Поняття туроперейтингу та основні види діяльності туроператорівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Поняття туроперейтингу та основні види діяльності туроператорівЗа видами діяльності:

- Оператори масовою ринку, які реалізують турпакети на різних видах ринків для широкого кола споживачів (різнотипної клієнтури).

- Спеціалізовані оператори, які спеціалізуються на певному виді турпродукту чи сегменті ринку (на певній країні відвідування, на певному виді ту ризму тощо):

1.2.1. туроператори. що спеціалізуються на окремій видах | туризму (спортивно-оздоровчі тури. мисливство рибальство, | пригодницькі тури, івентнвний туризм тощо); 1.

1.2.2. туроператори, які спеціалізуються на певних країнах діяльності | відбудування (Англії. Франції. Італії тощо);

1.2.3.туроператори, які обслуговують певний тип клієнтури і (молодь, дітей, бізнесменів ін.);

1.2.4туроператори. які займаються обслуговуванням туристів в певних засобах розміщення (готелі підвищеної комфортності, готелі-клуби, спеціалізовані заклади розміщення тощо);

1.2.5туроператори. які спеціалізуються на використанні І певного виду транспортних засобів (авіа, турпотяги,);

За місцем діяльності:

2.1.Місцеві (внутрішні) туроператори - це туроператори, які зорієнтовані на прмйЬм та розміщення туристів в межах країни.

2.2.Виїзні туроператори - це туроператори. які зорієнтовані на відправку туристів за кордон,.

2.3.Туроператори на прийомі - це тур оператори, які базуються і на прийомі та обслуговуванні іноземних туристів в межах однієї країни.

За видом діяльності:

- Ініціативні туроператори - це оператори, які відправляють туристів та кордон чи в інші регіони ( в межах країни) за домовленістю з приймаючими (рецептивними) туроператорами чи напряму з підприємствами туристичної індустрії.

- Рецептивні туроператори - це туроператори на прийомі, які 3. За вадом комплектують ту ри та програми обслуговування в місці прийому діяльності та обслуговування туристів, використовуючи прямі договори з постачальниками послуг (готелі, підприємства харчування. розважальні заклади тощо).

- Консолідовані туроператори - це туроператори. які є частиною холдингу та об'єднані в єдиний господарюючий суб'єкт з підприємствами туристичної індустрії (готелями, ресторанами ін.).

- Функції туроператорів:

- вивчення потреб потенційних туристів на тури та туристичні програми;

- створення перспективних програм обслуговування та апробація їх на ринку з метою вивчення відповідності попиту туристів;

- взаємодія з постачальниками послуг на тури на договірній основі;

- розрахунок вартості туру, встановлення тарифів та цін на послуги по комплектації та збуту турів різної комплектації, класності;

- забезпечення туристів, які подорожують на маршруті, всіма необхідними документами, рекламною продукцією, спеціальним спорядженням та інвентарем в разі потреби;

- постановка, підбір та призначення кадрів на маршрут, які займаються наданням зазначених у програмі послуг та організацією обслуговування туристів;

- проведення рекламно-інформаційної діяльності для просування туристичного продукту через мережу тур агентств;

- здійснення контролю за надійністю та якістю обслуговування;

- здійснення оперативного зв’язку з туристами, керівником групи під час обслуговування;

Характеристика основних форм пролажу туристичного продукту

Власні бюро продажу- це торгівельні точки, які с структурними підрозділами фірми-туроператора. Через них проводиться робота безпосередньо з покупцями турів: прийом замовлення на бронювання. підписання контракту (угоди) на надання туристичних послуг, отримання оплати за послуги, прийом документів для оформлення турподорожі. видача туристичних документів (ваучерів. проїзних квитків тощо), розгляд 1 скарг га рекламацій

 

Основні виробничі функції бюро продажу туроператора:

· інформування споживачів про маршрути та тури, надання довідкової інформації (як усно, так і через друковані джерела: довідники, каталоги, буклети, флайери тощо);

· видача будь-якої інформації, яка стосується туристичних подорожей за кордон;

· прийом від відвідувачів замовлень на бронювання турів за формою, встановленою фірмою;

· прийом документів від туристів, які подані замовлення на бронювання для оформлення візи, квитків, перевірки дійсності закордонних паспортів тощо; видача туристичних документів та документів туриста;

· ознайомлення клієнта з умовами купівлі та продажу гуру, умовами відмови від послуг, умовами поведінки на маршруті тощо;отримання оплати послуг туроператора;прийом від клієнтів скарг та рекламацій

Контрагентська мережа- це мережа закордонних туристичних організацій (фірм), які є самостійними суб'єктами підприємництва та займаються реалізацією послуг рецептивних туроператорів

Оптові туристичні фірми- це туроператори, які можуть закуповувати (повністю ! або частково) місця в засобах розміщення, на транспорті на весь сезон (рік) та реалізовувати їх на ринку уроздріб на монопольній (ексклюзивній) основі

Роздрібні агентства- це фірми-посередники між туроператором та туристом, ' основною функцією яких є залучення клієнтів та реалізація їм готових (скомплектованих) турів туроператора, з якими мають агентський договір, шо обумовлює умови співпраці та містить квоту місць)

Агенти- це особи (або невеликі фірми), які реалізують послуги різних тур-операторів за одиними напрямами на епізодичній основі (під замовлення)

Контрольні запитання та завдання

1. Визначте фактори, які впливають на структуру туру та комплектацію програм перебування туристів?

2. Що слід визначити при складанні проргам перебування туристів?

3. Визначте, як впливають типи туристів на формування програмного обслуговування.

4. Визначте, як впливає маршрут подорожі на формування програмного обслуговування.

