Розрахунок економії алюмінієвого прокатуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок економії алюмінієвого прокатуВиди продукції Вироб-ництво продукції, шт. Норма витрат матеріа-лу на одиницю продук-ції, кг Знижен-ня норми витрат, % Економія матеріалу
на одиницю продук-ції, кг на обсяг вироб-ництва, кг
Виріб № 1          
Виріб № 2          
Виріб № 3          
Виріб № 4          
Разом  

 

Аналогічно розрахунку економії по алюмінієвому прокату визначається економія по інших видах матеріальних ресурсів:

– таблиця 3.2.2 — труби;

– таблиця 3.2.3 — лаки, фарби;

– таблиця 3.2.4 — пиловник.

Розрахуємо вплив впровадження плану організаційно–технічних заходів на показники виробничої діяльності підприємства.

Так як при впровадженні заходів, запропонованих в першому розділі плану організаційно-технічних заходів, повинна досягатись економія чисельності робітників (умовне вивільнення), то необхідно визначити, яку економію фонду заробітної плати зможе отримати підприємство. Для розрахунку необхідно використати вихідні дані (п.9) та обов’язково врахувати, що, окрім економії безпосередньо заробітної плати, відбудеться також зменшення суми відрахувань на соціальні заходи (табл. 3.3).

 

Таблиця 3.3

Розрахунок економії заробітної плати за рахунок умовного вивільнення робітників для забезпечення діяльності підприємства згідно проекту плану

 

№ з/п Показник Значення показника
1. Економія чисельності за рахунок впровадження організаційно–технічних заходів, осіб  
2. Середньорічна заробітна плата одного робітника основного виробництва, грн.  
3. Економія заробітної плати, тис. грн.  
4. Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи, тис. грн.  

 

В заходах другого розділу плану організаційно-технічних заходів, крім економії чисельності, передбачено зменшення норм витрат матеріалів, що використовуються при виробництві продукції підприємства. Таким шляхом підприємство намагається забезпечити виробництво додаткової продукції. За результатами розрахунків таблиць 3.2.1 – 3.2.4 необхідно:

1) визначити, на яку величину (у %) економія матеріальних ресурсів перевищує (або не забезпечує) потребу в матеріалах на додатковий обсяг продукції;

2) розрахувати вартість матеріальних ресурсів, які перевищують (або не забезпечують) потребу на додатковий обсяг продукції.

Розрахунок провести у табличній формі (табл. 3.4).

 


Таблиця 3.4

Забезпечення річного плану виробництва продукції

матеріальними ресурсами

Види матеріалу Потреба в мате-ріалах на додат-ковий обсяг продук-ції Економія на обсяг вироб-ництва за рахунок впровад-ження заходів Переви-щення (+), недо-стача (–) Ціна матеріалу, грн./од. Вартість матеріальних ресурсів, які забезпечують (не забезпечують) потребу на додатковий обсяг, тис.грн.
абс. знач. %
Алюмінієвий прокат, кг            
Труби, кг            
Лаки та фарби, кг            
Пиловник, м3          
Разом _ - - - -  

 

 

Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства у плановому періоді почнемо із визначення обсягу виробництва продукції підприємством у вартісному виразі, використовуючи дані про обсяг виробництва продукції у натуральному виразі та довідкову інформацію (оптові ціни одиниці продукції у співставних та поточних цінах).

Розрахунок провести у табличній формі (табл. 3.5).

Таблиця 3.5

Розрахунок планового виробництва та реалізації продукції

Показники в співставних цінах, тис.грн. в поточних цінах, тис.грн.
1. Виробництво продукції за проектом плану:    
виріб № 1    
виріб № 2    
виріб № 3    
виріб № 4    
Разом    
2. Вартість додаткового виробництва продукції:    
виріб № 1    
виріб № 2    
виріб № 3    
виріб № 4    
Разом    
3. Виробництво валової продукції:    
виріб № 1    
виріб № 2    
виріб № 3    
виріб № 4    
Разом    

Продовження таб 3.5

4. Обсяг товарної продукції:    
виріб № 1    
виріб № 2    
виріб № 3    
виріб № 4    
Разом    

 

Збільшення обсягу виробництва продукції підприємством призведе до зростання собівартості виробленої продукції, що обумовлено, насамперед, зростанням умовно-змінних витрат. Розрахунок собівартості додаткового обсягу продукції проведемо в табличній формі (табл. 3.6), використовуючи дані довідкової інформації (п.4).

