Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку 

Поняття громадського порядку у вузькому та широкому значенні. Засоби регулювання громадського порядку й мета його встановлення. Цілі й ознаки громадського порядку. Адміністративно-правова охорона громадського порядку. Співвідношення понять «громадський спокій» та «громадський порядок». Громадська безпека та гарантії її забезпечення.

Поняття й ознаки адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Різновиди цих правопорушень. Поняття хуліганства та його ознаки. Дрібне хуліганство. Відмежування дрібного хуліганства як адміністративного правопорушення від кримінального злочину. Склад правопорушення. Об’єкт дрібного хуліганства. Особливості об’єктивної сторони дрібного хуліганства. Нецензурна лайка в громадських місцях і образливе чіпляння до громадян. Обстановка вчинення хуліганських дій та її вплив на ступінь суспільної небезпечності правопорушення. Адміністративні стягнення за вчинення дрібного хуліганства: штраф, громадські роботи тощо. Звільнення від адміністративної відповідальності за вчинення дрібного хуліганства: поняття й підстави.

Особливості поширювання неправдивих чуток як адміністративного проступку, що порушує громадський порядок. Адміністративна відповідальність за вчинення насильства в сім’ї. Родовий та безпосередній об’єкт вчинення насильства в сім’ї. Сім’я:поняття, ознаки і члени. Поняття фізичного насильства в сім’ї. Психологічне та економічне насильство в сім’ї. Відмежування насильницьких дій у сім’ї як адміністративного правопорушення від кримінального злочину. Виготовлення, придбання, зберігання або реалізація фальсифікованих алкогольних напоїв або тютюнових виробів. Поняття фальсифікованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Особливості розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях. Поява у громадських місцях у п’яному вигляді. Специфіка об’єкту й об’єктивної сторони розпивання алкогольних напоїв у заборонених законом місцях. Поняття громадського місця.

Стрільба з вогнепальної та інших видів зброї в населених пунктах і в не відведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку. Конфіскація зброї. Участь в організованих без дозволу азартних іграх. Поняття та ознаки азартних ігор. Заборона азартних ігор. Заняття проституцією: зміст і склад правопорушення. Обов’язковість прямого умислу при вчиненні цього правопорушення. Поняття громадської моралі.

ТЕМА №17.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ВСТАНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК УПРАВЛІННЯ

 

Поняття встановленого порядку управління та його значення у сфері діяльності публічної адміністрації. Забезпечення встановленого порядку управління. Ознаки адміністративно-правових норм, що забезпечують встановлений порядок управління. Співвідношення понять «встановлений порядок управління» та «державне управління».

Поняття й ознаки адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Класифікація адміністративних правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Формальність складу цих правопорушень. Поняття й ознаки самоуправства. Порушення правил адміністративного нагляду. Порушення громадянами порядку придбання, зберігання, передачі іншим особам або продажу вогнепальної, холодної чи пневматичної зброї. Порушення правил застосування спеціальних засобів самооборони. Проживання без паспорта. Умисне зіпсуття паспорта чи втрата його з необережності. Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України. Порушення законодавства про державну таємницю.

Юридичний склад правопорушень. Види родових об’єктів посягання у сфері встановленого порядку управління: громадський порядок і суспільна безпека; правовідносини у сфері державного управління та контролю тощо. Безпосередні об’єкти правопорушень у цій сфері: суспільні відносини, пов’язані з функціонуванням паспортної системи, дозвільної системи та ін. Характеристика об’єктивної сторони правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Форми скоєння правопорушень цього виду: злісна непокора, невжиття заходів щодо окремої ухвали суду або подання судді тощо. Бланкетний характер диспозицій статей відповідних правопорушень, що посягають на правовідносини державного управління у різних галузях. Вичерпність об’єктивної сторони диспозицій статей відповідних правопорушень у сфері судоустрою. Суб’єкти правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Посадові та службові особи, а також громадяни, що мають певні специфічні обов’язки (військовозобов’язані, учасники судових засідань; особи, що знаходяться під адміністративним наглядом) як спеціальні суб’єкти цих правопорушень. Суб’єктивна сторона правопорушень у цій сфері. Обов’язкова наявність умислу в складах деяких правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління.

