Схематичне зображення стегнового трикутникаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Схематичне зображення стегнового трикутника 

  1. Пахвинна зв’язка (lig. inguinalis).
  2. Кравецький мяз (m. sartoius).
  3. Довгий привідний мяз (m. adductor longus).
  4. Стегнова артерія (a. femoralis).
  5. Стегнова вена (v. femoralis).
  6. Стегновий трикутник (tr. femoralis).

Схематичне зображення мязової та судинної лакун, стегнового кільця, підшкірного (захованого) розтвору

І. М’язова лакуна (lacuna musculorum);

ІІ.Судинна лакуна (lacuna vasorum);

 

1 – пахвинна зв’язка (lig. inguinalis);

2 – клубово – гребінна дуга (arcus iliopectineus);

3 – клубово – поперековий м’яз (m.iliopsoas);

4 – стегновий нерв (n. femoralis);

5 – стегнова артерія (a. femoralis);

6 – стегнова вена (v. femoralis);

7 – лакунарна зв’язка (lig. lacunare);

8 – стегнове кільце (annulus femoralis);

9 – верхній ріг серпоподібного краю (cornu superius);

10 – нижній ріг серпоподібного краю(cornu inferius);

11 – велика підшкірна вена (v. saphena magna);

12 – решітчаста фасція (fascia cribrosa);

13 – широка фасція (fascia lata);

14 - захований роз твір (hiatus saphenus).

Тести для самоконтролю знань.

1. Під яким номером позначено m. piriformis

 

A 1

B 4

C 2

D 9

E 11

2. .Під яким номером позначено m. gemellus inferior

 

A 11

B 4

C 10

D 2

E 4

 

3. .Під яким номером позначено m. iliopsoas

A 10

B 4

C 1

D 3

E 20

 

4. Під яким номером позначено m. iliacus

 

A 20

B 4

C 3

D 18

E 1

 

5. Під яким номером позначено m. pectineus

 

A 6

B 4

C 3

D 11

E 14

 

6. Під яким номером позначено m. vastus intermedius

 

 

A 3

B 4

C 6

D 7

E 14

 

7. Під яким номером позначено m. sartorius

 

A 6

B 5

C 7

D 16

E 14

 

8. Під яким номером позначено m. gracilis

 

A13

B 15

C 4

D 14

E 18

 

9. Під яким номером позначено m. biceps femoris

 

A5

B 3

C 10

D 6

E4

 

10. Під яким номером позначено m. quadrates femoris

 

A18

B 8

C 19

D 2

E 14

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Хвора звернулась із скаргами на болі в лівій пахвинній ділянці. При обстеженні встановлено діагноз: стегнова кила (грижа). Стінками стегнового каналу є:

A. Пахвова зв’язка, поверхневий та глибокий листки широкої фасції стегна.

B. Поверхневий та глибокий листки широкої фасції стегна, стегнова вена.

C. Глибокий листок широкої фасції стегна, стегнова вена, пахвова зв’язка.

D. Поверхневий та глибокий листки широкої фасції стегна, стегнова артерія.

E. Пахвова зв’язка, стегнова вена, поверхневий листок широкої фасції стегна.

 

2. Лікар виявив у хворого килу, яка виходить під шкіру через захований розтвір. Через який канал проходить киловий мішок?

A. Гомілково-підколінний

B. Стегновий

C. Верхній м'язово-малогомілковийгомілковий

D. Нижній м'язово-малогомілковийгомілковий

E. Пахвинний

 

3. Під час виконання фізичних вправ у 15-річного учня раптово виник біль в зоні кульшового суглоба при обертанні ноги всередену. Травматолог виявив пошкодження сухожилка одного з м'язів Вкажіть якого.

A. M. obturatorius externus.

B. M. gluteus medius.

C. M. quadratus femoris.

D. M. piriformis.

E. M. obturatorius internus.

 

4. Під час операції з приводу стегнової кили була зачеплена бічна стінка внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Стегнова вена

B. Лакунарна зв’язка

C. Пахвинна зв’язка

D. Гребінчаста зв’язка

E. Стегнова артерія

 

5. У хворого з ножовим пораненням стегна утруднене розгинання гомілки. Який із м'язів постраждав сильніше?

