ТОП 10:

Масштаби та особливості залучення портфельних іноз інв в Укр.Портфельні інвест (ПФІ) - це вкладення цінностей (переважно в цінні папери), частка яких не перевищує 10% вартості інвестиційного проекту. Вони здійснюються з метою отримання прибутку і, на відміну від ПІІ, не направлені на здобуття контролю інвестором над об”єктом інвестування. Згідно даних платіжного балансу обсяг чистих іноз ПФІ в Укр в 1998р. склав лише 47 млн. дол., що на 1556 млн. дол. менше, ніж у попередньому році.

Найбільш поширеною формою ПФІ є інв в цін папери. Характерним для Укр є те, що процес здійснення ПФІ тісно пов”язаний з приватизацією. Фондовий ринок Укр - поки-що дуже слабкий, і великою мірою його розвиток залежить від успішності проведення приватизації, в результаті якої більшість держ підпр перетворюються на ВАТ, пакети акцій яких продаються ФДМУ через систему приватизаційних аукціонів. Проте, нажаль, механізм приватизації виявився недосконалим. Відбувся лише перерозподіл власності, а реальних інв приватизовані підпр не отримали. Останнім часом відбуваються позитивні зрушення в механізмі приват, що відображається у переході від сертифікатної приват до грошової, яка покликана забезпечити продаж держ підпр ефективним власникам за реальні гроші, що повинно призвести до пожвавлення діяльності на фондовому ринку Укр.

Одним із нових та перспективних для Укр способів залучення ПФІ на міжнар фін ринках сьогодні є програми депозитарних розписок. Ці похідні ЦП випускаються на акції емітента іноземними депозитарними установами, і полегшують доступ для вітчизнянних емітентів корпоративних ЦП на розвинуті та високоліквідні іноз фін ринки (наприклад США чи Зах Європи). Зараз вже більше 10 найбільш рентабельних Укр підприємств є учасниками вищезгаданих програм.

До переваг програм деп розп належать: визначення реальної ринкової ціни на акції емітента (існує прямопропорційна залежність між цінами на ДР та акції, на які вони випущені); можливість залучення фін рес на іноземних ринка ЦП; підвищують авторитет емітента і особливо доцільні при виході на іноземні ринки товарів та послуг; збільшення привабливості ЦП емітента для іноземних інвесторів (особливо дрібних) та багато ін.

85. Міжнародне кредитування української економіки.Міжнар. кредит - це ек-ні відносини, що виникають між державами, іноз банками та фірмами з приводу надання грошових або товарних рес-сів на умовах повернення, платності, терміновості, цільового використання та забезпеченості. Україна виступає чистим позмчальником у сфері міжнар кредитування. З ряду об’єктивних причин в останні роки дуже звузилися можливості масштабного використання каналів зовнішнього кредитування економіки Укр. На сьогоднішній день можна дати якісну характеристику джерелам зовнішн кредит за наступними параметрами: доступ (1), обсяги (2), надійність (3), фінансові умови (4), інші умови (5). МВФ, Світовий банк: 1 - тимчасово обмежений; 2 - значні; 3 - висока; 4 прийнятні; 5 - жорсткі. ЄБРР - 1 - відкритий; 2 - незначні; 3 - висока; 4 - прийнятні; 5 - прийнятні. Державні(піл гарантії Кабміну) 2 - значні; 3 - висока; 4 - ирйнятні; 5 прийнятні. Приватні - 2 - середні; 3 - висока; 4 - жорсткі. Укр посідає у МВФ 21 місце за розміром своєї квоти, яка складає 1372 млн СДР (близько 1,9 млрд дол США). Загальна сума отриманих від МВФ кредитів(STF 1994-1995 рр), «Stand-by»(1995р), поновленої програми «Stand-by»(1996, 1997-1998 рр), програми EFF(1998 - 2001 рр) складає близько 2 млрд 898 млн 420 тис $ США. Фінансові ресурси МВФ спрямовані виключно на стабілізацію функціонування грош-кредитної сисми та поповнення валютних резервів. Сьогодні в Укр реалізується кредитна лінія ЄБРР обсягом $121,2 млн для розвитку малого та середньо бізнесу у приватному секторі, схема надходження коштів така: ЄБРР - НБУ - комерційкі банки - підва-позичальники. Світовий банк спільно з Укрексімбанком започаткував Проект розвитку експорту для Укр, в якому можуть бути задіяні приватні підва та ті, в котрих частка держвласності не перевищує 50%. Проект фінансується за рахунок кредитної лінії СБ і спрямований на розвиток експортного потенціалу Укр шляхом кредитування (заг обсяги $50 млн та DM15 млн) конкспром вва товарів та послуг і надання техн доп у сумі $5 млн для створення інформ-ної інфрас-ри і розвитку маркетингової діяльності на зовн ринках.Співробітництво з міжнар фін орг й окремими країнами-донорами, з одного боку, дозволяє реалізовувати прогр фін стабілізації, реструктурувати окремі сектори екки, а з цншого - за відсутності протягом тривалого часу мікроперетворень - призводить до поглоиблення макродиспропорцій, зокрема до розвитку зовн заборгованості. Справа не тільни в обсігах зовн бору (» 12 млрд $). Сьогодні не меншу загрозу таять у собі й такі обставини: по-перше, обмежені можливості та низький потенціал обслуг-ня зовн боргу призводить до нобхідності його пост. реструктуризації; по-друге, заг тенденція нарощування обсягів обсл-ня зовн боргу супроводжується виникненням піків, коли у короткий час необхідно мобілізувати на дані ціні велику кількість ресурсів; по-третє, форм-ся нерац. стрра зовн боргу з превалюванням короткострокових приватних кредитів. Це негативно впливає на суверенний кредитний рейтинг, націон окнкур-ть, обмежує масштаби іноз інвестування, ускладнює розвиток зовн торгівлі.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.231.220.225 (0.003 с.)