Туропер і тураген: специфіка діяльності на ринку туристичних послуг 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Туропер і тураген: специфіка діяльності на ринку туристичних послугКлючовими суб'єктами туристичної діяльності, які взаємодіють у процесі розробки та реалізації турпродукту, надання й споживання туристичних послуг, є:- виробник (організатор) і гуртовий продавець туру - туроператор;- виконавці туристичних послуг (контрагенти) - підприємства і компанії, які надають окремі послуги з розміщення, харчування, транспортні, екскурсійні, страхові, послуги, які пов'язані з оформленням закордонних паспортів і віз, бронюванням і купівлею квитків.- роздрібний продавець - турагент;- турист (споживач) - будь-яка фізична особа, яка використовує, купує або має намір придбати туристичні послуги (турпродукт) для особистих потреб.
Туроператор - господарюючий суб'єкт або індивідуальний підприємець, який розробляє туристичні маршрути, забезпечує їх функціонування, організовує рекламу, встановлює ціни на тури турагентам для випуску за ними путівок і їх реалізації.Виробничо-обслуговуюча діяльність туроператорів передбачає:
- формування (комплектацію) турів;- просування турів;- гуртову реалізацію турів;- забезпечення обслуговування туристів у межах програми туру;- контроль і оперативний супровід турів;- відповідальність за виконання робіт.
До основних завдань туроператорів відносять:- вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми;- складання маршрутів та перспективних програм обслуговування туристів;- взаємодію з постачальниками послуг;- розрахунок вартості туру та визначення ціни;- реалізацію турів;- методичне забезпечення турів;- забезпечення туристів необхідним та спеціальним спорядженням, сувенірною та рекламно-інформаційною продукцією;- підготовку, підбір та призначення спеціалістів на маршрути подорожей;- рекламно-інформаційну роботу щодо просування туристичного продукту до споживачів;- контроль за якістю, надійністю та безпекою туристичного обслуговування.
Основні функції туроператора: комплектувальна, сервісна, гарантійна.
За специфікою функціонування на ринку туристичних послуг вирізняють чотири основних типи туроператорів.
1. Оператор масового ринку - формування, купівля і продаж турпакетів у добре відомі туристичні центри й курорти, перевезення клієнтів до яких здійснюється приватними авіакомпаніями або чартерними рейсами.
2. Туроператори, які спеціалізуються на певному сегменті тур ринку. 3.Туроператори внутрішнього ринку.4. Туроператори зовнішнього ринку.
Підприємства-туроператори найчастіше організовують зв'язок із споживачами через турагентів. Останні на договірній основі отримують від туроператорів права на реалізацію сформованого турпродукту. Набір функцій турагента залежить від угоди з туроператором. У деяких випадках агентське підприємство може виконувати більшість функцій туроператора. Фактично, виконуючи роль посередників, турагенти (невеликі фірми з незначним капіталом і обмеженим ринком) залежать від діяльності великих туроператорів і транспортних компаній. Серед підприємств у галузі туризму туроператорів не більше ніж 5 %, турагентів - 95 %. Отже, активно діючий турагент - це вирішальний елемент агентської мережі туроператора..У секторі туризму ключовою ланкою в ланцюзі посередників, що доводять туристичний продукт до кінцевого споживача, є турагент. Через нього продають переважну більшість туристичних поїздок. Класичний турагент не створює своїх власних туристичних продуктів, а займається їх перепродажем. Він реалізує послуги кінцевим споживачам - туристам для їхнього особистого використання.
Турагенти виконують дві головні функції.- надання інформаційних послуг;- збут туристичних послуг.Ринок турагентів відзначається великою кількістю учасників торгових операцій і являє собою приклад гострої конкурентної боротьби.

27.Тур як ринковий продукт туристичної діяльності.

