Особливості вимови та написання дієслівних закінчень. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Особливості вимови та написання дієслівних закінчень.Закінчення -edвимовляється так:

[t] - після глухих приголосних звуків: asked.

[d] – після дзвінких приголосних та голосних звуків: played, learned.

[Id] – після звуків [t], [d]: added, planted.

 

При додаванні суфікса ed дотримуються таких правил орфографії:

· Дієслова, що закінчуються на –e, додають лише –d: dance – danced.

· Дієслова, що закінчуються на приголосну + y, опускають y і додають -ied: cry – cried.

· Дієслова, що закінчуються на голосну + y, просто додають –ed: play – played.

· Дієслова, що закінчуються на одну наголошену голосну між двома приголосними, подвоюють останню приголосну і додають –ed: plan – planned.

· Дієслова, що закінчуються на –l, подвоюють l і додають –ed: travel – travelled.

При додаванні суфікса ing дотримуються таких правил орфографії:

· Дієслова, що закінчуються на –e, опускають –e та додають –ing: dance– dancing.

· Дієслова, що закінчуються на одну наголошену голосну між двома приголосними, подвоюють останню приголосну і додають –ing: plan – planning.

· Дієслова, що закінчуються на –l, подвоюють l і додають –ing: travel – travelling.

· Дієслова, що закінчуються на -ie, опускають -ie та додають –y + -ing: lie - lying.

 

За допомогою цих чотирьох форм дієслова утворюються всі двадцять шість дієслівних часів в англійській мові: шістнадцять часів активного стану і десять часів пасивного стану.

 

УТВОРЕННЯ ЧАСІВ АКТИВНОГО СТАНУ (ДИВ. ЗВЕДЕНУ ТАБЛИЦЮ ЧАСІВ АКТИВНОГО СТАНУ)

 

Утворення групи часів Simple:

Смислове дієслово використовується у першій формі для утворення часів Present Simple, Future Simple та Future Simple in the Past.

(Памятаємо:

1. у третій особі однини у Present Simple до смислового дієслова у розповідному реченні додається закінчення –s;

2. у Present Simple є дієслово-виняток: ‘to be’, яке має три форми: am (у першій особі однини), is (у третій особі однини) are (у решті осіб)).

У Past Simple для утворення стверджувальних речень використовується друга форма смислового дієслова. (У запитальних та заперечних реченнях у Past Simple використовується перша форма.)

Допоміжні дієслова, що використовується для утворення групи Simple, такі:

Present Simple - do/does(дієслово do, дієвідмінюване у Present Simple);

Past Simple – did(дієслово do, дієвідмінюване у Past Simple);

Future Simple – will;

Future Simple in the Past – would;

Утворення групи часів Continuous:

Смислове дієслововикористовується в четвертій формі.

Допоміжне дієслово – to be, дієвідмінюване в часах Simple.

Утворення групи часів Perfect:

Смислове дієслововикористовується в третій формі.

Допоміжне дієслово – to have, дієвідмінюване в часах Simple.

Утворення групи часів Perfect Continuous:

Смислове дієслово використовується в четвертій формі.

Допоміжне дієслово – to have, дієвідмінюване в часах Perfect.

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ЧАСІВ АКТИВНОГО СТАНУ (ACTIVE VOICE)

Групи Часи Прості Тривалі Завершені Тривало-завершені
Simple Continuous Perfect Perfect-continuous
Теперішні Present I draw He draws I am drawing He is drawing We are drawing I have drawn He has drawn I have been drawing She has been drawing
Usually, sometimes, often, always, every day (week), etc. Now, at the moment, at present, these days, still, tonight, etc. Ever, never, just, already, yet, since, for, lately, recently, always, how long, so far, today, this week. For, since, all morning, how long (in questions), etc.
Минулі Past I drew I was drawing They were drawing I had drawn I had been drawing
Yesterday, last week, two days ago, in 1994, etc. At six o’clock yesterday, while when, as, all day, etc. Before, after, just, already, till, until, when, by, by the time. For, since, how long, before, until, etc.
Майбутні Future I will draw I will be drawing I will have drawn I will have been drawing
Tomorrow, the day after tomorrow, next year, in two days, soon, etc. At six o’clock tomorrow, this time next week, etc. By, by the time, before, until, by then, etc. By, by the time, until, before, etc.
Майбутні у минулому Future in the Past I would draw I would be drawing I would have drawn I would have been drawing
He said that…* He said that…* He said that…* He said that…*

*Часи Future in the Past вживаються замість відповідних часів Future у підрядних додаткових реченнях, якщо дієслово-присудок головного речення вжито в минулому часі:

He said he would do his homework later.

