ТОП 10:

Світовий фінансовий ринок та його структура.Особливості фінансового ринку: *великі масшаби. .. Це зумовлено діяльністю позикового мультиплікатора – коефіцієнта, який показує зв’язок між депозитами та збільшенням позикових операцій шляхом створення міжбанківських депозитів., *відсутність чітких просторових та часових меж. Фінансовий ринок безперервно функціонує, преодолевая обмеженість годинних поясів у пошуку оптимальних умов для кредитно-фінансових операцій. *інституційна особливість. З інституційної точки зору світовий фінансовий ринок – це сукупність фінансових установ, крізь які здійснюється рух позичкового капіталу у галузі МЕВ. *обмеження доступу кредиторів на світовому ринку позичкових капіталів. Головними кредиторами на цьому ринку є ТНК, держави, міжнародні валютно-кредитеі та фінансові організації, *універсальність світового ринку позичкового капіталу. На ньому здійснюються міжнародні валютні, кредитні, фінансові, розрахункові, гарантійні операції. *спрощена стандартизована процедура здійснення угод з використанням найновішої комп’ютерної технології. *вартість кредиту на світовому ринку позичкового капіталу. В неї входять відсотки та різні комисійні, *диверсифікація секторів світового ринку позичкових капіталів, включаючи євроринок Діяльність світового кредитного ринку тісно пов’язана з світовим фінансовим ринком.

Світовий фінансовий ринок спеціалізується в основному на емісії цінних паперів та їх купівлі-продажу. Попит формують підприємства, у тому числі банки, шляхом емісії цінних паперів, а також держава, яка видає займи. Розрізняють іноземні т міжнародні облігаційні займи. Класичні займи у формі вільного випуску облігацій на іноземному ринку цінних паперів заснованих на принципі єдності місця, валюти та біржової котировки. Також у 70-х р виник ринок єврооблігацій. Єврооблігаційний займ має деякі особливості: *розміщується одночасно на ринках ряду країн на відмінність від традиційних іноземних облігаційних займів, *емісія здійснюється банківським консорциумом або міжнародною організацією, *єврооблігації купляються інвесторами різних країн на основі котировки їх національних бірж… Ринок єврооблігацій – одне з головних джерел фінансування середньострокових та довгострокових інвестицій ТНК. Держави використовують єврооблігаційні займи для покриття дефіцита держбюджета та рефінансування старих зайомів. Ринок євровекселів невеликий за обсягом. Він включає загалом короткострокові єврокомерційні папери та середньострокові векселі. Світовий ринок євроакцій став розвиватися з 1983 р. З випуском облігацій, що конвертуються у акції, відбувається інтеграція цих сегментів світового фінансового ринку.

98.РОЛЬ СЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА В РОЗВИТКУ МЕВ.

Розрізняють 5 основних елементів соціально-культурного середовища, які, як правило, враховують і оцінюють в міжнародній економіці:

1.фізиологічна поведінка.2.соціальна поведінка

-задані характеристики (стать, вік, етнос, раса, каста, націоеальність).

-набуті характеристики (релігія, політична орієнтація, професія).

3.мотивація до праці.4.комунікація.

-мовна.

-колір, час, дистанція, імідж.

5.мораль та етикет.

Як видно з цієї схеми, кожна з цих характеристик відіграє важливу роль в людських стосунках, а отже і в її економічній діяльності.

Діяльність людини, в свою чергу, зумовлюється її потребами, мотивацією та менталітетом.

Потреби - це необхідність людини в певних умовах життя і розвитку. Найпоширеніша класифікація потреб за Масслоу:

Фізиологічні потреби - 85% (равень задоволеності)

потреба в безпеці - 70%

симпатія, спілкування - 50%

повага - 40%

самореалізація - 10%.

Мотивація - це усвідомлене спонукання людини до діяльності. Мотивація буває ближня і дальня.

Менталітет - це відношення людини до влади, значення праці, роль жінки в житті суспільства, ступінь ризику.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.241.176 (0.006 с.)