Тема 40. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 40. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини) 

Поняття військового злочину, загальна характеристика та види військових злочинів. Відмежування військового злочину від дисциплінарного проступку.

Злочини проти порядку підлеглості та військової честі.

Непокора. Невиконання наказу. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків. Погроза або насильство щодо начальника. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості.

Злочини проти порядку проходження військової служби.

Самовільне залишення військової частини або місця служби. Дезертирство. Ухилення від військової служби шляхом самоскалічення або іншим способом.

Злочини проти порядку користування військовим майном та його збереження.

Викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових, інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем. Умисне знищення або пошкодження військового майна. Необережне знищення або пошкодження військового майна. Втрата військового майна. Порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

Злочини проти безпеки руху та експлуатації військової техніки.

Порушення правил водіння або експлуатації машин. Порушення правил польотів або підготовки до них. Порушення правил кораблеводіння.

Злочини проти порядку несення окремих видів військової служби.

Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання. Порушення статутних правил несення прикордонної служби. Порушення статутних правил несення бойового чергування. Порушення статутних правил внутрішньої служби.

Злочини проти порядку збереження військової таємниці.

Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості. Недбале ставлення до військової служби. Бездіяльність військової влади.

Злочини проти порядку ведення бойових дій, вимог законів і звичаїв війни.

Здача або залишення ворогові засобів ведення війни. Залишення гинучого військового корабля. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю. Добровільна здача в полон. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні. Мародерство. Насильство над населенням у районі воєнних дій. Погане поводження з військовополоненими. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними.

 


Список рекомендованої літератури

Основні нормативні акти:

- Конституція України: станом на вересень 2014 р. / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 141 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/

Рішення Європейського Суду з прав людини від 17.07.2014. Справа «Омельченко проти України» (Заява № 34592/06) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – http://ovu.com.ua/articles/24103-sprava-omelchenko-proti-ukrayini-zayava-34592-06

-закони:

Кримінальний кодекс України вiд 05.04.2001 № 2341-III: за станом на вересень 2014 р. / Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – 26. – 131 с.: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Верховна Рада УРСР; Кодекс України, Закон, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X // Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122

Кримінальний процесуальний кодекс України, Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23 лютого 2006 р. № 3477-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2006. - № 30. - Ст. 260.

Про міжнародні договори України: Закон України від 29 червня 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України (ВВР). - 2004. - № 50. - Ст. 540.

Закон України Про засади запобігання і протидії корупції // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 40, ст.404

Закон України Про судоустрій і статус суддів // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, № 41-42, № 43, № 44-45, ст.529

Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо кримінальної відповідальності за фінансування сепаратизму // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1125

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 28, ст.937

Закон України Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 26, ст.892

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України" // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 25, ст.890

Закон України Про внесення змін до Закону України "Про вибори Президента України" та деяких інших законодавчих актів України щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 16, ст.582

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.593

Закон України Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо імплементації до національного законодавства положень статті 19 Конвенції ООН проти корупції // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 12, ст.188

Закон України Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за заперечення чи виправдання злочинів фашизму // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.814

Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвалідів // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 32, ст.1124)

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності: Закон України від 15 листоп. 2011 р. № 4025-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon1.rada.gov.ua/

Закон України Про внесення змін до Кримінально-виконавчого кодексу України щодо адаптації правового статусу засудженого до європейських стандартів Закон України від 08.04.2014 № 1186-VII

Проект Кодексу України про кримінальні проступки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/~k_zakon_pr/code_crim.rtf

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII // Голос України від 06.08.2014 № 148

Закон України «Про Національну поліцію» від 02.06.2015 № 580-VIII // ВВРУ – 2015. - № 40-41. – Ст. 379

 

-підзаконні акти:

1. постанови, інші рішення, роз’яснення судів (Конституційного, Верховного тощо), КМУ, накази МВС:

1.1. Про затвердження плану першочергових заходів з подолання корупції Кабінет Міністрів України; Розпорядження, План, Заходи від 02.07.2014 № 647-р.

