ТЕМА: М'язи та фасції пояса верхньої кінцівки та плеча. Пахвова ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі (на живому).Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА: М'язи та фасції пояса верхньої кінцівки та плеча. Пахвова ямка. Аналіз рухів у плечовому суглобі (на живому).Актуальність теми: Знання про будову м’язів шиї є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів поясу верхньої кінцівки;

б) початок, прикріплення, функції м’язів поясу верхньої кінцівки;

в) розподіл фасцій і їх утворень в ділянці поясу верхньої кінцівки;

г) класифікацію м’язів плеча;

д) початок, прикріплення, функції м’язів плеча;

е) фасції плеча;

є) топографію передньої ділянки плеча;

ж) топографію задньої ділянки плеча;

з) анатомічну будову пахвової ямки;

к) анатомічні утворення передньої стінки пахвової ямки;

л) анатомічні утворення задньої стінки пахвової ямки: трьохсторонній і чотирьохсторонній отвори;

м) аналіз рухів у плечовому суглобі.

 

ВМІТИ:

а) відпрепарувати і показати м’язи і фасції поясу верхньої кінцівки;

б) промацувати м’язи, що утворюють рельєф плечової ділянки;

в) відпрепарувати і показати м’язи і фасції плеча;

г) відпрепарувати і показати пахвову ямку;

д) провести аналіз рухів у плечовому суглобі з вказанням м’язів, які приймають участь у цих рухах;

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть топографію ділянок поясу верхньої кінцівки, плеча.

3. Вивчіть класифікацію м'язів поясу верхньої кінцівки, плеча.

4. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів поясу верхньої кінцівки.

5. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів плеча.

6. Вивчіть фасції поясу верхньої кінцівки, плеча.

7. Вивчіть будову пахвової ямки і пахвової порожнини.

8. Вивчіть і замалюйте анатомічні утворення передньої стінки пахвової ямки.

9. Вивчіть і замалюйте утворення задньої стінки пахвової ямки: трьохсторонній і чотирьохсторонній отвори.

10. Проаналізуйте рухи у плечовому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

11. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. Класифікація м’язів поясу верхньої кінцівки.

2. М’язи поясу верхньої кінцівки, початок, прикріплення, функції.

3. Фасції поясу верхньої кінцівки.

4. Класифікація м’язів плеча.

5. М’язи плеча, початок, прикріплення, функції

6. Фасції плеча.

7. Топографія передньої ділянки плеча.

8. Топографія задньої ділянки плеча.

9. Пахвова ямка і пахвова порожнина, анатомічна характеристика.

10. Пахвова порожнина, будова стінок.

11. Вміст пахвової порожнини.

12. Анатомічні утворення передньої стінки пахвової порожнини, характеристика.

13. Анатомічні утворення задньої стінки пахвової порожнини, характеристика.

14. Аналіз рухів у плечовому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи поясу верхньої кінцівки, плеча: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів поясу верхньої кінцівки, плеча. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

Зразок схем для самостійної позааудиторної роботи

Схематичне зображення трикутників передньої стінки пахвовової порожнини

 

1.Ключиця (clavicula)

2.Малий грудний м’яз (m.pectoralis minor)

3.Великий грудний м’яз (m.pectoralis major)

4.Ключично-грудний трикутник (trigonum clavipectorale)

5.Грудний трикутник (trigonum pectorale)

6.Підгрудинний трикутник (trigonum subpectorale)

 

Cхематичне зображення три- і чотиристороннього отворів задньої стінки пахвової порожнини

 

1.Надостьовий м’яз (m.supraspinatus).

2.Підостьовий м’яз (m.infraspinatus).

3.Малий круглий м’яз (m.teres minor).

4.Великий круглий м’яз (m.teres major).

5.Триголовий м’яз плеча (m.triceps brachii(caput longum).

6.Хірургічна шийка плечової кістки (collum chirurgicum humeri).

