Які з цих фраз насправді є правилами поділу понять?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які з цих фраз насправді є правилами поділу понять?- поділ повинен бути пропорційним;

- поділ повинен бути непропорційним;

- поділ повинен проводитися за однією основою;

- поділ повинен проводитися за кількома основами одночасно;

- члени поділу повинні виключати один одного;

- поділ повинен містити синоніми;

- поділ повинен проводитися без стрибків.

14. Судження – складніше, ніж поняття, бо найпростіше судження:

- складається з двох понять (суб’єкта та предиката);

- складається з трьох понять (суб’єкта, предиката та медіума);

- судження складається з умовиводів.

15. Крім S і P у структурі категоричного судження обов’язково присутні:

- зв’язка;

- квантор;

- медіум;

- модальний функтор;

- модальний оператор;

Скільки різновидів простих категоричних суджень існує? Назвіть їх.

- два – за видом зв’язки __________________________________________;

- три – за квантором ____________________________________________;

- шість – за обома критеріями_____________________________________;

- жодного – різновидів простих суджень не існує.

Яким чином розподілені суб’єкт та предикат у загальних судженнях?

- так само, як і у часткових;

- так само, як і у одиничних;

- так само, я і у пустих.

Скільки існує різновидів складних суджень? Назвіть їх.

- один ________________________________________________________;

- два __________________________________________________________;

- чотири _______________________________________________________;

- п’ять________________________________________________________;

- сім __________________________________________________________.

Знаки-образи (іконічні)

- використовуються для вираження певного абстрагованого змісту;

- більш-менш подібно відтворюють позначуваний предмет або його частину;

- пов'язані з уявними предметами як наслідок з причиною;

- представлені в алфавіті, деякі знаки руками, театральні маски і т.п.

20. Назвіть особу, яка є фундатором формальної логіки:

- Арістотель;

- Стагірит;

- Деміург;

- Платон;

- Ваш варіант__________________________________________________.

Що позначають літерами І, О, Е та А?

- А – _________________________________________________________;

- І – _________________________________________________________;

- Е – __________________________________________________________;

- О – __________________________________________________________.

22. Матеріальний, чуттєво сприйманий об'єкт, що символічно, умовно представляє і відсилає до позначеного ним предмета, явища, властивості і сигналізує про них – це:

- будь-яка подія;

- знак;

- наше сприйняття;

- явище природи.

Слово або словосполучення, що має визначений зміст і позначає будь-який предмет називається

- знаком;

- предикатом;

- десигнатом;

- ім'ям.

Тотожність обсягів понять – це те ж саме, що й

- часткове співпадіння;

- перетин;

- рівнозначність;

- підпорядкованість.

25. Поняття „син” і „чоловік” (у значенні „мужчина”) мають відношення

- перетину;

- підпорядкування;

- тотожності;

- несумісності.

 

Тест 2.

(Модульний контроль 2. Заліковий модуль 2.)

Скільки існує базових законів логіки? Наведіть їх назви

- чотири______________________________________________________;

- один________________________________________________________;

- два_________________________________________________________;

- три_________________________________________________________.

2. Скільки існує ознак правильного мислення, як вони називаються?:

- одна ________________________________________________________;

- дві_________________________________________________________;

- три _________________________________________________________;

- чотири______________________________________________________.

Які існують різновиди умовиводів за напрямком думки?

- дедуктивні;

- традуктивні (за аналогією);

- індуктивні;

- абстрактні;

- безкінечні;

Чим відрізняються безпосередні умовиводи?

- вони мають один засновок;

- вони взагалі не мають засновків;

- вони мають кілька висновків.

Які з наведених назв позначають різновиди дедуктивних умовиводів?

- силогізми;

- протосилогізми;

- умовні умовиводи;

- полісилогізми;

- моносилогізми;

- псевдосилогізми;

- ентимеми;

- розділові умовиводи.

- умовно-розділові умовиводи

Індуктивний умовивід матиме достовірний висновок, коли індукція буде

- повною;

- популярною;

- науковою.

Які умови повинні бути виконані, щоб висновок був істинним?

- усі засновки повинні бути істинними;

- принаймні один з засновків повинен бути істинним;

- висновок повинен бути істинним;

- базові поняття умовиводу повинні бути сумісними;

8. До структури доказу входять такі складові:

- теза;

- антитеза;

- аргументи;

- демонстрація.

9. Доказ потрібен для доведення істинності:

- аргументів;

- тези;

- демонстрації.

- фікції.

Спростування необхідне для демонстрації хибності

- аргументів;

- тези спростування;

- аргументації.

Скільки аргументів повинно бути у доказі?

- один, але головний;

- декілька;

- стільки, скільки потрібно, але всі вони повинні бути необхідними.

Логічні помилки у доказі, пастки у суперечці необхідно

- вводити поступово, щоб опонент їх не виявив;

- повсякчас вживати – це прискорить обґрунтування власної позиції;

- відслідковувати в опонента і наполягати на неприпустимості вживання;Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.015 с.)