He said he would be flying to Kyiv that time the next week.

He said he would have returned home by Sunday afternoon.

He said he would have been working there for six years by the end of that week.

 

АКТИВНИЙ СТАН ДІЄСЛОВА (THE ACTIVE VOICE)

Часові форми дієслова

Прості часи (Simple Tenses)

Утворення:

The Present Simple

I/You work.-He /She /It works. Doyou work? –Doeshe work? Yes, I do. / No, he doesn’t. I do not (don’t) work.– He doesn’t work.

The Past Simple

I / He / She / We returned / left. Didhe return /leave? –Yes, he did. / No, he didn’t. He did not (didn’t) return / leave.

The Future Simple

He / They will (’ll) call. Willhe / they call? – Yes, he will. / No, theywon’t. He / they will not (won’t) call.

Вживання

Часи Simple називають дію як факт, не вказуючи на її тривалість чи завершеність. Вони також називають повторювану дію чи постійний стан у теперішньому, минулому або майбутньому.

I go to the university every day.

She studied at school last year.

He will be a good engineer.

She said he would be a good engineer.

THE Present Simple

Називає:

· Повторювані дії або щоденні заняття (часто з прислівниками: always, never, usually, often, та ін).

Напр.. He usually starts work at 9 am. He often stays at the office until late in the evening.

· Постійні стани. Напр.. Sandra is a student.

· Загальні істини або закони природи. Напр.. Water boils at 100°C. Програми або розклади (поїздів, автобусів, та ін.). Напр.. The bus leaves in ten minutes.

 

Вирази часу:

Always, never, usually, often, seldom, rarely, sometimes, та ін. (прислівники частоти), every day/week/month/year, та ін., on Mondays/Tuesdays, та ін., in the morning/afternoon/evening, at night/the weekend, та ін.

 

 

THE Past Simple

Називає:

· Минулі дії, і вживається тоді, коли є вказівка на час, у який ці дії відбулись. Напр.. They graduated three years ago.

· Минулі звички або дії, що повторювалися в минулому, але більше не відбуваються. У цьому випадку ми можемо вживати прислівники частоти (always, never, usually, often,та ін.). Напр. He often played football with his father when he was five. (But: He doesn’t play football with his father any more.)

· Дії, що відбулись відразу одна за одною в минулому. Напр..

The rotor turned against the wind and started the turbine.

· Дії, що виконувались людьми, яких більше нема серед живих. Напр.. Charles Babbage designed the first computer in the world.

Пам’ятаємо:

· Ми вживаємо used to, щоб говорити про минулі звички, або дії, які більше не відбуваються. Цей вираз має однакову форму в усіх особах однини і множини. Після нього вживається інфінітив. Напр.. Peter used to eat a lot of sweets. (Peter doesn’t eat many sweets now.)

· Ми також можемо вживати Past Simple замість used toбез різниці у значенні. Напр.. She used to live in the countryside. = She lived in the countryside.

 

Вирази часу:

Yesterday, last night/week/month/year/Monday, та ін, two days/ weeks/months/years ago, then, when, in 1992, та ін.

THE Future Simple

Називає:

· Дії, які, можливо, відбудуться або не відбудуться у майбутньому. Напр.. We will visit Disney World one day.

· Передбачення стосовно майбутнього, які базуються на тому, що ми думаємо. Напр.. Traffic conjestion will be a difficult problem to solve.

· Погрози або попередження. Напр.. Stop talking or I’ll send you out of the classroom.

· Обіцянки або спонтанні рішення. Напр.. I’ll help you with your homework.

· Майбутні дії і вживається з дієсловами hope, think, believe, expect, та ін., виразами I’m sure, I’m afraid, та ін., та прислівниками probably, perhaps, та ін. Напр.. I don’t think the course will be very interesting. It will probably take two hours to fix.

Пам’ятаємо:

Ми використовуємо be going to, щоб висловити:

· Плани та наміри на найближче майбутнє. Напр.. I’m going to meet the supplier.

· Передбачення про майбутнє, які базуються на тому, що ми бачимо. Напр.. Look at those big grey clouds. It’s going to rain.

 

Примітка:

· Ми не вживаємо future simple у підрядних реченнях умови і часу (після when, while, before after, till, until, as soon as, if). Замість нього ми вживаємоpresent simple. Напр.. Hydrogen fuel cells will get cheaper when technology improves. (Not:whentechnology will improve.)

Вирази часу:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 167; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.85.80.239 (0.011 с.)