Тур - це програма, в межах якої реалізується мета перебування людини поза постійним місцем проживання, складена з урахуванням індивідуальних побажань, і комплекс заходів по її реалізації на відповідному якісному рівні.
Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та терміном перебування. Залежно від комплекса послуг та комфортності подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі.

Тур є ринковим продуктом туристичних підприємств, формою, яку набуває споживання послуг, матеріальних і нематеріальних благ, заходом, який реалізує мету подорожування і в той же час результатом діяльності турфірми, джерелом її прибутку. Складовими туру є маршрут, програма та комплекс послуг по життєзабезпеченню туриста, в межах яких реалізується на відповідному якісному рівні мета подорожування. Маршрут і програма забезпечують мету подорожування, а міроприємства з життєзабезпечення туриста під час подорожування - безпеку та комфортність при реалізації цієї мети.
Тури, які розробляються туроператорами, повинні відповідати таким принципам:- безпека;- комфортність;- ергономічність (відповідність турпродукта та його складових фізіолог та психолог потребам туриста);- достатність послуг, що пропонуються для задоволення потреб туриста під час подорожі, для реалізації мети подорожі;- категоріальна відповідність;- конкурентоздатність (забезпечення прибутковості в діяльності турфірми).
Вибір форми турпродукту визначається метою та видом подорожі. Розробки турів повинні бути варіативними, включати можливості вибору елементів програми, засобів розміщення та транспортування з урахуванням індивідуальних побажань туриста, до того ж такий підхід збільшує конкурентоздатність продукції.Інформаційне забезпечення розробки туру. Розробка туру грунтується на банку даних, який охоплює інформацію відповідно до цільової установки і стосується наявних ресурсів, матеріально-технічної бази та інфраструктури.Матеріально-технічна база характеризується категорією підприємств, що надають послуги гостинності певного класу (тип закладів розміщення та їх категорія за євростандартом, ціни номерного фонду). Інфраструктурне забезпечення включає характеристику сполучень (наявність транспортного зв'язку, в тому числі прямих лінійних рейсів, їх взаємозамінність, інтенсивність руху), транспортних засобів (тип і відповідна йому комфортність га швидкість пересування, місткість), інформацію про вартість проїзду та транспортні компанії.Обов'язковим елементом інформаційного забезпечення розробки туру є карта території.

Класифікація турів.

Тури поділяються на види відповідно до мети подорожі та форми щодо організаційних заходів, класифікуються за кількістю учасників, сезоном та терміном перебування. Залежно від комплекса послуг та комфортності подорожування тури поділяються на класи обслуговування. Мотивація подорожі та решта її параметрів визначають програму туру. За формою тури поділяються на комплексні та індивідуальні. Індивідуальний тур передбачає забезпечення подорожування відповідно до побажань туриста. Комплексний тур формується туристичною фірмою, включає певний набір попередньо узгоджених з туристом послуг, вартість яких сплачується в повному обсязі.

Ознаки - Види турів

1. Мотивація: - курортно-лікувальний- рекреаційний- культурно-пізнавальний- спортивний- діловий- науковий, конгресний- релігійний- етнічний

2. Організаційні засади: - пекидж-тур- інклюзив-тур

3. Форми організації: - організований- самодіяльний

4. Кількість учасників: - груповий- індивідуальний 5.Сезонність: - цілорічний – сезонний.6. Термін подорожування: - короткостроковий - середньостроковий- довгостроковий.7. Клас обслуговування: - V.І.Р.- люкс-апартамент- люкс- перший- туристський- кемпінг.8. Набір послуг: - повний пансіон- напівпансіон- ліжко/сніданок.9. Маршрут: - лінійний- кільцевий.10. Засоби долання: транспортні- пішохідні.11. Види транспорту: - наземні: автомобільний, автобусний, залізничний, мотоциклетний, велосипедний, кінний та інші;- водні: річковий, морський, підводний;- повітряні: авіаційний, повітряні кулі, інші види.12. Масштаби: - міжнародний- внутрішній

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 827; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.135.71 (0.01 с.)