Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах 

Потреба в матеріальних ресурсах розраховується за формулою 2.1.

 

, (2.1)

 

де - потреба в матеріальних ресурсах, грн.;

- потреба в матеріальних ресурсах на основне виробництво, грн.;

- потреба в матеріальних ресурсах на створення незавершеного виробництва, грн.

1. Розрахунок потреби на основне виробництво складається із

- потреби в основних матеріалах;

- потреби в допоміжних матеріалах на технологічні цілі основного виробництва.

Потреба в основних і допоміжних матеріалах на основне виробництво розраховують за формулою 2.2:

 

, (2.2)

 

де - виробнича програма, шт.;

- норма витрати матеріального ресурсу і-того виду, нат. од./шт.;

- ціна матеріального ресурсу і-того виду, грн./од.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.1.

 

Таблиця 2.1 – Потреба в основних і допоміжних матеріалах на основне виробництво

 

Найменування матеріалів Виробнича програма, тис. шт. Норма витрати матеріалів, кг/шт. Потреба в матеріалах, т Ціна матеріалу, грн./кг Вартість матеріалів, тис. грн.
Потреба в основних матеріалах
1.          
2.          
         
Всього основних матеріалів  
Потреба в допоміжних матеріалах на основне виробництво
1. Сода кальцинована,кг/100 шт.   1,8   0,35  
2. Кислота соляна,кг/100 шт.   2,0   0,55  
3. Папір наждачний, м2/100 шт.   0,2      
4. Папір пакувальний, м2/100 шт.   2,0      
Всього допоміжних матеріалів на основне виробництво  
Потреба у матеріальних ресурсах на основне виробництво  

 

2. Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і утримання обладнання складається із розрахунку потреби в змащувальних матеріалах, матеріалах (запчастинах) на ремонт обладнання і потреби в паливі та енергії та технологічні цілі.

1). Потреба в змащувальних матеріалах розраховується за формулою 2.3:

 

, (2.3)

де Пмз – потреба в змащувальних матеріалах, нат. од.;

Нзм – норма витрати змащувальних матеріалів, нат. од./верстато-год.;

Ч – число працюючих одиниць обладнання, од.;

Дрп – планова кількість робочих днів підприємства в рік, днів (251 день);

Кзм – коефіцієнт змінності обладнання (1,3-1,6);

Тзм – тривалість робочої зміни, год. (8 год.).

2). Потреба в матеріалах на ремонт обладнання визначається за формулою 2.4:

(2.4)

 

де – потреба в допоміжних матеріалах на ремонт обладнання; – витрата і-того виду матеріалу на одну ремонтну одиницю, нат. од.;

– кількість ремонтних одиниць (кількість верстатів, що підлягають ремонту), од. (для розрахунку – 25 % від кількості обладнання).

3). Потреба в енергії на технологічні цілі визначається за формулою 2.5:

, (2.5)

 

де Вп – середня потужність одиниці встановленого устаткування, кВт (для розрахунку – 8,9 кВт);

Фу – фонд часу роботи цеху, год./рік.

Для розрахунку:

де НФу – номінальний фонд робочого часу обладнання, год. (2008 год.).

К1, К2, К3, К4 – відповідно коефіцієнт використання устаткування по потужності (0,75-0,85), коефіцієнт використання устаткування по часу (0,7-0,85), коефіцієнт машинного часу (0,9-0,95), коефіцієнт врахування втрат енергії в мережах (0,7-0,8).

Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і обслуговування устаткування зводимо до таблиці 2.2.

 

 

Таблиця 2.2 – Розрахунок потреби в допоміжних матеріалах на ремонт і обслуговування устаткування

 

Наймену-вання матеріалу Од. виміру Норма витрати Кількість розрахун-кових одиниць Потреба в мате-ріалах, т Ціна, мате-ріалів, грн./од. Вартість матеріалів тис. грн.
             
             
             
             
             
Всього Х Х Х Х Х  

 

3. Розрахунок потреби в матеріалах на незавершене виробництво

Розрахунок потреби в матеріалах на незавершене виробництво здійснюємо за формулою 2.6:

 

, (2.6)

 

де НВк, НВп – обсяг незавершеного виробництва конкретного виду виробу, шт.;

Нмі – норма витрати і-того матеріалу, нат.од./шт.

Розрахунок зводимо до таблиці 2.3.

 

Таблиця 2.3 – Потреба матеріалів на незавершене виробництво

 

Наймену-вання виробу Обсяг незавершеного виробництва, тис. шт. Норма витрати матеріалу, кг/шт. Потреба в матеріалі на НВ, т Ціна матеріалу, грн./кг Вартість матеріалу, тис. грн.
на початок року на кінець року
             
             
             
Всього матеріалів на створення незавершеного виробництва  

 

4. Розрахунок потреби матеріалів на створення виробничого запасу

Розрахунок потреби в матеріалах на створення запасу здійснюється, виходячи із даних про тривалість між черговими поставками, часу на підготовку матеріалів до виробничого споживання, та страхового запасу.

Розрахунок норми запасу в днях здійснюємо за формулою 2.7:

 

, (2.7)

 

де Нз – норма запасу в днях, днів;

Зп – запас поточний, який визначається тривалість між двома черговими поставками, днів;

Зпід – запас підготовчий, який визначається часом на розвантаження, складування та підготовкою матеріалів до виробничого споживання, днів (2 дні);

Зстр – страховий запас, який визначається тривалістю збоїв у поставках, днів (1 день).

Після визначення норми виробничого запасу в днях, розраховують норму виробничого запасу у натуральному вимірі (формула 2.8).

, (2.8)

де Мдн – середньодобова витрата матеріальних ресурсів, нат.од./день.

Розрахунок середньодобової витрати проводимо за формулою 2.9:

, (2.9)

де Пмі – потреба в і-тому матеріалі, нат.од. (враховується потреба на основне виробництво і на створення незавершеного виробництва);

Д – кількість робочих днів у плановому періоду (році, кварталі, місяці), днів (251).

Розрахунок потреби в матеріалах на створення виробничого запасу зводимо до таблиці 2.4.

 

Таблиця 2.4 – Потреба в матеріалах на створення виробничого запасу

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 392; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.39.7 (0.017 с.)