Вимоги до оформлення розрахункової роботи 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вимоги до оформлення розрахункової роботи 

Розрахункова робота виконується української мовою за допомогою комп’ютерного набору на одній стороні листа білого паперу формату А4.

Структурні частини розрахункової роботи подаються у такій послідовності: титульна сторінка (зразок оформлення у додатку А), завдання до розрахункової роботи, змісту, тексту основної частини, висновків, списку використаних літературних джерел.

Текст розрахункової роботи необхідно розташовувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий – не менше 25 мм, правий – не менше 10 мм, верхній і нижній – не менше 20 мм. Текст друкують через 1,5 міжрядкових інтервали, мінімальна висота шрифту – 1,8 мм.

Текст основної частини поділяють на розділи, кожний з яких починають з нової сторінки.

Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті сторінки без крапки у кінці.

Завдання до розрахункової роботи

Машинобудівне підприємство з серійним типом виробництва спеціалізується по випуску запасних частин для сільськогосподарської промисловості.

Необхідно скласти план господарської діяльності підприємства та обґрунтувати його показники. Завдання необхідно виконати у такій послідовності:

1. Розробити план виробництва та збуту продукції.

2. Розрахувати потребу у матеріальних ресурсах.

3. Скласти план з праці та заробітної плати.

4. Скласти кошторис витрат на виробництво продукції.

5. Розробити фінансовий план підприємства.

 

Методика обґрунтування показників плану

 

Розділ 1. План виробництва і збуту продукції

 

План продажу та виробнича програма підприємства у натуральному виразі

 

На основі вихідних даних необхідно скласти план продажу продукції. Розрахунки показників плану зводимо до таблиці 1.1.

 

Таблиця 1.1 ­­– План продажу та виробнича програма у натуральному виразі

Найменуванняпродукції План продажу, тис. шт. Запаси готової продукції Виробнича програма, тис. шт.
на початок року, тис. шт. на кінець року, тис. шт.
         
         
         

 

Запаси готової продукції на кінець року розраховуються за формулою 1.1:

, (1.1)

де – запаси готової продукції на кінець року, шт.;

– обсяг продажу і-того виду продукції, шт.;

– середній термін зберігання і-того виду продукції на складі, днів;

– тривалість планового періоду, днів (для розрахунку – 360 днів).

Розраховуємо виробничу програму:

 

(1.2)

де ГПп – запаси готової продукції на початок року, шт.

 

1 .2. План продажу та виробнича програма підприємства у вартісному виразі

 

На основі розрахунків попереднього підрозділу складаємо план продажу продукції у вартісному виразі. Розрахунки показників плану зводимо до таблиці 1.2.

 

Таблиця 1.2 ­­– План продажу та виробнича програма у вартісному виразі

Наймену-вання продукції План продажу, тис. шт. Ціна без ПДВ, грн./од. Чистий дохід від реалізації продукції, тис. грн. Запаси готової продукції, тис. шт. Виробнича програма
на початок року на кінець року тис. шт. тис. грн.
               
               
               

 

Розрахунок валової продукції підприємства

 

Валову продукцію підприємства розраховуємо за формулою 1.3.

 

, (1.3)

де ТП – товарна продукція (виробнича програма), шт.;

НВк,НВп –залишки незавершеного виробництва відповідно на початок і кінець планового періоду, шт.

 

Величина незавершеного виробництва для серійного типу виробництва на кінець планового періоду розраховується за формулою 1.4:

 

, (1.4)

де - товарна продукція і-того виду, шт.;

- кількість днів у плановому періоду (360);

- коефіцієнт готовності

- тривалість виробничого циклу виготовлення виробів, днів (для корпусу підшипника – 2 дні, для корпусу відбійника – 2 дні; для корпусу муфти – 3 дні);

Розрахунки величини незавершеного виробництва та валової продукції зводимо у таблицю 1.3.

 

Таблиця 1.3 – Величина незавершеного виробництва та валова продукція підприємства

 

Наймену-вання продукції Вироб-нича програма, тис. шт. Трива-лість вироб-ничого циклу, днів Коефіці-єнт готовно-сті виробів Величина незавершеного виробництва, тис. шт. Валова продукція
на початок року на кінець року тис. шт. тис. грн.
               
               
               

 

Розділ 2. План матеріально-технічного забезпечення

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 372; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.95.36 (0.008 с.)