ТЕМА: М'язи голови. Мімічні м'язи. Жувальні м'язи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: М'язи голови. Мімічні м'язи. Жувальні м'язи.Актуальність теми: Вивчення будови і прикріплення мімічних має важливе значення для практикуючого лікаря – стоматолога, так як дає можливість вивчати міміку обличчя, та її зміну при захворюванні лицевого нерва. Жувальні м'язи опускають нижню щелепу, від їх стану залежить стан зубо-щелепної системи. Вивчення початку і прикріплення жувальних м'язів дозволить встановити зміщення окремих нижньої щелепи при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) ділянки голови;

б) класифікацію м’язів голови;

в) класифікацію мімічних м’язів;

г) початок, прикріплення, функцію мімічних м’язів;

д) початок, прикріплення, функцію жувальних м’язів.

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати мімічні м’язи;

б) відпрепарувати і показати жувальні м’язи.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

  1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.
  2. Вивчіть розвиток м'язів голови.
  3. Вивчіть топографію ділянок голови.
  4. Вивчіть класифікацію м'язів голови.
  5. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція мімічних м’язів.

6. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція жувальних м’язів.

7. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Ділянки голови.

2. Поділ м’язів голови.

3. Поняття про мімічні м’язи.

4. Відмінність між мімічними і скелетними м’язами.

5. Класифікація мімічних м’язів.

6. Будова та функція мімічних м’язів.

7. Початок, прикріплення, функція мімічних м’язів.

8. Початок, прикріплення, функція жувальних м’язів.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів голови. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено m. corrugator supercilii?

 

A. 5

B.9

C. 15

D. 8

E.28

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. buccinator?

 

A. 9

B. 15

C. 28

D. 5

E.8

 

3. Яким номером на малюнку позначено m. orbicularis oculi?

 

A. 7

B. 9

C. 15

D. 5

E.28

 

4. Яким номером на малюнку позначено m. levator anguli oris?

 

A. 18

B. 8

C. 16

D. 28

E.19

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. orbicularis oris (pars marginalis)?

 

A. 9

B. 14

C. 15

D. 5

E.28

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. orbicularis oris (pars labialis)?

 

A. 12

B. 13

C. 14

D. 7

E. 3

 

7. Яким номером на малюнку позначено m. pterygoideus lateralis?

 

A. 7

B. 13

C. 14

D. 3

E. 12

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. temporalis?

 


A. 2

B. 3

C. 4

D. 1

E. -

 

9. Яким номером на малюнку позначено m. masseter?

 

A. 4

B. 2

C. 9

D. 5

E. 3

 

10. Яким номером на малюнку позначено m. pterygoideus medialis?

 

A. 9

B. 3

C. 2

D. 4

E. 8

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

153. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

154. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

155. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

156. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

157. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

158.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

159. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

160. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 25

ТЕМА: Фасції голови. Кістково-фасціальні та міжм'язові простори голо­ви.

Актуальність теми: Вивчення фасцій голови і кістково-фасціальних і міжм'язових просторів голови має важливе значення для практикуючого лікаря – стоматолога, так як дає можливість виявити шляхи поширення запального процесу. Також фасціальні простори широко використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) фасції голови;

б) кістково-фасціальні і міжм’язові простори склепіння черепа;

в) кістково-фасціальні і міжм’язові простори скроневої ділянки;

г) кістково-фасціальні і міжм’язові простори бокової ділянки обличчя.

 

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати фасції голови;

б) відпрепарувати і показати кістково- фасціальні і міжм’язові простори голови.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть топографію фасцій голови.

3. Вивчіть класифікацію кістково-фасціальних і міжм’язових просторів голови.

4. Вивчіть кістково-фасціальні і міжм’язові простори склепіння черепа.

5. Вивчіть кістково-фасціальні і міжм’язові простори скроневої ділянки.

6. Вивчіть кістково-фасціальні і міжм’язові простори бокової ділянки обличчя.

7. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Фасції голови, характеристика.

2. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори голови, класифікація.

3. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори склепіння голови, класифікація.

4. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори склепіння голови, загальна характеристика.

5. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори скроневої ділянки, класифікація.

6. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори скроневої ділянки, характеристика.

7. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори бічної поверхні обличчя, класифікація.

8. Кістково- фасціальні і міжм’язові простори бічної поверхні обличчя, характеристика.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють фасції голови: їх форму, напрямок волокон. Досліджують кістково-фасціальні і міжм’язові простори склепіння голови, скроневої ділянки, бічної поверхні обличчя. Викладач консультує студентів по темі заняття. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

161. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

162. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

163. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

164. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

165. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

166.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

167. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

168. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 26Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.017 с.)