її хірургічне значення;

є) черевний прес, значення;

ж) топографію та анатомічну будову пахвинного каналу, його практичне значення;

з) топографію та анатомічну будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, практичне значення;

к) топографію та анатомічну будову поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта), їх практичне значення.

 

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати м’язи живота;

б) відпрепарувати та показати піхву прямого м’яза живота;

в) відпрепарувати та показати білу лінію живота;

г) відпрепарувати та показати пахвинний канал;

д) відпрепарувати та показати внутрішню поверхню передньої стінки живота;

е) відпрепарувати та показати поперековий трикутник і чотирикутник;

є) показати ділянки живота;

ж) замалювати схеми черевних ділянок, піхви прямого м’яза живота, білої лінії живота, пахвинного каналу, будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта).

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть розвиток м'язів живота.

3. Вивчіть топографію ділянок живота.

4. Навчіться схематично малювати черевні ділянки.

5. Вивчіть класифікацію м'язів живота.

6. Вивчіть загальну будову м'язів живота.

7. Вивчіть загальну будову фасцій м'язів живота.

8. Вивчіть біомеханіку м'язів живота.

9. Вивчіть топографію слабих місць живота.

10. Навчіться схематично малювати схеми черевних ділянок, піхви прямого м’яза живота, білої лінії живота, пахвинного каналу, будову внутрішньої поверхні передньої черевної стінки, поперекового трикутника (Петі) і чотирикутника (Лєсгафта).

 

Контрольні питання:

1. Топографія черевних ділянок.

2. Класифікація м’ язів живота.

3. Передня група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

4. Бічна група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

5. Задня група м’язів живота, початок, прикріплення, функція.

6. Фасції живота.

7. Піхва прямого м’яза живота, топографія, анатомічна будова вище і нижче дугоподібної лінії, функціональне значення.

8. Біла лінія живота, топографія, анатомічна будова, функціональне значення.

9. Черевний прес, анатомічна будова, значення..

10. Пахвинний канал, топографія, межі, вміст, функціональне значення.

11. Поверхневе і глибоке кільця пахвинного каналу, топографія, анатомічна будова, функціональне значення.

12. Внутрішня поверхня передньої стінки живота, топографія, анатомічна будова, формування складок та ямок очеревини, значення.

13. Поперековий трикутник, топографія, межі, значення.

14. Поперековий чотирикутник, топографія, межі, значення.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи спини по шарах: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів живота. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.016 с.)