Так описує І. Нечуй-Левицький 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Так описує І. Нечуй-ЛевицькийА) Мотрю

Б) Мелашку

В) матір Мелашки

Г) Марусю Кайдашиху

3. Темою твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного є

А) трагедія братовбивства через землю

Б) еміграція західноукраїнського селянства до Америки

В) складні економічні умови життя селян у пореформений період

Г) поява пропащої сили на тлі широкої картини

суспільного життя і народних драм

4. Образ «вічного революціонера», якого ніщо не зупинить на шляху до щастя, подано у творі І. Франка

А) «Гімн»

Б) «Декадент»

В) «Безмежнеє поле»

Г) «Легенда про вічне життя»

5. Кононівським полям присвячено твір

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Місто» В. Підмогильного

В) «Камінний хрест» В. Стефаника

Г) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

6. Прочитайте уривок із твору «Земля» О. Кобилянської.

Ти любиш дівчину пусту, що на неї ні один порядний хлопець у селі не глядить, що її ніхто порядний за жінку не візьме. Вона по­гана волошка, циганка.

Так дорікає

А) Івоніка Михайлові

Б) Марійка Івоніці

В) Сава Михайлові

Г)Михайло Саві

Д) Марійка Саві

7. За жанром твір «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого є

А драмою

Б трагедією

В трагікомедією

Г драмою-фарсом

Д комічною оперою

8. Прочитайте уривок із твору.


Дуже молодий хлопець, гарний, чорнобривий, стрункий, в очах ще є щось дитяче...

Так описано героя

А Саву («Земля» О. Кобилянської)

Б Лукаша («Лісова пісня» Лесі Українки)

В Степана («Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого)

Г Лавріна («Кайдашева сім’я» І. Нечуя- Левицького)

Д Чіпку («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

9. Сумніви й вагання пророка у творі «Мойсей» І. Франка показано через

А) міф про Оріона

Б) розмову пророка з дітьми

В) казку про те, як дерева вибирали царя

Г) три спокуси демона Азазеля в пустелі

Д) розмову пророка з ізраїльським народом

10. Образи Богдана Хмельницького, Переяславської ради, неволі укра­їнців подано в алегоричній формі у творі Лесі Українки

А) «І все-таки до тебе думка лине...»

Б) «І ти колись боролась, мов Ізраїль...»

В) «To be or not to be?..»

Г) «Contra spem spero!»

Д) «Хвиля»

11. Оспівування краси оновленої навесні природи, гімн життю і гряду­щим змінам — головна думка твору

А) «Гімн» І. Франка

Б) «Хвиля» Лесі Українки

В) «Інфанта» М. Вороного

Г) «Арфами, арфами...» П. Тичини

Д) «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

12. До «грона п’ятірного» поетів-неокласиків належав

А) П. Тичина

Б) М. Зеров

В) Є. Плужник

 

Г) М. Семенко

Д) Микола Хвильовий

13. Прочитайте уривок із твору.

Помешкання наше - фантастичний палац: це будинок розстрі­ляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії. Все це дивиться на мене з усіх кінців мойого випад­кового кабінету.


Так описано місце, де відбуваються події у творі

А) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

Б) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

В) «Мина Мазайло» Миколи Куліша

Г) «За мить щастя» О. Гончара

Д) «Момент» В. Винниченка

14. Розв’язкою у творі «Подвійне коло» («Вершники») Ю. Яновського є епізод

А) дипломатичних переговорів монархіста Андрія з Іваном

Б) перемоги інтернаціонального загону Івана Половця

В) поховання Панасом братів та інших загиблих вояків

Г) повернення синів Мусія Половця додому

Д) самогубства Панаса Половця

15. «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє», томуне мож­на цуратися свого минулого — це ідея твору

А) «Мина Мазайло» М. Куліша

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Зачарована Десна» О. Довженка

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Подвійне коло» («Вершники») Юрія Яновського

16. Звернення до України, щире освідчення їй у синівській любові є у творі

А) «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки

Б) «Задивляюсь у твої зіниці...» В. Симоненка

В) «Господи, гніву пречистого...» В. Стуса

Г) «Українське альфреско» Л. Костенко

Д) «Два кольори» Д. Павличка

17. Прочитайте уривок із твору «Маруся Чурай» Л. Костенко.

