Розрахунок фонду оплати праці основних робітників 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок фонду оплати праці основних робітників 

Розраховуємо нормовану заробітну плату основних робітників за годинною тарифною ставкою (формула 3.6).

 

, (3.6)

 

де ГТСі – годинна тарифна ставка робітників-погодинників і -того розряду, грн./год.;

– планова чисельність робітників погодинників і -того розряду, осіб;

Фр.ч. – корисний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника в плановому періоді, год.

Годинна тарифна ставка для робітників машинобудування визначається за таблицею 3.5.

 

Таблиця 3.5 – Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства

Види виробів та робіт Кваліфікаційні тарифні розряди
           
Годинна тарифна ставка
1. Слюсарі, верстатники широкого профілю, зайняті на універсальному устаткуванні. Працівники з виготовлення з особливо точних відповідальних і складних прес-форм, приладів для устаткування 7,61 8,19 9,09 10,29 13,69 14,37
2. Верстатні роботи по обробці матеріалів різанням, штамповці, роботи з виготовлення і ремонту інструменті та оснащення 7,2 7,86 8,68 9,74 11,15 -
3. Робітники зайняті на інших роботах, не пов’язаних з основним виробництвом 6,71 7,27 8,05 9,07 10,33 -

 

Для розрахунків приймаємо таке співвідношення чисельності основних робітників різних розрядів: 4 розряд – 45 %; 5 розряд – 30%; 6 розряд – 20 %; 7 розряд – 5 %.

Розрахунки зводимо до таблиці 3.6.

 

Таблиця 3.6 – Розрахунок нормованої заробітної плати основних робітників-погодинників

 

Основні робітники Чисель-ність, осіб Годинна тарифна ставка, грн./год. Корисний фонд робочого часу, год. Нормована заробітна плата, тис. грн.
Робітники 4 розряду        
Робітники 5 розряду        
Робітники 6 розряду        
Робітники 7 розряду        
Всього   Х Х  

Розраховуємо доплати до нормованої заробітної плати основних робітників-погодинників.

1. Премії за виконання виробничих завдань встановлюються у розмірі 30 % від нормованої заробітної плати.

2. Доплата за роботу у важких і шкідливих умовах розраховується за формулою 3.7:

 

, (3.7)

де – розмір доплати до тарифної ставки, % (8 %);

ЧРі – чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб. Для розрахунку приймаємо 20 % від всіх основних робітників (розподіл за розрядами такий: 4 розряд – 80%; 5 розряд – 15 %; 6 розряд – 5 %).

3. Доплата за професійну майстерність розраховується за формулою 3.8:

, (3.8)

де НТСі – розмір надбавки до тарифної ставки, % (5 %);

ЧРі – чисельність робітників, які одержують певний розмір доплат, осіб. Для розрахунку приймаємо 30 % від всіх основних робітників (розподіл за розрядами такий: 5 розряд – 70%; 6 розряд – 30 %).

4. Доплата за роботу у нічний час розраховується за формулою 3.9:

, (3.9)

де ГТСі – годинна тарифна ставка 4 розряду, грн./год.;

Кнч – коефіцієнт доплат за кожну годину нічної роботи (0,2);

ЧРі – чисельність робітників, що працюють у нічний час (30% від всіх основних робітників), осіб;

ФНЧ – фонд нічного часу одного середньооблікового робітника, год.

Режим роботи в нічний час вважається з 2200 поточного дня до 600 наступного дня.

І зміна з 830 – 1700;

ІІ зміна з 1700 – 130.

5. Доплата бригадирам за керівництво бригадою розраховується за формулою 3.10:

, (3.10)

де ГТСі – годинна тарифна ставка 6 розряду, грн./год.;

Дбр – розмір доплати бригадиру за керівництво бригадою до тарифної ставки, % (4 %);

Кбр – кількість бригад (з розрахунку чисельності однієї бригади 15 осіб для основних робітників і 5 – осіб для допоміжних).

6. Оплата основних і додаткових відпусток розраховується за формулою 3.11:

, (3.11)

де – номінальний фонд робочого часу одного працівника в днях;

ФОП – плановий фонд оплати праці, грн.:

де – сума доплат до денного фонду оплати праці, грн.;

Двідп. – середня планова тривалість відпустки одного працівника, днів.

Розрахунок загальної суми доплат зводимо у таблицю 3.7.

 

Таблиця 3.7 – Доплати до заробітної плати основних робітників

 

Категорії основних робітників Кількість робітників, осіб Годинна тарифна ставка, грн. Фонд робочого часу, год./ос. Норматив доплати Доплата до заробітної плати, тис. грн.
1. Робітники, що отримують премії       30 %  
2. Робітники, що отримують допла-ти за роботу у важких і шкідли-вих умовах       8%  
- робітники 4 р.        
- робітники 5 р.        
- робітники 6 р.        
3. Робітники, що отримують допла-ту за професійну майстерність       5%  
- робітники 5 р.        
- робітники 6 р.        
4. Робітники, що отримують допла-ту за роботу у ніч-ний час       0,2  
5. Робітники, що отримують допла-ту за керівництво бригадою          
6. Робітники, що отримують допла-ти за основну і до-даткову відпустки - - - -  
Всього х х х х  

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 416; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.174.200 (0.01 с.)