В разі недостатності у юридичної особи, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В разі недостатності у юридичної особи, що ліквідується, грошових коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи.3. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Юридична особа є ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Зазначена стаття встановлює загальні правила про порядок ліквідації юридичної особи. Правила можуть бути доповнені законами або іншими нормативно-правовими актами, що регулюють правове положення того чи іншого виду юридичної особи.

До ліквідаційної комісії переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи (див. коментар до ст. 105 ЦК), крім тих, які залишаються згідно з законодавством України за учасниками, наприклад, затвердження балансу ліквідаційної комісії.

Ця стаття передбачає складання ліквідаційною комісією після закінчення строку двох ліквідаційних балансів — проміжного та ліквідаційного для пред'явлення вимог кредиторами. Проміжний баланс містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також результати їх розгляду. Такий баланс відображає права та обов'язки юридичної особи на момент прийняття рішення про ліквідацію та узагальнює дані, на підставі яких будуть здійснюватися розрахунки з кредиторами. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, що ліквідується, провадиться у порядку черговості, встановленої ст. 112 ЦК, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів четвертої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу (див. коментар до ст. 112 ЦК.

У разі недостатньої кількості грошових коштів юридичної особи, що ліквідується, для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи.

Ліквідаційний баланс складається зазначеною комісією після завершення розрахунків з кредиторами. У ньому відображаються активи (майно), що залишилися після проведення розрахунків з усіма кредиторами.

Вказаний баланс повинен бути затвердженим учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

Майно юридичної особи, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом. Наприклад, п. 7.11.11. Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» встановлює, що у разі ліквідації неприбуткової організації її активи повинні передаватися іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуватися до доходу бюджету.

Організація втрачає права юридичної особи і визнається ліквідованою з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Стаття 112. Задоволення вимог кредиторів

1. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

2) у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

У четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

2. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

3. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Правила цієї статті застосовуються у разі ліквідації платоспроможної юридичної особи. Вказана в ній черговість погашення заборгованості не використовується у разі застосування процедури, встановленої Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

В першу чергу виконуються зобов'язання щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом забезпечення виконання зобов'язання.

Вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, задовольняються в другу чергу у відповідності до норм Міжнародної організації праці про захист вимог працюючих у разі неплатоспроможності підприємця. До цієї черги також належать вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

Задоволення вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених Законом України «Про систему оподаткування» здійснюється в третю чергу. Всі інші вимоги задовольняються у четверту чергу.

Погашення заборгованості кредиторам кожної наступної черги можливе лише після повного погашення заборгованості перед кредиторами попередньої черги. Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору цієї черги.

Ліквідаційна комісія, виконуючи функції органу управління юридичної особи, може відмовити кредитору в задоволені його вимог. У такому разі кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися до суду із позовом до ліквідаційної комісії.

Таке право існує у кредитора і в разі ухилення ліквідаційної комісії від розгляду вимог кредитора. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося після ліквідації юридичної особи.

Права кредитора захищаються навіть у випадку несвоєчасної заяви вимог, тобто коли вимоги заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення. Але в такому випадку вимоги кредитора задовольняються з майна юридичної особи, що залишилася після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вважаються погашеними вимоги кредиторів, не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом.

Вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, теж вважаються погашеними.

Глава 8

ПІДПРИЄМНИЦЬКІ ТОВАРИСТВА

Параграф 1. Господарські товариства

Загальні положення

Стаття 113. Поняття та види господарських товариств

Господарським товариством є юридична особа, статутний (складений) капітал якої поділений на частки між учасниками.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 236; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.199 (0.012 с.)