Адміністративні стягнення, що застосовуються за вчинення правопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Види цих стягнень: попередження, штраф та ін. Обставини, які обтяжують відповідальність за адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Строки й розміри адміністративних стягнень за вчинення правопорушень у цій сфері.


ТЕМА №18.

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ

 

Поняття та основні ознаки корупції. Законодавство України в сфері запобігання і протидії корупції. Механізм протидії корупції. Основні принципи запобігання і протидії корупції. Корупційні діяння: поняття й ознаки. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції. Спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції: органи прокуратури, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ України та ін.

Корупційні правопорушення та їх різновиди. Ознаки корупційного правопорушення. Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності. Співвідношення понять «сумісництво» та «суміщення». Порушення встановлених законом обмежень щодо одержання дарунка (пожертви). Сутність поняття «дарунок». Порушення вимог фінансового контролю. Порушення вимог щодо повідомлення про конфлікт інтересів. Поняття й ознаки конфлікту інтересів. Незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням службових повноважень. Визначення й види інформації, що стає відомою особі у зв’язку з виконанням її службових повноважень. Невжиття заходів щодо протидії корупції.

Поняття виявлення корупційного правопорушення. Види відповідальності за корупційні правопорушення. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення. Складання протоколу про адміністративне корупційне правопорушення. Провадження у справі про адміністративне корупційне правопорушення: поняття, ознаки та завдання. Приводи й підстави відкриття такого провадження. Джерела доказів корупційних правопорушень. Юридичний склад корупційного правопорушення: об’єкт, об’єктивна сторона, суб’єкт, суб’єктивна сторона. Загальний, родовий та безпосередній об’єкти корупційних правопорушень. Об’єктивна сторона корупційних правопорушень. Значення факультативних ознак при характеристиці об’єктивної сторони корупційних правопорушень. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення: особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; посадові особи та працівники юридичних осіб та ін. Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

Поняття посадової особи. Співвідношення понять «посадова особа» та «службова особа». Організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов’язки. Законодавчі обмеження щодо суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення. Суб’єктивна сторона корупційних правопорушень. Обов’язкова наявність умислу при вчиненні корупційного правопорушення. Адміністративні стягнення, що застосовуються за корупційні правопорушення.


Список рекомендованої літератури

Нормативна:

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93.

3. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13.

4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

5. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 року // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

6. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 2014 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради Української РСР. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

7. Кодекс адміністративного судочинства України від 06 липня 2007 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2005. — № 35-36, 37. — Ст. 446.

8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

9. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. — Ст.144.

10. Про державну службу: Закон України від 01 травня 2016 року // Відомості Верховної Ради України — 2016. — № 26. — Ст. 273.

11. Про місцеві державні адміністрації: Закон України від 9 квітня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

12. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

13. Про громадські об’єднання: Закон України від 05 серпня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 1. — Ст. 1.

14. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства: Закон України від 29 вересня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 19-20. — Ст. 179.

15. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 16. — Ст. 146.

16. Про запобігання корупції: Закон України від 14 жовтня 2014 року(зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2014. — № 49 — ст. 2056.

17. Про Національну поліцію: Закон України від 2 липня 2015 року // Відомості Верховної Ради. — 2015. — № 40-41 — ст.379.

18. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 27 лютого 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 198.

19. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

20. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 28. — Ст. 224.

21. Про зону надзвичайної екологічної ситуації: Закон України від 13 липня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

22. Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24. — Ст. 348.

23. Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 37. — Ст. 332.

24. Про основи містобудування: Закон України від 16 листопада 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

25. Про відповідальність підприємств, об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування: Закон України від 14 жовтня 1994 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №46. — Ст. 411.

26. Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 31. — Ст.246.

27. Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 363.

28. Про сільськогосподарський перепис: Закон України від 23 вересня 2008 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 9. — Ст. 115.

29. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 50. — Ст. 433.

30. Про залізничний транспорт: Закон України від 4 липня 1996 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 27. — С. 432.

31. Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 22. — Ст. 105.

32. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

33. Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 року (зі змінами і допов.) // // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 39. — Ст. 333.

34. Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

35. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України від 23 грудня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 50.

36. Про основи національної безпеки України: Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

37. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України від 18 лютого 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 23. — Ст. 17.

38. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30 червня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 35. — Ст. 358.

39. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 60.

40. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними: Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 62.

41. Про Стратегію реформування державної служби в Україні: Указ Президента України від 14 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. — №16.

42. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України від 21січня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. — Ст. 113.

43. Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій: Постанова Кабінету Міністрів України № 1361 від 31 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 35.

44. Положення про Пенсійний фонд України: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року // Урядовий кур’єр. — 2007. — № 207.

45. Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України: Указ Президента України від 13 січ. 2006 року // Офіційний вісник України. — 2006. — № 3. — Ст. 83.

 


Основна:

1. Адміністративне право України: слов. термінів: навч. посіб. для студ. ВНЗ / [Андрєєва Д. Є. та ін.]; за заг. ред. Т. О. Коломоєць, В. К. Колпакова. — К.: Ін Юре, 2014. — 519 с.

2. Адміністративне право України. Академічний курс: підручник / Т. О. Коломоєць. — К.: Юрінком Інтер, 2011. — 576 с.

3. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс: підручник / О. М. Бандурки. — Х.: Золота миля, 2012. — 584 с.

4. Адміністративне право. Альбом схем: навч. посібник / [уклад.: Ю. П. Битяк та ін.]. — 2-ге вид., змін. та допов. — Х.: Право, 2014. — 151 с.

5. Административное право России: курс лекций / [К. С. Бельский и др.]; под ред. Н. Ю. Хаманевой. — М.: Проспект, 2007. — 704 с.

6. Александрової Н. В. Основи адміністративного судочинства в Україні: навч. посіб. для юр. фак. / Н. В. Александрової, Р. О. Куйбіди. — К.: КНР, 2009. — 248 с.

7. Андрійко О. Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади: підручник / О. Ф. Андрійко. — К.: Наукова думка, 2004. — 299 с.

8. Бахрах Д. Н. Административное право: учеб. для вузов / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. — М.: Норма, 2004. — 768 с.

9. Бевзенко В. М. Адміністративні суди України: навч. посібник / В. М. Бевзенко. — К.: КНТ, 2006. — 271 с.

10. Битяк Ю. П. Адміністративне право України: підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін. / Ю. П. Битяка. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 544 с.

11. Битяк Ю. П. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія / Ю. П. Битяк. — X.: Право, 2005. — 304 с.

12. Бортник В. А. Адміністративне право України: навч. посібник / В. А. Бортник. — К.: Персонал, 2013. — 219 с.

13. Бочаров С. Н. Административная юрисдикция: учеб. пособие / С. Н. Бочаров, А. В. Зубач, М. В. Костенков и др. — М.: Щит-М, 2006. — 318 с.

14. Братановский С. Н. Административное право: учебник / С. Н. Братановский, А. А. Мамедов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 543 с.

15. Волков В. Д. Медицинское право Украины: учеб. пособие / В. Д. Волков, Л. Н. Дешко, В. П. Заброцкий. — Донецьк: ДонНУ, 2005. — 268 с.

16. Габричидзе Б. Н. Административное право: учебник / Б. Н. Габричидзе, А. Г. Чернявский, А. Н. Ким-Кимэн. — М.: Проспект, 2004. — 480 с.

17. Герменчук В. В. Подготовка государственних служащих в зарубежных странах: монография / В. В. Герменчук. — Мн.: Академия управлення при Президенте Республики Бєларусь, 2005. — 296 с.

18. Гладун З. С. Адміністративне право України: навч. посіб.-довід. для підгот. до іспиту / З. С. Гладун. — Т.: ТНЕУ, 2008. — 172 с.

19. Гладун З. С. Адміністративне право України: навч. посібник / З. С. Гладун. — Т.: Карт-бланш, 2004. — 579 с.

20. Грянка Г. В. Адміністративне право України: практикум / Г. В. Грянка, В. К. Матвійчук, Ю. В. Нікітін. — К.: Азимут-Україна, 2004. — 144 с.

21. Демкова М.С. Доступ до інформації та електронне урядування / М. С. Демкова, М. В. Фігель. — К.: Факт, 2004. — 336 с.

22. Демський Е. Ф. Адміністративне процесуальне право України: навч. посібник / Е. Ф. Демський. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 495 с.