Таблиця 3.6

Визначення планової собівартості додаткового обсягу продукції

Види продукції Додаткове виробництво продукції, шт. Умовно–змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Умовно–змінна частина собівартості додаткового обсягу продукції, тис. грн.
Виріб № 1      
Виріб № 2      
Виріб № 3      
Виріб № 4      
Разом  

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

 

На завершення виконання курсової роботи необхідно проаналізувати, яким чином впровадження обґрунтованого в попередньому розділі плану організаційно-технічних заходів вплине на ефективність діяльності підприємства та зробити висновок про доцільність такого плану.

Визначимо, як відносна економія чисельності працівників підприємства вплине на показники продуктивності праці на підприємстві. Під час розрахунку необхідно пам’ятати, що додаткова чисельність робітників, необхідна для виробництва продукції за фактично підписаними угодами, забезпечується заходами розділу 2 плану організаційно-технічних заходів; а економія чисельності, необхідна для забезпечення планового росту продуктивності праці, - заходами розділу 1 плану організаційно-технічних заходів.

Для розрахунку показників виробітку використовувати вартість продукції, розраховану в співставних цінах.

 

Таблиця 3.7

Розрахунок чисельності промислово–виробничого персоналу та

Росту продуктивності праці

Показники Значення показника
1.Чисельність за проектом плану, чол.  
2.Додаткова чисельність, яка необхідна для виробництва продукції за фактично підписаними угодами, чол.  
3.Економія чисельності відповідно до плану організаційно–технічних заходів щодо забезпечення додаткового обсягу продукції, чол.  
4.Економія чисельності по організаційно–технічних заходах згідно проекту плану на рік, чол.  
5.Планова чисельність промислово–виробничого персоналу на рік, чол.  
6.Виробіток одного працівника по продукції за проектом плану, грн./чол.  
7.Виробіток одного працівника по товарній продукції, грн./чол.  
8.Ріст продуктивності праці, %  

 

Проаналізуємо, як збільшення обсягу виробництва продукції вплине на основні показники діяльності підприємства.

Для визначення собівартості продукції згідно проекту плану спочатку необхідно розрахувати собівартість одиниці продукції по кожному виробу, використовуючи оптову ціну одиниці продукції та рентабельність продукції по виробах (п.4 довідкової інформації). Далі, використовуючи дані про виробництво продукції згідно проекту плану у натуральному виразі, розрахувати загальну собівартість продукції згідно проекту плану.

Собівартість товарної продукції визначається з врахуванням економії заробітної плати та економії матеріальних ресурсів, досягнутих за рахунок впровадження плану організаційно-технічних заходів.

Розрахунок провести в табличній формі (табл. 3.8).

Для розрахунку показників собівартості, прибутку та рентабельності продукції необхідно використовувати вартість продукції, розраховану в поточних цінах.

 

Таблиця 3.8

Розрахунок собівартості товарної продукції та прибутку

 

Показники Одиниці вимірюван-ня Значення показника
1. Собівартість продукції згідно проекту плану тис. грн.  
2. Собівартість додаткового обсягу продукції (умовно–змінні витрати) тис. грн.  
3. Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи за рахунок організаційно–технічних заходів тис. грн.  
4. Економія матеріальних ресурсів за рахунок організаційно–технічних заходів тис. грн.  
5. Собівартість товарної продукції тис. грн.  
6. Витрати на 1 грн. продукції:    
- згідно проекту плану грн./грн.  
- товарної грн./грн.  
7. Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції в порівнянні з проектом плану %  
8. Прибуток:    
- згідно проекту плану тис. грн.  
- товарної тис. грн.  
9. Рівень рентабельності:    
- згідно проекту плану %  
- товарної %  

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.226.244.254 (0.026 с.)