Твір написано віршовим розміром 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Твір написано віршовим розміромА) хореєм

Б) ямбом

В) дактилем

Г) амфібрахієм

Д) анапестом

21. Згорточок старого полотна, життєві дороги й повернення «на свої пороги» — це образи твору

А) «Різдво» Б.-І. Антонича

Б) «Два кольори» Д. Павличка

В) «Балада про соняшник» І. Драча

Г) «Українське альфреско» Л. Костенко

Д) «О земле втрачена, явися...» В. Стуса

*22. Марія Заньковецька стала прототипом образу

А) Тодозі Світайлихи («Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Ле- вицького)

Б) Зосі Курчинської («Сава Чалий» І. Карпенка-Карого)

В) Марії Лучицької («Талан» М. Старицького)

Г) Марії Ляшківської («Гріх» В. Винниченка)

Д Оксани («Бояриня» Лесі Українки)

*23. У творі «Князь Єремія Вишневецький» І. Нечуя-Левицького події відбуваються у

А) період Руїни

Б) часи Хмельниччини

В) часи Івана Мазепи

Г) часи Коліївщини

Д) часи російсько-турецької війни

*24. Вірш «Так ніхто не кохав» В. Сосюра присвятив

А) партії

Б) революції

В) Ліні Костенко

Г) Вірі Берзіній

Д) Марії Даниловій

 

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між твором і жанром.

1. «Тіні забутих предків» А) кіноповість


2. «Камінний хрест» Б) новела

3. «Зачарована Десна» В) нарис

4. «Хіба ревуть воли, Г) роман

як ясла повні?» Д) повість

26. Установіть відповідність між твором і персонажем.

1.«Місто» А) Мотря Жуківна

2.«За мить щастя» Б) Антон Корецький

3.«Облога Буші» В) Степан Радченко

4.«Хіба ревуть воли, Г) Мпрічка Гутенюк

як ясла повні?» Д) Сашко Діденко

27. Установіть відповідність між художнім засобом і уривком із твору, у якому його використано

1.порівняння А) Стану я, гляну я - крізь поточки як дзвіночки, 2.персоніфікація жайворон як золотий. З переливами...

3.антитеза Б) Я Вам чужий - я знаю.

4.метафора А хтось кричить: ти рідну стрів!

В) Ви знаєте, як сплять старі гаї? - Вони все

бачать крізь тумани.

Г) О панно Інно, панно Інно! Я - сам. Вікно.

Сніги...

Д) Чи, може, це ввижається мені той несказанний

камертон природи?

28. Становіть відповідність між твором і його темою.

1. «Кайдашева сім’я» А) доля національно свідомої люди­ни в

2. «Блакитна Панна» тоталітарному суспільстві

3. «Зачарована Десна» Б) джерела формування митця «на ранній

4. «Тигролови» досвітній зорі»

В) прихід весни, оновлення природи

Г) війна 1941-1945 років

Д) українське село в пореформену добу

 

У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.


29. Еміграцію українських селян в Америку зображено у творі ( запи­шіть автора і назву твору)______________________________________________

_________________________________________________________________

30.Внутрішнє роздвоєння в душі ліричного героя твору «Я (Романти­ка)» підкреслює фраза-самохарактеристика_____________________________

_________________________________________________________________

 

31.У «Баладі про соняшник» І. Драча сонце і соняшник символізують

____________________________________________________________________________________________________________________________________

32.Іронічно-сміхове ставлення до дійсності, карнавальність, епатаж — характерні ознаки художнього напряму______________________________

__________________________________________________________________

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання.

33. Степан Радченко — завойовник міста чи його жертва? (За романом «Місто» В. Підмогильного.)

 

 

ВАРІАНТ 13

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Прочитайте уривок із твору.

Веселі сині, як небо, очі світились привітно й ласкаво. Тонкі бро­ви, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум’яні губи - все по­дихало молодою парубочою красою.

Таку портретну характеристику дав І. Нечуй-Левицький

А) Карпу

Б) Лавріну

В) Омельку Кайдашу

Г) старому Балашу

2. Корифеєм українського професійного театру ХІХ ст. є

А) І. Карпенко-Карий

Б) Леся Українка

В) Лесь Курбас

Г) М. Куліш

3. «Хижа туга» в погляді молодого Чіпки, героя твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного, пояснювалась

А) тим, що був круглим сиротою

Б) образою за зраду коханої

В) тяжким, безпросвітним наймитуванням

Г) образою на людей за несправедливість, яку пережив у дитинстві

4. «Дійсність, як зграя голодних вовків», протиставлена світлому ідеалові

«загірної комуни», спонукає героя твору «Я (Романтика)» Миколи Хвильового до вибору між

А) багатством і бідністю

Б) любов’ю й ненавистю

В) людяністю й відданістю ідеї

Г) рішучістю й боягузтвом

5. Гострий соціальний конфлікт, зображення повсякденного життя, етнографічні деталі характерні для твору