23. Дмитриев Ю. А. Административное право: учебник / Ю. А. Дмитриев, И. А. Полянский, Е. В. Трофимов. — М.: Эксмо, 2009. — 928 с.

24. Дмитриев Ю. А. Административное право: учебник / Ю. А. Дмитриев, А. А. Евтеева, С. М. Петров. — М.: Эксмо, 2005. — 108 с.

25. Загуменник В. І. Адміністративне право України. Збірник основних питань та відповідей в окремих сферах державного управління (особлива частина): навч. посібник / В. І. Загуменник, В. В. Проценко; за заг. ред. О. Д. Крупчана. — К.: Бендери; Поліграфіст, 2013. — 411 с.

26. Калюжний Р. А. Кодекс України про адміністративні правопорушення: наук.-практ. коментар / Р. А. Калюжний, А. Т. Комзюк, О. О. Погрібний та ін. — К.: Правова єдність, 2008. — 781 с.

27. Килясханова И. Ш. Административно-процессуальное право: курс лекций / И. Ш. Килясханова. — М.: Закон и право, 2004. — 399 с.

28. Ківалов С. В. Адміністративне право України: навч. посібник / С. В. Ківалов, Л. Р. Біла-Тіунова. — 6-те вид., стер. — О.: Фенікс, 2012. — 399 с.

29. Ковалів М. В. Адміністративна діяльність: підручник / З. Р. Кисіль, М. В. Ковалів, Р. В. Кисіль. — К.: Правова єдність, 2009. — 432 с.

30. Козырина А. Н. Административное право зарубежных стран: учебник / под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. — М.: Спарк, 2003. — 464 с.

31. Коломоєць Т. О. Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні: монографія / Т. О. Коломоєць, М. П. Мартинов. — Запоріжжя: ЗНУ, 2012. — 280 с.

32. Коломоєць Т. О. Публічне адміністрування в Україні в умовах реформування (адміністративно-правовий аспект): навч. посіб. для студ. юрид. фак. / Т. О. Коломоєць, П. С. Лютіков. — Запоріжжя: ЗНУ, 2013. — 216 с.

33. Колпаков В. К. Адміністративна відповідальність (адміністративно-деліктне право): навч. посібник / В. К. Колпаков. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 256 с.

34. Конин Н. М. Административное право: учеб. для академ. бакалав.: учеб. для студ. высш. учеб. завед. / Н. М. Конин, Е. И. Маторина. — М.: Юрайт, 2015. — 573 с.

35. Константий О. В. Джерела адміністративного права України: монографія / О. В. Константий. — К.: Рада, 2005. — 120 с.

36. Копійка В. В. Європейський Союз: досвід розширення і Україна. / В. В. Копійка. — К.: Юридична Думка, 2005. — 448 с.

37. Крамник А. Н. Курс административного права Республики Беларусь / А. Н. Крамник. — Мн.: Тесей, 2006. — 616 с.

38. Крамник А. Н. Административно-правовое принуждение / А. Н. Крамник. — Мн.: Тесей, 2005. — 208 с.

39. Круглов В. А. Административно-деликтное право / В. А. Круглов — Мн.: Амалфея, 2006 — 388 с.

40. Кузьменко О. В. Адміністративне процесуальне право України: підручник / О. В. Кузьменко. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 416 с.

41. Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух, В. Д. Сущенко. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2013. — 872 с

42. Липатов Э. Г. Административное право: курс лекций: учеб. пособ. для вуз. / Э. Г. Липатова, С. Е. Чаннова. — М.: Экзамен, 2006. — 509 с.

43. Ліпкан В. А. Систематизація інформаційного законодавства України: монографія / В. А. Ліпкан, В. А Залізняк. — К.: О. С. Ліпкан, 2012. — 304 с.

44. Макарейко Н. В. Административное право: конспект лекций / Н. В. Макарейко. — М.: Высшее образование, 2009. — 189 с.

45. Макаренко А. В. Адміністративне право. Загальна частина: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / А. В. Макаренко. — К.: КНЕУ, 2008. — 264 с.

46. Мах И. И. Административное право Республики Беларусь: курс лекций. / И. И. Мах. — Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006. — 543 с.

47. Миколенко А. И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: учеб. пособие / А. И. Миколенко. — X.: Одиссей, 2006. — 352 с.

