ТЕМА: Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних та грудних хребців.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: Загальні дані про хребет. Особливості будови шийних та грудних хребців.Актуальність теми: Знання будови окремих хребців дає уяву про будову хребтового стовпа в цілому і можливість вивчити будову сполучень та місця прикріплень м’язів, а також рухи в хребтовому стовпі, та вигини хребта.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ :

а) загальну будову хребетного стовпа;

б) кількість хребців в різних відділах хребетного стовпа;

в) анатомічну будову шийних хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

г) особливості будови І, ІІ, VI, VIІ шийних хребців;

д) анатомічну будову грудних хребців і їх відмінність від хребців інших відділів хребта;

е) особливості будови І, Х, ХІ, ХІІ грудних хребців;

є) розвиток хребців, точки скостеніння в шийних і грудних хребцях;

ж) аномалії розвитку шийних та грудних хребців.

 

ВМІТИ:

а) на препаратах і муляжах показати різні відділи хребтового стовпа;

б) показати шийні та грудні хребці;

в) показати основні складові частини шийних і грудних хребців;

г) розрізняти І, ІІ, VIІ шийні та І, Х, ХІ, ХІІ грудні хребці;

д) на живому пальпувати остисті відростки шийних і грудних хребців, рахувати хребці;

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

 

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Перечисліть з яких відділів складається хребтовий стовп.

3. Перечисліть основні складові компоненти хребця.

4. Перечисліть особливості будови шийних хребців.

5. Перечисліть особливості будови грудних хребців.

6. Вивчіть вікові особливості шийних і грудних хребців.

7. Вивчіть аномалії розвитку шийних і грудних хребців.

8. Навчіться описувати рентгенанатомію шийного і грудного відділів хребта.

9. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Відділи хребта.

2. Кількість хребців в кожному відділі хребта.

3. Особливості анатомічної будови шийних хребців.

4. Особливості анатомічної будови І-го шийного хребця.

5. Особливості анатомічної будови ІІ-го шийного хребця.

6. Особливості анатомічної будови VI, VIІ шийних хребців.

7. Особливості анатомічної будови грудних хребців.

8. Особливості анатомічної будови І, Х, ХІ, ХІІ грудних хребців.

9. Розвиток шийних та грудних хребців, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

10. Вади розвитку шийних і грудних хребців.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами хребтового стопта в цілому і окремими хребцями, а також з рентгенограмами хребта. Самостійно досліджують будову шийних і грудних хребців, вчаться описувати рентгенанатомію хребця. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови хребця. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено foramen vertebrale?

A. 3

B. 4

C. 2

D.6

E. 9

 

2. Яким номером на малюнку позначено foramen processus transversi?

A. 6

B. 9

C. 5

D. 8

E. 4

 

3. Яким номером малюнку позначено sulcus arteria vertebralis?

A. 22

B. 26

C. 28

D.23

E. 25

 

4. Яким номером малюнку позначено massa lateralis?

A. 19

B. 26

C. 27

D.20

E. 25

 

5. Яким номером малюнку позначено fovea dentis?

A. 22

B. 27

C. 28

D.20

E. 25

 

6. Яким номером малюнку позначено tuberculum anterior?

A. 22

B. 20

C. 21

D. 23

E. 25

 

7. Яким номером малюнку позначено arcus vertebrae?

A. 15

B. 10

C. 11

D. 12

E. 18

 

8. Яким номером малюнку позначено fovea costalis processus transversus?

A. 15

B. 17

C. 13

D. 12

E. 16

 

9. Яким номером малюнку позначено pediculus arcus vertebrae?

A. 11

B. 10

C. 13

D. 12

E. 16

 

10. Яким номером малюнку позначено processus spinosus?

