Схематичне зображення будови суглоба та його додаткового апаратуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схематичне зображення будови суглоба та його додаткового апарату 

1.Суглобовий хрящ (cartilago articularis)

2.Суглобова порожнина (cavitas articularis)

3.Суглобова капсула (capsula articularis)

3.a)Волокнистий шар (stratum fibrosum)

3.b)Синовіальний шар (stratum synoviale)

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено anulus fibrosus?

 

 

 

A) 2

B) 7

C) 6

D) 4

E) 9

 

2. Яким номером позначено lig. Longitudinalis anterius?

 

 

A) 6

B) 2

C) 3

D) 8

E) 11

 

3. Яким номером позначено lig. interspinalis?

A) 10

B) 8

C) 6

D) 3

E) 11

 

4. Яким номером позначено lig. supraspinale?

 

A) 6

B) 2

C) 11

D) 8

E) 10

 

5. Яким номером позначено lig. transversum atlantis?

 

 

A) 10

B) 5

C) 3

D) 7

E) 6

 

6. Яким номером позначено lig. alaris?

 

A) 5

B) 3

C) 7

D) 10

E) 6

 

7. Яким номером позначено lig. fasciculus longitudinalis inferior?

 

 

A) 2

B) 6

C) 4

D) 8

E) 10

 

8. Яким номером позначено lig. alaris?

 

A) 2

B) 6

C) 4

D) 8

E) 10

9. Яким номером позначено membrane atlanto-occipitalis posterior?

 

 

A) 9

B) 2

C) 14

D) 3

E) 13

10. Яким номером позначено lig. atlanto-occipitalis lateralis?

 

 

A) 9

B) 14

C) 6

D) 2

E) 13

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. На рентгенограмі травмованого визначається пошкодження тіл поперекового відділу хребетного стовпа. Які анатомічні утворення, що сполучають тіла хребців, постраждали?

A. Хрестоподібна і надостисті зв'язки

B. Крижово-куприкова і жовті зв'язки

C. Жовті і міжпоперечні зв'язки

D. Міжхребцеві диски, повздовжні зв'язки

E. Міжпоперечні і міжостисті зв'язки

 

2. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена зміна конфігурації дуг хребців з незначним випинанням L4 до переду. Який вид з’єднання між хребцевими дугами зазнав патологічних змін?

A. Синаркоз

B. Синостоз

C. Діартроз

D. Синходроз

E. Геміартроз

 

3. Після ДТП травмований не може кивати головою (згинання та розгинання голови вперед та назад). Функція якого суглоба порушена?

A. Дуговідростковий 1.

B. Дуговідростковий 5

C. Атланто-потиличного.

D. Серединного атлано-осьового.

E. Бічного атланто- осьового.

 

4. При вертикальному падінні з висоти у пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. З ушкодженням якої зв’язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребтового стовпа?

A. Жовта зв’язка

B. Міжостиста зв’язка

C. Задня поздовжня зв’язка

D. Передня поздовжня зв’язка

E. Клубова поперекова зв’язка

 

5. При вертикальному падінні з висоти у потерпілого діагностований компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилася кривизна лордоза поперекового відділу хребта. Порушенням якої зв'язки може супроводжуватися така зміна кривизни хребта?

A. Міжостиста зв’язка

B. Надостьової.

C. Задньої поздовжньої.

D. Передньої поздовжньої.

E. Жовтих зв'язок.

 

6. До дільничого терапевта звернувся чоловік 38 років, в якого було діагностовано порушення кровотоку по хрептовій артерії. Яку структуру вона пронизує щоб попасти в порожнину черепа?

A. Lig. Flava

B. Lig. Alaris

C. Lig. Cruciforme atlantis

D. Membrana atlantooccipitalis anterior

E. Membrana atlantooccipitalis posterior

 

7. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена кила міжхребцевого диску грудного відділу хребетного стовпа. Який вид з’єднання між хребцями зазнав патологічних змін?