1.2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок на період до 2015 року» від 7 вересня 2011 № 942

1.3. Наказ МВС України «Про затвердження Переліку пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ України на період 2010-2014 років» від 29.07.2010 № 347

1.4. Пріоритетні напрями науково-дослідної і дослідно-конструкторської роботи в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ (загальноуніверситетські, кафедральні). Пріоритетні напрями розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затверджені постановою загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14-10

2. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 7 від 04.06.2010 р. „Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки”;

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку” N 5 від 29.06.1990 (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93, N12 від 03.12.97);

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 9 від 01.11.96 „Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”;

5. Постанова Пленуму Верховного Суду України 26.12.2003 N 16 „Про практику застосування судами України законодавства про погашення і зняття судимості”;

6. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 р. № 7 “Про практику призначення судами кримінального покарання”;

7. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 12 „Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності”;

8. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 N 7 „Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування”;

9. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 1 “Про судову практику у справах про необхідну оборону”;

10. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.05.2002 р. № 6 “Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру”;

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 2 “Про умовно-дострокове звільнення від відбування покарання і заміну не відбутої частини покарання більш м’яким”;

12. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 17 “Про внесення змін і доповнень до постанови Пленуму Верховного Суду України від 28.12.1996 р. № 15 “Про практику направлення військовослужбовців, які вчинили злочини, в дисциплінарний батальйон”;

13. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 1976 р. N 4 "Про судову практику в справах про знищення та пошкодження державного чи колективного майна шляхом підпалу або внаслідок порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки" (в редакції постанови Пленуму від 3 березня 2000 р. N 3);

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 27.03.87 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про розкрадання державного та колективного майна на підприємствах і в організаціях агропромислового комплексу” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами Пленуму Верховного Суду України N3 від 04.06.93,N3 від 13.01.95, N12 від 03.12.97);

15. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 5 від 30.05.2008 р „Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи”;

16. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 06.11.2009 р. „Про судову практику в справах про злочини проти власності”;

17. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 2 від 26.03.93 „Про судову практику в справах про злочини, пов’язані з порушеннями режиму відбування покарання в місцях позбавлення волі” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 3 від 13.01.95 N 12 від 03.12.97);

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 6 від 12.04.96 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду N 12 від 03.12.97);

19. Постанова Пленуму Верховного Суду України N 10 від 18.06.99 „Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві”;

20. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 3 “Про судову практику в справах про викрадення та інше незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами, вибуховими речовинами, вибуховими пристроями чи радіоактивними матеріалами”;

21. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 4 “Про судову практику у справах про злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів”;

22. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28.05.2004 N 9 „Про деякі питання застосування судами України адміністративного та кримінального законодавства у зв'язку з набранням чинності Законом України від 22 травня 2003 р. "Про податок з доходів фізичних осіб";

23. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.2002 р. № 5 “Про судову практику у справах про хабарництво”;

24. Постанова Пленуму Верховного суду України від 7.02.2003 р. № 2 “Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи”;

25. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.04.2003 р. № 3 “Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності”;

26. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.12.2003 р. № 15 “Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень”;

27. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 “Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність”;

28. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 16.04.2004 р. № 5 “Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх”;

29. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 08.10.2004 р. № 15 “Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів”;

30. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 10.12.2004 р. № 17 “Про судову практику у справах про злочини та інші правопорушення проти довкілля”;

31. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 15.04.2005 р. N 5 „Про практику застосування судами законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом”;

32. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.06.2005 р. N 8 „Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил” (Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму Верховного Суду України N 8 від 30.05.2008 р.);

33. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 13 „Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями”;

34. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 23.12.2005 N 14 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про деякі злочини проти безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту, а також про адміністративні правопорушення на транспорті”;

35. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 22.12.2006 N 10 „Про судову практику в справах про хуліганство”;

36. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12.06.2009 № 7 „Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини проти безпеки виробництва”.

 

Підручники, навчальні посібники, інші дидактичні та методичні матеріали:

1. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

2. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.

3. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібник / Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В.; [За ред. П.П. Михайленко] – К.: СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.

4. Кримінальне право України: Загальна частина. Підручник / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін.; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х.: Одиссей, 2009. – 312 с.

5. Кримінальне право України. Загальна частина: Підручник / П.Л. Фріс. - [2–ге вид., доп. і перероб.] – К.: Атіка, 2009. – 512 с.

6. Нове кримінальне законодавство та постанови Пленуму Верховного Суду України (2001–2007 р.р.) / [авт. наук. ст. та упоряд. В. В. Кузнецов]. – К.: Паливода А.В., 2007. – 220 с.

7. Кримінальне право України. Особлива частина: [підруч.] (Ю.В. Александров, В.І. Антонов, О.О. Дудоров та ін.). – Вид. 4-те, перероб. та доп. / За ред.. М.І. Мельника, В.А. Климента. – К., 2008.

8. Кримінальне право України: судові прецеденти (1864-2007рр.) / За ред. Маляренка В.Т. – К.: Освіта України, 2008. – 1104 с.

9. Кримінальне право України. Загальна частина: [навч. посібник] / Михайленко П.П., Кузнецов В.В., Михайленко В.П., Опалинський Ю.В.; [За ред. П.П. Михайленко] – К.: СПД Карпук С.В. – 2006. – 440 с.