A. 12

B. 18

C. 17

D. 10

E. 16

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Під час пірнання хлопець вдарився головою об дно озера. При огляді виявляється різка болючість шиї, слабкість у верхніх кінцівках, повертання голови здійснити не може. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Лопатка

B. Лобна кістка

C. Під’язикова кістка

D. Шийні хребці

E. Ключиця

 

2. До лікаря звернувся чоловік з приводу грижі 2 – го грудного хребця. Від якого хребця можна візуально вести рахунок хребців?

A. 6 – го шийного

B. 1 – го шийного

C. 7 – го шийного

D. 1 – го грудного

E. 12 – го грудного

 

3. При дослідженні препаратів хребців студент виявив отвори в поперечних відростках. Які це хребці?

A. Шийні хребці

B. Грудні хребці

C. Поперекові хребці

D. Крижові хребці

E. Куприкові хребці

 

4. При огляді хребців студент відмітив хребець, в якому відсутнє тіло Який це хребець?

A. 1 – ий поперековий

B. 2 – ий шийний

C. 3 – ій шийний

D. 1 – ий грудний

E. 1 – ий шийний

 

5. При пораненні сонної артерії необхідно притиснути її до горбика на:

A. 1 – му грудному хребці

B. 7 – му шийному хребці

C. 1 – му шийному хребці

D. 6 – му шийному хребці

E. 2 – му грудному хребці

 

6. При вивченні остеології студент – медик виявив на поперечних відростках грудних хребців суглобові поверхні для зчленування з:

A. кутом ребра

B. тілом ребра

C. горбиком ребра

D. головкою ребра

E. –

 

7. При вивченні остеології студент – медик виявив на тілах грудних хребців суглобові ямки для зчленування з:

A. тілом ребра

B. головкою ребра

C. горбиком ребра

D. кутом ребра

E. –

 

8. В шийних хребців на поперечний відросток складається з двох – переднього і заднього. Передній – є рудиментом:

A. лопатки

B. ключиці

C. грудини

D. ребра

E. –

 

9. При наклала данні одного хребця на інший утворюється foramen intervertebralis. Що проходить через даний отвір?

A. спинномозковий нерв

B. хребтова артерія

C. спинний мозок

D. основна артерія

E. –

 

10. При вивченні шийних хребців виявили, що на атланті є суглобова поверхня для зчленуванням з зубом 2 – го шийного хребця. Яка це поверхня?

A. fovea articularis inferior

B. fovea articularis superior

C. fovea dentis

D. fovea costalis

E. –

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

9. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

10. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

11. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

12. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

13. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

14.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

15. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

16. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 3

ТЕМА: Особливості будови поперекових, крижових і куприкових хреб­ців. Хребет­ний стовп у цілому.

Актуальність теми: Знання будови окремих хребців дає уяву про будову хребтового стовпа в цілому і можливість вивчити будову сполучень та місця прикріплень м’язів, а також рухи в хребтовому стовпі, та вигини хребта.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) анатомічну будову поперекових хребців та їх відмінність від хребців інших відділів;

б) анатомічну будову крижової кістки;

в) анатомічну будову куприка;

г) хребет у цілому, фізіологічні вигини хребта, час їх виникнення, можливі патологічні вигини;

д) процес скостеніння поперекового, крижового і куприкового відділів хребта;

е) аномалії розвитку поперекових, крижових і куприкових хребців: люмбалізація, сакралізація, spina bifida

ВМІТИ:

а) на препаратах і муляжах показати поперекові хребці, крижову і куприкову кістки;

б) пропальпувати на живому крижову і куприкову кістки;

в) показати вигини хребта.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Перечисліть з яких відділів складається хребтовий стовп.

3. Перечисліть основні складові компоненти хребця.

4. Перечисліть особливості будови поперекових хребців.

5. Перечисліть особливості будови крижової кістки.

6. Перечисліть особливості будови куприкових хребців.

7. Вивчіть вікові особливості поперекових, крижових, куприкових хребців.

8. Вивчіть аномалії розвитку поперекових, крижових, куприкових хребців.

9. Навчіться описувати рентгенанатомію поперекових, крижових, куприкових хребців.

10. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Особливості анатомічної будови поперекових хребців.

2. Відмінність поперекових хребців від хребців інших відділів.

3. Анатомічна будова крижової кістки, статеві і вікові особливості.

4. Анатомічна будова куприка.

5. Хребет у цілому.

6. Фізіологічні вигини хребта, час їх формування. Можливі патологічні вигини.

7. Вікові зміни хребців і вигинів хребта.

8. Скостеніння поперекових, крижових і куприкових хребців.

9. Вади розвитку поперекових, куприкових хребців, крижової кістки та хребтового стовпа в цілому: люмбалізація, сакралізація, варіанти spina bifida.

 

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами хребтового стопта в цілому і окремими хребцями, а також з рентгенограмами хребта. Самостійно досліджують будову поперекових, крижових, куприкових хребців, вчаться описувати рентгенанатомію хребців. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови хребця. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено foramina sacralia anteriora?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 6

E. 3

 

2. Яким номером на малюнку позначено ala sacralia?

 

A. 4

B. 9

C. 5

D. 6

E. 7

 

3. Яким номером на малюнку позначено linea transversae?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

E. 2

 

4. Яким номером малюнку позначено canalis sacralis?

A. 8

B. 6

C. 1

D. 2

E. 5

 

5. Яким номером малюнку позначено tuberositas sacralis?

A. 11

B. 7

C. 2

D. 10

E. 5

 

6. Яким номером малюнку позначено crista sacralis mediana?

A. 2

B. 10

C. 1

D. 8

E. 7

 

7. Яким номером малюнку позначено crista sacralis intermedia?

A. 4

B. 10

C. 1

D. 9

E. 8

 

8. Яким номером малюнку позначено basis ossis sacri?

A. 2

B. 7

C. 5

D. 2

E. 6

 

9. Яким номером малюнку позначено cornua sacralia?

A. 2

B. 10

C. 3

D. 8

E. 6

 

10. Яким номером малюнку позначено foramina sacralia posteriora?

A. 8

B. 10

C. 7

D. 2

E. 6

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Дівчина під час виконання гімнастичних вправ, глибоко присівши, вдарилася об тверду поверхню областю крижі. Наступного дня вона почала відчувати різкий біль у місці удару, особливо при спробі сісти та ходінні. При огляді крижової ділянки під шкірою у її нижній третині лікарем виявлений крововилив. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Сіднична кістка

B. Стегнова кістка

C. Лобкова кістка

D. Куприкова кістка

E. Грудина

 

2. При рентгенологічному обстеженні на знімку визначається вроджений розтвір правих ніжок дуг І-П грудних хребців. Що можна діагностувати у хворого?

A. Грудний кіфоз.

B. Перелом основи черепа.

C. Spina bifida.

D. Грудний лордоз.

E. Перелом дуг І-П грудних хребців.

 

3. У хворої дитини 10-ти років виявлено спинномозкову грижу в ділянці ХII грудного хребця. Незрощення якої анатомічної структури призвело до випинання спинного мозку?

A. Дуги хребця

B. Тіла хребця

C. Міжхребцевого диска

D. Суглобових відростків

Е. Остистого відростка

 

4. Педіатр оглянув дитину 11,5 місяців. Скарг немає. Дитина активна,тримає голову, сидить, стоїть в манежі. Які вигини хребтового стовпа у неї зформувалися?

A. Шийний лордоз, крижовий кіфоз.

B. Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз.

C. Грудний лордоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз.

D. Шийний лордоз, грудний кіфоз, поперековий лордоз, крижовий кіфоз.

E. Шийний лордоз, грудний кіфоз, крижовий кіфоз.

 

5. При зрощенні крижових хребців утворюються передні і задні крижові отвори. Що проходить через ці отвори?