A. Синаркоз

B. Синостоз

C. Синходроз

D. Геміартроз

E. Діартроз

 

8. Після падіння лижник скаржиться на різкий біль при поворотах голови вбік. Ушкодження якої зв’язки є найбільш ймовірне.

A. Lig.Flava

B. Lig. Nuchae

C. Lig. Longitudinale anterius

D. Lig. Cruciforme atlantis

E. Lig. Longitudinale posterius

 

9. У пацієнта діагностовано компресійний перелом поперекового хребця. При цьому різко збільшилась кривизна лордозу поперекового відділу хребта. Ушкодженням якої зв'язки може супроводжуватись така зміна кривизни хребта?

A. Міжостиста

B. Передня поздовжня

C. Задня поздовжня

D. Жовта

E. Клубово-поперекова

 

10. У хворого 45-ти років з підозрою на запалення оболонок мозку потрібно було отримати спинномозкову рідину. Зроблено діагностичну пункцію між дугами поперекових хребців (L3 - L4).Через яку зв'язку пройшла голка під час пункції?

A. Міжпоперечна

B. Задня поздовжня

C. Клубово-поперекова

D. Передня поздовжня

E. Жовта

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

73. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

74. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

75. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

76. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

77. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

78.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

79. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

80. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 15

ТЕМА: Сполучення кісток черепа: шви, зв'язки, синхондрози, скронево-нижньо­щелепний суглоб.

Актуальність теми: Знання будови різних сполучень кісток черепа має практичне значення для лікарів-стоматологів при протезуванні та лікуванні людей а також для вивчення сили тиску на ті чи інші зуби в зубному ряді, від чого і залежить їх стертість. Будова скронево-нижньощелепного суглоба має безпосереднє відношення до процесів жування, що в свою чергу впливає на зубний ряд та зубну і альвеолярну дуги.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) перервні і неперервні сполучення кісток черепа;

б) види синдесмозів між кістками черепа;

в) класифікацію швів черепа;

г) топографранатомічну характеристику тім’ячок;

д) постійні і тимчасові синхондрози між кістками черепа;

е) синостози кісток черепа;

є) будову скронево-нижньощелепного суглоба, аналіз рухів.

 

ВМІТИ :

а) показати на препаратах та скелеті всі види з’єднань на черепі;

б) показати і відпрепарувати скронево– нижньощелепний суглоб;

в) показати на живому різновиди рухів у скронево -нижньощелепному суглобі.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Перечисліть які є види сполучень кісток черепа.

3. Перечисліть які є неперервні сполучення кісток черепа.

4. Перечисліть які є перервні сполучення кісток.

5. Вивчіть класифікацію і будову скронево-нижньощелепного суглоба.

6. Вивчіть звязки скронево-нижньощелепного суглоба.

7. Опишіть функцію скронево-нижньощелепного суглоба.

8. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Охарактеризувати види з’єднань кісток черепа.

2. Види синдесмозів між кістками черепа.

3. Класифікація швів черепа.

4. Характеристика зубчастих, лускатого та плоских швів черепа.

5. Тім’ячка черепа, характеристика за місцем розташування.

6. Постійні і тимчасові синхондрози кісток черепа.

7. Різновиди синостозів між кісток черепа.

8. Анатомічна будова скронево-нижньощелепного суглоба.

9. Характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули, суглобового диска характеристика суглобових поверхонь, суглобової капсули.

10. Характеристика скронево-нижньощелепного суглоба стосовно класифікації суглобів.

11. Зв’язки скронево-нижньощелепного суглоба.

12. Аналіз рухів в скронево-нижньощелепному суглобі.

13. Механізм опускання нижньої щелепи.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами сполучень кісток черепа. Самостійно досліджують будову різних видів сполучень черепа, вивчають будову і функцію скронево-нижньоощелепногоо суглоба. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови споолучень черепа. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено fonticulus sphenoidalis?

 

A) 5

B) 2

C) 3

D) 11

E) 7

 

2. Яким номером позначено fonticulus posterior?

