Методика проведення екзамену та переведення тестових балів у бали за 12-бальною шкалою оцінювання 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методика проведення екзамену та переведення тестових балів у бали за 12-бальною шкалою оцінюванняНе пізніше ніж за один день до проведення екзамену викладач повинен підготувати подвійні проліновані аркуші, які відповідають кількості студентів. У лівому верхньому кутку титульної сторінки має стояти штамп навчального закладу.

Перед початком виконання тесту студенти підписують титульну сторінку арку­ша, на штампі ставлять дату проведення екзамену, а після завершення роботи всередину вкладають виконаний тест.

Викладач визначає варіанти тестів для кожного студента на власний розсуд, але так, щоб студенти за сусідніми партами не виконували один варіант. Викладач попе­реджує студентів, що за правильне виконання тесту вони можуть отримати макси­мально 43 або 46 тестових балів (залежно від профілю навчання). Тож результат екзамену буде тим вищий, чим більшу кількість завдань студент виконає. Викладач також доводить до відома студентів, що, виконуючи завдан­ня 33, вони мають надати вичерпну відповідь на питання, але необхідно уникати розлогих вступів, переказування тексту чи детальної характеристики героїв. Варто також порадити студентам раціонально розподілити час: до 60 хвилин відвести на виконання 32 завдань закритої форми та відкритої форми з корот­кою відповіддю, на виконання завдання 33 передбачити до 30 хвилин.Схема переведення тестових балів Схема переведення тестових балів

У 12-бальну шкалу у 12-бальну шкалу оцінювання

Оцінювання для класів профільного

Рівння

Тестові бали 12-бальна шкала
1-3
4-6
7-9
10-12
13-15
16-19
20-23
24-27
28-31
32-36
37-41
42-46

ВАРІАНТ 1

 

Завдання 1-24 мають по чотири або п’ять варіантів відповідей, із яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну відповідь і позначте її.

1. Зображення тяжкого життя селянства до та після реформи 1861 р. — така тема твору

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

2. Засудження родинних сварок, дріб’язковості, індивідуалізму, егоїз­му людини в пореформений період — така ідея твору

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Intermezzo» М. Коцюбинського

В) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Г) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

3. За жанром твір «Лісова пісня» Лесі Українки — це

А) комедія

Б) трагедія

В) драма-феєрія

Г) драматична поема

4. «Уродзоний шляхтич, записаний во 2-ю часть дворянської родословної книги» — це

А) Мина Мазайло («Мина Мазайло» М. Куліша)


Б) Мартин Боруля («Мартин Боруля» І. Карпенка- Карого)

В) доктор Тагабат («Я (Романтика)» Миколи Хвильового)

Г) Івоніка Федорчук («Земля» О. Кобилянської)

5. Вічні проблеми людини і землі, злочину та покарання досліджує на українському матеріалі

А) О. Кобилянська («Земля»)

Б) Ю. Яновський («Вершники»)

В) Іван Багряний («Тигролови»)

Г) М. Коцюбинський («Intermezzo»)

Д) Микола Хвильовий («Я (Романтика)»)

6. Вічного революціонера як символ волелюбних прагнень народу зображено у творі І. Франка

А) «Розвивайся ти, високий дубе...»

Б) «Гімн» («Замість пролога»)

В) «Легенда про вічне життя»

Г) «Сикстинська мадонна»

Д) «Безмежнеє поле...»

7. Назва твору «Contra spem spero!» Лесі Українки

А) лебедина пісня

Б) мислю, отже існую

В) без надії сподіваюсь

Г) служачи іншим, марную себе

Д) караюсь, мучусь, але не каюсь

8. «...що б не сталось на світі: чи пропала овечка, полюбив легінь, зрадила дівка, заслабла корова, зашуміла смерека - все вилива­лось у пісню» в головної героїні твору

А) «Земля» О. Кобилянської

Б) «Вершники» Ю. Яновського

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького

Д) «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського

9. Внутрішній конфлікт між нормальним і ненормальним психологіч­ним станом героя є центральним у творі

А) «Вершники» Ю. Яновського

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Intermezzo» М. Коцюбинського

Д) «Тигролови» Івана Багряного

10. Прочитайте уривок із твору «Камінний хрест» В. Стефаника.

Але Іван ...ймив стару за шию і пустився з нею в танець.

- Польки мені грай, по-панцьки, мам гроші!

Люди задеревіли, а Іван термосив жінкою, як би не мав уже гад­ки пустити її живу з рук.

Цей епізод у творі є

А) експозицією

Б) зав’язкою

В) розвитком дії

Г) кульмінацією

Д) розв’язкою

11. «Моя мати - втілений прообраз тієї надзвичайної Марії, що стоїть на гранях невідомих віків» — так вважає головний персо­наж твору

А) «Вершники» Ю. Яновського

Б) «Маруся Чурай» Л. Костенко

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Я (Романтика)» Миколи Хвильового

Д) «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

12. Сон старих гаїв, місячні весняні ночі — ці символи молодого почут­тя зображено у вірші

А) «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

Б) «Два кольори» Д. Павличка

В) «Безмежнеє поле...» І. Франка

Г) «Балада про соняшник» І. Драча

Д) «Молюсь і вірю...» М. Рильського

13. За жанром «Київ — традиція» М. Зерова — це

А) ода

Б) гімн

В) сонет

Г) балада

Д) елегія

14. На прийомі контрасту побудовано твір

А) «Балада про соняшник» І. Драча

Б) «Ви знаєте, як липа шелестить...» П. Тичини

В) «І все-таки до тебе думка лине...» Лесі Українки

Г) «З журбою радість обнялась...» Олександра Олеся

Д) «Вчись у природи творчого спокою...» Є. Плужника

15. Міщанство й українізація — така тема твору

А) «Маруся Чурай» Л. Костенко

Б) «Мина Мазайло» М. Куліша

В) «Лісова пісня» Лесі Українки

Г) «Вершники» Ю. Яновського

Д) «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого

16. «Трагічний портрет нашого смертельно зраненого і все ж безсмертного народу» у роки Другої світової війни написав

А) О. Гончар («Тронка»)

Б) Ю. Яновський («Вершники»)

В) О. Довженко («Україна в огні»)

Г) О. Турянський («Поза межами болю»)

Д) Микола Хвильовий («Я (Романтика)»)

17. Прочитайте уривок.

Так... Ну, все, таваріщ следователь! Все. - І важко задихав: - Кінчаю слідство... - І підніс голос, повільно, грізно: -Тут... я тобі...й рев, тут я тобі й трибунал! –Підкинув гвинтівку і вистрелив.

Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 432; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.234.223 (0.02 с.)