Визначення річного фонду заробітної плати допоміжних робітниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення річного фонду заробітної плати допоміжних робітниківРічну погодинну заробітну плату допоміжного робітника визначаємо за формулою:

де Рдоп – чисельність допоміжних робітників по відповідній професії, чол.

Сч.т. – часова тарифна ставка робітників відповідного розряду, грн.

Феф – річний ефективний фонд часу роботи одного робітника, год.

Приймаємо:

- для робітників із шкідливими умовами праці – 1820 год.

- для робітників з нормальними умовами праці – 1840 год.

 

За сумісництво професій (розширену зону обслуговування) встановлюємо доплату наступним робітникам.

Річний фонд основної заробітної плати допоміжних робітників визначаємо за формулою:

де Косн.доп. – коефіцієнт, що враховує додаткові виплати до тарифного фонду. Приймаємо Косн.доп. = 1,25 - 1,35.

 


Таблиця 10

Розрахунки річного фонду заробітної плати допоміжних робітників

Найменування Чисельність чол. Умови праці Годинна тарифна ставка, грн. Середній розряд Річний ефектив-ний фонд часу робо-ти одного робітника, год. Тарифний фонд заробітної плати, грн.
Наладчики зварювального обладнання   ВР      
Слюсарі-ремонтники (по міжмон-тажному обс-луговуванню)   Н      
Слюсарі-елек-трики (по між-ремонтному) обслуговуван-ню обладнання   Н      
Машиністи крану   Ш      
Стропальники   Щ      
Контролери зваоювальних робіт   Н      
Контролери котельних робіт   Н      
Контролери матеріалів на-півфабрикатів, виробів   Н      
Розподільники робіт   Н      
Підсобні робітники (зайняті прибиранням виробничих приміщень)   Н      
Всього:            

 


Продовження таблиці 10

Показники Величина показника, грн.
Річний фонд основної заробітної плати  
Річний додатковий фонд оплати праці  
Річний фонд оплати праці  
Середньомісячна заробітна плата одного виробничого працівника  

 

 

Визначення річного фонду заробітної плати керівників та спеціалістів

Річний фонд заробітної плати керівників та спеціалістів визначаємо за формулою:

ФЗП=Р.·Ом. Кдоп·12

Де Р. – чисельність працівників по відповідній посаді, чол.

Ом – встановлений місячний посадовий оклад, грн.

Кдоп – коефіцієнт, який враховує розмір доплати за шкідливі умови праці

де Пдоп – встановлений відсоток доплати за шкідливі умови праці.

Величина преміальних доплат 40 - 45% до окладу.

 


 

Таблиця 11

Найменування посади Чисельність, чол. Встановлений посадовий оклад, грн. Коефіцієнт доплат за шкідливі умови праці Річний фонд зарплати, грн.
Керівники        
Старший майстер        
Майстер виробничої дільниці     1,08  
Спеціалісти        
Контрольний майстер виробничої дільниці        
Інженер-технолог        
Інженер по організації і нормуванню праці        
Технік по плануванню        
Всього        

 

Продовження таблиці 11

Показники Величина показника, грн.
Річний фонд основної заробітної плати  
Річний додатковий фонд оплати праці  
Річний фонд оплати праці  
Середньомісячна заробітна плата одного виробничого працівника  

Розрахунки вартості основних виробничих фондів

 

Вартість виробничої будівлі визначаємо по формулі:

Вбуд = V·Кбуд

Де Кбуд – вартість 1 м3 будівлі, грн. Приймаємо Кбуд = 145грн/м3

Вбуд =

 

Вартість споруд і установ складає:

Вспор = V·Кспор

Де Кспор – питомі затрати на споруди і установи, віднесені на 1 м3 будівлі, грн. Приймаємо Кспор = 62 грн/м3

Вспор =

 

Вартість утримання одного м3 будівель та споруд змінюється у зв’язку з зміною вартості енергоносіїв.

Розрахунок вартості основних виробничих фондів зводимо в таблиці 13.

Таблиця 12

Розрахунок вартості основних виробничих фондів

Структура основних фондів Сума, грн. Розрахункова формула
Будівля   Із приведених раніше розрахунків
Споруди і установи   Із приведених раніше розрахунків
Обладнання:    
- технологічне   Із приведених раніше розрахунків
- підйомно-транспортне   Із приведених раніше розрахунків
- енергетичне   На 1 кВт встановленої потужності
- контрольно-вимірювальне   3% вартості технологічного обладнання
- цінний інструмент і пристрої   5% вартості технологічного обладнання
Інвентар:    
- виробничий   2,5% вартості технологічного обладнання
- господарський   грн. на одного робочого; грн. на одного службовця;
Всього:   -

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.11.178 (0.013 с.)