10. Кримінальне право України: Загальна частина: [Підручник] / Баулін Ю.В., Борисов В.І., Кривоченко Л.М. та ін.; За ред. Сташиса В.В., Тація В.Я. – 4-є вид., перероб. і доповн. – К.: Право, 2010. – 456 с.

11. Кримінальне право України. Загальна частина: [підручник] / Ю.В. Александров, В.І. Антипов, О.О. Дудоров [та ін.] – Вид. 5-е. / [за ред. М.І. Мельника, В.А. Клименка]. – К.: Атіка, 2009. – 408 с.

12. Кримінальне право України: Загальна частина. [Підручник] / Алієва О.М., Гаврильченко Л.К., Гончар Т.О., Заркуа Л.Д. та ін.; Відп.ред. Стрельцов Є.Л. – [4-е вид.] – Х.: Одиссей, 2009. – 312 с.

13. Кримінальне право України. Загальна частина: [Підручник] / П.Л. Фріс. – [2–ге вид., доп. і перероб.] – К.: Атіка, 2009. – 512 с.

14. Бажанов М. И. Избранные труды / М. И. Бажанов. – Харьков: Право, 2012. – 1244 с.

15. Баулін Ю. В. Вибрані праці / Ю. В. Баулін. – Х.: Право, 2013. – 928 с.

16. Бойко І. Й. Кримінальні покарання в Україні (IX–XX ст.): навч. посіб. / І. Й. Бойко. – Л.: ЛНУ ім. І.Франка, 2013. – 408 с.

17. Борисов В. І. Кримінальна відповідальність за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою: монографія / В. І. Борисов, Г. С. Крайник. – Х.: Юрайт, 2012. – 296 с.

18. Бурдін В. М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): монографія / В. М. Бурдін. – Л.: ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 780 с.

19. Вереша Р. В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Р. В. Вереша. – 2-ге вид. – К.: Центр учб. л-ри, 2012. – 320 с.

20. Генрих Н. В. Предмет и метод уголовно-правового регулирования: история, теория и практика: монография / Н. В. Генрих. – М.: Норма: Инфра-М, 2011. – 320 с.

21. Грищук В. К. Кримінальна відповідальність юридичних осіб: порівн.-прав. дослідж.: монографія / В. К. Грищук, О. Ф. Пасєка. – Л.: ЛДУВС, 2013. – 248 с.

22. Діордіца І. В. Кримінальне право України / І. В. Діордіца. – К.: Вид. О. С. Ліпкан, 2010. – 288 с.

23. Демидова Л. М. Проблеми кримінально-правової відповідальності за заподіяння майнової шкоди в Україні (майнова шкода як злочинний наслідок): теорія, закон, практика: монографія / Л. M. Демидова. – Х.: Право, 2013. – 752 с.

24. Дуюнов В. К. Квалификация преступлений: законодательство, теория, судебная практика: монография / В. К. Дуюнов, А. Г. Хлебушкин. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 372 с. – (Научная мысль)

25. Житний О. О. Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз): монографія / О. О. Житний. – Х.: Одіссей, 2013. – 376 с.

26. Зінченко І. О. Одиничні злочини: поняття, види, кваліфікація / І. О. Зінченко, В. І. Тютюгін. – Х.: ФІНН, 2010. – 256 с.

27. Зінченко І. О. Види множинності злочинів: кримінально-правовий зміст і співвідношення: наук. нарис / І. О. Зінченко. – Х.: Юрайт, 2012. – 64 с.

28. Кваліфікація за ознаками складу злочину (аналіз постанов Пленуму Верховного Суду України): практ. посіб. / уклад.: А. В. Ващенко [та ін.]. – Х.: Точка, 2011. – 132 с.

29. Кваліфікація злочинів: навч. посіб. / за ред.: О. О. Дудорова, Є. О. Письменського. – К.: Істина, 2010. – 430 с.

30. Квасневська Н. Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні / Н. Д. Квасневська. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 192 с.

31. Киричко В. М. Практичний посібник з кримінального права України / В. М. Киричко. – Х.: ФІНН, 2010. – 720 с.

32. Клименко В. А. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування: монографія / В. А. Клименко, В. Б. Первомайський, Т. М. Приходько. – К.: Атіка, 2011. – 180 с.

33. Книженко О. О. Санкції у кримінальному праві: монографія / О. О. Книженко. – Х.: НикаНова, 2011. – 336 с.

34. Ковтун Н. Я. Види додаткових покарань для неповнолітніх: монографія / Н. Я. Ковтун. – К.: Ін Юре, 2011. –208 с.