6.a)Тристоронній твір (foramen trilaterum).

6.b)Чотирьохсторонній отвір (foramen quadrilaterum).

 

 

Тести для самоконтролю знань.

1. Яким номером на малюнку позначено m. deltoideus?

 

 

 

A 3

B. 2

C. 29

D. 10

E.4

 

2. Яким номером на малюнку позначено m. subscapularis?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 9

E.10

 

3. Яким номером на малюнку позначено m. coracobrahialis?

A. 22

B. 16

C. 11

D. 21

E. 9

 

4. Яким номером на малюнку позначено caput breve m. bicipitis brahii?

A. 23

B. 16

C. 11

D. 21

E.22

 

5. Яким номером на малюнку позначено m. brahialis?

A 12

B. 13

C. 3

D. 5

E.14

 

6. Яким номером на малюнку позначено m. teres major?

A. 11

B. 16

C. 18

D. 14

E. 12

 

7. Яким номером на малюнку позначено caput laterale m. tricipitis brahii?

A. 18

B. 16

C. 11

D.3

E.2

 

8. Яким номером на малюнку позначено m. teres minor?

 


A. 9

B. 16

C. 11

D. 19

E. 18

 

9. Яким номером на малюнку позначено m. supraspinatus?

 

A. 9

B. 16

C. 11

D. 20

E. 2

 

10. Яким номером на малюнку позначено caput longum m. tricipitis brahii?

 

A. 20

B. 16

C. 11

D. 15

E. 17

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. Після падіння на витягнені руки у пацієнтки М. діагностовано вивих у плечовому суглобі зі зміщенням головки плечової кістки до верху. Яка зв’язка при цьому буде ушкоджена?

A. Lig. Conoideum

B. Lig. Transversum humeri

C. Lig.Costoclaviculare

D. Lig. Coracoacromiale

E. Lig. Coracohumerale

 

2. У постраждалого вивих плечового суглоба. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Головка плечової кістки й надплечовий кінець ключиці

B. Суглобова западина лопатки й надплечовий кінець ключиці

C. Головка плечової кістки й надплечовий відросток лопатки

D. Головка плечової кістки і суглобова западина лопатки

E. Суглобова западина лопатки і груднинний кінець ключиці

 

3. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена тріщина в ділянці передньої третини сьомого та восьмого ребер. Який вид з’єднання грудної клітки зазнав патологічних змін?

A. Діартроз

B. Синаркоз

C. Синостоз

D. Геміартроз

E. Синходроз

 

4. У хворого діагностовано вивих плечового суглоба. Яка зв'язка була пошкоджена в даному випадку?

A. Акроміально-лопаткова

B. Клювоакроміальна

C. Клюво-лопаткова

D. Клювоплечова

E. Поперечна зв'язка лопатки

 

5. У постраждалого діагностовано вивих у ключично-руднинному суглобі. Зсув яких суглобових поверхонь вийде за межі фізіологічної норми?

A. Груднинного та акроміальног кінців ключиці

B. Грудного кінця ключиці і акроміона

C. Ключична вирізка, груднинний кінець ключиці

D. Тілом та ручкою груднини

E. Ключична вирізка, диск, груднинний кінець ключиці

 

6. Після падіння з висоти у хворого спостерігається випинання переднього краю ключсиці до переду. Яка зі зв’язок найімовірніше є пошкодженою?

A. Lig. Intraclaviculare

B. Lig. Sternoclaviculare anterius

C. Lig.Costoclaviculare

D. Lig.Conoideum

E. Lig.Coracoacromiale

 

7. У постраждалого при огляді спостерігається випинання акроміального кінця ключиці При натискуванні акроміальний кінець зміщується вниз Які зв’язки пошкоджені?