Воно ж, товкуще, навіть не завважить, - пече, скубе, затовкує та смажить.

Б’є в килими, неначе в тулумбаси, та промиває кишки на ковбаси.

Так характеризує

А) Бобренчиха Марусю

Б) Галя Вишняк Марусю Чурай

В) Гриць Галю Вишняк

Г) Мартин Пушкар Марусю Д Іван Іскра Галю Вишняк

18. Твір «Тигролови» Івана Багряного за жанром — це

В) соціально-побутовий роман

Б) пригодницький роман

А) історична повість

Г) роман у новелах

Д) роман у віршах

19. Прочитайте уривок із твору «Мина Мазайло» М. Куліша.

Як стане коло української афіші: читає-читає, думає-думає, чи справжньою мовою написано, чи фальшивою.

Так охарактеризовано

А) дядька Тараса

Б) Тертику

В) Мокія

Г) Губу

Д) Улю

20. Процес полювання, вечірню і вранішню «зорьку» детально описано у творі

А) «В житах» Г. Косинки

Б) «Тигролови» Івана Багряного

В) «Зачарована Десна» О. Довженка

Г) «Дитинство» («Вершники») Ю. Яновського

Д) «Як варити і їсти суп із дикої качки» Остапа Вишні

21. Зміщення часових площин, лист як вставний епізод, використання символів — композиційні особливості твору

А) «Тигролови» Івана Багряного

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

Г) «Залізний острів» («Тронка») О. Гончара

Д) «Подвійне коло» («Вершники») Ю. Яновського

22. Картини життя народу й національно-визвольна боротьба коза­цтва України в XVII ст. — це тло, на якому розгортаються життєві долі героїв

А) Єремії Вишневецького та Тодозі

Б) Василя Кравчини та Олесі

В) Сашка Діденка та Лариси

Г) Івана Свічки та Меланки

Д) Мокія Мазайла та Улі

23. Прокіп Конюшина — новітня інтерпретація відомого «вічного об­разу» у творі

А) «Новина» В. Стефаника

Б) «Момент» В. Винниченка

В) «Фавст» Григорія Косинки

Г) «Перехресні стежки» І. Франка

Д) «Три зозулі з поклоном» Гр. Тютюнника

24. Прочитайте уривок із твору.

Живу я в чужому дому

На біднім веретищі міста;

Лиш насип я бачу з вікна

Та обрій у вічнім диму.

Ці рядки з твору

А) «Скорбна мати» П. Тичини

Б) «Чистий четвер» М. Зерова

Г) «Річний пісок ...» Є. Плужника

В) «У рідній моїй стороні» В.Свідзинського

Д) «Запахла осінь в’ялим тютюном» М. Рильського

Завдання 25-28 мають на меті встановлення відповідності.

До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник,
позначений БУКВОЮ, і впишіть букву до таблиці (один варіант зайвий).

25. Установіть відповідність між стильовою течією та її ознаками.

1.неоромантизм А) Культ сили волі, уславлення мужності не-
2.символізм звичайного героя, що прагне подолати

3.імпресіонізм відстань між ідеалом і реальністю.

4.експресіонізм Б) Лірико-суб’єктивне осмислення дійсності,
не відображення реальності, а вираження
неповторного авторського бачення її.

В) Об’єктивне відтворення типових героїв і
типових явищ дійсності.

Г) Посилений психологізм, відтворення мит-
тєвих вражень і змін у настроях,

підкреслена увага до кольорів та звуків.