A. Ніжний

B. Напівсухожилковий

C. Чотирьохголовий м'яз стегна

D. Кравецький

E. Двоголовий м'яз стегна

 

6. У хворої Д. при проф.огляді виявлено суттєву різницю в об’ємі правого та лівого стегон. Об’єм правого стегна значно меньше лівого, справа відсутній колінний рефлекс. Який м’яз найвірогідніше має явища атрофії?

A. Триголовий

B. Клубово-стегновий

C. Чотириголовий

D. Кравецький

E. Великий привідний

 

7. Під час операції з приводу стегнової кили була зачеплена бічна стінка внутрішнього стегнового кільця. Який анатомічний утвір зазнав пошкодження?

A. Гребінчаста зв’язка

B. Пахвинна зв’язка

C. Стегнова артерія

D. Лакунарна зв’язка

E. Стегнова вена

 

8. Травмований одержав різану рану нижньої третини лівого стегна. При обстеженні встановлено утруднене розгинання в колінному суглобі. Який м'яз стегна пошкоджено?

A. Великий привідний

B. Тонкий

C. Кравецький

D. Чотирьохголовий

E. Клубово-поперековий

 

9. Хворому поставлений діагноз: стегнова грижа. Через яке анатомічне утворення вона виходить з черевної порожнини?

A. Латеральну пахову ямку

B. Надміхурову ямку

C. Розтвір великої підшкірної вени

D. Медіальну пахову ямку

E. Стегнове кільце

 

10. У хворого з невритом стегнового нерва порушено згинання стегна та розгинання гомілки у колінному суглобі. Функція якого м’яза при цьому порушена?

A. Півперетинчастого м’язу

B. Двоголового м’язу стегна

C. Чотирьохголового м’язу стегна

D. Триголового м’язу стегна

E. Півсухожилкового м’язу

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

185. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

186. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

187. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

188. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

189. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

190.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

191. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

192. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 29

ТЕМА: М'язи, фасції та топографія гомілки. Підколінна ямка, гомілково-підколінний та м’язово-малогомілкові канали. Аналіз рухів у колінному та гомілково­стопному суглобах (на живому).

Актуальність теми: Знання про будову м’язів гоомілки є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів гомілки;

б) початок, прикріплення, функція м’язів гомілки;

в) розподіл фасцій і їх утворень в ділянці гомілки;

г) анатомічну будову і вміст підколінної ямки;

д) анатомічну будову і вміст гомілково-підколінного каналу;

е) анатомічну будову і вміст м’язово-малогомілкового каналу.

 

Вміти :

а) промацувати м’язи, що утворюють рельєф передньої та задньої поверхні гомілки;

б) відпрепарувати і показати м’язи гомілки;

в) відпрепарувати і показати підколінну ямку, гомілково-підколінний та м’язово-малогомілковий канали;

г) провести аналіз рухів у колінному суглобі;

д) провести аналіз рухів у гомілково-стопному суглобі.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть топографію ділянок гомілки.

3. Вивчіть класифікацію м'язів гомілки.

4. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів гомілки.

5. Вивчіть фасції гомілки.

6. Вивчіть будову, топографію і функцію утримувачів згиначів, розгиначів, малогомілкових м’язів.

7. Вивчіть будову, топографію і вміст підколінної ямки.

8. Вивчіть будову, топографію і вміст гомілково-підколінного каналу.

9. Вивчіть будову, топографію і вміст м’язово-малогомілкового каналу.

10. Проаналізуйте рухи у колінному суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

11. Проаналізуйте рухи у гомілково-стопному суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

12. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи гомілки, класифікація .

2. М’язи переднього відділу гомілки, початок, прикріплення і функція.

3. М’язи заднього відділу гомілки, початок, прикріплення і функція.

4. М’язи бічного відділу гомілки, початок, прикріплення і функція.

5. Фасції гомілки.

  1. Утримувачі м’язів згиначів, розгиначів, малогомілкових м’язів їх топографія, формування, анатомічна будова, функціональне значення.

7. Підколінна ямка, топографія, анатомічна будова, вміст і функціональне значення.

  1. Гомілково-підколінний канал, топографія, анатомічна будова и, вміст, функціональне значення.
  2. М’язово-малогомілковий канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

10. Аналіз рухів у колінному суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у цих рухах.

11. Аналіз рухів у гомілково-стопному суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у цих рухах.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи гомілки: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів гомілки. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

1.Під яким номером позначенo m. soleus?