A. Дзьобо-ключична зв’язка, акроміально-ключична зв’язка.

B. Міжключична зв’язка.

C. Дзьобо-плечова зв’язка.

D. Реброво-ключична зв’язка.

E. Грудинно-ключичні передня та задня зв’язки.

 

8. Проводячи артроскопію плечового суглоба лікар звернув увагу на нехарактерний тяж в його порожнині. На яку анатомічну структуру звернув увагу лікар?

A. Bursa subtendinea

B. Tendo m. tricipitis

C. Tendo m. bicipitis

D. Lig. Interarticulere

E. Vagina tendinis intertubercularis

 

9. Лікар, проводячи стернальну пункцію,пройшов голкою скрізь membrana sterni. Які зв’язки утворюють цю мембрану?

A. Lig.Costoclaviculare i intercostale

B. Lig. Costotransversarium

C. Lig. Sternocostalia radiate

D. Lig. Capitis costae radiate

E. Lig. Intercostale i intraclaviculare

 

10. При рентгенологічному обстеженні у пацієнта була виявлена щілина між ручкою і тілом груднини. Який вид з’єднання об’єднує ці частини груднини?

A. Діартроз

B. Синходроз

C. Синостоз

D. Симфіз

E. Синаркоз

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

169. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

170. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

171. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

172. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

173. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

174.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

175. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

176. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

 

 

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 27

ТЕМА: М'язи, фасції та топографія передпліччя. М'язи і фасції кисті. Синовіальні піхви кисті. Аналіз рухів у променево-за­п'ястковому суглобі (на живому). Проекція м’язів верхньої кінцівки на зовніш­­ню поверхню тіла.

Актуальність теми: Знання про будову м’язів передпліччя і кисті є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів передпліччя;

б) початок, прикріплення, функція м’язів передпліччя;

в) фасції передпліччя;

г) топографію передпліччя: борозни, їх межі;

д) анатомічну будову ліктьової ямки.

е) класифікацію м’язів кисті;

є) початок, прикріплення, функцію м’язів підвищення великого пальця;

ж) початок, прикріплення, функцію м’язів підвищення малого пальця;

з) початок, прикріплення, функцію м’язів серединної групи;

к) анатомічну будову і борозни каналу зап’ястка;

л) фіброзні канали, які утворені тримачами м’язів-згиначів та м’язів-розгиначів, а також м’язи, сухожилки яких проходять через ці канали;

м) проекції синовіальних піхв на долонну та тильну поверхню кисті;

н) проекцію м’язів верхньої кінцівки на шкірний покрив.

 

ВМІТИ :

а) відпрепарувати і показати м’язи і борозни передпліччя;

б) відпрепарувати показати ліктьову ямку;

в) відпрепарувати і показати м’язи кисті;

г) відпрепарувати і показати канал зап’ястка;

д) відпрепарувати і показати фіброзні канали і синовіальні піхви;

е) на живому провести аналіз рухів у променево-зап’ястковому суглобі з вказанням м’язів, які приймають участь у цих рухах.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть топографію ділянок передпліччя і кисті.

3. Вивчіть класифікацію м'язів передпліччя.

4. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів передпліччя.

5. Вивчіть фасції передпліччя.

6. Вивчіть класифікацію м'язів кисті.

7. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція кисті.

8. Вивчіть фасції кисті.

9. Вивчіть склад, топографію фіброзних каналів зап’ястка.

10. Вивчіть топографію, анатомічну будову синовіальних піхв кисті.

11. Проаналізуйте рухи у променево-зап’ястковому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

12. Проаналізуйте рухи у ліктьовому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

13. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи передпліччя, класифікація.

2. Передня група м’язів передпліччя, початок, прикріплення, функція.

3. Задня група м’язів передпліччя, початок, прикріплення, функція.

4. Фасції передпліччя.

5. Топографія передпліччя.

6. Ліктьова ямка, анатомічна будова, межі.

7. М’язи кисті, класифікація.

8. М’язи підвищення великого пальця, початок, прикріплення, функція.

9. М’язи підвищення малого пальця, початок, прикріплення, функція.

