Бюджетна пряма. Р-ння бюджетної прямої 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Бюджетна пряма. Р-ння бюджетної прямоїБюджетна пряма. Р-ння бюджетної прямої

Як зазначалося, вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від бюджету.

Бюджет — це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Дохід споживача та купівельна сила грошей (тобто ціни товарів) визначають бюджетні обмеження споживача.

Для аналізу впливу бюджетних обмежень на вибір споживача введемо деякі обмеження:

1. Весь дохід споживач витрачає тільки на придбання товарів X та У (наприклад, котлети та пиріжки).

2. Споживач не робить заощаджень та не залучає до витрат попередні заощадження.

3. Споживач не дає та не бере кредити.

У цьому випадку дохід споживача (І) дорівнюватиме всім його витратам:

І = РлХ + РгУ, (3.2)

де Рх і Ру — ціни відповідних благ, наприклад, булочки і молока.

За рівнянням (3.2) можна визначити набори товарів X та У, для придбання яких споживач витратить однакові кошти. За умови, що І = 20 грн., Рх= 1 грн., а Ру= 2 грн., варіанти можливих наборів наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Набори товарів, що можуть бути придбані

за певних бюджетних обмежень

Цю залежність можна подати графічно (рис. 3.10).

Рис. З.10 Лінія бюджетних обмежень

Лінія бюджетних обмежень — це всі ті набори товарів X та У, які бюджет споживача дає змогу йому придбати. Якщо споживач захоче придбати набір, що відповідає координатам точки N7, то бюджет не дозволить йому цього зробити; якщо він зупиниться на наборі N8, то не витратить усі кошти, що у нього є.


Оскільки лінія бюджетних обмежень пряма, вона має постійний нахил, який можна виразити через граничну норму заміщення:

MRS = AY/АХ = -Px/Py.

Чим крутіша лінія бюджетного обмеження, тим більшою кількістю товару У треба пожертвувати для отримання додаткової

одиниці товару X.

Вплив змін доходу та цін на положення лінії бюджетних обмежень. Зміна доходу та цін на товари змінює положення лінії бюджетного обмеження. Якщо збільшується дохід, то крива пересувається вправо, а якщо дохід зменшується — то вліво. При цьому кут нахилу лінії залишається незмінним. Навпаки, якщо змінюється ціна на продукт, то це призводить до зміни кута нахилу лінії: він збільшується при зростанні цін на товар X та зниженні цін на товар У і зменшується, якщо на ринку складається протилежна ситуація (рис. 3.11).

Ефект заміщення та ефект доходу

Якщо ціна товару X змінюється, то можливості споживача придбати різні набори товарів теж змінюються. З одного боку, зниження цін на товар X робить його привабливішим для споживача, оскільки він стає дешевшим щодо товарів-субститутів. З іншого боку, вивільнення коштів від здешевлення покупки товару X дає змогу людині збільшити споживання інших товарів. Таким чином, зростає реальний дохід споживача, хоча його номінальний дохід залишається попереднім.


Реакція споживача на таке зростання реального доходу значною мірою буде залежати від його ставлення до споживчих якостей товару. Щоб моделювати поведінку споживача, необхідно розмежовувати дію двох ефектів, які спостерігаються при зміні цін на один з товарів (рис. 4.8)'.

Ефект заміщення — це ефект, який вказує на те, що споживач

у процесі споживання заміщує товаром, що став дешевше, інші більш дорогі товари. Ця заміна ілюструється рухом вздовж кривої байдужості и, (переміщення з точки А у точку С (відрізок Я -

Ефект доходу — це

ефект, який виникає внаслідок впливу на попит споживача зміни обсягу його реального доходу. Зміна останнього викликана зміною ціни товару X без врахування ефекту заміщення.

Ефект доходу показує механізм переміщення від однієї кривої байдужості (и,) до іншої ІІ2 (відрізок И2 - Я).

 

Процес постачання (заготівлі)

Відносять до початкового процесу кругообігу господарських заходів, коли здійснюється обмін грошей на товар, шляхом придбання у постачальників предметів праці та інших засобів, необхідних для виробництва продукції.

Об'єктами перевірки процесу заготівлі є придбання матеріальних цінностей та інших засобів, дані з визначення собівартості придбаних товарно-матеріальних цінностей, процес розрахунків з постачальниками.