 

A. 4

B. 12

C. 14

D. 5

E. 6

 

2. Під яким номером позначено m. gastocnemius (caput mediale)?

 

 

A. 12

B. 14

C. 5

D. 15

E. 16

 

3. Під яким номером позначено m. tibialis anterior?

 

 

 

A. 16

B. 14

C. 12

D. 13

E. 15

 

4. Під яким номером позначено m. triceps surae?

 

 

A. 5

B. 4

C. 14

D. 15

E. 16

 

5. Під яким номером позначено m. extensor digitorum longus

 

A. 14

B. 6

C. 5

D. 15

E. 16

 

6. Під яким номером позначено m. extensor halluis longus

 

 

A. 5

B. 6

C. 14

D. 15

E. 16

 

7. Під яким номером позначено m. peroneus brevis

 

A. 5

B. 7

C. 14

D. 8

E. 6

 

8. Під яким номером позначено m. extensor hallucis longus

 

 

A. 8

B. 7

C. 3

D. 14

E. 6

 

9. Під яким номером позначено m. gastrocnemius (caput mediale)

 

 

A. 8

B. 7

C. 13

D.17

E. 3

 

10. Під яким номером позначено m. soleus

A. 3

B. 7

C. 13

D.17

E. 8

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Cпортсмен-баскетболіст скаржиться на біль вище п'яти, що підсилюється під час ходіння. Сухожилок якого з м'язів вірогідно ушкоджено?

A. M. triceps surae

B. M. fibularis brevis

C. M. flexor digitorum longus

D. M. tibialis posterior

E. M. fibularis longus

 

2. У клініку доставлена дитина 8 років з різаною раною підошви правої ноги. При хірургічній обробці виявлена глибока рана з розтином сухожилля м'яза на підошвовій поверхні, ближче до латерального краю стопи. У хворого обмежене підняття латерального краю стопи. Функція якого м'яза, ймовірніше всього, порушена?

A. m. quadriceps femoris

B. m. extensor digitorum longus

C. -

D. m. peroneus longus

E. m. tibialis anterior

 

3. Під час фінальної гри баскетболіст пошкодив праву гомілку, внаслідок чого стало неможливо згинати праву стопу. Лікар команди встановив, що пошкоджено сухожилок. Сухожилок якого мязу пошкоджено?

A. Довгого розгинача великого пальця

B. Триголового м’язу литки ( ахіллового сухожилку )

C. Двоголового м’язу стегна

D. Кравецького м’язу

E. Переднього великогомілкового м’яза

 

4. У хворого в результаті травми в ділянці середньої третини гомілки діагностований розрив глибоких кровоносних судин. Утворилася обширна гематома, забій нерва. В якому каналі гомілки лежить пошкоджений судинно-нервовий пучок?

A. Стегново-пдколінний канал

B. Верхній м’язево-малогомілковий

C. Нижній м’язево-малогомілковий канал

D. Гомілково-підколінний канал

E. Замикальний канал

 

5. Внаслідок перелому великогомілкової кістки були пошкоджені м’язи передньої групи гомілки. Функція якого м’язу може бути порушена?

A. Камбалоподібного м’яза

B. Довгого розгинача великого пальця стопи

C. Довгого малогомілкового м’яза

D. Довгого згинача пальців стопи

E. Короткого розгинача пальців стопи

 

6. У травмованого глибоке поперечне поранення нижньої третини задньої поверхні гомілки. Тил стопи піднятий догори. Яке сухожилля пошкоджене?

A. Довгого згинача пальців

B. Довгого розгинача пальців

C. Заднього великогомілкового м’яза

D. П’яткове

E. Довгого малогомілкового м’яза

 

7. У спортсмена розриви ахіллового сухожилля. Визначте, який м'яз пошкоджений.

A. Довгий малогомілковий м’яз

B. Триголовий м’яз гомілки

C. Передній великогомілковий м’яз

D. Задній великогомілковий м’яз

E. Довгий м’яз-згинач пальців

 

8. У санпропускник доставлений чоловік з різаною раною підошви правої стопи. У потерпілого обмежене підняття латерального краю стопи. При обробці в рані відмічається пошкодження сухожилля м'яза. Який м'яз пошкоджений?