A) 5

B) 2

C) 3

D) 11

E) 7

 

 

3. Яким номером позначено sutera coronalis?

A) 10

B) 15

C) 3

D) 13

E) 7

 

4. Яким номером позначено lig. stilomandibulare?

A) 4

B) 2

C) 1

D) 3

E) 7

 

5. Яким номером позначено lig. laterale?

A) 7

B) 4

C) 5

D) 3

E) 6

 

6. Яким номером позначено lig. sphenomandibulare?

A) 4

B) 1

C) 6

D) 5

E) 7

 

7. Яким номером позначено capsula articularis?

 

A) 4

B) 3

C) 6

D) 5

E) 7

8. Яким номером позначено sutura coronalis?

A) 4

B) 7

C) 30

D) 5

E) 28

 

9. Яким номером позначено sutura squamosa?

 

 

A) 28

B) 30

C) 5

D) 7

E) 4

10. Яким номером позначено sutura frontozygomatica?

A) 12

B) 19

C) 23

D) 16

E) 10

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Хворий поступив у відділення щелепно - лицевої хірургії з вивихом скронево-нижньощелепного суглобу, в результаті чого була пошкоджена основна зв‘язка суглобу Назвіть цю зв‘язку?

A. Латеральна.

B. Крило – нижньощелепна.

C. Медіальна.

D. Шило-нижньощелепна.

E. Нижньощелепна.

 

2. На рентгенограмі черепа визначаються зубчасті шви. Який це вид з’єднання кісток?

A. Геміартроз

B. Синхондроз

C. Діартроз

D. Синостоз

E. Синдесмоз

 

3. У 3-х річного хлопчика при обстеженні виявлене переднє тім’ячко В якому віці в нормі відбувається заростання переднього тім’ячка кістковою тканиною?

A. На 5-му місяці життя.

B. Наприкінці 3-го року життя.

C. На 2-му місяці життя.

D. Наприкінці 2-го року життя.

E. На 9-му місяці життя.

 

4. У дитяче відділення поступила дитина у віці 3 років з незарощенням переднього тімячка. В якому віці в нормі проходить його зарощування?

A. На другому році життя

B. На 2-3 місяці життя

C. На першому році життя

D. На 4-6 місяці життя

E. На третьому році життя

 

5. При падінні у маленької дитини було травмоване переднє тім’ячко. Який вид з’єднання кісток черепа зазнав патологічних змін?

A. Синдесмоз

B. Синостоз

C. Геміартроз

D. Синхондроз

E. Синсаркоз

 

6. Після травми нижньої щелепи пацієнт відчуває біль при рухах щелепи в сторону. Лікар травмпункту констатував надрив зв’язки, що приєднана до язичка нижньої щелепию Про яку зв’язку йдеться?

A. Lig. Stilohyoideum

B. Lig. Pterygospinale

C. Lig. Laterale

D. Lig. Stilomandibulare

E. Lig. Sphenomandibulare

 

7. При огляді 6-місячної дитини лікар виявив не закрите заднє тім'ячко. В якому віці воно закривається при нормальному розвитку дитини?

A. До кінця другого року життя

B. До 6-ти місяців

C. До народження

D. До 3-х місяців

E. До кінця першого року життя

 

8. Який із видів з’єднаня кісток домінує в лицевому черепі дорслої людини?

A. Вколочення

B. Плоскі шви

C. Лускаті шви

D. Діартроз

E. Синхондроз

 

9. У хворої підчас травми стався вивих ІІ – го великого корінного зуба. Який тип з’єднання постраждав ?

A. *Геміартроз

B. Синдесмоз

C. Синхондроз

D. Синостоз

E. Діартроз

 

10. У потерпілого визначається відрив ділянки кута нижньої щелепи справа, зміщення відламка назад і догори. Яка зв’язка сприяє цьому зміщенню?