35. Кривоченко Л. М. Класифікація злочинів за ступенем тяжкості у Кримінальному кодексі України: монографія / Л. М. Кривоченко. – К.: Юрінком Інтер, 2010. – 120 с.

36. Кримінальне право. Загальна частина: підручник / за ред.: А. С. Беніцький [та ін.]. – К.: Істина, 2011. – 1112 с.

37. Кримінальне право України. Загальна частина: навч.-метод. посіб. / Міжнар. гуманіт. ун-т. – К.: Фенікс, 2012. – 112 с.

38. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / відп. ред. Є. Л. Стрельцов. – 5-те вид. – Х.: Одіссей, 2010. – 328 с.

39. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.

40. Кримінальне право України. Особлива частина: підручник / за ред.: В. В. Сташиса, В. Я. Тація. – 4-е вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 608 с.

41. Кримінальний кодекс України: наук.-практ. комент.: у 2 т. / за заг. ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – 5-те вид., допов. – Х.: Право, 2013. – Т. 1–2.

42. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко. – К.: Алерта, 2012. – 316 с.

43. Х628.101.0 / К 89

44. Лень В. В. Примусові заходи медичного характеру: цілі і підстави застосування: монографія / В. В. Лень, М. М. Книга. – Запоріжжя: Дніпров. металург, 2011. – 92 с.

45. Мала енциклопедія кримінального права / НАН України, Київ. ун-т права; за заг. ред.: Ю. Л. Бошицького, 3. А. Тростюк. – К.: Кондор, 2012. – 284 с.

46. Мальцев В. В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве: монография / В. В. Мальцев. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 512 с.

47. Марчак В. Я. Обмежена осудність: психолого-правовий зміст: монографія / В. Я. Марчак. – Чернівці: Чернів. нац. ун-т, 2010. – 400 с.

48. Маслак Н. В. Кримінальна відповідальність за готування до злочину / Н. В. Маслак. – Х.: Право, 2010. – 232 с.

49. Митрофанов І. І. Співучасть у злочині: навч. посіб. / І. І. Митрофанов, А. М. Притула. – О.: Фенікс, 2012. – 208 с.

50. Музика А. А. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: монографія / А. А. Музика, Є. В. Лащук. –Х.: ПАЛИВОДА А. В., 2011. – 192 с.

51. Наден О. В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: монографія / О. В. Наден; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Х.: Право, 2012. – 272 с.

52. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред.: М. І. Мельник, М. І. Хавронюк. – 9-те вид., переробл. та допов. – К.: Юрид. думка, 2012. – 1316 с.

53. Непомнящая Т. В. Мера уголовного наказания: проблемы теории и практики: монография / Т. В. Непомнящая. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 384 с.

54. Орловская Н. А. Основания и принципы построения уголовно-правовых санкций: монография / Н. А. Орловская. – Одесса: Юрид. лит., 2011. – 618 с.

55. Палюх Л. М. Примусові заходи виховного характеру: теорія і практика застосування: навч. посіб. / Л. М. Палюх. – Л.: Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, 2010. – 214 с.

56. Панов М. І. Вибрані наукові праці з проблем правознавства / М. І. Панов; упоряд.: Н. О. Гуторова, Ю. П. Дзюба. – К.: Ін Юре, 2010. – 812 с.

57. Панько К. К. Теория и практика законотворчества в уголовном праве: монография / К. К. Панько. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 312 с.

58. Петин И. А. Влияние причинно-следственной связи преступления на формирование системности уголовного права: монография / И. А. Петин. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 400 с.

59. Пироженко О. С. Покарання, що обмежують майнові права засуджених, за кримінальним правом України: монографія / О. С. Пироженко. – Х.: НікаНова, 2012. – 294 с.

60. Пономаренко Ю. А. Штраф як вид покарання у кримінальному праві України (за результатами реформи 2011 р.): наук. нарис / Ю. А. Пономаренко. – Х.: Право, 2012. – 80 с.

61. Пропостин А. А. Конфискация имущества: прошлое, настоящее, будущее: монография / А. А. Пропостин. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 264 с.

62. Савінова Н. А. Кримінально-правова політика та убезпечення інформаційного суспільства в Україні: монографія / Н. А. Савінова. – К.: Ред. журн. "Право України"; Х.: Право, 2013. – 292 с. – (Академічні правові дослідження; вип. 29).

63. Судово-практичний коментар Кримінального кодексу України / за заг. ред. A. В. Савченка. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 1272 с.

64. Чучаев А. И. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация: монография / А. И. Чучаев, А. П. Фирсова. – М.: Проспект, 2011. – 320 с.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 214; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.084 с.)