A. Триголовий м’яз гомілки

B. Довгий м’я- розгинач пальців

C. Довгий малогомілковий м’яз

D. Короткий малогомілковий м’яз

E. Передній великогомілковий м’яз

 

9. В травматологічне відділення звернувся чоловік 30 р. з різаною раною підошовної ділянки лівої стопи. У хворого обмежене піднімання латерального краю стопи. Функція якого м’яза ймовірніше всього порушена?

A. Триголовий м’яз литки

B. Камбалоподібний м’яз

C. Довгий малогомілковий м’яз

D. Передній великогомілковий м’яз

E. Довгий м’яз-згинач великого пальця стопи

 

10. Внаслідок аварії у постраждалого сильна болісність і набряк передньої поверхні гомілки, тильне згинання ступні утруднене. Функція якого з названих м’язів гомілки вірогідно постраждала?

A. M. flexor digitorum longus

B. M. peroneus brevis

C. M. peroneus longus

D. M. flexor hallucis longus

E. M. tibialis anterior

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

193. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

194. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

195. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

196. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

197. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

198.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

199. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

200. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 30

ТЕМА: М'язи і фасції стопи. Синовіальні піхви стопи. Проекція м'язів нижньої кінцівки на зовнішню поверхню тіла.

Актуальність теми: Знання про будову м’язів стопти є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів стопи;

б) початок, прикріплення, функція м’язів стопи;

в) розподіл фасцій і їх утворень в ділянці стопи;

г) топографію стопи6 присередня і бічна підошвові борозни;

д) анатомічну будову і вміст синовіальних піхв стопи.

 

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи стопи;

б) відпрепарувати і показати при середню і бічну підошвову борозни, синовіальні піхви.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть топографію ділянок стопи.

3. Вивчіть класифікацію м'язів стопи.

4. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів стопи.

5. Вивчіть фасції стопи.

6. Вивчіть будову, топографію і функцію підошвового апоневроза.

7. Вивчіть будову, топографію і вміст синовіальних піхв м’язів згиначів.

8. Вивчіть будову, топографію і вміст синовіальних піхв м’язів розгиначів.

9. Вивчіть будову, топографію і вміст синовіальних піхв малогомілкових м’язів.

10. Вивчіть будову, топографію і вміст присередньої і бічна підошвової борозен.

11. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи стопи, класифікація.

2. Тильні м’язи стопи, початок, прикріплення і функція.

3. М’язи підошви, класифікація, топографія.

4. Присередня група м’язів підошви стопи, початок, прикріплення і функція.

5. Бічна група м’язів підошви стопи, початок, прикріплення і функція.

6. Середня група м’язів підошви стопи, початок, прикріплення і функція.

7. Фасції стопи.

8. Підошвовий апоневроз, топографія, формування, функціональне значення.

9. Синовіальні піхви м’язів згиначів, анатомічна будова, топографія.

10. Синовіальні піхви м’язів розгиначів, анатомічна будова, топографія.

11. Синовіальні піхви малогомілкових м’язів, топографія, анатомічна будова.

12. Присередня і бічна підошвові борозни, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

13. Проекція м’язів нижньої кінцівки на її шкірний покрив.

 

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи стопи: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів стопи. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

  1. Під яким номером позначено retenaculum mm. flexorum

A10

B 9

C 8

D 2

E 4

 

2. Під яким номером позначено m.abductor hallucis

A11

B 4

C 1

D 3

E 12

 

3. Під яким номером позначено m. abductor digiti minimi

 

A6

B 7

C 8

D 16

E 14

 

4. Під яким номером позначено mm. Interossei dorsales

 

A9

B 10

C 17

D 16

E 14

 

5. Під яким номером позначено tendenis m. exsensoris digitirum brevis

 

A7

B 10

C 9

D 3

E 2

 

6. Під яким номером позначено tendenis m. exsensoris digitirum longi

 

A2

B 9

C 7

D 3

E 10

 

7. Під яким номером позначено vagina tendinis m. exsensoris hallucis longi

A8

B 5

C 2

D 6

E 3

 

8. Під яким номером позначено vagina tendinis m. tibialis anterior

 

A2

B 5

C 6

D 8

E 3

 

9. Під яким номером позначено tendo calcaneus

 

 

A5

B 5

C 18

D 7

E 6

 

10. Під яким номером позначено vagina mm. peroneorum communis

A9

B 13

C 12

D 5

E 6

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У хворого порушене відведення великого пальця стопи. Фуція якого м’яза порушена?