A. Клиноподібно –нижньощелепна.

B. Шило-нижньощелепна.

C. Латеральна.

D. Крилоподібно-нижньощелепна.

E. Внутрішньо суглобові.

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

81. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

82. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

83. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

84. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

85. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

86.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

87. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

88. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 16

ТЕМА: Сполучення ребер з хребцями та з грудиною. Сполучення кіс­ток пояса верхньої кінцівки. Плечовий суглоб.

Актуальність теми: Знання будови різних сполучень кісток грудної клітки і кісток плечовогоо поясу має практичне значення для лікарів для подальшого вивчення функції м’язів даних ділянок.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову реброво-хребцевих суглобів: суглоба головки ребра і реброво-поперечного суглоба та зв'язок, що їх укріплюють;

б) анатомічну будову грудинно-ребрових суглобів та зв'язок, що їх укріплюють;

в) анатомічну будову грудної клітки;

г) анатомічну будову надплечово-ключичного суглоба та зв'язок, що їх укріплюють;

д) анатомічну будову грудинно-ключичного суглоба та зв'язок, що їх укріплюють;

е) анатомічну будову плечового суглоба та зв'язок, що його укріплюють;

є) аналіз рухів в вищеперечислених суглобах.

 

ВМІТИ:

а) показати і відпрепарувати плечовий суглоб, його зв’язки;

б) показати грудну клітку, відрізнити різні форми грудної клітки;

в) продемонструвати рухи в плечовому суглобі;

г) показати і відпрепарувати реброво-хребцеві, грудинно-реброві, грудинно- ключичні, надплечово-ключичні та плечовий суглоби та зв’язки, що їх укріплюють.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Охарактеризуйте суглоб головки ребра.

3. Охарактеризуйте реброво-поперечний суглоб.

4. Охарактеризуйте грудинно-реброві суглоби.

5. Охарактеризуйте сполучення І-го ребра з грудиною.

6. Охарактеризуйте синдесмози грудної клітки.

7. Охарактеризуйте грудну клітку в цілому.

8. Охарактеризуйте грудинно-ключичний суглоб.

9. Охарактеризуйте надплечово-ключичний суглоб.

10. Охарактеризуйте власні зв’язки лопатки.

11. Охарактеризуйте плечовий суглоб.

12. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Суглоб головки ребра: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

2. Реброво-поперечний суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

3. Грудинно-реброві суглоби: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

4. Сполучення І-го ребра з грудиною.

5. Синдесмози грудної клітки.

6. Грудна клітка в цілому.

7. Характеристика суглобів поясу верхньої кінцівки.

8. Грудинно-ключичний суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

9. Надплечово-ключичний суглоб:суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

10. Власні зв’язки лопатки.

11. Плечовий суглоб: суглобові поверхні, суглобова капсула, зв’язки, аналіз рухів, характеристика у відповідності до класифікації суглобів.

12. Піхви та сумки плечового суглоба.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами сполучень кісток грудної клітки, плечовогоо пояса. Самостійно досліджують будову різних видів сполучень грудної клітки, плечовогоо пояса, вивчають будову і функцію плечового суглоба. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови сполучень. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером позначено lig. costotransversarium?

 

 

A) 4

B) 6

C) 2

D) 8

E) 10

 

2. Яким номером позначено lig. costotransversarium laterale?

 

A) 6

B) 1

C) 4

D) 8

E) 10

 

3. Яким номером позначено lig. costotransversarium superius?

 

 

A) 4

B) 1

C) 2

D) 7

E) 6

 

 

4. Яким номером позначено lig. intertransversarium?

 

 

A) 4

B) 2

C) 1

D) 5

E) 6

 

5. Яким номером позначено lig. іntraclaviculare?

 

 

A) 12

B) 10

C) 2

D) 1

E) 8

 

 

6. Яким номером позначено membrana intercostalis externa?

 

 

A) 2

B) 10

C) 12

D) 1

E) 8

 

 

7. Яким номером позначено lig. costoxiphoidea?