Процес виробництва

Є основною фазою кругообігу господарських засобів. На цьому етапі проходить створення матеріальних благ, а також використання заготівельних цінностей. Предмети праці зношуються за один цикл, засоби праці використовуються протягом кількох років і переносять свою вартість на створену продукцію у формі зносу.

Вартість знов створеного продукту, який називають національним доходом, помітно відрізняється від вартості окремих видів сировини, як правило, виявляється вищою, оскільки включає в собівартість не тільки сировину і матеріали, а й заробітну плату та інші витрати. Об'єктами контролю в такому випадку будуть витрати на виробництво продукції, які визначають ЇЇ собівартість, кількість виготовленої продукції, її якість.

Процес збуту

У процесі збуту проходить передача готової продукції покупцям. Тобто проходить процес купівлі-продажу на основі складених договорів. Договір є основним діючим документом у цьому періоді діяльності. Ним визначені терміни постачання, обсяг продукції, якість. На основі цього покупець отримує товар, продавці отримують за поставлену продукцію гроші. Так склалися відносини в ринкових умовах, що вартість поставленого товару вища собівартості готової продукції. Цим забезпечується рентабельність виробництва функціонуючих ланок.

Об'єктами аудиторського контролю при цьому процесі виступають: обсяг реалізованої продукції, її якість, витрати щодо реалізації, отриманий фінансовий результат (прибуток, збиток). Крім того, об'єктами контролю є розрахунки з покупцями за реалізовану продукцію, розрахунки з бюджетом за нарахованими податками до бюджету, розрахунки за нестачу продукції і претензії.

Таким чином, кругообіг господарських засобів полягає в тому, що спочатку як платіжні засоби виступають грошові засоби, які обмінюються на товар. Товар знаходиться в процесі виробництва і перетворюється в готову продукцію, яка в останньому процесі знову обмінюється на гроші. Об'єкти аудиторського контролю при цьому також будуть мати видозмінений характер і можуть підлягати всеохоплюючій перевірці тільки у комплексі.

53.

54.

56.

бюджетна пряма. Р-ння бюджетної прямої

Як зазначалося, вибір споживача залежить не тільки від його уподобань і переваг, а й від бюджету.

Бюджет — це кількість грошей, яка доступна споживачеві для витрат у певний період часу. Дохід споживача та купівельна сила грошей (тобто ціни товарів) визначають бюджетні обмеження споживача.

Для аналізу впливу бюджетних обмежень на вибір споживача введемо деякі обмеження:

1. Весь дохід споживач витрачає тільки на придбання товарів X та У (наприклад, котлети та пиріжки).

2. Споживач не робить заощаджень та не залучає до витрат попередні заощадження.

3. Споживач не дає та не бере кредити.

У цьому випадку дохід споживача (І) дорівнюватиме всім його витратам:

І = РлХ + РгУ, (3.2)

де Рх і Ру — ціни відповідних благ, наприклад, булочки і молока.

За рівнянням (3.2) можна визначити набори товарів X та У, для придбання яких споживач витратить однакові кошти. За умови, що І = 20 грн., Рх= 1 грн., а Ру= 2 грн., варіанти можливих наборів наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 Набори товарів, що можуть бути придбані

за певних бюджетних обмежень

Цю залежність можна подати графічно (рис. 3.10).

Рис. З.10 Лінія бюджетних обмежень

Лінія бюджетних обмежень — це всі ті набори товарів X та У, які бюджет споживача дає змогу йому придбати. Якщо споживач захоче придбати набір, що відповідає координатам точки N7, то бюджет не дозволить йому цього зробити; якщо він зупиниться на наборі N8, то не витратить усі кошти, що у нього є.

Оскільки лінія бюджетних обмежень пряма, вона має постійний нахил, який можна виразити через граничну норму заміщення:

MRS = AY/АХ = -Px/Py.

Чим крутіша лінія бюджетного обмеження, тим більшою кількістю товару У треба пожертвувати для отримання додаткової

одиниці товару X.

Вплив змін доходу та цін на положення лінії бюджетних обмежень. Зміна доходу та цін на товари змінює положення лінії бюджетного обмеження. Якщо збільшується дохід, то крива пересувається вправо, а якщо дохід зменшується — то вліво. При цьому кут нахилу лінії залишається незмінним. Навпаки, якщо змінюється ціна на продукт, то це призводить до зміни кута нахилу лінії: він збільшується при зростанні цін на товар X та зниженні цін на товар У і зменшується, якщо на ринку складається протилежна ситуація (рис. 3.11).
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 248; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.56.97 (0.009 с.)