А) «Мойсей» І. Франка

Б) «Земля» О. Кобилянської

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

6. Великий за обсягом епічний твір, який охоплює життя одного або кількох персонажів від народження до смерті, має кілька сюжетних ліній і велику кількість персонажів, — це

А) новела

Б) повість

В) роман

Г) оповідання

Д) роман у новелах

7. Прагне довести сусідові, що він сам «не бидло», а його син — не «теля»

А) Степан («Місто» В. Підмогильного)

Б) Іван («Камінний хрест» В. Стефаника)

В) Омелько («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького)

Г) Мартин («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Д) Грицько («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

8. Орися Завістна, Антон Корецький, хорунжий Островерхий, гетьман Потоцький — це персонажі твору

А) «Момент» В. Винниченка

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Облога Буші» М. Старицького

Г) «Зачарована Десна» О. Довженка

Д) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

9. Вірш «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки належить до лірики

А) інтимної

Б) релігійної

В) пейзажної

Г) філософської

Д) патріотичної

10. Прощальний танець Івана Дідуха з дружиною у творі «Камінний хрест» В. Стефаника є

А) експозицією

Б) зав’язкою

В) розвитком дії

Г) кульмінацією

Д) розв’язкою

11. Слово «іntermezzo» з італійської мови перекладається як

А) відпустка

Б) відрядження

В) радісна новина

Г) перепочинок, пауза

Д) прогулянка на природі

12. У формі монологу написано поезію

А) «Хвиля» Лесі Українки

Б) «Блакитна Панна» М.Вороного

В) «Пам’яті тридцяти» П. Тичини

Г) «Чого являєшся мені у сні?..» І. Франка

Д) «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

13.«Я - чекіст, але я і людина» — так характеризує себе

А) Корній («В житах» Григорія Косинки)

Б) Медвин («Тигролови» Івана Багряного)

В) Іван Половець («Вершники» Ю. Яновського)

Г) безіменний герой («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

Д) Карпо Ярковий («Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника)

14. Персоніфікований образ дівчини-весни, закосиченої квітами перла- ми, є у творі

А) «Зелена євангелія» Б.-І. Антонича

Б) «Арфами, арфами...» П. Тичини

В) «Річний пісок...» Є. Плужника

Г) «Я вранці голос горлиці люблю...» Л. Костенко

Д) «Сеньйорито акаціє, добрий вечір...» М. Вінграновського

15. Історію кохання Мавки й Лукаша покладено в основу твору

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Лісова пісня» Лесі Українки

В) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Г) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

Д) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

16. Поєднання язичницьких мотивів із християнськими, екзотика лем­

Ківського краю характерні для творчості

А) П. Тичини

Б) М. Зерова

В) Є. Плужника

Г) Б.-І. Антонича

Д) М. Вінграновського

17. Незламність сили і непохитність духу нашого народу, здатність до боротьби і впевненість у перемозі над фашистами — ідея твору

А) «Мина Мазайло» М. Куліша

Б) «Вершники» Ю. Яновського

В) «Україна в огні» О. Довженка

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

18. Твір «Маруся Чурай» Л. Костенко починається

А) вбивством Гриця

Б) судом над Марусею

В) роздумами Марусі у в’язниці

Г) історією кохання Гриця й Марусі

Д) зображенням тривожного воєнного часу

19. Прочитайте уривок із вірша «Два кольори» Д. Павличка.

Мене водило в безвісті життя,

Та я вертався на свої пороги.

Переплелись, як мамине шиття,

Щасливі і сумні мої, щасливі і сумні мої дороги.

Твір написано віршовим розміром

А) ямбом

Б) хореєм

В) дактилем

Г) амфібрахієм

Д) анапестом

20. Прочитайте уривок із твору.

Губернатора дочь оддаля закохалася мною. Просилася, молилася: познайомте мене, познайомте. Казали: не дворянин, якийсь там регістратор... Познайомте мене, познайомте! Покликали мене туди - як на Аполлона, на мене дивилася. Почувши ж з уст моїх «ге»... «ге» - одвернулась, скривилась!»

Так розповідає про себе

А) Левко («Місто» В. Підмогильного)

Б) Мина («Мина Мазайло» М. Куліша)

В) Мартин («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Г) дід Захарко («Зачарована Десна»О. Довженка)

Д) Мирін Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

21. Гуманне, бережливе ставлення до природи, засудження браконьєр­ства — тема творів

А) Гр. Тютюнника

Б М. Куліша
В Остапа Вишні
Г Ю. Яновського
Д Миколи Хвильового

*22. У творі «Сава Чалий» І. Карпенка-Карого події відбуваються в

Часи

А Хмельниччини
Б Коліївщини
В війни на Кавказі
Г гайдамацького руху
Д Руїни після смерті Б. Хмельницького

*23. Хоче вмерти за Месію, щоб довести, що люди гідні тієї жертви, яку

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 511; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.225.221.151 (0.019 с.)