ТОП 10:

Міжнародні валютно-кредитні організації.Світовий банк – це міжнародний інвестиційний інститут, заснований (спочатку під назвою Міжнародний банк реконструкції та розвитку ) одночасно з Міжнародним валютним фондом у відповідності з ухвалою міжнародної валютно - фінансової конференції ,яка відбулася у Бретон- Вудсі в 1944 році.

Зараз серед членів Світового банку налічується зверх ніж 155 країн світу. Штаб- квартира знаходиться у Вашингтоні. До складу С.Б входять 2 основні самостійні організації : - міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР); - міжнародна асоціація розвитку (МАР).Світовий банк має ще 2 складові: - міжнародну фінансову корпорацію(МФК); - багатостороннє агентство гарантування інвестицій (БАГІ). МБРР-спеціалізований кредитний заклад ООН з фінансового сприяння в реконструкції і розвитку економік країн-учасниць (функціонує з 1945 р.). Членами можуть бути лише країни-учасниці МВФ. МБРР здійснює свою діяльність у вигляді надання довгострокових позик (терміном 15-20 рр.), в основному для розвитку інфраструктури, здійснення с\г проектів, розвитку промисловості. Вищий керівний орган- Рада управляючих, де представлені всі країни-члени МБРР; Виконавчий орган- Директорат (21 директор).

МАР-міжнародна міжурядова організація, яка є спеціалізованим органом ООН і створена 1960 р. для сприяння економічному розвитку найменш розвинених країн шляхом надання їм пільгових кредитів (на 50 р. під 0,75 % річних). Джерела фонду МАР:внески за підпискою, додаткові внески розвинених країн-членів, відрахування з прибутків Світового банку. МФК – міжнародна міжурядова організація, спеціалізований заклад ООН, створений 1956 р. для стимулювання приватного підприємництва (п\п) в країнах, що розвиваються. Членами МФК можуть бути лише члени МБРР, в них навіть спільне керівництво. МФК надає кредиит п\п і купує їхні цінні папери (не більше 20%), сприяє інвестиціям, але кошти вкладаються лише в прибуткові підприємства. Джерела ресурсів: статутний капітал, перепродаж цін. Паперів, позики і дотації від МБРР, продаж участі в кредитах іншим банкам. БАГІ – спеціалізована установа, метою якої є заохочення інвестицій у країни, що розвиваються, шляхом їхнього страхування від некомерційних ризиків, а саме: -невиконання контракту внаслідок урядового рішення; -революції, перевороти; -військові дії; -експропріація майна; -відміна конвертованості нац. Валюти і пов’’язані з цим перепони пр репатріації прибутків прибутків. Засновано БАГІ 1988 року і джерелом ресурсів є кошти Світового банку, але крім того БАГІ має свій власний капітал. Крім того БАГІ консультує уряди країн з приводу розроблення політиеи, програм іноземних інвестицій, надає необхідні інформаційні послуги.

Важливу роль на світовому ринку позичкових капіталів відіграє система групових і регіональних міжнародних фінансово-кредитних організацій. ООсобливе місце серед цих установ займає Банк міжнародних розрахунків (БМР), заснований 1930 року як міждержавна фінансова організація, але фактично БМР має стосунки з центральними банками країн-учасниць. Основними завданнями є: -сприяння співробітництву ЦБ країн-учасниць; -надання додаткових коштів для міжнародних фінансових організацій; -виступ у ролі довіреної особи у міжнародних фінансових угодах. БМР щорічно публікує звіти про розвиток світової економіки, стан валютних ринків, платіжні баланси країн, добування і використання золота у світі. БМР знаходиться у Базелі. Вищим органом є щорічні збори акціонерів, а виконавчим – Рада директорів.

Серед регіональних банків можна виділити Азіатський банк розвитку, Африканський банк розвитку, Міжамериканський банк розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку. Цілями функціонування цих організацій є фінансування прграм розвитку країн-членів, сприяння їхній зовнішній торгівлі, надання фінансової, технічної та економічної допомоги.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.9.19 (0.006 с.)