ТОП 10:

Фактори множинності цін у міжнародній торгівлі. Сутність і сфери застосування “твердих”, “рухомих” і “змінних” цін.У міжнародній торгівлі ціни мають ринковий характер, однак міжнародним цінам притаманна множинність , тобто коли у залежності від багатьох факторів ціна на один і той же товар має бути різною. Факторами множинності цін у світовій торгівлі вважають :

- напрямок товарних потоків;

- умови розрахунків;

- повнота врахування витрат;

- характер реалізації;

- міра фіксації;

- ступінь інформованості.

За мірою фіксації розрізняють “тверді”, “рухомі” та “змінні” ціни. Тверда ціна – це ціна , яка встановлюється у момент підписання контракту і не підлягає змінам протягом терміну його дії . Рухома ціна – ціна, яка фіксується при укладанні контракту і може бути надалі переглянута за умови зміни ринкової ціни даного товару на момент поставки. Змінна ціна – ціна, яка розрахована у момент виконання контракту шляхом перегляду договірної (базисної) ціни з урахуванням змін у витратах на виробництво, що сталися за час виконання контракту.

Види цін у міжнародній торгівлі. Цінова і нецінова конкуренція на світових товарних ринках.

У міжнародній торгівлі ціни класифікують :

1. За напрямком товарних потоків:

1.1. експортні;

1.2. імпортні.

2. За умовою розрахунків:

2.1. ціни комерційних угод;

2.2. ціни програм допомоги;

2.3. ціни клірингових розрахунків;

2.4. трансфертні ціни.

3. За повнотою врахування витрат:

3.1. ціни нетто;

3.2. ціни кінцевого споживання.

4. За характером реалізації:

4.1. оптові;

4.2. роздрібні.

5. За мірою фіксації :

5.1. тверді ціни;

5.2. рухомі ціни;

5.3. змінні ціни;

5.4. ціни з наступною фіксацією.

6. За ступенем інформованості:

6.1. ціни, що публікуються:

6.1.1. довідкові;

6.1.2. біржові;

6.1.3. аукціонні;

6.1.4. статистичні;

6.1.5. ціни фактичних угод;

6.1.6. ціни пропозиції великих фірм.

6.2. розрахункові ціни.

Ціноутворення у МТ.

М-н (світова) ціна - це грошовий вираз інтернаціональної вартості вир-ва.

У більш практичному виразі - МЦ - ціна, за якою здійснюються великі, комерційні, роздільні експ-імп опер-ї з оплатою у ВКВ.

Ключовою особливістю МЦ (на відміну від внут ціни) є множинність, коли на один і той самий товар може встановлюватись різна ціна.

Множинність МЦ обумовлена наступними факторами:

а) відмінності торг пол-ки у відношенні до окремих ринків, а також тих чи інших категорій імп-рів

б) держ та міждерж валютна політика

в) протекціонізм

г) відмінності в методології та методиці розрахунку цін.

МЦ систематизують за наступними ознаками:

а) напрямок товарних потоків:

 експортні

 імпортні

б) умови розрахунків:

 комерційних угод

 клірінгових угод

 програм допомоги

 трансферні ціни

в) повнота обліку витрат:

 ціна нето

 ціна споживання

г) хар-р реалізації

 оптові

 роздрібні

д) ступінь фіксації:

 тверді

 рухомі

 змінні (ковзаючі)

 з наступною фіксацією

е) рівень інформованості:

 ті, що публікуються:

 довідкові

 бірж котировок

 аукціонів

 факт угод

 пропозиції великих фірм

 статистичні ціни

 розрахункові ціни

При визначенні ціни угоди спочатку визначаються довідкова та розрахункова ціни. ДЦ - приблизна ціна на подобні товари у світі. РЦ - ціна на товар за розрахунками витрат виробництва та торгових націнок.

Потім визначається попередня ціна угоди (ПЦ) - середня між ДЦ і РЦ.

Після визначення ПЦ до уваги беруться можливі знижки та базисні умови поставки (Incoterms). Після розрахунку їх впливу на ПЦ вираховується фактична ціна м-н угоди.

55. Визначення ціни при міжн торг операції. Базисні умови поставки.

Хар-ками ціни у м-н контракті є:

- одиниця виміру

- базис ціни

- валюта платежу

- рівні та спосіб фіксації ціни

- можливі знижки

Од-ця виміру – за кількість, за вагову одиницю (в зал від домішок, вмісту речовини)

Базис ціни – трансп, страх витрати

Валюта платежу – кр-ни експортера, імпортера, 3ї кр-ни

Спосіб фіксації:

- тверда – на момент підписання угоди, не змін

- рухома – фіксована при підписанні, але може бути змінена на момент реал поставки

- ковзаюча – нарах з урахув змін у витратах

- з наступ фіксацією – встанов у зазнач термін на базі визначених джерел

Рівні цін – ціни, що публікуються, розрахункові ціни

Знижки – залеж від х-ру угоди, умов поставки й платежу, х-ру ринку.

Базисні умови поставки – такі спеціальні умови реалізації експ-імп опер-й, які визначають обов`язки продавця та покупця по доставці товару, момент виконання продавцем своїх обов`язків по доставці товару та переходу відповідальності за товар з продавця на покупця.

Гол зміст БУП - визначення обсягу витрат, що зумов-ся транспортуванням, страху-ванням та ризиками при виконанні м-н угод.

Витрати, пов`язані з реалізацією БУП:

а) витрати, пов`язані з підготовкою товару до відвантаження

б) оплату відвантаження товару на транспорт

в) оплату перевезення товару

г) витрати на зберігання товару

д) -*- на відвант-ня товару з транспорту

е) -*- на страхування товару

ж) -*-, пов`яз з податками та митними зборами.

Типи БУП:

1. E - всі витрати лежать на покупці. (EXW)

2. F - продавець передає товар перевізчику за інструкцією покупця. (FOB, FCA, FAS)

3. C - продавець звільняється від ризиків в св. країні, але несе витрати з доставки товару до країни покупця. (CFR, CIF, CPT, CIP)

4. D - і ризики, і витрати несе продавець. (DAF, DES, DEQ, DDU, DDP)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.008 с.)