ТОП 10:

Мотивація прямих іноземних інвестицій.Головною метою здійснення інвестицій є отримання прибутку . Здійснюючи ПІІ, іноземний інвестор керується як правило наступними мотивами:

- деякі країни з метою захисту національних виробників від небажаної іноземної конкуренції або інших міркувань вводять тарифні і нетарифні бар‘єри для імпорту товарів в країну. Тому якщо іноземний виробник бажає діяти на даному ринку, йому необхідно шляхом здійснення ПІІ створити виробництво даного товару в межах даної країни.

- якщо компанія-інвестор знаходиться в країні з високим рівнем оподаткування або з наявністю певних обмежень в сфері її діяльності, то за допомогою ПІІ можна створити дочірню компанію в іншій країні і проводити операції через неї.

- За наявності в країні базування високих витрат на виробництво продукції ( висока вартість робочої сили, нестача сировини, екологічна небезпечність тощо) ПІІ є засобом перенесення виробництва в іншу країну з більш сприятливими умовами з метою зниження собівартості товарів і підвищення їх конкурентоздатності.

- ПІІ , що здійснюються шляхом купівлі іноземних компаній, можуть бути засобом доступу до іноземних технологій і “ноу-хау”.

На позитивне рішення щодо здійснення ПІІ можуть вплинути також такі чинники:

- особливості товару ( необхідність створення компанії в іншій країні для адаптації товару, рекламно-маркетингової діяльності і післяпродажного обслуговування.)

в разі здійснення інвестицій в підприємства, що є базовими для економіки приймаючої країни, інвестор може отримати певні засоби впливу на економіку цієї країни взагалі і на політику уряду тощо. Яскравим тут є приклад Росії

74. Міжнарод портфельне інвестування, його сучасні особливості. Систематизація міжнарод інвестицій.

Міжнародне портфельне інвестування (МПІ) – вкладення капіталу в іноземні цінні папери, що не дають інвесторові права реального контролю над об’єктом інвестування. До складу МПІ входять інвестиції в акціонерні ЦП ( акції, паї );

боргові ЦП (облігації, казначейські векселі, депозитні сертифікати, деривативи тощо).

Головним мотивом МПІ є прагнення розмістити капітал в таких країнах і в таких ЦП, що забезпечували б максимальний прибуток при прийнятному для інвестора ризику. МПІ здійснюються переважно за участю приватного підприємницького капіталу.

Особливостями МПІ на сучасному етапі є :

- постійне зростаня обсягів МПІ. На початку 90-х МПІ складали біля 10% ВВП в найбільш розвинених країнах, в середині 90-х – до 100% і більше.

- здійснення МПІ переважно між розвиненими країнами ( до 90% всього їх обсягу);

- невеликий обсяг ринку МПІ порівняно з національними ринками портфельних інвестицій і водночас значно більший за ринок міжнародних прямих інвестицій.

Систематизація міжнарод інвестицій:

- за критерієм мети вкладення МІ поділяються на прямі і портфельні;

- за критерієм строковості – на коротко-, середньо- і довгострокові;

- за критерієм особи інвестора – на державні, приватні, міжнародних організацій і змішані та інш.

Офіційна допомога розвитку. Технічна допомога.(ТД)

Технічна допомога є різновидом міжнародного передання технологій і отримала великого розвитку з 70-х років. Програми ТД здійснюються по лініям міжнародних економічних організацій і на основі двосторонніх міждержавних угод. Мета даних програм – технічна допомога країнам, що розвиваються , і країнам з перехідною економікою для прискорення їх розвитку і побудови в них розвинутої ринкової економіки. ТД підвищує технологічний рівень країн-отримувачів.

Існують такі різновиди ТД:

1. Технологічні гранти – безоплатне передання розвинутими країнами технологій, технологічно містких товарів або фінансових ресурсів на їх придбання. Вони також передбачають підготовку персоналу. Отримувач ТД при цьому не приймає участі в фінансуванні проекту і виконує суто організаційні функції.

2. Софінансування ТД передбачає фінансову участь отримувача допомоги в проекті – це розглядається як посвідчення зацікавленості уряду країни в отриманні і ефективному використанні ТД.

Двостороння ТД здійснюється між країною-донором і країною-отримувачем згідно міжурядових угод і з урахуванням незначних сум, що звичайно виділяються на це, полягає в основному в підготовці персоналу і наданні певних типов високотехнологічної продукції ( комп’ютери та інш.).

Багатостороння ТД здійснюється кількома країнами у відношенні до країни-отримувача і полягає в поставках високотехнологічного обладнання. Іншим варіантом багатосторонньої ТД є допомога з боку міжнародних організацій, таких як Програма розвитку ООН та інш. Ця допомога полягає в консультаціях і підготовці персоналу.

77. Система факторів міжнародного інвестування.

В системі факторів міжнародного інвестування виділяють такі групи факторів:

- глобально-економічні;

- політичні;

- ресурсно-економічні;

- загальноекономічні.

1. Глобально – економічні фактори

До них входять стан розвитку світової економіки і міжнародних ринків факторів виробництва; стабільність світової валютної системи; рівень транснаціоналізації і регіональної інтеграції економік країн, що беруть участь в інвестиційному процесі; розвиток міжнародної інвестиційної інфраструктури тощо.

2. Політичні фактори.

До них входять такі фактори, як політична стабільність в країнах – учасницях інвестиційного процесу; ступінь втручання їх урядів в економіку; відношення до міжнародних інвестицій і законодавче їх регулювання .

3. Ресурсно-економічні фактори.

Ці фактори визначають ресурсну базу для розвитку виробництва. До них належать наявність природних ресурсів; демографічна ситуація; географічне положення тощо.

4. Загальноекономічні фактори

До них належать:

- темпи економічного зростання;

- співвідношення споживання і заощадження;

- ставки відсотку;

- норма чистого прибутку;

- рівень і динаміка інфляції;

- конвертованість валюти;

- стан платіжного балансу.

В залежності від того, чи здійснюватиметься пряме чи портфельне інвестування, важливість цих факторів є різною. Глобальні фактори визначають загальний стан міжнародного інвестування, його обсяги і географічний розподіл. Ресурсно-економічні фактори відіграють значну роль при прямому інвестуванні. Інші групи факторів однаково важливі як для прямого, так і для портфельного інвестування.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.83 (0.004 с.)