10.М’язи серединної групи кисті, початок, прикріплення, функція.

11.Фіброзні канали зап’ястка, топографія, склад.

12.Синовіальні піхви долонної поверхні кисті, анатомічна будова, топографія.

13. Синовіальні піхви тильної поверхні кисті, анатомічна будова, топографія.

14. Долонний апоневроз, анатомічна будова та функція.

15.Аналіз рухів у ліктьовому суглобі.

16. Аналіз рухів в променево-зап’ястковому суглобі.

17. Проекція м’язів верхньої кінцівки її шкірні покриви.

 

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи передпліччя, кисті: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів передпліччя, кисті. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Тести для самоконтролю знань.

  1. Під яким номером позначено m. brachioradialis

A1

B 4

C 3

D 13

E 14

 

2.Під яким номером позначено m. flexor carpi ulnaris

A12

B 4

C 13

D 13

E 14

 

3.Під яким номером позначено m. palmaris longus

A13

B 14

C 12

D 15

E 14

 

4.Під яким номером позначено m. supinator

 

A2

B 5

C 9

D 3

E 4

 

5. Під яким номером позначено m. flexor carpi ulnaris

A16

B 15

C 19

D 13

E 14

 

6.Яким номером позначено m. abductor pollicis brevis

 

A 6

B 5

C 4

D 17

E 18

 

7. Яким номером позначено m. adductor pollicis

 

 

A 5

B 6

C 4

D 17

E 18

 

8.Яким номером позначено m. adductor digiti minimi

 

A 19

B 16

C 17

D 17

E 18

 

9.Яким номером позначено m. opponens pollicis

 

 

 

A7

B 5

C 6

D 4

E 8

 

10.Яким номером позначено mm. lumbricales

 

 

A 9

B 5

C 6

D 7

E 8

 

Розв'яжіть ситуаційні задачі:

1. У травматологічний пункт поступив чоловік 38 років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті, дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Протиставний м’яз великого пальця

B. Короткий відвідний м’яз великого пальця

C. Довгий м’яз-згинач великого пальця

D. Короткий м’яз-згинач великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

2. У травматологічний пункт поступив чоловік 40-а років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана тильної поверхні правої кисті в ділянці великого пальця, дистальна фаланга великого пальця не розгинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Довгий м’яз-розгинач великого пальця

B. Довгий відвідний м’яз великого пальця

C. Короткий м’яз-розгинач великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

3. Чоловіка 45 років доставлено в хірургічне відділення з різаною раною у медіальному краї передпліччя. Обстеження показало, що у хворого перерізано два м’яза передпліччя – ліктьовий згинач зап’ястка і ліктьовий розгинач зап’ястка. Які рухи не може виконувати хворий?

A. Розгинання і відведення кисті

B. Приведення кисті

C. Розгинання кисті

D. Відведення кисті

E. Згинання кисті

 

4. У хворого перелом плечової кістки в нижній третині. Яке зміщенння відламків кісток, враховуючи місце прикріплення круглого м’яза-привертача?

A. Нижній відламок зміщеий досередини

B. Верхній відламок зміщений догори

C. Верхній відламок зміщений назад

D. Нижній відламок зміщений назовні

E. Верхній відламок зміщений досередини

 

5. У травматологічний пункт поступив чоловік 38-и років з травмою правої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця правої кисті; дистальна фаланга І пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Протиставний м’яз великого пальця

B. Короткий м’яз-згинач великого пальця

C. Короткий відвідний м’яз великого пальця

D. Довгий м’яз-згинач великого пальця

E. Привідний м’яз великого пальця

 

6. У травматологічне відділення поступив чоловік 35 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана долонної поверхні лівої кисті; середні фаланги II – V пальців не згинаються._Які м’язи пошкоджені?