 

 

A) 12

B) 10

C) 8

D) 1

E) 2

 

8. Яким номером позначено lig. coracoacromiale?

 

 

A) 2

B) 5

C) 6

D) 4

E) 9

 

 

9. Яким номером позначено tendo m. bicipitis?

 

 

A) 2

B) 5

C) 6

D) 9

E) 4

 

 

10. Яким номером позначено lig. conoideum?

 

 

 

A) 2

B) 5

C) 6

D) 4

E) 9

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після падіння на витягнені руки у пацієнтки М. діагностовано вивих у плечовому суглобі зі зміщенням головки плечової кістки до верху. Яка зв’язка при цьому буде ушкоджена?

A. Lig. Conoideum

B. Lig. Transversum humeri

C. Lig.Costoclaviculare

D. Lig. Coracoacromiale

E. Lig. Coracohumerale

 

2. У постраждалого вивих плечового суглоба. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Головка плечової кістки й надплечовий кінець ключиці

B. Суглобова западина лопатки й надплечовий кінець ключиці

C. Головка плечової кістки й надплечовий відросток лопатки

D. Головка плечової кістки і суглобова западина лопатки

E. Суглобова западина лопатки і груднинний кінець ключиці

 

3. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена тріщина в ділянці передньої третини сьомого та восьмого ребер. Який вид з’єднання грудної клітки зазнав патологічних змін?

A. Діартроз

B. Синаркоз

C. Синостоз

D. Геміартроз

E. Синходроз

 

4. У хворого діагностовано вивих плечового суглоба. Яка зв'язка була пошкоджена в даному випадку?

A. Акроміально-лопаткова

B. Клювоакроміальна

C. Клюво-лопаткова

D. Клювоплечова

E. Поперечна зв'язка лопатки

 

5. У постраждалого діагностовано вивих у ключично-руднинному суглобі. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Груднинного та акроміальног кінців ключиці

B. Грудного кінця ключиці і акроміона

C. Ключична вирізка, груднинний кінець ключиці

D. Тілом та ручкою груднини

E. Ключична вирізка, диск, груднинний кінець ключиці

 

6. Після падіння з висоти у хворого спостерігається випинання переднього краю ключсиці до переду. Яка зі зв’язок найімовірніше є пошкодженою?

A. Lig. Intraclaviculare

B. Lig. Sternoclaviculare anterius

C. Lig.Costoclaviculare

D. Lig.Conoideum

E. Lig.Coracoacromiale

 

7. У постраждалого при огляді спостерігається випинання акроміального кінця ключиці При натискуванні акроміальний кінець зміщується вниз Які зв’язки пошкоджені?

A. Дзьобо-ключична зв’язка, акроміально-ключична зв’язка.

B. Міжключична зв’язка.

C. Дзьобо-плечова зв’язка.

D. Реброво-ключична зв’язка.

E. Грудинно-ключичні передня та задня зв’язки.

 

8. Проводячи артроскопію плечового суглоба лікар звернув увагу на нехарактерний тяж в його порожнині. На яку анатомічну структуру звернув увагу лікар?

A. Bursa subtendinea

B. Tendo m. tricipitis

C. Tendo m. bicipitis

D. Lig. Interarticulere

E. Vagina tendinis intertubercularis

 

9. Лікар, проводячи стернальну пункцію,пройшов голкою скрізь membrana sterni. Які зв’язки утворюють цю мембрану?

A. Lig.Costoclaviculare i intercostale

B. Lig. Costotransversarium

C. Lig. Sternocostalia radiate

D. Lig. Capitis costae radiate

E. Lig. Intercostale i intraclaviculare

 

10. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена щілина між ручкою і тілом груднини. Який вид з’єднання об’єднує ці частини груднини?

A. Діартроз

B. Синходроз

C. Синостоз

D. Симфіз

E. Синаркоз

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

89. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

90. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

91. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

92. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

93. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

94.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

95. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

96. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 17Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.130.97 (0.068 с.)