ТОП 10:

ВІДПЛИВ УМІВ” У МІЖНАРОДНИХ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХДосвід країн ЄС показує, що внутрішній ринок робочої сили може бути ефективним лише при умові його відкритості по відношенню до зовнішнього ринка. При цьому необхідно зазначити, що це можливе при умові відносної рівності економічного та соціального стану розвитку країн. Якщо ця умова не виконується то спостерігається процес “відпливу умів”. Цей процес у широкому розумінні слад розглядати з 2-х сторін: 1.внутрішня (характеризується виходом вчених та спеціалістів з науково-технічної сфери у інші сфери національної економіки, безпосередньо не пов’язанні із науковою дільністю.) 2.зовнішня (найбільш кваліфіковані кадри меньш розвинутих країн залучаються на роботу у досліднецькі центри та наукові лабораторії більш розвинутих країн. Вона може мати постійний та тимчасовий характер. Тимчасовий відплив набагато перевищує постійний.

Інтелект завжди, на будь-яких стадіях розвитку людського суспільства, цінувався високо, але особливо він подорожчав на порозі 21ст. Нині успіх будь-якої компанії, що динамічно розвивається, пов'яза­ний із пошуком висококваліфікованих спеціалістів. З'явився попит, який швидко зростає, на таланти незалежно від країни походження й інших даних. Для реалізації цих завдань по всьому світові створена мережа рекрутингових фірм, що спеціалізуються на пошуку найбільш здібних фахівців, аж до добору вищого управлінського персоналу. З метою зміцнення своїх науково-технічних позицій у світі багато західних компаній не останню роль відводять залученню умів із країн колишнього СРСР. У Сполучених Штатах на 1990-і роки були визна­чені пріоритети в науково-технічній політиці, в рамках якої відверто за­плановані обсяги поставок іноземних спеціалістів. У числі цих пріори­тетів — 22 технологічні напрями, що позначені як критично важливі для національної безпеки і довгострокової якісної переваги систем оз­броєння США. До цього списку, зокрема, ввійшли технології вироб­ництва сучасних композиційних матеріалів, технологія лазерного випро­мінювання, біотехнології та ін. Україна, на думку іноземних фахівців, має у своєму розпорядженні чимало сучасних технологій у таких прин­ципово важливих галузях, як ядерна енергетика, зварювальна техноло­гія, космічна енергетика, виробництво сучасних керамічних матеріалів, виробництво штучних алмазів, одержання надчистих рідкісноземель­них елементів. На жаль, багато з цих видатних наукових досягнень не були доведені до технічного втілення, тим більше до масового вироб­ництва. А на Заході механізм впровадження нових розробок у вироб­ництво цілком налагоджений. Одніє з форм відпливу є відплив через діяльнітсь спільних підприємств за участю західних фірм. Іншою прихованою формою є запрошення наших студентів, аспірантів і фахівців західними фірмами та університетами виїхати на навчання, причому нерідко за рахунок сторони, яка запрошує.

124.Регулювання трудової міграції на національному, міжнародному і наднаціональному рівнях.

Міжнародна міграція робочої сили(ММРС)- це переміщення робочої сили між країнами світового співтовариства. Це процес організованого чи стихійного переміщення працездатного населення з країни в країну. Р івні регулювання ММРС:

1.Національний-сукупність мір окремої держави по здійсненню міграційної політики в своїк країні.На національному рівні політика здійснюється : міністерством праці, міністерством юстиції, міністерством внутрішніх справ, національними міграційними службами, посередницькими міграційними фірмами.2. Міжнародний рівень- система засобів по регулюванню міжнародної міграції робочої сили в регіонах світового співтовариства.На міжнародному рівні політика здійснюється такими органами: міжнародною організацією праці(МОП) та міжнародною організацією міграції(МОМ). Членами МОП є: уряди країн- учасниць, профсоюзи, організації підприємців. Основні задачі МОП : регламентація робочого часу, регламентація набору роб. сили , боротьба з безробіттям, забезпечення нормальних умов життя емігрантів, захист робітників від профзахворювань, реформування питань соцстрахування і соцзабезпечення. Основні задачі МОМ: розробка довгострокових програм в області регулювання міграційних потоків; надання допомоги в питаннях організації міграції, розвиток технічного співробітництва в області міграції, попередження “відпливу інтелекту” і рееміграції.

3. Наднаціональний рівень : реалізується при створенні зрілих інтеграційних угрупувань країн. Включає міри по регулюванню ММРС в межах інтеграційного об’єднання.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.250.24 (0.007 с.)