ТЕМА: М'язи і фасції шиї. Топографія шиї.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: М'язи і фасції шиї. Топографія шиї.Актуальність теми: Стан важливих внутрішніх органів шиї напряму залежить від анатомічної будови і розвитку м’язової системи. Тому знання про будову м’язів шиї є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

.Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів шиї;

б) початок, прикріплення, функцію поверхневих м’язів шиї;

в) початок, прикріплення, функцію середніх м’язів шиї;

г) початок, прикріплення, функцію глибоких бічних м’язів шиї;

д) початок, прикріплення, функцію глибоких передхребетних м’язів шиї;

е) топографію та анатомічну будову фасцій шиї за В.М. Шевкуненком;

є) топографію, анатомічну будову, вміст, практичне значення міжфасціальних просторів шиї;

ж) топографію та межі ділянок шиї;

з) топографію межі трикутників шиї.

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи шиї;

б) відпрепарувати і показати фасції шиї;

в) замалювати схеми фасцій і трикутників шиї.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть розвиток м'язів шиї.

3. Вивчіть топографію ділянок шиї.

4. Вивчіть класифікацію м'язів шиї.

5. Вивчіть загальну будову м'язів шиї.

6. Вивчіть загальну будову фасцій шиї.

7. Вивчіть біомеханіку м'язів шиї.

8. Замалюйте фасції шиї та міжфасціальні простори за В.М. Шевкуненком.

9. Вивчіть топографію шиї.

10. Замалюйте трикутники шиї.

11. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Класифікація м’язів шиї.

2. Поверхневі м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

3. Середні м’язи шиї, надпідязикова групи, початок, прикріплення, функція.

4. Середні м’язи шиї, підпідязикова групи, початок, прикріплення, функція.

5. Глибокі бічні м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

6. Глибокі передхребтові м’язи шиї, початок, прикріплення, функція.

7. Класифікація фасцій шиї за В.М. Шевкуненком.

8. Особливості анатомічної будови поверхневої фасції шиї.

9. Особливості анатомічної будови поверхневого листка власної фасції шиї.

10. Особливості анатомічної будови глибокого листка власної фасції шиї.

11. Особливості анатомічної будови внутрішньошийної фасції шиї.

12. Особливості анатомічної будови передхребтової фасції шиї.

13. Міжфасціальні простори шиї, їх вміст, сполучення, значення.

14. Ділянки шиї, межі, топографія.

15. Трикутники шиї, межі, топографія.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом.. Самостійно вивчають і демонструють м’язи шиї по шарах: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів шиї. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Зразок схем для самостійної позааудиторної роботи

Схематичне зображення фасцій шиї за В.М. Шевкуненком

 
 

1 - поверхнева фасція шиї (fascia colli superficialis);

2 - поверхневий листок власної фасції шиї (lamina superficialis fasciae colli propriae);

3 - глибокий листок власної фасції шиї, або лопатковоключний апоневроз, або шийний парус Ріше (lamina profunda fasciae colli propriae seu aponeurosis omoclavicularis);

4 - внутрішня фасція шиї (fascia endocervicalis);

4а – lamina parietalis;

4б – lamina visceralis;

5 - передхребтова фасція (fascia prevertebralis);

 

I - spatium suprasternale;

II - spatium previscerale;

III - spatium retropharingeale.

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено Platisma?

A. 9

B. 16

C. 11

D. 21

E.22

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. stylohyoideus?

A. 9

B. 16

C. 11

D. 21

E. 22

 

3. Яким номером на малюнку позначено m. mylohyoideus?

A. 21

B. 16

C. 11

D. 4

E. 22

 

4. Яким номером на малюнку позначено m. dygastricus (venter posterior)?

 

A. 21

B. 16

C. 11

D. 22

E. 9

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. thyrohyoideus?

A. 22

B. 16

C. 11

D. 21

E. 7

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. sternocleidomastoideus?

 

A. 16

B. 11

C. 9

D. 21

E.22

 

7. Яким номером на малюнку позначено m. omohyoideus (venter inferior)?

A. 11

B. 26

C. 24

D. 21

E.22

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. sternothyroideus?