A. Поверхневий м’яз-згинач пальців

B. Тильні міжкісткові м’язи

C. Глибокий м’яз-згинач пальців

D. Червоподібні м’язи

E. Долонні міжкісткові м’язи

 

7. Хворий звернувся до лікаря з приводу поранення м'яких тканин проксимальної фаланги пальця і з великою флегмоною долоні. Гній заповнив загальну синовіальну піхву для згиначів, в якій лежать сухожилк поверхневого та глибокого згиначів пальців. На якому пальці було ушкодження проксимальної фаланги?

A. на II-му пальці.

B. на IV-му пальці.

C. на III-му пальці.

D. на I-му пальці.

E. на V-му пальці.

 

8. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

A. Черв'якоподібних

B. Долоних міжкісткових

C. Глибокий згинач пальців

D. Поверхневий згинач пальців

E. Тильних міжкісткових

 

9. Хворий не може розвести пальці кисті. Функція яких м'язів порушена?

A. Червоподібних

B. Згинач вказівного пальця

C. Глибокий згинач пальців

D. Поверхневий згинач пальців

E. міжкісткових

 

10. У травматологічний пункт поступив чоловік 39 років з травмою лівої кисті. При огляді встановлено: різана рана в ділянці підвищення великого пальця; проксимальна фаланга великого пальця не згинається. Який м’яз пошкоджено?

A. Протиставний м’яз великого пальця

B. Привідний м’яз великого пальця

C. Довгий м’яз-згинач великого пальця

D. Короткий відвідний м’яз великого пальця

E. Короткий м’яз-згинач великого пальця

 

ЛІТЕРАТУРА

Рекомендована література.

1. Анатомія людини у трьох томах А.С.Головацький, В.Г.Черкасова, М.Р.Сапін, Я.І.Федонюк / Вінниця: Нова книга, 2006,2007,2008 рр.

2. Свиридов О.І. Анатомія людини. – Київ: Вища школа, 2000.- 399с.

3. Привес М.Г., Лысенков Н.К., Бушкевич В.И. Анатомия человека.- Гипократ, Санкт-Петербург: Издательский дом СПб МАПО, 2004. -720с.

4. Анатомия человека под редакцией Сапина М.Р К.А.Дюбенко, А.К.Коломійцев, Ю.Б.Чайковський. Анатомія людини в двох частинах. – К., 2004.

5. Синельников Р.Д. Атлас анатомии человека. – Москва: Медицина, 2004, т.І, т.ІІ, т.ІІІ, т.IV.

 

Додаткова:

177. В.П.Пішак, Б.Г.Макар, Т.В.Хмара. Структурно-функціональна організація кісткової системи: Посібник. – Чернівці: БДМА, 2003.

178. П.П.Шапаренко, Л.П.Смольський. Анатомія людини в двох томах. – К.: Здоров’я, 2003.

179. Анатомія людини: Посібник / Під. ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Б.В.Шутки. – Івано-Франківськ, 2004.

180. Міжнародна анатомічна номенклатура / За ред. І.І.Бобрика, В.Г.Кавешнікова. – К., 2001.

181. І.І.Бобрик, В.Г.Черкасов. Сучасні аспекти функціональної анатомії центральної нервової системи. – К., 2001.

182.С.Т.Чорнокульський, О.О.Єрмольєв. Анатомія внутрішніх органів (спланхнологія). – К., 2002.

183. Анатомія людини у запитаннях і відповідях (у двох томах):Посібник / За ред. заслуженого діяча науки і техніки України, доктора медичних наук, професора Я.І.Федонюка. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002, 2004.

184. Міжнародна анатомічна номенклатура /за редакцією Бобрика І.І., Ковешнікова ВГ.- Київ: Здоров’я, 2001. – 328с.

Методична вказівка затверджена на засіданні кафедри

від ________ протокол № ____

 

Зав. кафедрою проф., д.м.н. Попович Ю.І.

 

ЗАНЯТТЯ 28

ТЕМА: М'язи, фасції і топографія таза та стегна. Стегновий та привідний канали. Ана­­ліз рухів у кульшовому суглобі.