A. основна артерія

B. хребтова артерія

C. спинний мозок

D. спинномозковий нерв

E. –

 

6. При дослідженні крижової кістки студент – медик встановив, що crista mediana утворився внаслідок зрощення:

A. processus articularis superior

B. processus transversus

C. processus spinosus

D. processus articularis inferior

E. –

 

7. При дослідженні крижової кістки студент – медик встановив, що crista lateralis утворився внаслідок зрощення:

A. processus articularis inferior

B. processus articularis superior

C. processus transversus

D. processus spinosus

E. –

 

8. При вивченні крижової кістки виділяють найбільш виступаючу частину основи крижової кістки. Як називається дана частина?

A. processus articularis superior

B. promontorium

C. processus articularis inferior

D. processus spinosus

E. canalis spinalis

 

9. При вивченні крижової кістки студент встановив, що tuberositas sacralis знаходиться на:

A. facies dorsalis

B. facies ventralis

C. facies lateralis

D. facies superior

E. facies inferior

 

10. Крижовп кістка зчленовується з куприковою за допомогою:

A. processus articularis superior

B. promontorium

C. cornua sacralis

D. processus spinosus

E. canalis spinalis

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

11. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

12. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

13. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

14. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

15. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

16.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

17. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

18. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 4

ТЕМА: Будова ребер і грудини. Грудна клітка у цілому. Будова клю­чиці і лопатки.

Актуальність теми: Стан важливих внутрішніх органів (серце, легені) напряму залежить від анатомічної будови грудної клітки. Тому знання про будову грудної клітки, а також її складових (ребер, грудини) є надзвичайно важливими для практичної медицини. Вивчення будови кісток плечового поясу (ключиці, лопатки) дасть можливість дослідити функціонуванні вільної верхньої кінцівкиі обєм рухів в плечовому суглобі.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) поділ ребер на справжні, несправжні і коливні;

б) анатомічну будову ребер;

в) особливості анатомічної будови І, ІІ, ХІ, ХІІ ребер;

г) анатомічну будову грудини;

д) загальну будову грудної клітки, різновиди форми грудної клітки;

е) поділ скелету верхньої кінцівки;

є) будову ключиці;

ж) будову лопатки;

з) скостеніння ребер, грудини, ключиці, лопатки, аномалії скостеніння.

ВМІТИ:

а) на препаратах та муляжах кісток показати ребро, грудину, ключицю, лопатку;

б) розрізняти кістки правої половини від лівої;

в) розрізняти І, ІІ, ХІ, ХІІ ребра;

г) на живому пальпувати виступаючі частини кісток грудної клітки і плечового пояса, рахувати ребра.

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть класифікацію ребер.

3. Перечисліть основні складові компоненти ребра.

4. Перечисліть особливості будови грудини.

5. Перечисліть чим утворена грудна клітка.

6. Вкажіть які є форми грудної клітки.

7. Вивчіть класифікацію кісток верхньої кінцівки.

8. Перечисліть особливості будови ключиці.

9. Перечисліть особливості будови лопатки.

10. Вивчіть вікові особливості ребер, грудини, ключиці, лопатки.

11. Вивчіть аномалії розвитку ребер, грудини, ключиці, лопатки.

12. Навчіться описувати рентгенанатомію грудної клітки, поясу верхньої кінцівки.

13. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Класифікація ребер.

2. Анатомічна будова ребер, відмінності ребер правої та лівої сторін.

3. Особливості будови І, ІІ, ХІ, ХІІ ребер.

4. Анатомічна будова грудини.

5. Анатомічна будова грудної клітки.

6. Фізіологічні і патологічні різновиди форми грудної клітки.

7. Вікові і статеві особливості грудної клітки

8. Поділ кісток верхньої кінцівки.

9. Анатомічна будова ключиці відмінності правої кістки від лівої.

10. Анатомічна будова лопатки відмінності правої кістки від лівої.

11. Скостеніння в ребер, грудини, ключиці і лопатки.

12. Аномалії скостеніння ребер, грудини, ключиці і лопатки.