 


A. 14

B. 10

C. 7

D. 23

E.21

 

19. Яким номером на малюнку позначено m. dygastricus (venter anterior)?

 

A. 21

B. 16

C. 11

D. 8

E. 22

 

20. Яким номером на малюнку позначено m. scalenus anterior?

 

A. 21

B. 16

C. 11

D. 8

E.22

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворої 37 років в результаті попадання чужорідного тіла в дихальні шляхи виник кашель, а потім ядуха. Хворому була зроблена трахеотомія в ділянці шиї, яка обмежена верхнім черевцем m.omohyoideus, m.sternocleidomastoideus та серединною лінією шиї. В якому трикутнику шиї проведено хірургічне втручання?

A. Submandibulare

B. Omotraperoideum

C. Caroticum

D. Omoclaviculare

E. Omotracheale

 

2. До реанімаційного відділення поступив чоловік з пораненням задньої ділянки шиї (regio nuchae). Який з м’язів тіла займає цю ділянку?

A. M. latissimus dorsi

B. M.rhomboideus minor

C. M. trapezius

D. M. sternocleidomastoideus

E. M. scalenus anterior

 

3. Вивчаючи топографію передньої бічної ділянки шиї, студент зрозумів, що m. omohyoideus не бере участь в утворенні тільки trigonum:

A. Omoclavicularae

B. Omotrapezoideum

C. Omotracheale

D. Submandibularae

E. Caroticum

 

4. Між якими м'язами шиї проходять підключична артерія і плечове сплетіння?

A. Переднім і середнім драбинчастими м'язами

B. Груднинноключичнососкоподібним і лопатково-під'язичним

C. Груднинно-під'язиковим і груднинно-шитоподібннм

D. Середнім і заднім драбинчастими м'язами

E. Лопатково-під язиковим і переднім драбинчастим

 

5. У хворого карієсом нижнього лівого премоляра з‘явилась припухлість шиї вище під‘язикової кістки. Підвищилась температура, з‘явилась слинотеча, скорочення жувальних м‘язів, хворий з трудом відкриває рот. Поставлений діагноз - флегмона дна ротової порожнини. Які м‘язи будуть задіяні в процес?

A. Щелепно –під‘язиковий і підборідно-під‘язичний

B. Щитопід‘язичний та груднино-під‘язиковий

C. Під‘язиково-язичний і шило-язичний

D. Підшкірний і шило-під‘язиковий

E. Двочеревцевий та під‘язиково-шиловидний

 

6. Трикутник шиї обмежений ззаду грудинноключичнососковидним м’язом, зверху - заднім черевцем двочеревцевого м'яза, спереду - верхнім черевцем лопатково-під'язикового м'яза. Назвіть цей трикутник.

A. Лопатково-ключичний

B. Лопатково-трахейний

C. Лопатково-трапецієвидний

D. Підщелепний

E. Сонний

 

7. У хворого 50-и років зі скаргами на болі, слабкість та синюшність руки при огляді виявили припухлість надключичної ямки, гіпертрофію переднього драбинчастого м’яза, що свідчить про стиснення судинно-нервового пучка. В якому з топографічних формувань може це відбуватись?

A. Надгрудинний простір

B. Міждрабинчастий простір

C. Позадунутряний простір

D. Переднутряний простір

E. Переддрабинчастий простір

 

8. Які м'язи шиї прикріплюються до першого ребра?

A. Довгий м'яз шиї

B. Передній і задній драбинчасті

C. Задній і середній драбинчасті

D. Грудинноключичнососкоподібний

E. Передній і середній драбинчасті

 

9. У хворого кривошия. Який м'яз шиї уражений ?

A. M. omohyoideus

B. M. sternohyoideus

C. M. Sternocleidomastoideus

D. M. platisma

E. M. mylohyoideus

 

10. Який з перерахованих м’язів не відноситься до надпід’язикової групи?

A. m. mylohyoideus

B. m. omohyoideus

C. m. geniohyoideus

D. m. digastricus

E. m. stylohyoideus

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

145. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

146. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

147. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

148. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

149. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

150.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

151. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

152. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 24Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)