Баланс матеріальних ресурсів 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Баланс матеріальних ресурсів 

В результаті запровадження заходів з економії матеріальних ресурсів знижується норма витрати основних матеріальних ресурсів. Економія матеріалів розраховується за формулою 2.10:

, (2.10)

де ЕМРі – економія і-того виду матеріального ресурсу, нат.од.;

Нм1, Нм0 – норма витрати матеріального ресурсу відповідно у плановому і звітному періоді, нат.од./шт.;

Ов – обсяг виробництва продукції із і-того виду матеріального ресурсу, шт.

Далі розраховуємо економію у грошовому виразі (формула 2.11):

, (2.11)

де ЦМРі – ціна і-того виду матеріального ресурсу, грн./нат.од.

Розрахунки проведені у розділі 2 зводимо у «Баланс матеріальних ресурсів» (таблиця 2.5).

 

Таблиця 2.5 – Баланс матеріальних ресурсів

 

Потреба в матеріальних ресурсах Сума, тис. грн. Джерела покриття потреби в матеріальних ресурсах Сума, тис. грн.
1. Матеріальні ресурси на основне виробництво   1. Очікуваний залишок матеріальних ресурсів на початок планового періоду  
2. Матеріальні ресурси на ремонт і обслуговування устаткування   2. Мобілізація внутрішніх резервів  
3. Матеріальні ресурси на створення незавершеного виробництва   3. Обсяг постачання матеріальних ресурсів зі сторони  
4. Матеріальні ресурси на створення виробничого запасу      
Всього   Всього  

 

Розділ 3. План з праці і заробітної плати

 

3.1. Визначення планової чисельності основних робітників

 

Планова чисельність основних робітників визначається за трудомісткістю виробничої програми. (формула 3.1).

 

, (3.1)

де – плановий обсяг робіт на виготовлення всіх виробів, що входять до виробничої програми, нормо-год.;

– плановий реальний фонд робочого часу одного середньооблікового робітника, год.;

– плановий коефіцієнт виконання норм виробітку (0,8-1,1).

Плановий обсяг робіт на виготовлення і -того виду продукції () розраховують за формулою 3.2.

, (3.2)

 

де – час на j -ту технологічну операцію для виготовлення і-тої продукції, хв./шт.;

ВПі – валова продукція і-того виду, шт.

Загальну величину нормо-годин для виготовлення всіх виробів, що входять до виробничої програми знаходимо за формулою 3.3.

 

, (3.3)

 

Плановий реальний фонд робочого часу одного робітника розраховують, виходячи із балансу робочого часу одного робітника (таблиця 3.1).

 

 

Таблиця 3.1 – Розрахунок балансу робочого часу

 

Найменування показника Величина показника
1. Число календарних днів у році  
2. Неробочі та святкові дні  
у т.ч. святкові дні  
3. Номінальна кількість днів  
4.Неявки на роботу  
- чергові відпустки  
- додаткові відпустки  
- через хворобу  
- на навчання  
- з дозволу адміністрації  
5. Явочний час, днів  
6. Номінальне число годин у зміну  
7. Недовикористання номінального числа годин у зміну  
- регламентовані простої 2,5%, год.  
8. Кількість робочих годин у зміну, год.  
9. Плановий реальний (ефективний) фонд робочого часу, год.  

 

Розрахунок планової чисельності основних робітників зводимо до таблиця 3.2.

 

Таблиця 3.2 – Розрахунок планової чисельності основних робітників

Найме-нування виробів Валова продук-ція, шт. Час на технологічні операції, хв./шт. Обсяг робіт на виготов-лення виробів, нормо-год. Фонд робочо-го часу, год. Коефіцієнт виконання норм Планова чисельність робітників, осіб
t1 t2 t3 t4 Всього
Корпус підшип-ника                    
Корпус відбій-ника              
Корпус муфти              
Всього Х Х Х Х Х Х  

 

3.2. Визначення планової чисельності допоміжних робітників

 

Чисельність допоміжних робітників визначаємо за нормою співвідношення допоміжних робітників до основних та за нормами обслуговування. Розрахунок зводимо до таблиці 3.3.

 

Таблиця 3.3 – Склад і планова чисельність допоміжних робітників

 

№ з.п. Посада або професія Розряд Чисельність
1. Наладчики   4% від чисельності основних робітників
2. Заточники 4-5 6% від чисельності основних робітників
3. Слюсарі з ремонту обладнання 3-4 За нормами обслуговування
4. Слюсарі з обслуго-вування обладнання 3-5 За нормами обслуговування
5. Чергові слюсарі електрики 3-5 За нормами обслуговування
6. Контролери 3-6 7% від чисельності основних робітників
7. Комірники - За кількістю робочих місць
8. Електрокарники - За кількістю робочих місць
  Всього допоміжних робітників  

 

Чисельність допоміжних робітників, що визначається за нормами обслуговування (), розраховують за формулою 3.4:

 

, (3.4)

де КО – загальна кількість обладнання, які необхідно обслуговувати робітникам, од.;

Зоб – кількість змін роботи обладнання, змін (1,5-1,8);

Кяо – коефіцієнт переводу явочної чисельності в облікову.

,

де НР – плановий відсоток невиходів робітників на роботу, %.

 

де НЯ – неявки робітників на роботу, днів;

НФр.ч. – номінальний фонд робочого часу, днів.

НО – норма обслуговування (кількість обладнання) на одного робітника, од.

де Тн.о. – норма часу обслуговування одного обладнання, год.

Чисельність допоміжних робітників, що визначається за кількістю робочих місць, розраховують за формулою 3.5:

 

, (3.5)

де КРМ – кількість робочих місць (для комірника – 2; для електрокарника – 4);

З – кількість змін роботи підприємства (2 зміни).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-06; просмотров: 353; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.173.188 (0.011 с.)