 

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами ребер, грудини, ключиці і лопатки. Самостійно досліджують будову ребер, грудини, ключиці і лопатки, грудної клітки в цілому, вчаться описувати рентген анатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин кісток грудної клітки та плечового поясу. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером малюнку позначено incisura claviularis?

A. 1

B. 6

C. 4

D. 8

E. 5

 

2. Яким номером малюнку позначено foramina tuberculum conoideum?

A. 6

B. 8

C. 7

D. 2

E. 9

 

3. Яким номером малюнку позначено incisura scapulae?

A. 1

B. 10

C. 5

D. 4

E. 8

 

 

4. Яким номером на малюнку позначено crista capitis costae?

A. 4

B. 2

C. 2

D. 5

E. 3

 

5. Яким номером малюнку позначено angulus sterni?

A. 11

B. 7

C. 2

D. 6

E. 5

 

6. Яким номером малюнку позначено processus coracoideus?

A. 1

B. 10

C. 3

D. 2

E. 7

 

7. Яким номером на малюнку позначено incisura jugularis?

A. 1

B. 6

C. 5

D. 3

E. 2

 

8. Яким номером малюнку позначено angulus superior?

A. 2

B. 7

C. 5

D. 4

E. 6

 

9. Яким номером малюнку позначено linea trapesoidea?

A. 6

B. 10

C. 3

D. 2

E. 2

 

10. Яким номером на малюнку позначено colli costae?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 5

E. 4

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. На рентгенограмі лікар – рентгенолог вивчає акроміально – ключичний суглоб. Які частини лопатки приймають участь в утворенні данного суглоба?

A. Cavitas glenoidalis

B. Acromion

C. Tuberculum supraglenoidalis

D. Tuberculum infraglenoidalis

E. Processus coracoideus

 

2. При медичному обстежені у хворого виявили плоский тип грудної клітки. Для якого типу конституції характерна така форма?

A. Доліхоморфний

B. Брахіцефал

C. Брахіморфний

D. Доліхоцефал

E. Мезоморфний

 

3. У мужчини, в результаті удару в ділянку нижнього кута лопатки справа, діагностовано переломи ребер. Які ребра пошкоджені?

A. VIII-IX

B. I-III

C. XII

D. X-XI

E. VI-VII

 

4. В якій із кісток скелету раніше ніж в інших з’являється первинна точка скостеніння?

A. Ключиця

B. Великогомілкова кістка

C. Лопатка

D. Стегнова кістка

E. Плечова кістка

 

5. До лікаря звернулась жінка з переломом кута лопатки. Які кути є на лопатці?

A. Angulus anterior, posterior, lateralis

B. Angulus anterior, inferior, lateralis

C. Angulus superior, inferior

D. Angulus superior, inferior, lateralis

E. Angulus anterior, lateralis

 

6. До лікаря звернувся чоловік з переломом одного із справжніх ребер. Які ребра вважають справжніми?

A. 11, 12

B. 6 - 10

C. 1 - 6

D. 1 - 9

E. 1 - 7

 

7. На рентгенограмі виявлено пошкодження cavitas glenoidalis. З якою кісткою за допомогою цієї поверхні сполучається лопатка?

A. Грудним хребцем

B. Шийним хребцем

C. Плечовою

D. Ключицею

E. Ребром

 

8. Які поверхні визначають на лопатці?

A. Facies superior, inferior, lateralis

B. Facies anterior, posterior, superior

C. Facies anterior, inferior, lateralis

D. Facies anterior, lateralis

E. Facies superior, inferior

 

9. При переході вулиці у невстановленому місці дитина була вдарена бампером автомобіля у лівий бік. Доставлена до лікарні, де при огляді виявлено гематому на лівій половині грудної клітки, різка болючість при пальпації, при спробі здавити грудну клітку відчувається хруст. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Тазова кістка

B. Ребра

C. Лопатка

D. Ключиця

E. Грудні хребці

 

10. До лікаря звернувся чоловік з переломом відростка лопатки. Які відростки є на лопатці?