5. Визначте, як впливає сезонність на формування програм перебування туристів.

6. Визначте особливості складання програм перебування в місцях тривалого перебування туристів.

7. Визначте особливості складання програм перебування для дітей та юнацтва.

8. Визначте особливості складання програм перебування для молоді.

9. Визначтеособливості складання програми екскурсійних турів.


 

ТЕМА 4 .ТУРОПЕРАТОРСЬКИЙ ТА АГЕНТСЬКИЙ БІЗНЕС

Навчальні цілі:

Знати- функції туроператорів та турагенств, класифікаційні ознаки їх та характеристику, канали та форми збуту, методи продажу.,

Вміти- розробити методи збуту туристичного продукту та реалізувати його

План семінарського заняття.

1.Поняття туроперейтингу та основні види діяльності.

2.Організація агентського бізнес. Види та форми агентської роботи

3.Формування збутової мережі.

4.Аквізиція туристів та основні методи продаж.

Рекомендована література: 1, 2, 6, 7, 9,11, 13,32, 36.

Самостійна робота. Вивчення каналів та форм збуту і способів продаж.

Ключові слова: туроперейтинг, агент туристичний, аквізитор, мережа збуту, канал збуту способи продажу, візитор- це працівник туристичного агентства

Туроперейтинг- це діяльність тур підприємства з розробки та реалізації туристичного продукту.

Аквазітор- це працівник тур агентства чи транспортного агентства, в обов’язки якого входить залучення нових клієнтів, прийом та оформлення замовлень на бронювання туристичного та транспортного обслуговування.

Мережа збуту- це об’єднання тур організатором певна кількість туристичних агентств, бюро замовлень,Є агентів по збуту, аквізиторів та інших суб’єктів на ринку, метою діяльності яких є розподіл та збут туристичного продукту фірми.

Мережа збуту- це об’єднання одним тур організатором певна кількість туристичних агентств, бюро замовлень, агентів по збуту. аквізиторів та інших суб’єктів туристичного ринку, метою діяльності яких є розподіл та збут туристичного продукту:

Внутрішні канали збуту - це система філій, відділень чи посередницьких організацій(агентств), через які продаються різні туристичні послуги на території самої країни реєстрації СТД незалежно від типу клієнтів.

Зовнішні канали збуту – це певне число закордонних туристичних фірм- посередників( турпараторів, тур агентів),які прийняли на себе згідно договору продавати в своїй країні туристичні послуги СТД країни відвідуванн.

Форми збуту бувають традиційні і нетрадиційні.

Традиційні форми збуту- це туристичні фірми як туроператори та агенти для яких збут є основним видом діяльності.

Нетрадиційні-це залучення до збуту туристичного продукту підприємств, для яких це є додатковою діяльністю та які працюють у галузях, непов’язаних з туризмом.

Основні методи продажу в туризмі:

· через туристичні агентства,агентів,дистрибютерів,

· за допомогою власних активізиторів,

· за допомогою рекламних заходів,

· за порадою друзів.

Мета завдання. Навчити студентів складати структуру ринку організованого туризму, туроперейтингу та схем збуту туристичного продукту.

Короткий зміст та методика виконання роботи;

На туристичному ринку є наступні суб’єкти туристичної діяльності:

-постачачальники туристичних послуг;

-туроператор, який формує потрібний пакет послуг;

-турагентство, яке закуповує і реалізує цей пакет послуг;

-канали збуту (прямі, опосередковані), якими користуються суб’єкти туристичної діяльності, щоб доставити тур продукт до споживача.

Між собою вони пов’язані договірними відносинами. Суть організаційного туроперейтинга полягає в тому, що в центрі цього процесу є оператори (рецептивний та ініціативний), які формують продукт (маршрут та програму перебування) із послуг на туристичному ринку і пропонують його споживачу.

Турагент, який сприяє просуванню продукту до споживача і реалізує його.

Споживач, який зацікавлений в одержанні такої послуги за оптимальною ціною.

Для виконання цього завдання потрібно все це представити у вигляді структурно-логічної схеми, де кожний елемент туроперейтингу зображено у прямокутнику, а за допомогою стрілок вказується підпорядкованість їх між собою та з постачальниками послуг

Завдання 1.Скласти схему взаємодій туроператора і агента.

Завдання 2.Скласти схему збуту тур продукту..

Контрольні запитання га завдання

1. Дайте визначення поняття "туроперейтинг".

2. Назвіть методи збуту туристичного продукту.м методів збуту

3. Назвіть дві форми організація збуту туристичного продукту. Чим відрізняються внутрішні і зовнішні канали збуту?

4. Охарактеризуйте контрагентську мережу і назвіть головні умови агентських угод.

5. Що являють собою власні бюро продажу туроператора і які їх головні функції?

6. Що таке канал просування? Визначте види ринкових каналів просування туристичного продукту.

7. Охарактеризуйте різноманітні схеми ринкових каналів просування туристичного продукту туроператора.

8. Які існують роздрібні й оптові туристичні фірми і їхнє місце в структурі каналів збуту?

9. Назвіть традиційні та нетрадиційні форми продажу туристичного продукту.

10. Назвіть види та форми інтеграції на ринку туристичних послуг.

11. Хто такий аквізитор? Що таке аквізація та з яких складових вона складається?

12. Назвіть головні канали реалізації туристичного продукту.

13. Дайте визначення поняття "агентський бізнес у туризмі".

14. Назвіть канали збуту туристичного продукту.

15. Зобразіть схематично структуру ринку організованого туризму.

16. Визначте, за якою схемою реалізується продукт на таких видах ринку: іноземному; закордонному;внутрішньому.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.21.182 (0.021 с.)