Узгодження часів (the Sequence of Tenses) 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Узгодження часів (the Sequence of Tenses)В англійській мові існує певна залежність вживання часу дієслова-присудка підрядного речення від часу, в якому вжито дієслово-присудок головного речення. Це правило називають правилом узгодження часів. Узгодження часів відбувається переважно у підрядних додаткових реченнях і полягає в тому, що якщо дієслово - присудок головного речення вжито в минулому часі (past simple), то і дієслово-присудок підрядного додаткового речення повиненно вживатися в одному з минулих часів.

 

I said I studied at the university. Я сказав, що навчаюсь в університеті.
I said I had studied at the university. Я сказав, що навчався в університеті.
I said I would study at the university. Я сказав, що навчатимусь в університеті.

 

Правило узгодження часів широко застосовується при перетворенні прямої мови в непряму.

Перетворення стверджувальних та заперечних речень у непряму мову.

· Коли ми перетворюємо у непряму мову стверджувальне або заперечне речення ми використовуємо дієслова say (to sb) або tell (sb) перед непрямою мовою. Особові та присвійні займенники змінюються відповідно до змісту. Напр..

Sophie said, ‘I bought a new dictionary yesterday.’

Sophie said (that) shehadbought a new dictionary the day before.

· Якщо при перетворенні прямої мови в непряму дієслово – присудок головного речення вжито в минулому часі, то відбувається така заміна часів:

Пряма мова Непряма мова
Present Simple ‘I want to find a better job,’ he said. Past Simple He said he wanted to find a better job.
Present Continuous ‘They are makingthe first draft,’ he said. Past Continuous He said they were makingthe first draft.
Present Perfect ‘I have read this book,’ she said. Past Perfect She said she had read that book.
Past Simple ‘Jackcheckedthe water pressure in the pipes,’ they said. Past Perfect They said Jack had checkedthe water pressure in the pipes.
Future Simple ‘I will send you the report as soon as possible,’ he said. Future Simple in the Past He said he would send me the report as soon as possible.

 

· Деякі слова і вирази змінюються таким чином:

Пряма мова Непряма мова
Tonight, today, this week/month/year, etc. That night, that day, that week/month/year
Now Then, at that time, at once, immediately
Yesterday, last night/week/month/year, etc. The day before/the previous day/night/week, the night / week / month / year before
Tomorrow, next week/month/year, etc. The day after/the following day/the next day, the next/following week/month/year, etc.
Two days/month/years, etc. ago Two days/months/years before
This, these That/those
Here There

 

· Якщо при перетворенні прямої мови на непряму дієслово – присудок головного речення вжито у present simple, future simple або present perfect, а також, коли речення висловлює загальну істину (те, що завжди є вірним), заміни часів у додатковому підрядному реченні не відбувається.

Пряма мова Непряма мова
She says, ‘I don’t like maths.’ She says (that) she doesn’t like maths.
‘It iscold in the Arctic,’ said the teacher. The teacher said (that) it is cold in the Arctic.

 

· The past continuous, past perfect та past perfect continuous не змінюються в непрямій мові. Напр..

‘I was readingwhile she was doing her homework,’ he said.

He said (that) he was readingwhile she was doing her homework.

· Деякі модальні дієслова не змінюються в непрямій мові. А саме: could, would, might, should, ought to. Напр..

‘I could count fast when I was young,’ he said.

He said (that) he could count fast when he was young.

Перетворення запитальних речень у непряму мову

· При перетворенні запитань з прямої мови на непряму мову ми використовуємо ask або want to know.

· У непрямих запитаннях (запитаннях, що містяться у непрямій мові) – прямий порядок слів, тобто дієслово використовується у стверджувальній формі і знак питання не ставиться. Дієслівні часи, займенники та вирази часу змінюються так само, як у розповідних реченнях. Напр.. ‘Do you speak English?’ he asked her. - He asked her if she spoke English.

· Коли пряме запитання (запитання, що міститься у прямій мові) починається запитальним словом (who, where, how, when, та ін.), то і непряме запитання починається тим самим запитальним словом. Напр.. ‘Why are you late?’ the teacher asked me. - ‘The teacher asked me why I was late.’