A. Tuberculum supraglenoidalis

B. Tuberculum infraglenoidalis

C. Processus coracoideus

D. Acromion

E. Acromion, processus coracoideus

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

14. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

15. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

16. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

17. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

18. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

19.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

20. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

21. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

 

ЗАНЯТТЯ 5

ТЕМА: Кістки плеча, передпліччя і кисті.

Актуальність теми: Вивчення будови кісток верхньої кінцівки (плеча, передпліччя, кисті) дасть можливість дослідити функціонуванні вільної верхньої кінцівки і об’єм рухів в плечовому, ліктьовому, променево-зап’ястковому суглобах та суглобах кисті.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію кісток верхньої кінцівки;

б) анатомічну будову плечової кістки;

в) анатомічну будову променевої і ліктьової кістки;

г) поділ кісток кисті;

д) анатомічну будова кісток зап’ястка;

е) анатомічну будова кісток п’ястка;

є) анатомічну будова флангів пальців;

ж) відмінності кісток правої і лівої кінцівок;

з) скостеніння кісток вільної верхньої кінцівки, аномалії.

 

ВМІТИ:

а) показати на плечову, променеву, ліктьову кістки, кістки зап’ястка, п’ястка і флангів пальців;

б) скласти з окремих кісток скелет вільної верхньої кінцівки;

в) показати відмінності правих кісток вільної верхньої кінцівки від лівих;

г) показати місце розташування плечової, променевої, ліктьової кісток і кісток кисті, пропальпувати виступаючі частини кісток верхньої кінцівки на живому.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть класифікацію кісток верхньої кінцівки.

3.Перечисліть основні складові плечової кістки.

4.Перечисліть особливості будови променевої кістки.

5.Перечисліть особливості будови ліктьової кістки.

6.Перечисліть особливості будови кісток зап’ястка.

7.Перечисліть особливості будови кісток п’ястка.

8.Перечисліть особливості будови флангів пальців.

9.Вивчіть вікові особливості кісток вільної верхньої кінцівки.

10.Вивчіть аномалії розвитку кісток вільної верхньої кінцівки.

11.Навчіться описувати рентгенанатомію кісток вільної верхньої кінцівки.

12.Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Поділ скелета вільної частини верхньої кінцівки.

2. Анатомічна будова плечової кістки, відмінності правої кістки від лівої.

3. Поняття про анатомічну і хірургічну шийки плечової кістки.

4. Анатомічна будова ліктьової кістки відмінності правої кістки від лівої.

5. Анатомічна будова променевої кістки відмінності правої кістки від лівої.

6. Поділ кисті.

7. Перерахувати кістки зап’ястка.

8. Анатомічна будова кісток зап’ястка.

9. Анатомічна будова кісток п’ястка.

10. Фаланги пальців, анатомічна будова.

11. Назвати основний шлях, етапи розвитку кісток плеча, передпліччя і кисті, точки скостеніння, терміни їх закладки та злиття.

12. Особливості скостеніння великих трубчастих кісток: плечової, ліктьової і променевої.

13. Особливості скостеніння малих трубчастих кісток: кісток п’ястка, флангів пальців.

14. Особливості скостеніння кісток зап’ястка.

15. Аномалії скостеніння кісток вільної верхньої кінцівки.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з препаратами кісток вільної верхньої кінцівки. Самостійно досліджують будову плечової, ліктьової, променевої кісток, кісток зап’ястка, п’ястка, флангів пальців, вчаться описувати рентгенанатомію, на живому вчаться визначати місця пальпації виступаючих частин кісток вільної верхньої кінцівки. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує незрозумілі деталі будови кісток. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено tuberositas ulnae?

A.3

B. 4

C. 11

D. 13

E. 19

 

2. Яким номером на малюнку позначено margo posterior?

A. 5

B. 13

C. 16

D. 7

E. 3

 

3. Яким номером на малюнку позначено facies articularis carpi?

