Бюджетні обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія, її аналітична та графічна форма. Кутовий коефіцієнт бюджетної лінії. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бюджетні обмеження і можливості споживача. Бюджетна лінія, її аналітична та графічна форма. Кутовий коефіцієнт бюджетної лінії.Як зазначалося, вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від бюджету.

Бюджет — це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Дохід споживача та купівельна сила грошей (тобто ціни товарів) визначають бюджетні обмеження споживача.

Для аналізу впливу бюджетних обмежень на вибір споживача введемо деякі обмеження:

1. Весь дохід споживач витрачає тільки на придбання товарів X та У (наприклад, котлети та пиріжки).

2. Споживач не робить заощаджень та не залучає до витрат попередні заощадження.

3. Споживач не дає та не бере кредити.

У цьому випадку дохід споживача (І) дорівнюватиме всім його витратам:

І = РлХ + РгУ, (3.2)

де Рх і Ру — ціни відповідних благ, наприклад, булочки і молока.

За рівнянням (3.2) можна визначити набори товарів X та У, для придбання яких споживач витратить однакові кошти. За умови, що І = 20 грн., Рх= 1 грн., а Ру= 2 грн., варіанти можливих наборів наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Набори товарів, що можуть бути придбані за певних бюджетних обмежень

Цю залежність можна подати графічно (рис. 3.10).

Рис. З.10 Лінія бюджетних обмежень

Лінія бюджетних обмежень — це всі ті набори товарів X та У, які бюджет споживача дає змогу йому придбати. Якщо споживач захоче придбати набір, що відповідає координатам точки N7, то бюджет не дозволить йому цього зробити; якщо він зупиниться на наборі N8, то не витратить усі кошти, що у нього є.

Оскільки лінія бюджетних обмежень пряма, вона має постійний нахил, який можна виразити через граничну норму заміщення:

MRS = AY/АХ = -Px/Py.

Чим крутіша лінія бюджетного обмеження, тим більшою кількістю товару У треба пожертвувати для отримання додаткової одиниці товару X.

Вплив змін доходу та цін на положення лінії бюджетних обмежень. Зміна доходу та цін на товари змінює положення лінії бюджетного обмеження. Якщо збільшується дохід, то крива пересувається вправо, а якщо дохід зменшується — то вліво. При цьому кут нахилу лінії залишається незмінним. Навпаки, якщо змінюється ціна на продукт, то це призводить до зміни кута нахилу лінії: він збільшується при зростанні цін на товар X та зниженні цін на товар У і зменшується, якщо на ринку складається протилежна ситуація (рис. 3.11).

Бюджетні обмеження (budget constrains) – кошти, що є у розпорядженні споживача для придбання товарів споживчого кошика. Очевидно, якщо до споживчого кошика занесені усі спожиті товари (або усі ті, що він планує придбати), бюджетні обмеження (чи бюджет)

дорівнюватимуть доходу (income) споживача.

На рис. 3.1 показано бюджетну лінію АВ. Бюджетна лінія – це лінія рівних видатків. Вона показує межу між можливим і неможливим. Точка А відповідає такому стану, коли споживач витрачає весь свій бюджет на товар х2. Зверніть увагу на те, що всі рішення споживача на бюджетній лінії будуть відповідати умові повного використання бюджету. Рішення, що знаходяться ліворуч від бюджетної лінії, не розглядаються, оскільки суперечать до мовленості щодо змісту поняття бюджетних обмежень.

Бюджетні обмеження щодо споживчого кошика, який містить n товарів, мають вигляд:

Рис.3.1 – лінія бюджетних обмежень

 

Лінія або функція бюджетних обмежень представлена обсягом споживання товару у в залежності від споживання х в рамках обмежень бюджету І.

або I=pxx+pyy для кошика з двох товарів х та у.

Нахил бюджетної лінії – це є, фактично, пропорція, в якій один товар обмінюється на інший за умови повного використання бюджету. Якщо споживач відмовляється від Δу товару у, зменшуючи споживання з у1 до у2, то кошти бюджету, що вивільнюються, він спрямовує на придбання додаткової кількості товару х, або збільшує споживання до рівня х2 тобто на величину Δх.

Отже, величина відношення Δу/Δх і визначає нахил бюджетної лінії. Він не залежить від уподобань щодо споживання. Єдиними його детермінантами є співвідношення цін. Алгебраїчно нахил може бути представлено як кутовий коефіцієнт лінійної функції бюджетних обмежень. Так, представлення функції у стандартному вигляді як y=a-bx дає наступне рівняння:

, де - є кутовим коефіцієнтом.

Очевидно, що співвідношення обміну товарів у межах бюджету споживача обернено пропорційно співвідношенню цін на них: , де знак (-) має лише логічне значення.

Співвідношення Δу/Δх називається граничною нормою заміщення в обміні і позначається як MRS.

Можна зрозуміти – припускається, що обсяг індивідуального споживання, яким би він не був, не впливає на рівень ринкових цін. Якщо це так, то зміна, наприклад, зростання, доходу споживача не впливатиме на нахил лінії бюджетних обмежень. Тому нова лінія буде паралельною попередній (рис. 3.2, а).

Чинником, що може змінити граничну норму заміщення MRS є зміни цін товарів. Так, коли ціна на товар х зменшується, споживач може придбати більшу кількість цього товару, не зменшуючи споживання у (рис. 3.2, b).

При зростанні доходів споживач збільшує споживання обох товарів у відповідності до співвідношення цін, переміщуючись з точки А до точки В (рис. 3.2, а). У разі зменшення ціни на товар х, обсяг його споживання зростає до х2 (рис. 3.2, b).

 

Рис.3.2. – варіанти зміни нахилу лінії бюджетних обмежень

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 334; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.47.240 (0.004 с.)