Він приніс їм, героїня твору 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Він приніс їм, героїня творуА «Марія» У. Самчука

Б «Марія» В. Стефаника

В «Гріх» В. Винниченка

Г «Одержима» Лесі Українки

Д «На камені» М. Коцюбинського

*24. Прочитайте уривок із вірша «У порожній кімнаті» В. Стуса.

Лячні довжаться тіні,

Дзвонять німби ікон,

І росте голосіння
З-за соснових ослон.

У цих рядках використано художній засіб

А) епіфору
Б) літоту
В) анафору
Г) оксиморон

Д) метафору

 

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і його жанром

1.«Мартин Боруля» А) роман у віршах

2.«Як варити і їсти суп з Б) усмішка

дикої качки» В) роман у новелах

3.«Поза межами болю» Г) трагікомедія

4.«Маруся Чурай» Д) повість поема

26. Установіть відповідність між твором і його персонажем.

1. «За мить щастя» А) прабаба Марусина

2. «Мина Мазайло» Б) Лаврін Запорожець

3. «Зачарована Десна» В) Галя Вишняк

4. «Маруся Чурай» Г) Баронова-Козино

Д) Сашко Діденко

27. Установіть відповідність між персонажем і його цитатною характе ристикою.

1. Іван Іскра А) Хоч літа його гнуть у каблук

(«Маруся Чурай» Із турботами в парі,

Л. Костенко) Та в очах його все щось горить,

2. Іван Палійчук («Тіні Мов дві блискавки в хмарі.

забутих предків» Б) А слово скаже - з пам’яті не

М. Коцюбинського) викинеш.

3. Дід Захарко А більш мовчить, не щедрий на

(«Зачарована Десна» слова.

О. Довженка) Таке обличчя, зразу і не звикнеш, -

4. Мойсей («Мойсей» різке, як меч. Тонке, як тятива.

І.Франка) В)...не всяке українське він любить...

Раз на іменини... купила мало­російську

сорочку й штани. Так ти знаєш,

сокирою порубав.

Г) Курив він такий лютий тютюн, що коло

нього ніхто не міг стояти близько. Його

обходили кури й по­росята. Собаки

оббігали городами...

Д) Був уже легінь, стрункий і міцний, як

смерічка, мастив кучері маслом, носив

широкий черес і пишну кре- саню.

28. Установіть відповідність між автором і рядками з його поезії.

1. Б.-І. Антонич А) І час прийде, коли весь світ покине Богів

2. М. Вінграновський Богів і духів, лиш тебе, богине,

3. Леся Українка Чтить буде вічно - тут, на полотні.

4. І. Франко Б) Поезіє, сонце моє оранжеве!

Щомиті якийсь хлопчисько

Відкриває тебе для себе...

В) Чи довго ще, о господи, чи довго

ми будемо блукати і шукати

рідного краю на своїй землі?

Г) Вже б, здавалося, відболіло,

Прогоріло у тім вогні,

Ступцювало і душу, й тіло,

Вже б, здалося, нащо мені?

Д) Стіл ясеновий, на столі

слов’янський дзбан, у дзбані сонце.

Ти поклоняйся лиш землі,

землі стобарвній, наче сон цей!

 

У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Твір «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного за жанром

_______________________________________________________________

30. У пролозі до поеми «Мойсей» І. Франко звертається до _____________

_______________________________________________________________

31. Прочитавши частину віршів збірки «Зів’ялого листя» І. Франка, Василь Щурат назвав їх_________________________________________

_______________________________________________________________

32. Письменником другої половини ХХ століття, що став символом сто­їцизму й нескореності, є__________________________________________

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Які морально-етичні проблеми порушено у творі О. Довженка «За­чарована Десна»?

_______________________________________________________________

 

 

ВАРІАНТ 14

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Прочитайте уривок із твору.

Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові й повага до панів».

Так характеризує І. Нечуй-Левицький

А) Мотрю

Б) Мелашку

В) Марусю Кайдашиху

Г) Бабу Палажку

2. У творі «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного дія від­бувається у

А) Семигорах

Б) Пісках

В) Харкові

Г) Полтаві

3. Поезія «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка входить до збірки

А) «Зів’яле листя»

Б) «Мій Ізмарагд»

В) «З вершин і низин»

Г) «Із днів журби»

4. «Одним із батьків українського професійного театру» І. Франко на­звав

А) І. Карпенка-Карого

Б) Панаса Мирного

В) Миколу Садовського

Г) Панаса Саксаганського

5. Причини появи «пропащої сили» досліджує у творі

А) «Момент» В. Винниченко

Б) «Каторжна» Б. Грінченко

В) «Кайдашева сім’я» І. Нечуй-Левицький

Г) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинський

Д) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мирний

6. Твір «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого за жанром — це

А) трагікомедія

Б) водевіль

В) трагедія

Г) опера

Д) драма

7. Життя головного героя, що ділиться на дві частини — щасливу, ося­яну коханням, і сіру, буденну, сповнену байдужості, — тема твору

А) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Б) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

В) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г) «Камінний хрест» В. Стефаника

Д) «Земля» О. Кобилянської

8. Пригодницький сюжет, батальні сцени, романтичне кохання поєд­налися у творі

А) «Залізний острів» («Тронка») О. Гончара

Б) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В) «Облога Буші» М. Старицького

Г) «Момент» В. Винниченка

Д) «Дім на горі» В. Шевчука

9. Прочитайте уривок.

Так! Я буду крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні...