 

A. 7

B. 2

C. 11

D. 5

E. 10

 

4. Яким номером на малюнку позначено olecranon?

A.1

B. 3

C. 11

D. 13

E. 19

 

5. Яким номером на малюнку позначено capitulum humeri?

 

A.31

B. 2

C. 19

D. 36

E. 20

 

6. Яким номером на малюнку позначено incisura radialis?

A.21

B. 2

C. 13

D. 5

E. 22

 

7. Яким номером на малюнку позначено incisura trochlearis?

A.5

B. 2

C. 11

D. 7

E. 10

 

8. Яким номером на малюнку позначено sulcus nervi ulnaris?

 

A. 37

B. 33

C. 8

D. 24

E. 20

 

9. Яким номером на малюнку позначено os lunatum?

A. 18

B. 6

C. 3

D. 10

E. 2.

 

10. Яким номером на малюнку позначено fossa coronoidea?

A. 22

B. 34

C. 36

D. 23

E. 5

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. В травмпункт доставлено дитину 5 років з приводу травми правої верхньої кінцівки. На рентгенівському зображенні виявлено перелом дистальних відділів кісток передпліччя, а також відсутність точок скостеніння в os trapezium та os trapezoideum. В якому віці закладаються точки скостеніння в цих кістках?

A. 8 років

B. 10 років

C. 6 років

D. 5 років

E. 3 роки

 

2. Які кістки формують дистальний ряд зап’ястка?

A. os trapezoideum, os triquetrum, os capitatum, os scaphoideum.

B. os trapezium, os trapezoideum, os triquetrum, os pisiforme

C. os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme

D. os scaphoideum, os lunatum, os capitatum, os hamatum

E. os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum

 

3. Які кістки формують проксимальний ряд зап’ястка?

A. os scaphoideum, os lunatum, os capitatum, os hamatum

B. os scaphoideum, os lunatum, os triquetrum, os pisiforme

C. os trapezoideum, os triquetrum, os capitatum, os scaphoideum,

D. os trapezium, os trapezoideum, os triquetrum, os pisiforme

E. os trapezium, os trapezoideum, os capitatum, os hamatum

 

4. Після падіння на вулиці у жінки 45 років ліва рука обвисла, рухи дуже болючі в ділянці плечового суглоба. Вкажіть можливу локалізацію перелому.

A. Перелом ліктьової кістки.

B. Перелом хірургічної шийки плечової кістки.

C. Перелом променевої кістки.

D. Перелом блока плечової кістки.

E. Перелом проксимальної фаланги мізинця.

 

5. Як називається вказівний палець?

A. digitus minimus

B. digitus anularis

C. digitus medius

D. pollex

E. index

 

6. У дитини перелом плечової кістки. Зламана рука почала відставати в рості. Яка частина кістки постраждала?

A. Діафіз

B. Кістковомозковий канал

C. Епіфіз

D. Апофіз

E. Метафіз

 

7. При падінні на приведену до тулуба праву руку, постраждалий відчув хруст та різкий біль у верхній третині правого плеча. Рухи у плечі неможливі, є деформація у верхній його третині. Які кістки можуть бути пошкоджені?

A. Грудина

B. Плечова кістка

C. Ключиця

D. Ребра

E. Лопатка

 

8. Які кістки формують передпліччя?

A. ulna, humerus

B. talus, ulna

C. fibula, ulna

D. humerus, radius

E. radius, ulna

 

9. Як називається вказівний палець?

A. digitus secundus

B. digitus minimus

C. digitus primus

D. digitus anularis

E. digitus medius

 

10. За даними статистики, найчастіше переломи кісток трапляються як у юнаків, так і у людей похилого віку в області розташування хірургічної шийки. Вказати, на якій із перерахованих кісток знаходиться даний утвір?

A. Humerus

B. Talus

C. Fibula

D. Radius

E. Femur

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

Додаткова:

13.В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

14.П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

15.Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.118 с.)