Актуальність теми: Знання про будову м’язів тазу і стегна є надзвичайно важливими для практичної медицини, так як дає можливість вивчати об’єм рухів, зміщення окремих уламків кісток при переломах. Фасціальні простори використовують в медицині для місцевого знеболення.

Навчальні цілі заняття:

ЗНАТИ:

а) класифікацію м’язів таза;

б) початок, прикріплення, функція м’язів таза;

в) фасції тазової ділянки;

г) топографі.тазової ділянки: клубово-гребіннe дугe, м’язовe, судиннe лакунb, над- і підгрушоподібний отвори та затульний канал;

д) класифікацію м’язів стегна;

е) початок, прикріплення, функція м’язів стегна;

є) фасції стегна;

ж) топографія стегна: стегновий трикутник, стегновий канал, привідний канал.

 

ВМІТИ:

а) пропальпувати м’язи, що утворюють рельєф передньої та задньої поверхонь стегна;

б) відпрепарувати і показати м’язи таза та стегна;

в) відпрепарувати і показати клубово-гребінну дугу, м’язову, судинну лакуни, над- і підгрушоподібний отвори та затульний канал;

г) провести аналіз рухів у кульшовому суглобі з вказанням м’язів, які беруть участь у

цих рухах.

 

Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Вивчіть матеріал за конспектом лекцій та рекомендованою літературою.

2. Вивчіть топографію ділянок тазу, стегна.

3. Вивчіть класифікацію м'язів тазу.

4. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція м’язів тазу.

5. Вивчіть фасції тазу.

6. Вивчіть і замалюйте будову м’язової і судинної лакун.

7. Вивчіть будову клубово-гребінної дуги, над- і під грушоподібного отворів, затульного каналу.

8. Вивчіть класифікацію м'язів стегна.

9. Вивчіть загальну будову, початок, прикріплення, функція стегна.

10. Вивчіть фасції стегна.

11. Вивчіть і замалюйте будову стегнового трикутника.

12. Вивчіть і замалюйте будову стегнового каналу.

13. Вивчіть і замалюйте будову стегнового кільця.

14. Вивчіть і замалюйте будову захованого отвору.

15. Вивчіть будову привідного каналу.

16. Проаналізуйте рухи у кульшовому суглобі з врахуванням м’язів, які діють на нього.

17. Дайте відповідь на контрольні питання.

 

Контрольні питання:

1. М’язи таза, класифікація.

2. Внутрішні м’язи таза, початок, прикріплення, функція.

3. Зовнішня група м’язів таза, початок, прикріплення, функція.

4. Хід фасцій тазової ділянки.

5. Клубово-гребінна дуга, топографія, формування, анатомічна будова.

6. М’язова лакуна, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

7. Судинна лакуна, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

8. Над- і під грушоподібні отвори, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

9. Затульний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

10.Класифікація м’язів стегна.

11. Передня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

12. Задня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

13. Присередня група м’язів стегна, початок, прикріплення, функція.

14. Фасції стегна.

15. Стегновий трикутник, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

16. Стегновий канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

17. Стегнове кільце, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

18. Захований розтвір, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

19. Привідний канал, топографія, анатомічна будова, вміст, функціональне значення.

20. Аналіз рухів в кульшовому суглобі і м’язи, що приймають в цьому участь.

Обсяг самостійної роботи на занятті

Студенти самостійно працюють з трупом. Самостійно вивчають і демонструють м’язи тазу і стегна: їх форму, початок, прикріплення, напрямок волокон, прикріплення, функцію. На живому демонструють контури деяких з них. Викладач консультує студентів по темі заняття, показує напрям шкірних розрізів при препаруванні м’язів тазу і стегна. В кінці заняття викладач шляхом тестування кінцевого рівня знань та вмінь оцінює роботу кожного студента в академічному журналі.

 

Зразок схем для самостійної позааудиторної роботиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.142.91 (0.014 с.)