У цих рядках виражено основну думку твору

А) «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» М. Вінграновського

Б) «Я вранці голос горлиці люблю...» Л. Костенко

В) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г) «Contra spem spero!» Лесі Українки

Д) «Гімн» І. Франка

10. Розв’язкою у творі «Камінний хрест» В. Стефаника є епізод

А) Коня запрягав у підруку, сам себе в борозну; на коня мав ремінну шлею і нашильник, а на себе Іван накладав малу мотузяну шлею.

Б) «Не хотіла-с іти на цу Канаду, то підемо світами і розвіємоси на старість, як лист по полі. Бог знає, як з нами буде... а я хочу з тобов перед цими нашими людьми віпрощитиси».

В) Іван трохи прочуняв і показував старій хрест: «Видиш, стара, наш хрестик? Там є відбито і твоє намено. Не біси, є і моє, і твоє...»

Г) «Так баную за тим горбом, як дитина за цицков. Я на нім вік свій спендив і окалічів-єм. Коби-м міг, та й би-м го в пазуху сховав, та й взєв з собов у світ».

Д) Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини з жінкою наважилися до Канади, а старий мусив укінці податися.

11. Водяник, Русалки, Мавка, Лісовик — це персонажі твору

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Лісова пісня» Лесі Українки

В) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Г) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Д) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

12. Уславлення борців за вільну Україну — ідея твору

А) «Київ - традиція» М. Зерова

Б) «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

В) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

13. Хресна дорога, Божа Мати — це образи твору

А) «Два кольори» Д. Павличка

Б) «Молюсь і вірю..» М. Рильського

В) «Мені зоря сіяла нині вранці...» В. Стуса

Г) «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичина

Д) «Ніч... а човен - як срібний птах!..» Є. Плужника

14. «Заповітом українському народові», пророкуванням його долі О. Бі- лецький назвав

А кіноповість «Україна в огні» О. Довженка

Б пролог до поеми «Мойсей» І. Франка

В новелу «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Г поезію «І ти колись боролась, мов Ізраїль...»Лесі Українки

Д нарис «Подоріжжя од Полтави до Гадячого» Панаса Мирного

15. У степу під Компаніївкою («Вершники» Ю. Яновського) зустрілися в смертельному бою брати

А Половці

Б Запорожці

В Чубенки

Г Кухарчуки

Д Ґудзі

16. Прочитайте уривок із твору Миколи Хвильового «Я (Романтика)».

...Шість на моїй совісті? Ні, це неправда. Шість сотень, шість тисяч, шість мільйонів - тьма на моїй совісті!!!

- Тьма?

І я здавлюю голову.

Це роздуми

А) доктора Тагабата

Б) дегенерата

В) інсургента

Г) Андрюші

Д) безіменного чекіста

17. Вітаїстичні мотиви, заклик цінувати кожну мить життя — головний мотив твору

А) «Я...» В. Симоненка

Б) «Чари ночі» Олександра Олеся

В) «Балада про соняшник» І. Драча

Г) «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

Д) «І ти колись боролась, мов Ізаїль...» Лесі Українки

18. Купріян Хуторний, Христя, Ернст фон Крауз — це персонажі твору

А) «Місто» В. Підмогильного

Б) «Дім на горі» В. Шевчука

Г) «Україна в огні» О. Довженка

Д) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

19. Міфопоетичне зображення християнського таїнства народження Спасителя — тема твору

А) «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

Б) «Contra spem spero!» Лесі Українки

В) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Г) «Два кольори» Д. Павличка

Д) «Різдво» Б.-І. Антонича

20. Зображення паралельного навчання мови як засіб творення коміч­ного вводить у твір

А) «Місто» В. Підмогильний

Б) «Мина Мазайло» М. Куліш

В) «В житах» Г. Косинка

Г) «Зачарована Десна» О. Довженко

Д) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнник

21. Прочитайте уривок із твору «Маруся Чурай» Л. Костенко.

Він посідає греблі і поля, у Церкву ходить майже щосуботи.

Хто - за Богдана, хто - за короля.

А він - за тих, которії не проти.

Так характеризує авторка

А) Мартина Пушкаря

Б) Федора Вишняка

В) Гриця Бобренка

Г) Гордія Чурая

Д) Івана Іскру

*22. Степан, герой твору «Бояриня» Лесі Українки

А) допомагає Україні і визволяє з неволі побратимів

Б) бере участь у повстанні, допомагає зброєю і грошима

В) не приховує своїх стосунків із посланцями з України

Г) не виконує своїх обов’язків перед Україною, бо боїться царя

Д) докладає неймовірних зусиль, щоб повернутися в Україну

*23. Прочитайте уривок із твору.

Ви постерегли мою страшну думку, ви одігріли порадою теплою моє серце задубле, ви визвали благодійні сльози; ви показали мені нову путь, яка може загоїти врази... і я припала з захватом до ніг нового бога...

У цих словах звертається

А) Зося Курчинська до Сави Чалого («Сава Чалий» І. Карпенка-Ка- рого)

Б) Марія Лучицька до Жалівницького («Талан» М. Старицького)

В) Мавка до Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)

 

Г) Анна до Михайла («Украдене щастя» І. Франка)

Д) Уля до Мокія («Мина Мазайло» М. Куліша)

*24. До «київської школи» поетів належали

А) М. Семенко, В. Поліщук

Б) Є. Маланюк, О. Теліга

В) М. Воробйов, В. Кордун

Г) І. Драч, Д. Павличко

Д) М. Зеров, М. Рильський

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 434; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.71.223.102 (0.049 с.)