48. Мосьондз С. О. Адміністративне право України у визначеннях та схемах: навч. посібник / С. О. Мосьондз. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 272 с.

49. Наливайко Л. Р. Неурядові правозахисні організації України: навч. посібник / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай, О. С. Дніпров. — К.: Хай-Тек Прес, 2014. — 331 с.

50. Наливайко Л. Р. Адміністративно-правові основи регулювання діяльності неурядових правозахисних організацій: монографія / Л. Р. Наливайко, І. О. Грицай. — К.: Хай-Тек Прес, 2013. — 272 с.

51. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: монографія / Л. Р. Наливайко. — Х.: Право, 2009. — 600 с.

52. Наливайко Л. Р. Політична функція Української держави: теоретико-правові та конституційно-правові засади: монографія / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К.: Хай-Тек Прес, 2013. — 316 с.

53. Наливайко Л. Р. Тлумачний термінологічний словник з конституційного права / Л. Р. Наливайко, М. В. Беляєва. — К.: Хай-Тек Пресс, 2013. — 408 с.

54. Овсянко Д. М. Административное право в схемах и определениях: учеб. пособие / Д. М. Овсянко. — М.: Юристъ, 2009. — 84 с.


55. Опришко В. Ф. Теоретичні та практичні проблеми правового забезпечення соціально-економічного та політичного розвитку суспільства і держави / В. Ф. Опришко, Ф. П. Шульженко, О. О. Гайдулін та ін. — К.: КНЕУ, 2006. — 702 с.

56. Попов Л. Л. Административное право: учебник / Л. Л. Попов. — М.: Проспект, 2008. — 688 с.

57. Прокофьев К. Г. Административная ответственность за нарушение законодательства о публичных мероприятиях: монография / К. Г. Прокофьев; под ред. Ю. В. Трунцевского. — М.: Закон и право; ЮНИТИ, 2015. — 151 с.

58. Прудникова Т. А. Теоретико-методологические и правовые основы регулирования миграционных процессов: (на примере России и государств – членов Европейского Союза): монография / Т. А. Прудникова. — М.: ЮНИТИ; Закон и право, 2015. — 140 с.

59. Сквірський І. О. Теорія і практика громадського контролю у публічному управлінні: адміністративно-правове дослідження: монографія / І. О. Сквірський. — Х.: НикаНова, 2013. — 428 с.

60. Смоленский М. Б. Административное право: учеб. пособие / М. Б. Смоленский. — М.: Феникс, 2008. — 312 с.

61. Тимошенко И. Административное право: конспект лекций / И. Тимошенко. — М.: Феникс, 2008. — 316 с.

62. Тимощук В. П. Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи / В. П. Тимощук. — К.: Факт, 2002. — 100 с.

63. Федорук Н. С. Адміністративне право України (загальна частина): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н. С. Федорук. — Чернівці: Рута, 2013. — 295 с.

64. Федощев А. Г. Административное право в схемах и определениях: учеб. пособие / А. Г. Федощев. — М.: Книжный мир, 2009. — 112 с.

65. Шестак Л. В. Адміністративне право: навч. посібник / Л. В. Шестак. — Чернігів: Чернігів. держ. ін-т права, соц. технологій та праці, 2011. — 256 с.

66. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 1: А-Г. — 672 с.

67. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1999. — Т. 2: Д-Й. — 744 с.

68. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 2001. — Т. 3: К-М. — 792 с.

69. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 4: Н-П. — 720 с.

70. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 5: П-С. — 736 с.

71. Юридична енциклопедія: в 6 т. / редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін. — К.: Укр. енцикл. ім. М. П. Бажана, 1998. — Т. 6: Т-Я. — 768 с.


Додаткова:

 

1. Авер’янов В. Законодавче регулювання державної служби у світлі завдань упередження та протидії корупції в України / В. Авер’янов, О. Андрійко // Право України. — 2008. — № 5. — С. 29-36.

2. Авер’янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції / В. Авер’янов // Право України. — 2006. — № 5. — С. 11-17.

3. Андрейченко С. С. Поняття «ставлення у вину» («imputability») та «присвоєння» («attribution») у міжнародному праві / С. С. Андрейченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 9. — С. 167-173.

4. Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних відносин / К. Афанасьєв // Право України. — 2008. — № 11. — С. 20-26.