· Коли пряме запитання починається допоміжним дієсловом (do, is, have) або модальним дієсловом (can, may, must), тоді непряме запитання починається словами ifабо whether. Напр.. ‘Canyou speak French?’ they asked me. They asked me if/whether I could speak French.

Перетворення спонукальних речень з прямої у непряму мову

· При переході спонукальних речень у непряму мову наказовий спосіб у прямій команді перетворюється на інфінітив у непрямій команді.

· Щоб перетворити в непряму мову команди або вказівки ми використовуємо дієслова order або tell. Напр. ‘Check the water levels in the pipes,’ the technician said to me. The techniciantold me tocheck the water levels in the pipes.

· Щоб перетворити в непряму мову прохання ми використовуємо дієслово ask. Речення у прямій мові зазвичай містить слово ‘please’. Напр.. ‘Listen to me, please,’ the teacher said to us. The teacher asked us to listen to him.

Інфінітив (the Infinitive)

Інфінітив – це основна форма дієслова. Інфінітив може вживатися з часткою to та без неї.

Ми вживаємо інфінітив з to

· Після таких дієслів, як advise, agree, decide, expect, hope, manage, offer, promise, refuse, seem, want, та ін. Напр.. The planners agreed to make the proposed changes.

· Після be + прикметник такий, як glad, happy, nice, sorry та ін. Напр.. It is nice to be back home.

· Із словами too та enough. Напр.. It’s too cold to workoutside today. The problem was easy enough to solve it quickly.

· Щоб висловити мету. Напр.. I’m studying to be a surveyor.

Ми вживаємо інфінітив без to

· Після модальних дієслів (can, must та ін.). Напр.. You must readthe manual before operating the machine.

· Після дієслів letта make. Напр. The teacher let me leave the classroom.

 

Складний додаток з інфінітивом

· Коли підмет речення і суб’єкт інфінітива (виконавець дії, вираженої інфінітивом) є однією і тією ж особою, то суб’єкт інфінітива опускається. Напр.. I want to bean engineer. (Підмет речення і суб’єкт інфінітива – ‘I’.)

· Коли підмет речення і суб’єкт інфінітива є різними особами, то суб’єкт інфінітива не опускається. Суб’єкт інфінітива може бути виражений іменником (the students) або займенником в об’єктному відмінку (me, you, them та ін.). Напр.. I would like the studentsto listen more attentively. I would like them to listen more attentively.

 

Герундій ( the Gerund)

Герундій – це дієслово з суфіксом –ing. Напр.. Sam likes fishing.

 

Ми використовуємо герундій :

· У функції підмета. Напр.. Reading is his hobby.

· Після дієслів like, love, dislike, hate, enjoy, prefer. Напр.. I want to be an engineer because I like inventingthings.

· Після дієслів start, begin, stop, finish. Напр.. He started writing his composition an hour ago.

· Після прийменників. Напр.. Rubber is used for making tyres.

· Після дієслова go, коли ми говоримо про діяльність. Напр.. We usually go skiingat the weekends.

· Після виразів be busy, it’s no use, it’s no good, it’s (not) worth, what’s the use of…?, there’s no point in.Напр.. He is busyrepairing his car.

· Після таких дієслів, як avoid, admit, confess, deny, look forward to, mind, regret, risk, spend, suggest та ін. Напр.. Tony avoided answering my question.

Примітка

· Ми можемо використовувати герундій або інфінітив з to після дієслів start, begin, continue, like, love, prefer, hate. Напр.. We continued practicing/to practice our communication skills throughout the course.

· Ми використовуємо інфінітив з to а не герундій після виразів would love/would like/would prefer.Напр.. I would like to workfor this company.

· Ми можемо використовувати герундій або інфінітив без to після дієслів see, hear, feel, watch. Однак зверніть увагу на різницю у значенні.

a) I saw Peter cross the street. (Я бачив усю дію – до того, як я пішов, Пітер був на іншому боці вулиці.)

b) I saw Peter crossing the street. (Я бачив лише частину дії – я не знаю, чи Пітер дістався на інший бік вулиці до того, як я пішов.)

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 260; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.100.128 (0.007 с.)