Д) Інтуїтивне пізнання світу через розкриття
аналогій, таємничого підтексту, багато-
значності образів.

26. Установіть відповідність між твором і його темою.

1. «Тіні забутих предків» А) боротьба в душі людини людяності й

М. Коцюбинського фанатичної відданості ідеї
2. «Я(романтика)» Б) життя гуцулів, їхні звичаї, традиції, обряди

Миколи Хвильового В) трагедія братовбивства через землю
3. «Земля» Г) громадянська війна, яка ставить братів по

О. Коцюбинської різні боки політичних барикад

4. «Шаланда в морі» Д) важливість роду, родини, значення

(«Вершники») Ю.Яновського народної моралі, етичних ідеалів

27. Установіть відповідність між автором твору і цитатою з нього.

1.В. Стус А) Чи довго ще, о господи, чи довго ми будемо

2.І. Франко блукати і шукати рідного краю на своїй землі?

3.М. Вінгранов- Який ми гріх вчинили проти духа, що він

ський зламав свій заповіт великий, той, взятий збою

4.Леся Українка волі заповіт?

Б) У годину суху й вологу

Відходились усі мости,

І сказав я - ну, слава Богу,

І, нарешті, перехрестивсь...

Коли ж - здрастуйте, добрий вечір...

Ви з якої дороги, пожежо моя?..

В) Я не люблю безпредметно тужити

Ні шуму в власних слухати вухах;

Поки живий, я хочу справді жити,

А боротьби життя мені не страх.

Г) Господи, гніву пречистого

благаю - не май за зле.

Де не стоятиму - вистою.

Д) Ради тебе перли в душу сію,

Ради тебе мислю і творю...

Хай мовчать Америки й Росії,

Коли я з тобою говор

28. Установіть відповідність між твором і персонажем.

1. «Дитинство» («Вершники») Ю. Янов- А)Мина Товченик

ського Б)Сашко

2. «Мина Мазайло» М. Куліша В)тьотя Мотя

3. «Україна в огні» О. Довженка Г)Данилко

4. «Маруся Чурай» Л. Костенко Д)Іван Іскра

У завданнях 29-32 запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

29. Один із жанрових різновидів драми, для якого властивий фантас­тично-казковий сюжет, неймовірні перетворення, називається_______ ______

____________________________________________________________

30.До «театру корифеїв» ХІХ ст. належать (запишіть не менше трьох прізвищ)____________________________________________________

____________________________________________________________

31.Бу-Ба-Бу , Лу-Го-Сад — це літературні угруповання (запишіть назву літературного напрямку)______________________________________

______________________________________________________________

32.Київ, українізація, літературні вечірки, письменницька праця,

таємнича людська душа- тематика твору__________________________

________________________________________________________________

Завдання 33 потребує розгорнутої відповіді на запитання

33. Яким постає образ України в поезії Василя Стуса?

ВАРІАНТ 18

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Повістю є твір

А) «Тигролови» Івана Багряного

Б) «Зачарована Десна» О. Довженка

В) «Моя автобіографія» Остапа Вишні

Г) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

2. Проблема появи пропащої сили в умовах несправедливого суспіль­ного ладу є головною у творі

А) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Б) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

В) «Земля» О. Кобилянської

Г) «Момент» В. Винниченка

3. Нестерпна туга за втраченим коханням, світлі спогади про нього — це головний мотив твору

А) «О панно Інно...» П. Тичини

Б) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

В) «Мені зоря сіяла нині вранці...» В. Стуса

Г) «Страшні слова, коли вони мовчать...» Л. Костенко

4. Процес творчості, суть мистецтва розкрито в алегоричній формі у творі

А) «О слово рідне! Орле скутий!..» Олександра Олеся

Б) «Балада про соняшник» І. Драча

В) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

Г) «Київ - традиція» М. Зерова

5. Прочитайте уривок із твору.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 320; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.176.80 (0.021 с.)