5. Баклан О. В. Про контрольні функції громадськості у сфері підприємництва / О. В. Баклан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 8. — С. 92-99.

6. Баклан О. В. Щодо конкурентоспроможності підприємств: організаційно-прикладні питання / О. В. Баклан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — №7. — С. 94-100.

7. Банчук О. Концепція Кодексу України про адміністративні проступки стала предметом обговорення / О. Банчук // Право України. — 2006. — № 7. — С. 142-145.

8. Беззубов Д. О. До поняття юридичної безпеки фізичних осіб як суб’єктів права України (адміністративно-правовий аспект) / Д. О. Беззубов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 8. — С. 99-106.

9. Беззубов Д. О. Поняття безпеки держави як особливого суб’єкта права (юридичний аспект) / Д. О. Беззубов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 139-146.

10. Бендик Л. Пропозиції щодо регулювання управлінських послуг з організації міських перевезень пасажирів автомобільним транспортом загального користування / Л. Бендик // Юридична Україна. — 2011. — № 3. — С. 24-29.

11. Бережний А. Визначення об’єкта адміністративних правопорушень у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин / А. Бережний // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. — 2003. — № 1. — С. 21-31.

12. Береза О. Морська політика України: договірно-правовий підхід / О. Береза // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 9. — С. 71-76.

13. Бєлєвська О. Особливості адміністративної відповідальності іноземців в Україні / О. Бєлєвська // Право України. — 2008. — № 9. — С. 46-50.

14. Бєлкін Л. М. Правові аспекти антитерористичної операції на Донбасі / Л. М. Бєлкін // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 12. — С. 105-114.

15. Бидей А. Новая доктрина юридического образования / А. Бидей // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 7. — С. 67-72.

16. Васецький В. Ю. Історичні передумови виникнення правової ідеології в Стародавньому світі та в період Середньовіччя / В. Ю. Васецький // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 2. — С. 55-61.

17. Ващенко Ю. Державне управління у сфері енергетичної ефективності будівель: вимоги законодавства Європейського Союзу / Ю. Ващенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2009. — № 7. — С. 83-90.

18. Введенська В. Адміністративно-правове регулювання конфліктів між працівниками державтоінспекції й учасниками дорожнього руху / В. Введенська // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 7. — С. 43-45.

19. Вивженчук С. Державна служба в контексті реформування системи виконавчої влади в Україні / С. Вивженчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2005. — № 11. — С. 93-102.

20. Виговський О. І. Договори між акціонерами в міжнародному приватному праві / О. І. Виговський // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 10. — С. 167-175.

21. Вовк Т. В. Тлумачення та застосування міжнародних договорів національними судами США / Т. В. Вовк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 9. — С. 173-181.

22. Волощук О. Т. Особливості відповідальності глав держав у міжнародному праві / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 10. — С. 175-184.

23. Волощук О. Т. Поняття та сутність конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — №12. — С. 77-84.

24. Галай А. О. Удосконалення правових основ діяльності непідприємницьких громадських організацій в Україні / А. О. Галай // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 11. — С. 98-104.

25. Галай В. Використання адміністративного оскарження для захисту прав пацієнта / В. Галай // Право України. — 2008. — № 8. — С. 64-72.

26. Галущенко Г. В. Вплив уніфікації міжнародного приватного права на застосування іноземного права / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 1. — С. 130-136.

27. Галущенко Г. В. Джерела встановлення змісту іноземного права / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 9. — С. 181-187.

28. Галущенко Г. В. Особливі умови встановлення і застосування іноземного права / Г. В. Галущенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 8. — С. 134-143.

29. Гетманець. О. Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами / О. Гетманець // Право і суспільство. — 2009. — № 4. — С. 53-57.

30. Головач І. В. Використання терміна «аудит» у науковій літературі та нормативно-правових актах / І. В. Головач // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 77-83.

31. Городецька І. А. Методи адміністративної діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю і за використанням та охороною земель / І. А. Городецька // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 3. — С. 43-52.

32. Грабовець Н. Визначення об’єкта реєстрації земельних ділянок / Н. Грабовець // Юридична Україна. — 2011. — № 3. — С. 88-92.