A. m. exstensor digitorum brevis

B. m. flexor hallucis brevis

C. m. abductor hallucis

D. m. flexor hallucis longus

E. m. adductor hallucis

 

2. У травматологічний пункт поступив чоловік 38-и років з травмою правої стопи. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої стопи; дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Короткий відвідний м’яз великого пальця

B. Короткий м’яз-згинач великого пальця

C. Довгий м’яз-згинач великого пальця

D. Протиставний м’яз великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

3. Які з перерахованих мязів приводять III-V пальці стопи до II пальця?

A. m. exstensor digitorum brevis

B. m. flexor hallucis brevis

C. mm. Interossei plantares

D. mm. Interossei dorsales

E. m. adductor hallucis

 

4. У травматологічний пункт поступив чоловік 39-и років з травмою лівої стопи. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця; проксимальна фаланга великого пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Короткий м’яз-згинач великого пальця

B. Протиставний м’яз великого пальця

C. Привідний м’яз великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця

E. Довгий м’яз-згинач великого пальця

 

5. Хворий не може зігнути мізинець стопи у проксимальній фаланзі. Який мяз пошкоджено?

A. m. exstensor digitorum brevis

B. m. adductor hallucis

C. m. abductor digiti minimi

D. m. flexor hallucis longus

E. m. flexor hallucis brevis

 

6. Які з перерахованих мязів відводять II палець стопи до серединної лінії стопи?

A. mm. Interossei dorsales II-IV

B. m. exstensor digitorum brevis

C. mm. Interossei dorsales I

D. m. flexor hallucis brevis

E. m. adductor hallucis

 

7. У чоловіка глибока рубана рана стопи в ділянці тильної поверхні першої плеснової кістки. Які м'язи постраждали при травмі?

A. Передній великогомілковий м'яз і м’язи-згиначі великого пальця

B. Короткий розгинач пальців і відвідний м'яз великого пальця

C. Довгий і короткий розгиначі великого пальця

D. Довгий розгинач і згинач великого пальця

E. Короткий і довгий згиначі великого пальця

 

8. Який з перерахованих мязів бере участь у згинанні II-V пальців і вукріпленні повздовжнього склепіння стопи?

A. m. flexor hallucis brevis

B. m. adductor hallucis

C. m. flexor hallucis longus

D. m. exstensor digitorum brevis

E. m. flexor digitorum brevis

 

9. У травматологічний пункт звернувся хворий з травмою лівої стопи. У нього виявлено порушення фунції згинання проксимальної та розгинання дистальної фаланг II – V пальців, який з мязів пошкоджений?

A. m. flexor hallucis brevis

B. mm. interossei plantares

C. m. flexor hallucis longus

D. mm. lumbricales

E. m. exstensor digitorum brevis

 

10. Який з перерахованих м’яв є функціональним важелем у роботі довгого згинача пальців стопи?

A. m. adductor hallucis

B. m. flexor hallucis longus

C. m. exstensor digitorum brevis

D. m. quadrates plantae

E. m. flexor digitorum brevis

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

201. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

202. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

203. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

204. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

205. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

206.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

207. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

208. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ № 31

 

Тема: "ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ ПО ПРЕПАРУВАННЮ КІСТОК, ЗВ’ЯЗОК, СУГЛОБІВ ТА М’ЯЗІВ".

Мета заняття:

Закріпити вивчене:

про класифікацію, анатомічну будову кісток та їх з’єднань, класифікацію, анатомічну будову, початок, прикріплення, функцію кожного м’яза зокрема, фасції, топографію мязів голови, тулуба, кінцівок.

 

Знати:

класифікацію, анатомічну будову кісток та їх з’єднань, , класифікацію, анатомічну будову, початок, прикріплення, функцію кожного м’яза зокрема, фасції, топографію мязів голови, тулуба, кінцівок.

 

Вміти :

показати окремі кістки скелета, відпрепарувати і показати елементи суглобів,

відпрепарувати і показати м’язи, фасції, борозни, канали голови, тулуба, кінцівок.

 

Контрольні питання:

 

Див. методичні вказівки до занять №№ 1-30

 

 

ЗАНЯТТЯ № 32

 

Тема: "ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗАСВОЄННЯ МОДУЛЯ 1

“ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ”

ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.083 с.)