ТОП 10:

Музично-шумове оформлення вистави 

Одним з найважливіших компонентів вистави є музика. Музичне та звуко-шумове оформлення вистави реалізує образне бачення режисера і конкретизує його, як органічно пов’язаний зі сценічною дією компонент. Музика в театрі починається у слові, продовжується у русі, в ритмах, в пластиці мізансцен.

Звукове та шумове офомлення вистави допомагає відтворити життя, зображене у п’єсі, створити виразну атмосферу сценічного твору.

Розрізняють два типи театральної музики: сюжетну музику, яка визначається запропонованими обставинами і існує в самому сюжеті та умовну, яка включається в тканину вистави театром. Існують драматичні твори, які не мислимі без музичного супроводу (водевілі, музичні комедії, казки, мелодрами і т. д.). Є твори, ідейно-стильові особливості яких виражаються яскравіше, якщо ввести в виставу музику. (П’єси В. Шекспіра, Ф. Шіллера, Лопе де Вега і т. д.) І нарешті, є твори, які не потребують музики, де вся сила і глибина можуть бути виявлені тільки майстерністю актора (п’єси О. Островського, М. Горького), і, якщо режисер вводить в них музику, то це пояснюється не органічною потребою драматургії, а особистим смаком режисера, його ідейно-стильовим задумом вистави.

У всіх випадках музика повинна бути органічно включена в виставу, підкорена її ідейно-стильовому рішенню. Узгоджуючись зі своїм задумом, режисер може змінити і характер сюжетної музики. Які ж етапи створення музичного оформлення вистави? Перш за все необхідно вирішити питання про доцільність включення музики. Щоб чітко визначити, чи необхідна музика в виставі чи ні, необхідно уявити собі технічно, що сьогодні музики з якихось причин може не бути. Відбудеться вистава чи ні? Якщо вистава відбудеться, означає, музика тут не потрібна, значить вона не ввійшла органічно у виставу. Могла б, наприклад, зіграна без музики „Принцеса Турандот”? – Ніколи.

Друге запитання, на яке повинен відповісти студент: які функції і місце в співвідношенні з іншими компонентами займає музика в жанровій природі вистави? Сценічний образ вистави багатогранний, він твориться взаємодією усіх компонентів, кожен з яких розкриває одну грань, „грає” не в унісон з усіма іншими, а свою партію в симфонічному звучанні цілої вистави. Уявіть собі, що ми хочемо створити епічний образ прощання з тим хто йде на війну. Тут бурхливі ритми тих хто йде на подвиг, і разом з тим, нескінченна туга прощання, тривожні ритми неминучої небезпеки. Сцена повинна звучати поліфонічно, багатогранно. Жоден окремо взятий компонент вистави не може вирішити це завдання, але, граючи свою тему, у взаємодії з усіма іншими сприяє створенню загальної атмосфери прощання з тими, хто йде на війну.

Визначивши функції та характер музичного оформлення, необхідно вирішити питання: запрошувати композитора для написання музики; чи підібрати необхідну музику, чи зупинитися на комбінованому варіанті; як буде здійснюватися музичний супровід вистави; буде використаний театральний оркестр чи фонограма, чи їх поєднання: (в залежності від характеру сценічної дії, який потребує різних варіантів музичного супроводу)?

Таким чином цей розділ ”Постановочного плану” розкриває особливості музичного оформлення вистави, включаючи в себе:

– загальний характер і принципи музичного оформлення всієї вистави;

– визначення місць в виставі, де необхідна музика з визначенням теми і смислового навантаження;

– принцип реалізації задуму (підбір чи оригінальна музика, написана спеціально для даної вистави);

– характер музичного супроводу.

В процесі прогонних репетицій з музикою складається музично-шумова партитура вистави, яка повинна бути додана до „Постановочного плану”.

 


Висновки

У висновках студент-дипломник повинен підвести підсумки теоретичної роботи над постановочним планом та практичного втілення вистави з колективом виконавців.

Слід вказати, які з визначених у вступі завдань виконані, які результати отримані, коротко сформулювати суть режисерського трактування обраної драматургії.

Режисерська інтерпретація п’єси, обраної для дипломної роботи відображає сучасний погляд на її ідейно-тематичний зміст, проблематику драматургії, врахування творчих можливостей театрального колективу та особливостей глядацького сприйняття вистави.

У висновках доцільно помістити враження і відгуки глядачів, рецензентів вистави.

Дипломник має право висловити своє враження від постановки, вказати що вдалося реалізувати із попередніх задумів, а що не вдалося, і з яких причин.

У висновках слід намітити шляхи вдосконалення дипломної вистави, відзначити позитивні досягнення колективу виконавців.

За обсягом висновки не повинні перевищувати 1-2 сторінки тексту.

За висновками слід розмістити Список використаної літератури та інших джерел, залучених до написання дипломної роботи – „Постановочний план вистави”.

Список літературимає бути складений у відповідності до вимог стандарту бібліографічного опису літератури.

Опис літературних та інших джерел робиться мовою оригіналу.

За основним текстом дипломної роботи розташовуються додатки, які відображають практичну роботу режисера-дипломника над виставою.

 

 


СХЕМА ПОСТАНОВОЧНОГО ПЛАНУ

Вступ

Обґрунтування вибору п’єси: її проблематика, ідейно-художні якості, можливість сучасного прочитання режисером та актуальність для глядача, якому адресовано виставу.

(Актуальність п’єси. Творчі і матеріальні можливості колективу).

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-14; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.12.79 (0.006 с.)