33. Грачева В. В. Проблема вироблення універсального правового визначення міжнародного тероризму на сучасному етапі / В. В. Грачева // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 11. — С. 137-144.

34. Гуржій Т. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративних відносин у сфері безпеки дорожнього руху / Т. Гуржій // Право України. — 2009. — № 3. — С. 56-58.

35. Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні / С. Гусаров // Право України. — 2009. — № 2. — С. 24-27.

36. Денисюк С. Форми діяльності суб’єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / С. Денисюк // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9. — С. 45-48.

37. Діордіца І. В. Забезпечення позову в адміністративному судочинстві України / І. В. Діордіца // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 3. — С. 55-62.

38. Дорошенко Є. М. Адміністративно-правові засади забезпечення права громадян на звернення / Є. М. Дорошенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — №11. — С. 91-97.

39. Дудка І. Державне регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи / І. Дудка // Юридична Україна. — 2010. — № 2. — С. 90-96.

40. Живицька Л. І. Нормативне забезпечення підвідомчості справ про адміністративні правопорушення та його вдосконалення / Л. І. Беззубов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 146-155.

41. Задорожний Ю. А. До питання про тлумачення принципу верховенства права /Ю. А. Задорожний // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — №7. — С. 51-59.

42. Задорожня Г. В. Генеза конституційно-правового статусу глави держави на території України / Г. В. Задорожня // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 11. — С. 61-68.

43. Ільницький О. Особливості провадження у справах за зверненнями органів державної податкової служби в адміністративному судочинстві України / О. Ільницький // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 24-29.

44. Каблов Д. Ґенеза проблем існування громадських формувань з охорони громадського порядку / Д. Каблов // Право України. — 2011. — № 5. — С. 157-161.

45. Капінус Л. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу людини та громадянина / Л. Капінус // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 1. — С. 53-57.

46. Каплунов А. О классификации мер государственного принуждения / А. О. Каплунов // Государство и право. — 2006. — № 3. — С. 5-13.

47. Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України / В. Кафарський // Право України. — 2006. — № 6. — С. 8-13.

48. Кашин А. Про сутність адміністративної юстиції / А. Кашин // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 3. — С. 13-17.

49. Кваша Л. Милиция (полиция) в условиях переходного типа государства и права / Л. Кваша // История государства и права. — 2006. — № 3. — С. 26-29.

50. Квитчук А. Проблемы общественной безопасности в контексте административной реформы / А. Квитчук, Н. Синькевич // История государства и права. — 2006. — № 3. — С. 23-26.

51. Келестин М. Міжнародні угоди по цукру другої половини ХХ століття / М. Келестин // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 8. — С. 13-19.

52. Кириленко І. С. Методологічна основа дослідження локальної нормотворчості / І. С. Кириленко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — №9. — С. 96-103.

53. Клименко О. М. Вплив конституційної юрисдикції на розвиток статусу адвоката в Україні / О. М. Клименко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2015. — № 2. — С. 62-68.

54. Клименко О.В. Адміністративне право й державне управління: спільне й особливе / О.В. Клименко // Економіка та держава. — 2011. — № 4. — С. 120-122.

55. Клюєва Є. Правові засади функціонування міжнародних транспортних коридорів / Є. Клюєва // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 11. — С. 18-20.

56. Кобринський В. Адміністративно-правові основи визначення поняття контролю / В. Кобринський // Юридична Україна. — 2011. — № 12. — С. 45-48.

57. Ковальова С. Адміністративно-правове регулювання становлення племінної справи в Україні / С. Ковальова // Підприємство, господарство і право. — 2010. — № 2. — С. 31-33.

58. Козаченко Ю. Ліцензування медичної діяльності у системі адміністративно-правових засобів забезпечення прав пацієнта / Ю. Козаченко // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 9. — С. 59-62.

59. Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Підприємство, господарство і право. — 2010. — № 2. — С. 43-47.

60. Колосовський Є.Ю. Неповнолітні – суб’єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект / Є. Ю. Колосовський // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 7. — С. 76.

61. Колпаков В. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми / В. Колпаков, Т. Мацелик // Право України. — 2010. — № 8. — С. 110-115.

62. Комарський В. Правовий інструментарій набуття права спеціального природокористування / В. Комарський // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 2. — С. 60-65.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 742; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.210.151.5 (0.191 с.)